Berichten

Het hart en de longen- teamgenoten

Als het op samenwerking aankomt, krijgen mensen soms het idee dat ze alleen maar samen met iemand aan een project of onderneming werken – niet echt als partners of teamgenoten, maar als individuele bijdragers.

Het verschil tussen samenwerken versus naast elkaar lijkt misschien klein, toch zijn de verschillen in resultaat groot. Juist als je samen je met elkaars zaken bemoeit. Dan verliest die uitspraak de betekenis van ongewenste nieuwsgierigheid en gooien we de zelf focus aan de kant. We kijken verder dan onze eigen taken. We interesseren ons in en voor de ander. We begrijpen hoe en van welke invloed onze samenwerking is op het bereiken van onze grotere gezamenlijke doelen en de impact die we willen maken.

We gaan dan niet altijd onze eigen weg en richten ons niet enkel op onze eigen agenda. Vrijelijk delen we en kijken waar we binnen onze gezamenlijke entiteit en ook daarbuiten met andere partijen kunnen samenwerken. Waar we elkaar, op meer dan enkel functioneel, kunnen ondersteunen.

Stel je voor dat je hersenen al hun aandacht richten op het ervoor zorgen dat het hart bloed rondpompt, maar de werking van de longen zouden verwaarlozen. Dan zou dit leiden tot ademhalingsproblemen en wellicht tot erger. Het hart kan niet lang functioneren als het niet samenwerkt met die longen. Ze dienen verschillende, maar toch verbonden doelen.

Zo is het ook in mijn samenwerkingsverbanden. We gaan samen ergens voor en zorgen voor een gezond functioneren vanuit een bredere mindset dan de functionele. De individuele prikkels zijn niet de leidraad maar onderdeel van onze gezamenlijke drijfveren. We ontwerpen met elkaar processen waarbij iedereen op een of andere manier een schakel is.

Iedereen begrijpt zijn of haar rol en ieder van ons wordt ingezet voor hun sterke punten. Doordat we daar de tijd voor nemen en ook energie insteken voorkomen we de strijd om een positie en voorkomen daarmee het gevoel van bedreiging of onderwaardering.

We hebben allemaal een stukje eigenaarschap en dat geeft ons het gevoel de taart te delen, in plaats van te moeten vechten om een stukje. Door een inclusieve sfeer te creëren waar we samenwerken op onze sterke punten. De energie die anders in competitie of wantrouwen gaat zitten steken wij in onze gezamenlijke ambitie.

Het delen van informatie, voldoende gelegenheid voor interactie en de bereidheid om te sparren is nodig om elkaars vaardigheden en doelen te begrijpen. Manieren vinden om te zorgen dat iedereen zich betrokken en verbonden voelt. Zorgen voor heldere en frequente communicatie en mogelijkheden tot open feedback. Zo is die vergadering en die aansluitende borrel of etentje geen verplichte kost, maar een wens van ons allen. Ook al is de tijd soms beperkt besef ik dat ik daar energie van krijg en er dus ook graag tijd in steek.

Ik heb altijd al geweten dat dat de manier is waarop ik wil samenwerken. Met groeiend vertrouwen op elkaar en steeds beter begrip hebben we samen processen ontwikkeld en verschillende denkrichtingen en invalshoeken onderzocht. We hebben samen onze gezamenlijke en elkaars projecten versterkt.

Ook dit jaar heb ik deel mogen uitmaken van mooie teams die op die manier samenwerken en zo dat verschil samen maken. Ik wil mijn collegae van selab.nl bedanken, en ook die daarbuiten waar we op specifieke projecten werken als echte teamgenoten en partners.

Met veel enthousiasme en verlangen kijk ik uit naar volgend jaar want ook dan zullen we weer zo samenwerken!

(foto en kunstwerk silvia Koning – Lindeboom)

Het geheel is meer dan de som der delen

Als je een auto uit elkaar haalt en alle onderdelen op elkaar stapelt heb je een hoop schroot. Als die onderdelen echter met elkaar verbonden zijn, dan heb je een mooi vervoersmiddel. Een enkele losse mier is een krioelend insect in een doosje. Een hoop mieren bij elkaar beinvloeden hun omgeving en kunnen bergen verzetten; letterlijk en figuurlijk. Zo zijn “gehelen” vaak beter dan losse onderdelen en dat ervaar ik ook in samenwerkingsverbanden.

Een tijd geleden kondigde ik het opgaan van Project Impact in Selab aan. In de blog samen maak je meer impact legde ik uit waarom en ook waarom ik er zon zin in had en ook nog steeds heb. Samen optrekken in een fijn samenwerkingsverband waarbij we steeds meer ervaren hoe we elkaar vanuit onze gemeenschappelijke missie kunnen versterken.

Zeker nu Impact meten steeds meer wordt belicht en daarmee een stimulans is voor de groei en professionalisering van de (sociaal) ondernemer en organisaties met een maatschappelijke relevantie. Het artikel over de adviezen van de SER versterkt die koers en geeft letterlijk aan om samen te investeren in Impactmeting.

Dus ja, dat doen we. Samen met overkoepelende organisaties, kenniscentra, overheid, universiteiten, sociaal ondernemers en samen met jou werken we eraan om impact meting toegankelijk en makkelijker toepasbaar te maken. Van theorie naar de praktijk naar een haalbare aanpak van impact meten die meer brengt voor jouw organisatie dan enkel de uitkomsten van de meting zelf.

Wil jij hier meer over weten, stuur dan een mail en we sturen je graag informatie of gaan in gesprek met jou. Of kijk op deze site.

Ook kan je ons tegenkomen in het veld of woon een van de workshops of trainingen bij.
De eerstkomende eendaagse training is op 23 april aanstaande.

Dus aarzel niet langer en laat je niet weerhouden door de veelheid aan metriek en meetinstrumenten. Ervaar dat je er gewoon mee aan de slag kan en toon echt aan welke effecten jouw organisatie/project heeft op de samenleving.

 

 

De rode draad – Charlotte van Leeuwen

Ook nu een gastblog van een oude bekende die ik ken vanuit haar opstart met WeCanteen zon drie jaar geleden. Een blik van herkenning als ze schrijft over haar “logische”levensloop en prachtig om te zien en te lezen welke weg ze volgt op al zon jonge leeftijd. Ze heet Charlotte en door mijn werkzaamheden als teamlid van Wekomenerwel kruistten onze paden zich weer. Eerder gaf ze aan met Bord & Stift te zijn begonnen en met de start van de community funding campagne van het eerste Village Trade Center viel haar naam me in om dat in beeld te brengen. En zo maakten wij weer verbinding. Lees hier hoe zij je meeneemt op haar logische weg van vertellen.

De rode draad?

Het is altijd leuk als mensen op een logische manier over hun leven kunnen vertellen. Helaas, of misschien wel juist gelukkig, ben ik niet gezegend met een logische levensloop. Eerst heb ik theaterschool gedaan in Denemarken, toen Natuurkunde gestudeerd in Amsterdam en Singapore en vervolgens heb ik drie jaar lang samen met mijn compagnon WE CANTEEN gerund, een kantinebedrijf. Tegenwoordig heb ik het bedrijf Bord&Stift: we maken getekende filmpjes met een whiteboard en stiften, om complexe zaken op een simpele manier uit te leggen. Zoals bijvoorbeeld dit filmpje, voor de crowdfundingcampagne van Het Veerhuis, het eerste Village Trade Center.

Maar ja… Wat is nu de rode draad van mijn verhaal?

Essentiële vragen

Ergens is het grappig: ik vind het zelf lastig om de rode draad in mijn leven aan te geven, terwijl dat met Bord&Stift precies is wat ik doe. Ik help bedrijven hun essentie samen te vatten in een filmpje van een paar minuten. Vaak zit de meeste tijd niet in de uiteindelijke tekening maken, het filmen of het editten, maar vooral in het eerste deel van het proces. Wat is het precies dat je wilt vertellen? En wie is je doelgroep? En waarom is het van belang wat je doet? Essentiële vragen: relatief simpel om te stellen, lastiger om te beantwoorden.

Verbinding

Marguerite, een ondernemerscoach in hart en nieren, die mij altijd een stapje eerder door lijkt te hebben, dan ik mijzelf, nodigde mij uit om vanuit verbinding hier een stuk te schrijven. Niet voor niets natuurlijk. Bij deze zal ik een poging wagen om de losse delen aan elkaar te verbinden.

Mijn theaterschoolachtergrond heeft eraan bijgedragen dat ik snap hoe je een verhaal moet overbrengen, hoe je contact kunt maken met je publiek en hoe je een bepaalde spanningsboog kunt maken. Bij mijn studie Natuurkunde heb ik geleerd om systematisch te denken, complexe zaken te versimpelen en dingen in een grotere context te kunnen plaatsen. En door drie jaar lang te ondernemen, heb ik de eerste hobbels van het ondernemerschap overwonnen en geleerd hoe je een gezond bedrijf kunt neerzetten.

Zo blijkt er toch nog stiekem een rode draad in te zitten. En verbind ik de verschillende dingen die ik leuk vind, die ik heb geleerd en die ik goed kan in één bedrijf. Misschien zou ik er zelf eens een Bord&Stift filmpje over moeten maken…

Bord&Stift vertelt en tekent verhalen met een whiteboard en stiften. Zo worden complexe verhalen omgetoverd tot korte filmpjes

 

Practice what you preach

Terug na een korte zomerse break ligt er voldoende om weer te hervatten ofwel nieuwe zaken die aandacht verdienen. De mailbox liep nog niet over en alles is redelijk te overzien.

Voel wel de behoefte om een planning te gaan maken voordat iedereen weer terug is van vakantie en bemerk dat het normale werktempo voor een groot aantal begin september weer hervat wordt.
De tijd nu vul ik gemakkelijk met het voorbereiden van trainingen en workshops op het gebied van Sociaal Ondernemerschap en Impactmeting. Project Impact heeft een nieuwe impuls nodig en zal die krijgen ook :-). Meer daarover volgt binnenkort, hier en op de Project Impact site.

Verder een selecte keuze van samenwerkingsverbanden waarbij de criteria voor mij steeds duidelijker worden. Het is fijn om samen te werken en daarbij elkaars talenten, kennis en vaardigheden optimaal te gebruiken op een wijze die ook zorgt voor het nodige plezier. Relaxte communicatie, op elkaar kunnen rekenen en gaan voor een zelfde doel op een wijze die voor een ieder wellicht ook nieuwe inzichten oplevert. Uitwisselen op een manier waardoor we groeien en bloeien :-). Samen een weg opgaan waarbij we genieten van de reis, het eindresultaat niet uit het oog verliezen en soms een zijpaadje kunnen inslaan. Helder en duidelijkheid en elkaar daarbij in onze waarde laten en transparant zijn in ons denken en doen. Zo iets.

Wat betekent dat in deze maand nu concreet aan acties? Uitwisselen met partners over een eventuele samenwerking, de puntjes op de i zetten van de projecten en duidelijker krijgen wat de doelen zijn en deze helder kunnen communiceren.

Daarnaast bemerk ik wat ruimte voor (nieuwe) ondernemers voor coaching en dat ik daar ook veel zin in heb. De balans tussen passie en poen; voor mijzelf altijd een wezenlijk aandachtspunt en ook eentje waar ik jou, als ondernemer, prima bij kan ondersteunen. Dus kom langs of neem contact met me op als je ergens tegenaan loopt, hetzij op strategisch, tactisch of operationeel gebied. Sparren met een (business) coach kan helpen en iedereen is toch zeker een goed advies waard, zeker als je iets doet waar je hart in ligt. Dat persoonlijke in samenhang met het zakelijke is waar de kracht ligt.

Dus wellicht wissel ik met je uit in een persoonlijk gesprek of kom ik je tegen op een van de workshops en of trainingen. Ik kijk ernaar uit!

 

 

& Partners

Al ruim negen jaar is het Evenaar & Partners en elke keer vragen mensen me ook wie de partners dan wel zijn. Voor mij zijn het de mensen waarmee ik samenwerk, langere tijd, per gelegenheid, de ondernemers waarmee ik toch ook een band heb en de andere zelfstandigen waarmee ik iets doe.

Vaag? Wellicht. Veelheid, ja zeker!

Dit jaar behoefde ik een strakkere koers , een rechtere weg en die is ingezet. Dat betekende dat ik de samenwerkingsverbanden wilde verdiepen en de kern van de samenwerking wilde intensiveren. Het plezier, de betrokkenheid, de toevoegingen aan elkaar en ons gemeenschappelijk doel, de frequentie van overleg en zo wat meer in balans brengen. Dat heb ik aangegeven bij al die verbanden en ook een keuze gemaakt waar ik me dit jaar op wil richten, met het oog op die balans en ook voor de bakker waar ik graag een brood wil kopen. Besefte dat mijn sociale waarde portemonnee weer overliep (en is ook fijn en leuk), echter daardoor de de bodem van die andere weer in zicht kwam. Er is immers maar zoveel tijd 🙂

Tijd voor balans en de bakens neerzetten op een wijze die bij de partner en mij past en waardoor het plezier , de betrokkenheid en inzet weer floreert en zo ook het doel waar we ons op richten. Wat je aandacht geeft groeit.

