Impact gericht werken is meer dan een aanbod of programma!

Sinds de start van het impact onderzoek en de ontwikkeling van impact evaluatie ruim 15 jaar geleden door Evenaar & Partners is er veel gebeurd. Niet enkel bij en door ons op het gebied van impact gericht werken, ook in de wereld om ons heen.

Gedurende die jaren hebben we vanuit Programma Impact een duwtje in de rug mogen geven van diverse organisaties die aanzienlijke impact creëren, op diverse gebieden. Door middel van onder andere (actie) onderzoek, projecten, trainingen, impact evaluaties, trajecten, Master classes, lab opstellingen en expedities.
De ontwikkelingen van methodieken, processen en materialen omdat we geloven dat organisaties zelf die impact kunnen blijven meten en monitoren. Niet enkel voor verantwoording en rapportage, maar juist ook voor die aanscherping, nieuwe financieringsvormen en partnerschappen en om de aanpak te borgen en verduurzamen. De wereld veranderen doe je immers niet voor even en deze blijft in beweging.

Zo richten wij ons op de transitie van het onderwijs als ons hogere doel en ondersteunen en (hopelijk) verrijken we die organisaties die zich daar mee bezig houden.
Het opnieuw opbouwen van hoe en waar we leren vereist immers naast een gerichte programma-implementatie ook verandering van beleid en onderwijswetgeving. De mobilisatie van fondsen , belangenbehartiging en beïnvloeding zijn belangrijke aspecten. Daarvoor zijn ook een gedegen analyse, statistieken, onderzoek en informatie-uitwisseling nodig, wel goed gekoppeld aan en vertaald voor de praktijk. Mooier nog, ontwikkeld in de praktijk, wel valide onderbouwd vanuit die wetenschap. Mooi is dat die samenwerking!
Impact evaluatie en impact gericht werken kan in onderwijs en de vernieuwing daarbinnen als sleutel en hefboom werken.

Naast die “sector” richten we ons ook op cultuur, zorg, voedsel en circulaire economie. Al geloven wij dat de ene transitie verbonden is met de andere, net als dat je het ook enkel samen kan doen. Het beoordelen van de potentiële effecten van verschillende transitiepaden zal ons immers in staat stellen om onze koers onderweg bij te stellen als dat nodig is. Een solide kennisbasis is essentieel voor al die uitdagingen en die bouw je samen op.

De tijd om alle ontwikkelingen en praktijk voorbeelden te communiceren hebben we te weinig genomen. Wij zijn soms op de achtergrond, vanuit daar geven we ook dat duwtje en dat bevalt ons prima. Geen woorden maar daden! Ook zien we de effecten van onze bijdrage van mond-to-mond gaan en daar zijn we dankbaar voor en worden er soms zelfs verlegen van. :-).

Impact is voor ons geen programma, meer een voortdurend proces, wat wellicht door ons in gang wordt gezet, vernieuwd en passend wordt gemaakt. Wij blijven vernieuwen en ook onze eerdere processen borgen en verduurzamen. Voor iedereen toegankelijker maken. Daarover willen we binnenkort meer met jullie delen.
Houd deze site in de gaten en zo rond september hopen we meer over onze impact strategie of strategie van impact te vertellen. Hoe we het ook gaan noemen, we gaan er meer over delen met jullie, samen met de partners met wie we dat doen en gaan doen.
Over hoe het ging, gaat en de toekomstplannen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *