10 september 2020- Impact gericht werken. Leren, ervaren en doen!

Jouw Impact staat voorop; op de samenleving, op specifieke groepen in die samenleving, het milieu of het wetgevend kader.
Als sociaal ondernemer en maatschappelijke organisatie c.q. initiatief werk je aan diverse  thema’s, zoals inclusie, participatie, armoede en zorg, eenzaamheid, waarmee je diverse groepen in de samenleving bereikt en maatschappelijke problemen aanpakt (ofwel wil oplossen !)

Deze aanpak roept vaak vragen op.

 • Hoe weten we als organisatie dat onze aanpak werkt en hoe toon je dat aan?
 • Hoe tonen we aan financierders en lokale overheden wat onze projecten daadwerkelijk bijdragen tegen bvb eenzaamheid en aan inclusie ?
 • Hoe kunnen we onze impact ook  beter communiceren en borgen in onze organisatie ?
 • Hoe tonen we de waarde van  samenwerking en ondersteuning  van vrijwilligers  aan?

Waarom het zelf leren doen?

Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties te complex of kostbaar. Het ontbreekt  vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren.  En impact meten meer dan een momentopname !
Het is van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan.
Na ruim tien jaar ervaring op impactgebied en wat leergangen verder zien we dat dit werkt.  Impact gericht werken –  en meten in hetzelfde traject.
En door samen met andere organisaties het programma te doorlopen, kun je gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

Dit leertraject gaat uit van

 • Action Learning – Impact gericht werken, de effecten daarvan en het meten leren door te doen en ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop. Je leert met en van elkaar en er is voldoende tijd en aandacht om jouw eigen casus geheel uit te werken.
 • Integrale aanpak – Hoe te evalueren,  impact te vergroten en impact gericht werken integreren in de organisatie. Zo krijgt impact gericht werken een structurele plek in de organisatie en beleid. Je krijgt handvatten om dit zo zorgvuldig, onderbouwd, efficient en effectief mogeljk te doen.(sturen- borgen- communiceren)
 • Praktische kaders – Vanuit de ontwikkelde concrete praktijkkaders krijg je handvatten,  tools en methodieken waar je direct mee aan de slag kan. Al tijdens het leertraject werk je jouw casus uit.
 • Inspiratie, informatie en aansprekende praktijkvoorbeelden –   onze experts delen ook graag hun kennis op gebieden als Storytelling en Impact gericht communiceren.

In een half jaar tijd gaan de deelnemende organisaties door middel van 6 werksessies aan de slag om impact gericht te werken en hun impact te meten en zichtbaar te maken.

Samen leer je en je pakt jouw eigen casus aan. Elke maand is er een nieuwe sessie en tussentijdse opdrachten.
Daarnaast krijg je twee een-op-een coachingsmomenten, gedurende deze periode, op het tijdstip dat je zelf kiest.

Resultaten

 • Concrete handvatten
  • Kennis en tools om impact gericht te werken en te evalueren.
  • Kennis en handvatten om maatschappelijke impact te blijven aantonen en inzichtelijk te maken voor alle stakeholders.
  • Op maat gemaakt meetplan voor nu en de toekomst – om erop te blijven sturen
  • Inzichten om jouw organisatie nog productiever en effectiever te maken. Daardoor jouw aanpak verbeteren en verduurzamen,  impact vergroten en makkelijker opschalen. En zodoende een nog grotere bijdrage leveren aan de maatschappelijke missie.
  • Verantwoording kunnen afleggen door  impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting de gemeente en eventuele andere financiers, klanten en samenwerkende partners.

Het leertraject Impact gericht werken maakt jouw impact doelen inzichtelijk en hoe je dat meetbaar maakt. En geeft je praktische handvatten deze te evalueren,  rapporteren, communiceren en hoe dit proces te borgen in jouw organisatie. Ook hoe deze te managen, en zogezegd te maximaliseren. Voor nu en de toekomst!.

Als vereniging voor personen met een handicap streven we naar een volwaardig burgerschap voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De vraag is hoe we dit het beste aanpakken. We willen impact hebben, wegen op beleid en meewerken aan een inclusieve samenleving.Daarom volgen we dit traject; om ervoor te zorgen dat wat we doen, ertoe doet voor mensen met een handicap.-Sophie Beyers Nationaal verantwoordelijke VFG  

Kosten voor deelname :

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Jouw investering 1.500 euro voor het gehele traject.
Samen werken is samen delen.
De groep is groot genoeg om kennis te delen en klein genoeg om aan jouw eigen casus te werken!

* excl. btw.

Data: 10 september 2020- 8 oktober  2020- 5 november 2020 – 10 december 2020 – januari 2021 – februari 2021 en  het eind evenement in overleg.
Tijd: 13.00 – 17.00 * de coachings momenten plannen we per organisatie gezamenlijk in.

Locatie: Amsterdam, exacte locatie wordt nog bekend. Goed bereikbaar met OV 

Aanmelden training, workshop of sessie

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.