2022- het jaar om de noodzakelijke transities richting een duurzame , gezonde en inclusieve samenleving waar te maken!

Sturen op Impact om de beoogde transitie te versnellen, borgen en verduurzamen.
Gericht op maatschappelijke veranderingen in  de zorg, onderwijs en circulaire leefomgeving.
Houd deze site in de gaten aangezien we al begonnen zijn met het vorm geven en uitvoeren van projecten die transities in zorg, welzijn, circulariteit en onderwijs stimuleren en een impactvol duwtje in de rug geven.

Over Evenaar & Partners

Een succesvolle maatschappelijke verandering  vraagt om een duidelijke focus op de impact van het transitieproces en hoe de sociale veranderingen worden geborgd en verduurzaamd.
Het verbinden van privaat, publiek en sociaal domein geeft de versnelling en opschaling die nodig is

Onze aanpak kenmerkt zich door maatschappelijke transities impactvol aan te pakken. Omgaan met alle belanghebbenden en de uitdagingen samen aan gaan.
Hoe kunnen die  noodzakelijke transities optimaal worden ondersteund?
Hiervoor is een diepgaand begrip nodig van de effecten van de verschillende opties , beleidsmatig en vanuit alle belanghebbenden, en wie door die effecten worden beïnvloed.
Welke veranderingen in welke processen hebben welke effecten, op het individu,, de leefomgeving, de maatschappij?!

Of het nu gaat om het terug dringen van armoede, eenzaamheid, tegengaan van voedselverspilling, het versterken van kwetsbare jongeren of ouderen of onze gezondheid en zorgsysteem; impact maak je samen!
Samen bouwen aan een betekenisvolle samenleving, op alle aspecten.

We geloven in en streven naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar maatschappelijke problemen gezamenlijk worden aangepakt.(en opgelost)
Buiten de huidige bestaande systemen en kaders denken en in verbinding met wat er al is komen tot een nieuwe structuur. De toekomst is nu!

Na het denken is het tijd om te doen. Samen brengen we experimenten tot duurzame bloei. Vanuit de wetenschap en  theorie maken we de vertaalslag naar de praktijk.
Sociaal innovatieve oplossingen voor de zorg , onderwijs , cultuur en circulaire economie geven we graag een impactvol duwtje in de rug.
In het groot en in het klein !

Onze partners delen onze drijfveer en zo werken we samen op een verbindende , prettige en opbouwende wijze samen, op een coöperatieve manier versterken we elkaar.
Practice what you preach, en zo initieert Evenaar&Partners ook zelf projecten in samenwerking met partners om een maatschappelijke doelstelling te vervullen.

Ondernemers coaching en advies

Of je nou startende ondernemer bent, gevestigde ondernemer, of een speciaal traject zoekt als sociaal ondernemer: een ervaren businesscoach die naar je luistert en met je meekijkt, helpt je sneller en effectiever naar de volgende fase in je onderneming. Je weet welke stappen je kunt gaan zetten, zodat je vol vertrouwen en relaxed gaat ondernemen, vanuit jouw eigen unieke waarden.

Evenaar & Partners | Workshops en trainingen: Sociaal Ondernemen, DIY Impact Meten, Financieringsmix | Foto Copyright: Marguerite Evenaar

Workshops en trainingen

Wil je groeien op het gebied van (sociaal) ondernemerschap, aan de slag met het meten van social impact of wil je je businessmodel ontwikkelen c.q. scherpstellen? In de trainingen en workshops van Evenaar & Partners krijg je praktische handvatten aangereikt, gestoeld op gedegen kennis en ervaring vanuit het werkveld, en de ontwikkelingen van nu. Interactief en je gaat ermee aan de slag.

Presentaties en lezingen

Een andere kijk op ondernemerschap en ontwikkelingen in de maatschappij? Ik inspireer je graag tijdens een lezing, presentatie of proefsessie. Met thema’s zoals: impactmeting, voedsel(verspilling en voedselzekerheid), crowdfunding en sociaal ondernemerschap.

Projecten en initiatieven

Vanuit Evenaar & Partners worden projecten, initiatieven en tools ontwikkeld op het gebied van (sociaal) ondernemerschap, zoals Project Impact, Nachtrestaurant en VITO. Deze initiatieven met een maatschappijgericht en sociaal karakter, worden vaak in samenwerking met partners opgezet en ontwikkeld.