Berichten

Week zonder Afval: verminder, hergebruik of repareer!

Op maandag 31 mei de aftrap van de Week zonder Afval n, een initiatief van Milieucentraal waarin consumentenbewustwording over afval en de circulaire economie centraal staat. Tijdens de openingswebinar stonden verschillende sprekers onder meer stil bij ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten.

De Week zonder Afval werd afgetrapt met een webinar geopend door demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. “Het lineaire economisch systeem dat we nu hebben is onhoudbaar. Grondstoffen raken op of worden duurder, terwijl de afvalberg blijft groeien. Maar gekoppeld kunnen deze twee problemen ook een oplossing zijn.”

Brede benadering circulariteit

In de webinar werd meermaals onderstreep dat de circulaire economie meer is dan alleen recycling. “Recycling is eigenlijk de laatste stap”, vertelde Anne-Marie Rakhorst, voorzitter van de transitieagenda consumentengoederen. “Als consument kun je in eerste instantie weigeren een product te kopen, een oud product hergebruiken, repareren of ombouwen tot iets anders. Dit zijn allemaal keuzemomenten die ook onderdeel zijn van de circulaire economie.”

Ambachtscentra

Een interessant initiatief dat Rakhorst aangekondigde zijn zogeheten ‘ambachtscentra’, als alternatief op milieustraten in gemeenten. Een ambachtscentrum is een plek waar je als consument je afgedankte spullen naartoe brengt. Op dit terrein staat dan bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een elektronica- of kledingreparateur of grofvuilverwerker. Bij aankomst wordt door experts bepaald wat de beste bestemming is voor de afgeleverde spullen, zodat grondstoffen optimaal benut kunnen worden.

Voor modeketens veranderen over een aantal jaar de regels waardoor producenten zelf verantwoordelijk worden voor inzameling, recycling en hergebruik van textiel.

Meer wetgeving wegwerpplastic

Ook besteedde het ministerie van IenW aandacht aan de nieuwe Europese richtlijn voor single-use-plastic (SUP) die per 3 juli ingaat. De richtlijn is opgesteld om de vervuiling van de meest voorkomende gevonden plasticproducten te verminderen. Zo geldt per 3 juli een handelsverbod op plastic wegwerpborden en bestek en krijgen verpakkingen als drinkbekers en sigaretten een embleem dat ze kunststof bevatten en niet in de natuur thuishoren.

Ook geldt vanaf 2025 dat plasticproducten gerecycled materiaal moeten bevatten en is vanaf 2024 de flessendop verbonden aan de plastic fles zelf. Specifiek voor Nederland geldt dat nog dit jaar een uitgebreid statiegeldprogramma wordt opgezet voor plastic flessen, waarmee ook kleine flesjes ingeleverd kunnen worden.

Nederland wacht nog een flinke uitdaging als het de recyclingdoelstellingen voor verpakkingen wil halen. Minder dan een derde is op dit moment goed recyclebaar.

Week zonder Afval

Verder stond de hele week in het teken van het verminderen van afval. Er konden  afvalbesparingstips gedeeldkomen mensen in podcasts aan het woord met innovatieve ideeën en organiseerde Milieucentraal Zero Waste Wandeltours waarin deelnemers verpakkingsvrij hun boodschappen kunnen doen.

Laten we hopen dat deze week ons nog bewuster heeft gemaakt van het verminderen van afval en we er gewoon mee door gaan!

(bron; Change Inc. Teun Schroder – 31 mei 201)

Financiering beschikbaar voor beste circulaire businesscase

Duurzame ondernemers worstelen vaak met opschaling door een gebrek aan financiering. Nederlandse gemeenten hebben deze businesscases echter hard nodig om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Daarom houden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en BNG Bank de Global Goals Social Impact Challenge.

Een idee over de aanpak van afvalstromen. Een circulair plan dat nog niet van de grond komt. Of een concept dat de energietransitie versnelt. Deze ideeën kunnen met intensieve begeleiding en financiering naar een hoger niveau worden getild.

Financiering voor circulaire ondernemers

Een derde van de nieuwe ondernemingen heeft een ecologische missie. Daarom zijn deze ondernemingen belangrijk voor de verduurzaming van gemeenten. Als een resultaat van gebrekkige begeleiding en financiering is de impact van start-ups echter vaak minimaal.

Bovenstaande was reden voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de BNG Bank om de Global Goals Social Impact Challenge te organiseren. Het doel van het evenement is om goede, duurzame ideeën met een relevant netwerk samen te brengen. De inschrijving is tot 9 september geopend.

Deelnemende businesscases moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten zij zoveel mogelijk impact hebben op Sustainable Development Goal (SDG) nummer 12. Deze doelstelling richt zich op verantwoorde consumptie en productie. Daarbij moet het idee schaalbaar en niet afhankelijk van subsidies zijn. Tenslotte is het mogelijk om het idee vanaf begin 2019 in meerdere gemeenten uit te voeren.

