Coöperatief samenwerken met impact

Al langere tijd ben ik vanuit Evenaar & Partner lid van de Selab coöperatie. Met het inbrengen van Programma Impact bestendigde ik zo de voortgang van Impact meten. Tevens vervulde het mijn behoefte om met diverse anderen samen te werken. Evenaar & partners gaf het destijds al aan; ik houd ervan samen onze kennis te delen, onze diverse talenten samen te brengen en zo de zaken waar ons hart sneller van gaat kloppen te verspreiden en de impact te vergroten. We hebben immers een gemeenschappelijk doel, ook al zijn onze achtergronden en werkwijzen verschillend.

Se.lab is een coöperatie voor het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis uit en over de social enterprise sector. Een samenwerkingsverband van sociaal ondernemers en  onderzoekers met een link naar het onderwijs.

We zijn er voor organisaties met een maatschappelijke relevantie  die een verschil willen maken.  Hun diensten en produkten worden zo ontwikkeld dat deze actief en welbewust bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Deze organisaties zetten zich bijvoorbeeld in voor issues in de zorg, sociale economie, sociocultureel, arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn en milieu.

Wat we doen
Onze bijdrage aan hun werk bestaat onder andere uit actieonderzoek, kennis overdracht en bruggen slaan tussen verschillende domeinen als zorg, onderwijs en sociaal en privaat domein. Daarnaast maken we nieuwe kennis breed beschikbaar en werken we aan innovatie in deze sectoren.
Dit doen we door middel van diverse programma’s als onder andere:
“Kennis Infrastructuur “-.een community of practice van en voor docenten die het onderwijsaanbod over sociaal ondernemen willen vergroten.
“Sociaal ondernemerschap in de zorg “- Se.lab ondersteunt de opkomst van sociaal ondernemerschap in de zorg. Leren van good practices en de value en business cases van h zorginitiatieven ontwikkelen.
Als ook Programma Impact.

Door coöperatief samen te werken behouden we  onze eigen identiteit, al zijn we ook deel van een groter geheel. En het bekende cliche van het geheel is meer dan de som der delen gaat hier zeker op.
Naast dat we elkaar stimuleren, uitdagen en ondersteunen, ontwikkelen we ook gezamenlijke programma’s of sluiten bestaande programma’s soms aan als aanvulling.

Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de coöperatie se.lab: binnen het Good Practice project “Met Kringloop meer werk!”hebben we kringloopbedrijven een training Social Impact meting aangeboden. Na een succesvolle eerste ronde met 5 deelnemers die o.a. bezig zijn met opzet of doorontwikkeling van een horecagelegenheid of een zgn. “upcycle” werkplaats van bijvoorbeeld fietsen of textiel, is nu ook de tweede ronde van start. Hierin zijn we met acht kringloopbedrijven in drie dagdelen aan de slag gegaan om de theoretische grondslag van social impact meten praktische toepasbaar te maken. Natuurlijk ontbreekt een heerlijke lunch van de good practice op het gebied van horeca “Restaurant Deksels” van Kringloop Zwolle niet.

Na afloop van de training hebben deelnemers meer zicht op hun waarde, ontdekken ze nieuwe samenwerkingsverbanden en scherpen hun financieringsmogelijkheden aan. De deelnemende kringloopbedrijven zijn zo in staat om gericht te communiceren wat de effecten zijn van de good pratice(s) die zij aanbieden in de kringloopwinkels. Deze succesvol bewezen (winkel)formules zijn doorgaans aanvullend op het reeds bekende aanbod van tweehandsspullen en maken steeds meer onderdeel uit van de strategische visie binnen de kringloopbranche.

Gericht en effectief kunnen communiceren vergt mede daardoor een aantal voorbereidende processtappen: wat is je impact doel, wie zijn je stakeholders en doe je – voor én met hen – de juiste dingen om jouw doel te bereiken? En: doe je deze dingen ook juist? Tijdens het geven van deze training merken wij dat deze vragen leven en er veel mooie uitwisseling plaatsvindt tussen de leden van de kringloop branchevereniging BKN. En dit is wat we als se.lab graag faciliteren.

Het impactdoel blijkt veelal overeen te komen met de missie/visie van de kringloopbedrijven, namelijk het bieden van kansen voor werken en/of leren voor diverse groepen mensen binnen de samenleving. Zoals mensen met een (arbeids)beperking, jongeren en nieuwkomers. Dit belooft nog meer mooie samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *