Digitaal lokaal, bewust impactvol inkopen en geef iets aan een ander!

Wist je dat heel wat lokale ondernemers investeren in jouw gemeenschap?
Dat uit zich bij voorbeeld in het sponsoren van de lokale sportvereniging of ze doen iets extra’s voor de school waar jouw kind op zit.
Ook zorgen ze voor de feestelijke aankleding tijdens de feestdagen periode of plaatsen extra groen in de straat.
Door lokaal te kopen steun je ze en investeer je in de plaatselijke gemeenschap. Koop lokaal, ook digitaal!

Ook zijn er diverse impact ondernemers die net dat beetje extra doen in deze tijden.

Bij de winkel van FrietHoes op de kruisweg 43 in Haarlem of on line kan je een frietje halen/bestellen voor een ander. Dat kan iemand zijn die het nu even zwaar heeft. Misschien door de crisis of wellicht door iets anders. Het kan ook iemand zijn die zijn of haar koude handen even wil warmen aan een puntzak, maar die net even krap bij kas zit.

 

Of tover rond kersttijd een glimlach  op het gezicht van jouw werknemers of relaties en maak daarmee tegelijkertijd de wereld een stukje beter . Ga dan dit jaar eens voor een duurzaam en sociaal kerstpakket. De sociaal ondernemers gaan graag in gesprek over jouw wensen.
Bijvoorbeeld een Sociaal kerstpakket van DOEGOODS of  het duurzame kerstpakket van MOYU.

Fijne dagen, blijf gezond en vier het met jouw dierbaren. Op afstand of waar mogelijk dichtbij. Kijk om naar anderen en geniet deze dagen met aandacht voor en met elkaar!

Green Friday in plaats van Black Friday!

Nou heb ik nooit zo veel begrepen van Black Friday en de hunkerende jachtigheid die dat met zich mee brengt. Black Friday is allang geen Amerikaanse koopfeest meer, in Nederland worden er miljoenen euro’s uitgegeven.
Ook ik houd van fijne spulletjes (al travel ik light;-)), en ben daarmee een bewuste koper. Daarom begrijp ik die dag echt totaal niet.

Dus hoe mooi is het dat we het ook “Green Friday” kunnen noemen en vanuit die gedachte handelen. Gewoon omdat het anders kan, en ook moet. Doe jij mee?

Waarom Green Friday?

Massaconsumptie is niet goed voor het milieu en de gigantische kortingen jagen juist het consumeren aan. De kortingen gaan ten koste van eerlijke lonen en de maatregelen om het milieu te ontlasten. Om de makers eerlijk te belonen, de grondstoffen verantwoord in te kopen, en het duurzaam te transporteren heb je marge nodig, en dat gaat niet hand in hand met producten over de toonbank gooien voor de helft van de prijs!

Support your locals

Bijna alleen maar grote spelers doen mee aan Black Friday. En zeker nu in deze tijd is het belangrijk om kleinere, lokale ondernemers te ondersteunen. Deze worden overdonderd door de hoge kortingen en condities van hun grote concurrenten en kunnen dat niet bijbenen. Daarom is het goed om in gedachten te houden dat we wat meer aan elkaar denken. Aan je buurman, je buurvrouw, je collega of je beste vriend of vriendin. Je kent vast wat ondernemers die een extra handje kunnen gebruiken.

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren staat voor bewust kopen wanneer je het nodig hebt.  En het is op financieel gebied aantrekkelijker dan mensen denken. Hoewel duurzame producten wat prijziger kunnen zijn, bieden ze op langer termijn  meer voordelen. Je investeert namelijk in een product dat met zorg en goede materialen is gemaakt en daardoor langer mee gaan of energie besparen. Je investeert in de toekomst.

Terwijl Black Friday staat voor het verleiden van consumenten met hoge kortingen en stapeldeals. Waarmee producten over de toonbank worden gesmeten alsof het niks is. Het leidt ook nog eens tot een enorme zinloze piek in de pakjesbezorging. Zeker dit jaar wordt het extra druk doordat iedereen online koopt. Daarna worden met gemak alle producten weer gratis teruggestuurd als ze niet naar de wensen voldoen omdat ze zonder na denken zijn gekocht.

Het nieuwe nu

Steeds meer bedrijven doen niet meer mee aan die waanzin.
Monki says Black Fri-Nay, Sofacompany lanceert Green Friday en kleine ondernemingen organiseren zich in Small Business Saturday. De afgelopen jaren is het concept Green Friday steeds groter geworden en met alles wat er in de wereld speelt beloofd deze alleen maar groter te worden. In een ideale wereld zal Black Friday volledig verdwijnen en zullen bedrijven zich meer focussen op hoe ze hun producten zo duurzaam mogelijk kunnen produceren in plaats van zo goedkoop mogelijk kunnen weggooien.

(bron Good to give – november 2020)

Gemeenten ondersteunen het maatschappelijk netwerk van impact ondernemers

Elke gemeente heeft zijn eigen aanpak voor de problemen die ontstaan in deze “Corona crisis”. Om sociaal ondernemers een handje te helpen tijdens deze periode is er het Live On Line Learning programma, speciaal voor impact ondernemers.

De eerste resultaten uit de Social Enterprise Monitor van 2020 laten zien dat voor een op de vijf sociaal ondernemers voortbestaan in gevaar komt. Maar deze monitor concludeert ook dat, waar andere bedrijven nu mogelijk bezuinigen op duurzaamheid, de maatschappelijke doelen bij sociale ondernemingen recht overeind blijven staan.

Sociaal ondernemers kunnen daarnaast ook bij uitstek met innovatieve oplossingen komen voor de maatschappelijke problemen die voortkomen uit de coronacrisis. Ze kunnen zorgen voor nieuw elan met nadruk op duurzaamheid, sociale integratie en economische rechtvaardigheid.”

Veel maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers maken zich zorgen over de doelgroepen waar ze mee werken en in het veld waarin ze dit doen. En ook dat ze niet willen omvallen, want juist nu en straks  is ondersteuning hard nodig!
De kwetsbaren kunnen we ook straks niet zo maar laten vallen als de prioriteiten weer zijn verschoven immers.
Juist die maatschappelijke ondersteuners die er al waren zijn er straks ook nog. Zij doen wat mogelijk is om hun sociale en/of duurzame impact te realiseren, terwijl de levensvatbaarheid van hun eigen sociale onderneming op het spel staat.

Samen staan we sterk en hoe kunnen we ons met elkaar verbinden en onze uitdagingen als ook onze oplossingen delen?!
Door elkaar te versterken en met inzet van LOL(Live Online Leren) interactief aan de slag te gaan.

Het gaat hierbij om
1) het uitwisselen als de implementatie van creatieve oplossingen om kwetsbare doelgroepen te bereiken of andere maatschappelijke problemen het hoofd te bieden

2) het bieden van onderlinge steun door middel van intervisie op basis van leren, reflecteren en doen

3) aandragen en de implementatie van oplossingen met elkaar en de inzet van experts, op het gebied van innovatieve businessmodellen, impact, ecosystemen e.d. Je werkt toe naar een daadwerkelijk actieplan met handvatten voor implementatie, voor nu en de toekomst.

Inmiddels heeft Amsterdam West en ook Haarlem dit initiatief omarmd en zijn er diverse groepen gestart en ook al afgerond. De eerste reacties zijn al binnen.

De LOL-sessies brachten meer focus, je wordt gedwongen in de sessies om plannen en ideeën op papier te zetten en na te denken over de invloeden van anderen. Daarnaast vond ik de herkenning bij anderen en de feedback van andere ondernemers en de experts heel waardevol. En de modellen die gebruikt werden, waren heel interessant.“

Dus, gemeente , wil jij ook dat jouw maatschappelijk netwerk in deze tijden ondersteund wordt, neem dan contact op en we geven je graag meer informatie.

Het is cliche en toch zo waar: Samen staan we sterk!

Stimuleer de vitale binnenstad door sociaal ondernemerschap, maatschappelijke initiatieven en samenwerkingen

Inzetten op een aantrekkelijke binnenstad kan een goede manier zijn om effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is één van de zes voorbeelden die onderzoekers van Platform31 geven van integrale maatregelenpakketten, waarin beleidsopties uit verschillende domeinen worden gebundeld. De aantrekkingskracht van de binnenstad kan worden behouden door onder meer functiemenging, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en het anticyclisch investeren in transformatie.

Welke effecten raken de binnenstad?

In het rapport De coronacrisis en de stad zijn de effecten van de coronacrisis en de crisismaatregelen op een rij gezet, voor de domeinen economie en werk, sociaal-maatschappelijk en fysiek. Binnensteden hebben vanuit al deze invalshoeken te maken met effecten.