Winnende duurzame businesscase krijgt financiering

De winnaar wordt voor het einde van het jaar bekend gemaakt. De hoofdprijs bestaat uit intensieve begeleiding en passende financiering van BNG bank. Andere deelnemers profiteren volgens VNG van een relevant netwerk van gemeenten, financiers en ondernemers. Dit netwerk kan helpen om de duurzame businesscase te realiseren.

Tegelijkertijd houden andere banken zich ook bezig met het verbeteren van de financiering van circulaire bedrijfsmodellen. Vorige maand overhandigden ABN AMRO, ING en Rabobank nog de Circular Economy Finance Guidelines aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Deze financieringsrichtlijnen moet de financiering van de circulaire economie beter inzichtelijk maken.

(bron: Duurzaam bedrijfsleven – 09-08-2018  | DOOR: JOYCE DE THOUARS)

financieren van circulaire businessmodellen vereist nieuwe aanpak financiers

Onze huidige economie werkt op basis van een lineair proces. De aarde levert grondstoffen zoals erts, katoen of olie, iemand maakt daarvan een product en verkoopt het aan de consument. Na gebruik gooit de consument het product weg en wordt dit afval dat de aarde vervuilt.

Bij iedere stap in dit proces wordt een ander tegen betaling eigenaar van het product en daarmee van de grondstoffen. Tijdelijk eigendom en de financiering daarvan kenmerken onze huidige economie. Dat is voor financiers overzichtelijk. Voor het delven van grondstoffen worden leningen verstrekt die terugbetaald worden zodra de grondstoffen aan de fabrikant zijn verkocht. De fabrikant op zijn beurt leent geld om dat te betalen en krijgt dit geld snel weer terug van de consument die daarvoor bijvoorbeeld een consumptief krediet gebruikt. Die wordt afgelost gedurende het gebruik en na afdanken is het product waardeloos.

Gelukkig breken langzaam andere tijden aan. Steeds meer consumenten en bedrijven zijn minder uit op verbruik en bezit, maar meer op gebruik en het delen van goederen, ofwel de circulaire economie. In de circulaire economie blijven producenten eigendom van de grondstoffen en verhuren die aan de consument.

Steeds meer consumenten en bedrijven zijn minder uit op verbruik en bezit, maar meer op gebruik en het delen van goederen

Deze nieuwe, circulaire manier van bedrijfsvoering vraagt om een andere manier van financieren. Langlopende financiering van de eigenaar van de grondstoffen in plaats van kortlopende financiering aan de verschillende partijen in een keten.

Deze nieuwe, circulaire manier van bedrijfsvoering vraagt om een andere manier van financieren.

Neem bijvoorbeeld de ‘subscription’-methode, waarbij klanten een abonnement nemen op producten in plaats van ze zelf aan te schaffen. Zoals Bundles, die energiezuinige wasmachines, vaatwasmachines en sinds kort ook koffiezetapparaten aan klanten verhuurt. De meest energiezuinige en duurzame apparaten worden geleverd en de klant betaalt een maandelijks tarief plus een bedrag per was/droogbeurt of kopje koffie. Na afloop van een abonnement gaan de apparaten terug naar Bundles, die ze opknapt en weer inzet. Omdat Bundles eigenaar blijft van de wasmachines is voor ieder nieuw abonnement van een klant extra financiering nodig. En dat lukt niet bij traditionele financiers. Fondsen als Stichting DOEN en de leverancier van de apparaten lossen dat nu op en ook de consument draagt via crowdfunding een steentje bij.

Een ander voorbeeld is Mud Jeans. Het bedrijf maakt spijkerbroeken uit katoen. Klanten huren of kopen de spijkerbroek, betalen iedere maand een vast bedrag en krijgen korting als ze het product weer inleveren voor een nieuw model. Mud Jeans verwerkt de ingeleverde broek weer tot katoen om daar vervolgens weer nieuwe broeken van te maken. Met het concept ‘Lease a Jeans’ blijft Mud Jeans eigenaar van de katoen en verwerkt deze steeds weer tot nieuwe spijkerbroeken. Omdat de broek niet aan de klant wordt verkocht blijft Mud jeans eigenaar en heeft daarvoor financiering nodig. Maar dat betekent dat het bedrijf geld nodig heeft. En dat vraagt om andere financiering dan banken gewend zijn. Met een zeer langlopende lening heeft Stichting DOEN dit initiatief een kans gegeven.

Circulaire businessmodellen zijn de beste manier om op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan. Ze maken het mogelijk de grondstoffen die de aarde levert steeds weer opnieuw te gebruiken in plaats van een keer te gebruiken en dan weg te gooien. Maar dat vraagt naast voorlopers met lef zoals Mud Jeans en Bundles om innovatie en flexibiliteit van financiers. Dat vraagt om financieringsvormen die passen bij businessmodellen waarbij grondstoffen niet van eigenaar wisselen. Financiering met een zeer lange adem en grondstoffen als onderpand.

Circulaire businessmodellen zijn de beste manier om op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan.

