De Waarde van Social Impact op 13 december a.s.

De praktische toepassing van  Impactmeting

Het wordt steeds belangrijker dat ondernemingen met een maatschappelijke relevantie aantonen wat de impact van hun organisatie of van hun project(en) is. Immers, als jij kunt laten zien wat je met jouw maatschappelijk relevante onderneming bereikt, kun je duidelijk maken waarom het belangrijk is dat je als onderneming bestaat; het is jouw raison d’être.

Maar hoe meet je deze impact ? Waarom wil je het meten en wat kun je ermee bereiken? Hoe veranker je de uitkomsten in jouw organisatie en  hoe communiceer je deze waarde richting jouw stakeholders?

Hoe helpt deze meting jou om de organisatie nog gerichter en efficienter  te sturen op de beoogde impact en is eventuele bijsturing noodzakelijk?

In deze eendaagse training gaan we dieper  in op deze vragen en op de praktische toepassing van de Impactmeting per sector in de nederlandse context.  We creëren inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes je het beste kunt gebruiken voor jouw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, ga je er zelf ook actief mee aan de slag!

Resultaat

  • Informatie over het meetproces en de bruikbare methodes per sector
  • Praktische tips en handvatten om met Impactmeting aan de slag te gaan
  • Globaal stappenplan om aan te geven wat voor de Impactmeting nodig is

Voor Wie?
Sociaal ondernemers en alle andere organisaties met een maatschappelijke relevantie

Deze training bieden wij aan via BONO – aanbieder van verandersessies en trainingen op het gebied van Non-profit en Sociaal ondernemen.

Training De waarde van Social Impact
Duur 1 dag
Data 13 december 2013  Voor incompany trajecten neem contact met ons op.
Kosten 475,-
Extra Tarieven zijn inclusief BTW, incl lunch
Aanmelden voor de training De Waarde van Social Impact kan hier ovv Social Impact

“Social Impact-meting moet leuk en makkelijk zijn, natuurlijk zonder af te doen aan de kwaliteit!”

Op 17 september aanstaande is het eerste dagdeel van de training Social Impact in de Praktijk

‘Hoe laat je de effecten van jouw maatschappelijke initiatieven en werkzaamheden zien? Hoe breng je ze optimaal in kaart zonder te verzanden in ingewikkelde definities, kostbare onderzoeken of wollige onderzoeksrapporten?’

Als je kunt aantonen wat de impact is van jouw project of bedrijf en als je daar op en heldere en duidelijke manier over kunt communiceren, dan laat je echt zien wat voor verschil jouw werk maakt. Daarom is het belangrijk dat je het effect kunt meten van wat je doet. Niet alleen voor jezelf maar ook voor alle anderen die er op een of andere manier bij betrokken zijn.

Wat kun je zoal met zo’n effectmeting bereiken?

  • Ze toont het verschil aan dat je maakt in het leven van mensen, gemeenschappen en het milieu
  • Ze verbetert de zichtbaarheid van initiatieven op lokaal, provinciaal en nationaal niveau
  • Ze genereert ondersteuning en draagvlak
  • Ze levert een schatkist aan informatie op voor je communicatie
  • Ze helpt je koers te zetten naar fundamentele kwesties, initiatieven en projecten
  • Ze bouwt een beter begrip op van onze initiatieven bij het publiek en illustreert de verantwoording die je neemt
  • Ze maakt mijlpalen zichtbaar, zodat je kunt vieren wat je daadwerkelijk bereikt hebt

Tijdens deze training creëren wij inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes u het best kunt gebruiken voor uw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, gaat u er zelf ook actief mee aan de slag, zeker in het tweede dagdeel op 24 september.

Na het eerste dagdeel bent u op de hoogte van het (globale) impactmeetproces, de verschillende methoden per sector en het stappenplan om te gaan meten.
Wilt u na deze training daadwerkelijk aan de slag binnen uw organisatie, dan kunt u het tweede dagdeel volgen. Hierin leert u hoe u impactmeting in uw organisatie kunt verankeren.

Dagdeel 1: 17 september 09.00-13.00 uur

Dagdeel 2: 24 september 13.00-17.00 uur

N.B dagdeel 2 is alleen in combinatie met dagdeel 1 te volgen

 Ja, ik meld me  aan of ontvang graag meer informatie

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat het met de projecten -een Update

Besef dat de algemene informatie niet altijd meer geheel voldoet en ontwikkelingen volgen zich snel op. De nieuwsbrief komt twee maandelijks uit en uiteraard besteden we dan aandacht aan de diverse projecten al willen we daar ook vooral aandacht besteden aan mede ondernemers en aanverwante initiatieven ter verbinding.

Tevens gebeurt er in twee maanden veel, vandaar dit extra  nieuwsberichtje.

*Project Impact
Inmiddels is Eva, studente aan de Erasmus, onder de bezielende leiding van Brigitte  Hoogendoorn, bezig met het onderzoek en daarbij ook de toetsing van proces en methodes die tot het resultaat van Project Impact zullen leiden; een betaalbare en goed toepasbare (combinatie van) meetmethodes/instrumenten voor diverse sectoren.
Het is een spannend proces en uitdagingen genoeg. Binnenkort hopen we je via de eigen website de ontwikkelingen te laten volgen.
Ook beseffen we ons dat in het “veld” er nog zoveel ruis is over meten, weten, effecten en resultaat. Vandaar dat Petra Kroon en Marguerite Evenaar hebben besloten om ter voorbereiding van de pilots een aantal workshops te geven. Houd de agenda in de gaten voor de data die we binnenkort bekend maken.

* Nachtrestaurant 2012
Inmiddels is de datum bekend voor het Nachtrestaurant 2012. Noteer bij deze 28 september in jouw agenda. Dit jaar niet enkel in Amsterdam, maar ook in vijf andere steden waaronder Groningen, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en natuurlijk Enschede die vorig jaar ook al van de partij was.
Ook zal het niet in Amsterdam niet enkel op 1 locatie zijn; de plannen daarvoor zijn we aan het uitwerken.

Intussen is de Foodiebag gelanceerd en daar kan je hier alles over lezen en een deel van het Nachtrestaurant team is hard bezig deze aan restaurants te verkopen tesamen met VerdraaidGoed! Maatschappelijke missie in balans met een financiele doelstelling; een staaltje sociaal ondernemerschap en wat  een spin off !
Ook is er tegelijkertijd een consumenten actie gestart met Ik Kom in actie en wil jij ook jouw steentje bijdragen dan kan dat. Stuur een brief naar jouw favoriete restaurant vanuit IkKominActie en stimuleer op die manier het gebruik van de Foodiebag. Eten is immers om op te eten !

En zo zijn er ook dit jaar meerdere plannen en ambities en zaak is deze nu met dit mooie uitgebreide team uit te voeren. Zo maken we keuzes want er is maar zoveel menskracht, tijd , energie en geld…
Ook deze ontwikkelingen zijn binnenkort op een geheel vernieuwde www.nachtrestaurant.com te volgen.

* Schaalbaarheid 
Dit project in de dop ontstond naar aanleiding van diverse projecten en een avondje eten met een aantal andere sociaal ondernemers. Het is een project in de dop en richt zich op makkelijke manieren om groei van bepaalde initiatieven en projecten makkelijker en kosten effectiever mogelijk te maken. Ook hier weer een stimulans voor sociaal ondernemerschap en een van de dingen waar duidelijk behoefte aan is. Vanuit eigen ervaring en ook die van mensen om me heen. Binnenkort meer over dit project en wie dit gaan doen en hoe je er wellicht zelf aan kan bijdragen en voordeel van kan hebben.

En zo sluit ik nu maar even af met de voetnoot dat zoveel mensen met zoveel goede dingen bezig zijn. Walk the talk is geen zeldzaamheid, maar bijna usance !

Natuurlijk is er ook nieuws over de diverse ondernemers maar dat bewaar ik dan maar weer voor de volgende nieuwsbrief.