 • Bedrijvigheid in de stad –  De ruimtelijke capaciteit van winkelstraten daalt, maar over de omvang van die dalingen zijn de ramingen niet eenduidig. Met name in de cultuur en horeca is het de vraag of een anderhalvemetereconomie haalbaar is.
 • Ondernemen in de stad – Investeringen en productiviteitsontwikkeling staan onder druk, en daarmee het toekomstig verdienvermogen. Er gaat ondernemerschap verloren, maar de disruptie geeft tegelijkertijd kansen voor nieuw ondernemerschap.
 • Maatschappelijke dynamiek in de stad – Sinds de coronacrisis zijn er allerlei maatschappelijke initiatieven ontstaan. Ook lijkt de situatie een versnellend effect te hebben gehad op samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en burgers. Er zijn aanwijzingen dat de sociale cohesie op de korte termijn toeneemt, maar op de (middel)lange termijn mogelijk juist af.
 • Woon- en werkruimte in de stad – Van een ‘trek uit de stad’ is tot nog toe geen sprake. De coronacrisis heeft een productieafname van woningen tot gevolg voor in elk geval 2020 en 2021.
 • Recreëren in de stad – De crisis betekent een grote aanslag op de middenstand in onder meer de binnensteden. Het binnenstadsbezoek krabbelt terug, maar door de crisismaatregelen blijven businesscases knellen. Als horeca en winkeliers wegvallen, leidt dat tot een economische verschraling en een fysieke kaalslag in de binnensteden.

Hoe kan een integraal maatregelenpakket voor een aantrekkelijke binnenstad eruitzien?

Tussen de effecten op binnensteden bestaan talloze dwarsverbanden. Omdat dat voor de mogelijke beleidsopties niet anders is, pleiten de auteurs van het rapport voor integrale maatregelenpakketten. De volgende maatregelen kunnen onderdeel uitmaken van een pakket voor een binnenstad die zowel op korte als lange termijn vitaal blijft.

 • Functiemenging of ‘blurring’
  Door functiemenging c.q. blurring mogelijk te maken, wordt de diversificatie van de binnenstadseconomie gestimuleerd en krijgen ondernemers met nieuwe businessmodellen kansen. Het vergroot, kortom, de adaptiviteit én aantrekkelijkheid van de binnenstad en sluit aan bij een wereldwijde trend (zie bijvoorbeeld het Metro Mix hierover van het College van Rijksadviseurs).
 • Benut de volle daglengte
  Door in de binnensteden het gat te sluiten tussen de sluitingstijd van dagwinkels en het op stoom komen van de horeca, wordt de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroot. Dit kan door de dag te verlengen (winkels langer open), de avond te vervroegen (uitgaanspubliek eerder naar de stad lokken), door functies te mengen (wonen, werken, recreëren) en het opvullen van het gat (iets speciaals programmeren om daggasten langer vast te houden en om avondgasten eerder te laten komen).
 • Stimuleer sociaal ondernemerschap, maatschappelijke initiatieven en samenwerkingen
  Door allerlei vormen van sociaal ondernemerschap mogelijk te maken, kan het ontmoeting van elkaar in binnensteden en buurtcentra bevorderd worden. Denk aan buurtbedrijven en (nieuwe) ambachten, buurthuizen, kamers en huizen van de wijk, administratiecafés, nieuwe generatie bibliotheekfilialen, lotgenotengroepen en sociale marktplaatsen. Het laatste heeft ook een positief effect op de doelstellingen in het sociaal domein, zoals het bevorderen van sociale cohesie. Burger- en buurtinitiatieven gelen in de rampenpsychologie als als belangrijke ‘schokdempers’ bij de overgang van de (eerdergenoemde) ‘honeymoonfase’ waarin mensen zich doorgaans van hun beste kant laten zien, naar de desillusiefase, waarin het wantrouwen en de depressie toenemen.
 • Anticyclisch investeren in transformatie
  De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan vergroot worden door anticyclisch te investeren in het (duurzaam) transformeren van leegstaande winkelpanden of kantoren naar woningen.
 • Investeer in een groene, aantrekkelijke en hoogwaardige openbare ruimte
  Dat de binnenstad verschuift van place to buy naar place to be is al lang merkbaar en wordt door de coronacrisis versterkt. Een binnenstad als place to be together in en na coronatijd stelt eisen aan de openbare ruimte. Een aantrekkelijke, groene, schone, hele en veilige openbare ruimte is al bewezen van positieve invloed op de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en veiligheid van de stad.
 • Experimenteer met tijdelijke inrichtingsmaatregelen
  Realiseer de plannen voor een betere openbare ruimte snel, desnoods op tijdelijke basis. Meet de verandering en communiceer de resultaten.
 • Creatief ondernemerschap stimuleren
  Voor de binnenstad geldt dat het van belang is om de ruimte te geven om creatief te ondernemen. Waar kan een ondernemer klanten mee trekken? Welke meerwaarde kan een ondernemer de klant geven ten opzichte van online aankopen doen? Stimuleer dit als overheid en kijk ook waar je de ondernemer (financiële) ruimte kan geven door bijvoorbeeld (tijdelijk) flexibel om te gaan met wet- en regelgeving of precariobelasting, reclamebelasting en OZB op te schorten.