Vanuit Stichting DOEN, maar ook bijvoorbeeld crowdfunding platforms, worden experimenten mogelijk gemaakt. Maar het vraagt verandering van de hele financiële sector. Denk circulair en kijk samen met de ondernemers welke financiering het beste past. Dan kunnen we samen de barrières opheffen voor de 700.000 bedrijven in Nederland die nog op een lineaire manier werken en maken we vrij baan voor een duurzame samenleving.

(bron NRC Next , 12 februari 2018 – Jasper Snoek –Jasper Snoek is financieel directeur van Stichting DOEN. Bij DOEN combineert hij zijn wil om de wereld mooier te maken met 20 jaar wereldwijde ervaring in de financiering van bedrijven en organisaties. Bij DOEN werkt hij aan een groene, sociale en creatieve samenleving vanuit de jaarlijkse bijdragen van de drie Nederlandse Goede Doelen Loterijen.)

Circulaire stappen in de zorg, ondergrondse infrastructuur en klimaat.

De Week van de Circulaire Economie is net afgelopen, maar ondernemers leunen natuurlijk niet achterover. Er worden prachtige circulaire stappen gezet in de wereld van de ondergrondse infrastructuur, de klimaatinstallaties en de zorg.

Mensen beter maken, terwijl je aan de andere kant vervuilt en verspilt; dat is niet meer van deze tijd. De zorgsector is aan de slag gegaan met circulaire systemen. In zo’n anderhalf jaar tijd werkte een groep van zo’n 28 organisaties aan zes concrete innovatieprojecten om de circulaire economie in de zorgsector te versnellen.  Ze werkten aan het sorteren van plastic, een productlabelingsconcept, het ontwikkelen van een SZA-bak van gerecycled materiaal, gezamenlijk duurzaam inkopen, inzameling van infuuszakken en plastic op de OK-afdeling.

Ook kan gebruikte medische apparatuur worden gereviseerd, waardoor deze weer als nieuw functioneert en ook met dezelfde garantie als nieuw kan worden verkocht. Dit past binnen de principes van de circulaire economie.

De circulaire economie begint  bij het zoeken naar mogelijkheden om de waarde, die is gecreëerd bij het maken van producten, zolang mogelijk in de keten te houden door deze waarde te herstellen of te optimaliseren.

Een van de eerste en gemakkelijkste manieren om de waarde terug te winnen, is om de software en hardware van de apparaten te optimaliseren en te vernieuwen. Dit wordt mogelijk door de gebruikte medische apparatuur van de klant terug te kopen om vervolgens het optimalisatie- of refurbishing-proces te doorlopen. Op die manier behoudt het product zijn waarde, in plaats van dat het apparaat met de tijd in waarde daalt. Zo wordt een lineair transactiemodel circulair gemaakt. lees hier meer over het circulaire verdienmodel van Healthcare.

Er ligt enorm veel onder de grond aan kabels en leidingen. Een schatkist aan materialen, die soms na levensduur maar blijven liggen, verweesd en verwaarloosd. In zo’n anderhalf jaar tijd werkte een groep van zo’n twaalf ketenpartners aan drie concrete innovatieprojecten om de circulaire economie in de ondergrondse infrastructuur te versnellen.

De circulaire schatkist in de ondergrondse infrastructuur

Ze werkten aan het ontwerp van een circulaire kabel, zochten uit hoe zij vanuit hun inkooporganisaties de markt zo goed mogelijk konden bevragen op functionaliteit en brachten in beeld wat er voor nodig is om – als die ondergrond opengaat voor herstelwerkzaamheden – ook afgedankte kabels en leidingen terug te nemen voor hoogwaardige verwerking. Lees hier meer over de leiding op Circulariteit.

We willen allemaal werken en leven in een prettige, comfortabele ruimte. Klimaatinstallaties dragen daaraan bij. Met onderhoud en reparatie zouden ze veel langer gebruikt kunnen worden, dan nu maar al te vaak het geval is. Vandaar dat een groep innovatieve spelers uit de klimaatinstallatiebranche afgelopen jaar aan drie innovatieprojecten werkten om nieuwe inzichten op te doen en hun gezamenlijke circulaire ambities waar te maken.

Klimaatinstallaties waarbij niet alleen de lucht maar ook de materialen circuleren

Zo gingen zij aan de slag met het ontwikkelen van ontwerpprincipes voor een circulaire klimaatinstallatie; een installatie die zó ontworpen is dat het goed te demonteren is voor onderhoud, revisie en hoogwaardig hergebruik van materialen (Design-for-Disassembly). In het project Oldtimeronderzochten zij wat er nodig is om klimaatinstallaties aan het einde van hun levensduur (bijvoorbeeld bij het in casco opleveren van een pand) elders opnieuw te installeren. Met het project Modelcontract werd gewerkt aan een blauwdruk voor de te maken juridische overeenkomsten die een samenwerking op basis van prestatie van ketenpartners vraagt. Lees verder 

Met circulair design, materiaal en afvalverwerking innoveer je zo deze drie ketens circulair.