Hierboven hebben we de effecten die de coronacrisis tot nog toe heeft op onze binnensteden samengevat. Vervolgens schetsen we een heel aantal maatregelen die genomen kunnen worden om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad in de toekomst, zowel tijdens als na corona. Dit is natuurlijk geen blauwdruk van dé aanpak of dé oplossing. We zullen met elkaar in gesprek moeten (blijven) gaan en hierbij is elke stad anders. Durf samen ergens voor te kiezen en maak daar werk van. Gebruik de energie die er is en faciliteer waar nodig. Alleen zo komen we samen tot vitale binnensteden

(bron:Platform 31- oktober 2020)

Dankzij de crisis kunnen we meer in balans komen

Wellicht hebben jullie ook gemerkt dat bepaalde problemen in de samenleving onder een vergrootglas kwamen te liggen tijdens de afgelopen Corona periode.
De problemen waren er al, soms sluimerend, en nu werden ze zichtbaarder voor een grote groep mensen. Denk hierbij aan de mantelzorgers en hun positie, de eenzaamheid van zowel ouderen als jongeren, kwetsbare kinderen die onder de radar verdwenen doordat er niet naar school werd gegaan.
De arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden leven en ons klimaat. Bij dat laatste werd opgemerkt dat de lucht even wat schoner en blauwer was :-).

De algehele roep en hoop was en is duidelijk :  Om uit deze crisis te komen is een nieuwe balans tussen mens en natuur én gelijkheid nodig.

Steven de Waal en Jan Rotmans geven een voorzet namens het ‘Break-out Team’, een denktank die de effecten van het coronavirus op de samenleving onderzoekt. Onderstaand artikel in Trouw geeft een overzicht van deze voorzet.

Nederland moet tijdens deze coronaperiode niet verslaafd raken aan crisismanagement, maar juist versneld investeren in een wendbare, veerkrachtige levenshouding. Zonder ingrijpende veranderingen in de samenleving struikelen wij van de ene naar de andere crisis.

Vandaag presenteert het Break-out Team het Manifest voor een veerkrachtig Nederland. De coronacrisis ontwricht veel. Als groep van 25 onafhankelijke denkers en doeners onderscheiden wij drie basisprincipes die de weg naar herstel inleiden: een nieuwe balans tussen mens en natuur, gelijkheid als echt uitgangspunt en leren omgaan met onzekerheid.

Onze problemen komen voort uit disbalans. De mens verheft zich ten onrechte boven de natuur en put de aarde uit, met dierziektes en milieuproblemen tot gevolg. Er is zorgwekkende sociale en economische ongelijkheid. We zoeken nu nog ons heil in controle en risicobeheersing, maar moeten leren omgaan met permanente onzekerheid. Een nieuwe coronagolf, een economische recessie, de klimaatcrisis: dat is de realiteit. We kunnen leren van de natuur, die overleeft door diversiteit, veerkracht en wendbaarheid. Dat vraagt om een ommezwaai van denken en doen.

Het Break-out Team ziet vele bewegingen die hoop op herstel geven. Digitale middelen kunnen bijvoorbeeld helpen bij directe inspraak. In de huidige structuur van volksvertegenwoordiging staan burgers op grote afstand. Zij voelen zich niet gehoord en gezien. In de afgelopen maanden werd die afstand tussen top-down en bottom-up ineens een stuk kleiner. Experimenteer dus met vormen van directe democratie, bijvoorbeeld door burgerpanels.

Geef les over de mens als onderdeel van de natuur

Ook middels onderwijs kunnen we disbalans ombuigen. Nu zijn scholen ingericht op kennisoverdracht en het sy­steem van controle en beheersing. Als we de focus verleggen naar persoonlijke ontwikkeling en attitudeverandering maken we nieuwe generaties meer wendbaar. Geef les over de mens als onderdeel van de natuur. Zo leren we omgaan met onzekerheden en risico’s.

De economie is niet in balans. Voor vitale producten zijn wij te afhankelijk van het buitenland. Als we een duurzame en regionale economie stimuleren, kunnen we medicijnen, mondkapjes en beademingsapparatuur voortaan zelf maken. Denk ook aan voedsel, energie en grondstoffen. Door grootschalige investeringen naar voren te halen, verduurzamen we de economie, zoals bij aanleg van wind-op-zeeparken en inzet van groene waterstof voor de industrie.

Bij die verandering is de kunst- en cultuursector onmisbaar. In tijden van chaos en onzekerheid is grote behoefte aan verbeeldingskracht, durf en creativiteit. Dit zijn bij uitstek kwaliteiten van schrijvers, beeldend kunstenaars, acteurs, dansers, musici en deejays. Steun dus de vele culturele instellingen die niet overleven zonder onze hulp.

Maar kijk uit. Te veel hulp leidt tot afhankelijkheid. Daarom creëert ook crisismanagement een nieuwe disbalans. Investeer liever in samenredzaamheid, onderling vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Laat zien wat er in de samenleving gebeurt om elkaar te helpen. Beloon innovatie, waardeer initiatieven zoals digitale ruilplatforms voor burgerdiensten. Stimuleer sociaal ondernemerschap voor een inclusieve economie. Steun zzp’ers en mkb’ers en bescherm daarmee vernieuwende ecosystemen die van onderaf voor verandering zorgen.

Bespaar ook kosten door de nadruk te leggen op gezond leven

De zorg in Nederland is veerkrachtig en maakt geen onderscheid. Toch is sprake van disbalans. Het stelsel is te complex, te bureaucratisch en te veel gericht op rendement. Zet daarom in een nieuw zorgstelsel de mens weer centraal en niet de winst of de grote zorgorganisatie. Bespaar ook kosten door de nadruk te leggen op gezond leven en preventie.

Sociale ongelijkheid is nu extra schrijnend. Juist zwakkeren worden het hardst getroffen. Woningcorporaties kunnen verschil maken door te investeren in betaalbare, veilige, ruime, goed geventileerde huurwoningen. Ook de invoering van een basisinkomen verkleint de ongelijkheid. Als we het bureaucratisch systeem van uitkeringen, kortingen en toeslagen afbreken – en belasting verhogen – komt voldoende budget vrij. Wij zijn ervan overtuigd dat dit herstel van evenwicht noodzakelijk is voor een toekomstbestendig Nederland. Achterover leunen is gevaarlijk.

(bron :Trouw

Een voorzet en als het aan mij ligt gaan we voor die systemische verandering en herinrichting van onze samenleving. Inderdaad geen achterover leunen, doorpakken!

Kwaliteit van leven in verpleeghuis was fors lager tijdens bezoekverbod

Naast dat ik een moeder had in het verzorgingshuis, die dit niet allemaal meer heeft hoeven mee te maken, ken ik vele mensen die een familielid hebben in die omstandigheden of mensen die zelf in een verzorgingstehuis zitten.
Dat mijn moeder het bespaard is gebleven klinkt hard, toch voelt dat zo, omdat ik wel bij haar heb kunnen zijn, haar niets heb hoeven uit te leggen en wij waardig afscheid van haar hebben kunnen nemen. Vlak voor de Corona periode.

Ook sociaal ondernemers die mooie dingen doen voor die mensen waren geraakt doordat ze ineens zo weinig konden doen voor die kwetsbaren waar ze het voor doen! Gelukkig zochten ze wel naar andere oplossingen, zoals het Danspaleis en de koffie schenkers die een andere manier van aandacht zochten en brachten gedurende deze moeilijke periode.

Wat is nu die sociale impact op de psychische gezondheid van verpleeghuisbewoners?

In april is het Trimbos-instituut samen met een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de sociale impact van het coronavirus op kwetsbare groepen. Daaruit blijkt onder meer dat de coronacrisis een flinke impact had op de psychische gezondheid van verpleeghuisbewoners. Dit meldt ZonMW.

Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-project ‘Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during Covid-19’. Het rapport schetst de negatieve gevolgen van het bezoekverbod op de gezondheid en het welzijn van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen.

Onderzoek sociale impact van coronavirus

Aan het onderzoek heeft een representatieve groep van 193 bewoners, 1609 familieleden en 811 zorgmedewerkers deelgenomen. Trimbos beschrijft de bevindingen op het gebied van sociaal contact, eenzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven, problemen met stemming en gedrag, houding ten opzichte van het bezoekverbod, informatievoorziening vanuit de organisatie en tenslotte zorgen over Covid-19.

Zij concluderen onder meer dat de kwaliteit van leven fors lager is beoordeeld dan voor de pandemie en dat er hoog werd gescoord op sociale en emotionele eenzaamheid. Trimbos doet naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen.
(bron :NGZ – juni 2020)
En blijf gezond en blijf aandacht geven aan jouw dierbaren en ook de kwetsbaren in de samenleving.

Wajongers, laat jouw stem horen!

Twaalf jaar geleden hebben wij tesamen met andere organisaties een belangenorganisatie opgericht  door en voor Wajongers om structurele politieke lobby te bedrijven. Na 2,5 jaar was deze uitgegroeid naar een zelfstandig opererende stichting. Daardoor kon ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren.. De politieke lobby is verder gegaan en Wajongers Centraal werd een serieuze gesprekspartner geweest aan tafel bij de tweede kamer en diverse expert meetings.

Nu, in 2020, is die stem weer zo nodig. Met de nieuwe Wajongwet gaan hoger opgeleide Wajongers er flink op achteruit.

De Eerste Kamer debatteerde 19 mei j.l. over de wet Harmonisatie Wajong. Die vervangt de huidige Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong), een uitkering voor mensen die al vanaf hun jeugd een chronische ziekte of aandoening hebben. De aanpassing is bedoeld als versimpeling. Nu zijn er drie Wajong-regelingen, de nieuwe wet biedt één regeling voor alle jonggehandicapten. De Stichting Studeren en Werken op Maat, die hogeropgeleide Wajongers aan een baan helpt, maakt zich zorgen over de effecten. Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn ronduit boos over het beperken van de aanvulling.

Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. Dinsdag 26 mei wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd.

De eerste motie, van senator Ester (ChristenUnie), verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling. Van Ark liet het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De tweede motie, eveneens van senator Ester, verzoekt de regering met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen. Ook deze motie kreeg van de staatssecretaris het advies ‘oordeel Kamer’ mee.

De derde motie, van senator Stienen (D66), verzoekt de regering om de Eerste Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen. Van Ark liet ook bij deze motie het oordeel aan de Kamer.

De vierde motie, van senator Schalk (SGP), verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor Wajongers zolang de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot twee jaar. Deze motie is door de staatssecretaris ontraden.

De vijfde motie, van senator Kox (SP), verzoekt de staatssecretaris te bewerkstellingen dat binnen de kaders van de wet negatieve effecten voor Wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen, eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven, de in de wet opgenomen garantietermijn ‘corona-proof’ wordt en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Deze motie is door de staatssecretaris eveneens ontraden.

De zesde motie, van senator De Vries (Fractie-Otten), verzoekt de regering om te komen tot een novelle waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet. Ook deze motie is door staatssecretaris Van Ark ontraden.

De zevende motie, van senator Van Pareren (FVD), verzoekt de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren. Bij deze motie liet Van Ark het oordeel aan de Kamer.

We blijven het volgen en Wajongers; laat jullie stem horen! Er staan velen achter jullie.

 

Daadkrachtige sociaal ondernemende oplossingen en creatieve ideeën

In een korte tijd hebben veel sociaal ondernemers het roer om moeten gooien door de uitbraak van het coronavirus. We zien de altijd gedreven sociaal ondernemer opstaan en met vele daadkrachtige oplossingen en creatieve ideeën komen.

Social Enterprise NL  verzamelen deze initiatieven en  wij delen ze uiteraard ook graag om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Elke week komen er weer meer bij, dus houd het in de gaten!

De allereerste Nederlandse Mondmasker Fabriek 
De Mondmasker Fabriek is een feit! Om niet afhankelijk te zijn van fabrieken aan de andere kant van de wereld is Refugee Company begonnen met het versneld inrichten van een allereerste mondmasker fabriek. Met steun van Qredits en Philips Foundation wil dit gloednieuwe initiatief ertoe bijdragen dat iedereen die helpt bij het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis de beschikking krijgt over de juiste beschermingsmiddelen. Lees hier verder of plaats indien nodig een bestelling!

Steun de cruciale beroepen met (h)eerlijke maaltijden 
Jack Bean zet zich in om ‘Fast Food’ ook ‘Good Food’ te maken voor zowel jou als voor de Aarde. Dit doen ze door overheerlijke, 100% plantaardige, lokaal geproduceerde en eerlijke gerechten te maken. Op 1 april hebben ze al 100 van deze gezonde maaltijden kunnen doneren aan de verplegers van het Erasmus MC in Rotterdam. Nadat ze deze donatie deelde om social media kregen ze een overvloed aan berichten van mensen die ook graag een steentje bij wilde dragen. Daarom kan je nu via de Jack Bean webshop maaltijden doneren aan hardwerkende mensen in cruciale banen. Bekijk hier hoe het werkt!

Hoe Coolfinity blijft innoveren in tijden van corona
Coolfinity werkt hard aan de ontwikkeling van een koelsysteem die met langdurige batterij constante koeling kan leveren in ontwikkelingslanden. Na de bekendmaking van de corona maatregelen heeft ook het team van Coolfinity zichzelf eens goed achter de oren moeten krabben. Hoe nu verder? Hoe werk je op afstand aan de ontwikkeling van een product met een internationaal team waarmee je voorheen altijd fysiek samenwerkte? Hiervoor hebben ze toch de mogelijke oplossingen gevonden en gedefinieerd in 6 ‘key factors’. Zit je zelf in een vergelijkbare situatie? Lees dan hoe Coolfinity dit aanpakt!

Positieve bezinning met Merijn Everaarts 
Samen met vele andere ondernemingen wordt ook Dopper hard geraakt door de huidige crisis. Daarom besloot Merijn Everaarts, oprichter van Dopper, juist nú te starten met een nieuw initiatief namelijk de Mama Gaia Talkshow. Tijdens deze talkshow wilt Merijn vooral een podium geven aan ondernemers met een interessant, inspirerend verhaal die niet bij de pakken neerzitten maar opstaan en doorgaan. Hij gelooft dat deze inspirerende ondernemers juist nú het verschil gaan maken. De talkshow is te zien op het YouTube kanaal Mama Gaia Haarlem. Meer weten over de start van dit initiatief? Lees hier het artikel.

 

Sociaal ondernemers staan op en pakken door in tijden van het coronavirus

In een korte tijd hebben veel sociaal ondernemers het roer om moeten gooien door de uitbraak van het coronavirus. We zien de altijd gedreven sociaal ondernemer opstaan en met vele daadkrachtige oplossingen en creatieve ideeën komen.
Social Enterprise NL  verzamelt deze initiatieven en wij delen ze in het netwerk om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Een shout-out naar iedere prachtige sociale onderneming; houd moed en keep going!

Nieuwe bezorgservice voor de ondersteuning van restaurants
FOODLOGICA bezorgt etenswaren aan bedrijven in de voedselbranche om het laatste stukje van hun logistics chain ook duurzaam te maken. Ze blijven tijdens de coronacrisis gewoon doorgaan met deze service, een stuk voorzichtiger weliswaar, én willen de restaurants en voedselproducenten een handje helpen. Door de situatie in Italië te bekijken zijn ze bang dat traditionele bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd en UberEats binnenkort hun maximale capaciteit bereiken. Om de restaurants en voedselproducenten te steunen zodat zij kunnen blijven leveren aan hun klanten bieden ze nu ook een bezorgdienst aan huis aan. Heb jij deze (duurzame) bezorgingservice momenteel hard nodig? Neem dan contact met ze op. Ze helpen je graag!

Werkzaam in de gezondheidszorg? Rij voor de helft van de prijs met deze groene taxi
Bij Taxi Electric zitten herintredende 50+ers achter het stuur die via omscholing een baan als taxichauffeur kregen, en nu gemotiveerd aan het werk zijn. Taxi Electric biedt in deze periode 50% korting op ritten voor mensen die in de gezondheidszorg en andere vitale beroepen werken. Hiermee zorgt deze elektrische taxi die volledig op groene stroom rijdt ervoor dat deze groep mensen die nu zo van belang zijn, duurzaam en snel op de plek van bestemming komen.

2% rente bij uitstel van aflossing
Qredits, de sociale kredietverstrekker, stelt een tijdelijke hulpmaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. De extra hulpmaatregel biedt uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Hiermee wordt de ondernemer ondersteund om het hoofd boven water te houden. Via de speciaal geopende hulplijn door Qredits kunnen ondernemers terecht voor financiële gevolgen van het coronavirus.

Omgaan met de huidige crisis vanuit horeca perspectief
“Opeens moeten sluiten blijft een schok”, zegt Wibe Smulders van Happy Tosti in het artikel van MT. Door de coronamaatregelen zat Wibe met een vrachtlading overtollige tosti’s. Om voedselverspilling tegen te gaan hebben ze een tijdelijke mini-supermarkt geïnstalleerd in Den Haag. Ze ‘verkochten’ het eten onder het motto: “heb je een kleine portemonnee, neem het gratis mee, maar heb je een grote portemonnee, betaal dan voor twee.” Het is een onzekere tijd, ook voor de werknemers van Happy Tosti waarbij het merendeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft en dus niet zomaar ergens aan het werk komt. De oprichters Wibe en Jasper hebben hun werknemers gerust kunnen stellen dat ze zich voorlopig geen zorgen moeten maken en geloven in de kracht van hun bedrijf. Lees het artikel om meer te weten te komen over hoe je als sociaal horecabedrijf de economische gevolgen van de huidige crisis managet.
Hulpaanbieders worden gematched aan wie dat nodig heeft
Corona Community Care gelanceerd door GoodUp is een nieuw gratis ondersteuningsplatform dat hulpverzoeken matcht met mensen die hulp bieden. In een overzicht worden initiatieven gestart om in deze tijd van crisis diegene te helpen die extra hulp of aandacht nodig hebben. Van het inleveren van mondkapjes voor zwangere vrouwen tot laptops voor kinderen die er thuis geen hebben. Weet jij waar of wil je weten wie hulp kan gebruiken? Start een initiatief op Corona Community Care of meld jezelf aan!

Heb je zelf als sociaal ondernemer een toffe actie of ben je een inspirerend initiatief gestart? Mail Evelien van Social Enetreprise NL die het dan deelt met haar netwerk. Alleen samen kunnen we het!

 

December vliegt voorbij

December. De maand vliegt voorbij en er is amper nog tijd geweest om terug te kijken, al kijken we al wel vooruit.
Ik besef dat komend jaar mijn onderneming 15 jaar bestaat. De tijd is omgevlogen en wat is er veel gebeurd, gedaan, ontwikkeld, ontdekt, geworsteld, gebouwd en gegroeid.

Zoals gezegd , nog geen tijd (genomen) om te reflecteren op afgelopen jaar, laat staan 15 jaar. Daar ga ik zeker nog de tijd voor nemen en er schiet van alles al voorbij in mijn gedachten.
Kom daar nog bij jullie op terug, zeker weten!

En terwijl hier de laatste deadlines nog gehaald worden, de laatste coachings en een enkele workshop gehouden wordt, denk ik aan de komende periode.
Waarbij even de deuren worden gesloten en de tijd iets anders wordt ingedeeld.
Wel met diezelfde aandacht en betrokkenheid waarmee ik mijn werk nog steeds uitvoer en verbindingen worden gevlochten.

Dankbaarheid neemt het voortouw, al heb ook ik mijn worstelingen gehad afgelopen jaar.
Het hoort erbij en is het gewoon even lastig. De leerlessen zijn dan op dat moment soms lastig te onderscheiden door de teleurstelling. Gelukkig gaat het kijken daar naar ook gepaard met een blik op mezelf, al mag en kan ik sommige zaken gewoon laten. Het gaat zoals het gaat en daar is ook een reden voor.

Voor nu dank ik alle bevlogen en sociaal ondernemers voor jullie vertrouwen, hoe we samen hebben gedeeld en met en van elkaar hebben geleerd.
Ook al die organisaties waarmee ik heb mogen bouwen en bruggen heb gebouwd. Dank voor jullie enthousiasme en bereidheid die maatschappelijke uitdagingen met elkaar aan te gaan.

En dank ook voor al die mensen waarmee ik (weer) heb mogen samenwerken dit jaar. Genoten van de gelijkwaardige en gelijkaardige verbindingen, al waren het soms ook de verschillen die ons een stapje verder brachten. Prettig met oog en oor voor elkaar en vanuit de basis van vertrouwen en transparantie.

Voor nu, neem ik met een goed gevoel afscheid van dit jaar en open ik graag de agenda weer in het nieuwe jaar. Geheel blanco en onbeschreven  is deze nu al niet meer, wel met die zaken die me raken :-).

Fijne feestdagen en tot in dat nieuwe jaar: gaan we weer Impact samen maken!