Zo blijf ik graag als trainer verbonden aan BONO. We gaan mooie dingen samen doen en het is een fijn en stimulerend netwerk van trainers. En op dat trainingsvlak zullen ook de trainingen van MyWorld doorgang vinden, gericht op sociaal ondernemerschap in ontwikkelingssamenwerking.
Ons kan je ontmoeten ofwel bij de Social Impact training in januari of April, ofwel voor de Social Venture training op 1 februari in Rotterdam.

Project Impact is dit jaar nog meer een speerpunt en Leydi en ik trekken lekker samen daarin op. Tevens zullen we daar additionele partners bij zoeken, want als de versnelling is ingezet kunnen we wel wat extra steun gebruiken :-). Ons kan je ontmoeten tijdens de Social Powerhouse meeting as maandag 27 januari of op de speeddate op 14 februari waar je ons alles kan vragen over het waarom, wat en hoe van Social Impact meten.

Ook is de aanzet tot een intensievere samenwerking met WeKomenErwel gemaakt. Ook dat voelt goed en we gaan er samen tegenaan.Daarover in een later stadium zeker meer.

Ook CERES blijft een speciale plek behouden en nu we samen aan het werken zijn aan een EVA (Effectieve Voedselzekerheidsactie) zal ook deze verbintenis worden verstevigd . En krachten bundelen tegen de voedselverspilling, daar zetten we ons al langere tijd voor in! Als spreker, ambassadeur en nu ook wellicht als trekker van een nieuw initiatief.

En dan heb ik het nog niet eens over die ondernemers met wie ik mag optrekken op hun weg en voor wie ik wellicht een klein steuntje in de rug ben.

Het lijkt niet echt minder en toch is het overzichtelijk en heb ik het gevoel dat het behapbaar is. Wil vast al die partners bedanken omdat zij ook voor die intensivering van de samenwerking gaan.
Ik heb er zin in en deze eerste maand van het jaar is omgevlogen met deze verstevigde koers. Op naar de rest van het jaar!

 

één dagje duurzaamheid?!

Is in één dag alles willen weten , laten zien en mensen bewust laten worden van wat duurzaamheid nu eigenlijk betekent,  een onmogelijke opgave?   Is één dag en de gedachte van duurzaamheid een contradictio in terminis?

Al vier jaar lang neemt Urgenda het initiatief voor De Dag van de Duurzaamheid. Om de “duurzaamheidsbeweging”  zichtbaar te maken en elkaar in te schakelen om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Mooi gegeven en helemaal voor, geloof ook dat het anders kan en zelfs nodig is. Toch heb ik altijd al wel een bijzonder gevoel gehad bij het woord duurzaamheid. Als ik met diverse mensen over duurzaamheid sprak dan kwamen ze al snel op de groene initiatieven en hoe groen je dan al was. Als ik denk aan duurzaamheid denk ik ook aan samenwerken, de mens, eten en een betere wereld om maar een paar termen te noemen. Mooi en utopisch klinkt dat als ik dat zo opteken. Meen het echt en geloof ook dat we allemaal ons steentje daaraan kunnen bijdragen. Daar hoef je geen heilige voor te zijn en alles te laten of in een boomhut te wonen die zelfvoorzienend is.

Hoe duurzaam ben ik eigenlijk met die “grote”mond van me?!
Ok, ik koop het meeste eten vanuit het seizoen en het liefst locaal. En toch ga ik soms ook wel voor het gemak geef ik grif toe.
Drink kraanwater en geen gebotteld drinkwater; dat helpt toch al een beetje?
Ook ben ik Flexitarier en eet stukken minder vlees dan vroeger.  Heb weinig electrische apparaten al ben ik dol op de koffie die ik drink; mijn luxe momentjes. Voedsel verspil ik liever niet en zoals de meesten van jullie weten spring ik daar al een tijdje voor op de bres en “practice what you preach”. En zo kan ik nog wel even doorgaan en toch ook wetende dat er meer kan en mogelijk is en ook zo nodig!

Dat maakt me geen geiten haren sokken type, geniet ik van vele dingen die wellicht net kunnen en kan ik enkel hopen dat de niche groep die zich ermee bezig houdt steeds breder en groter wordt.
En daar draagt De Dag van de Duurzaamheid aan bij. Op die dag vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats die met duurzaamheid te maken hebben. Hoe ziet zo’n duurzame levensstijl er nu uit en welke keuzes kun je maken? Wat draag je bij doordat jij wat vaker besluit de fiets te pakken? En de creativiteit en ook de fun factor laten zien dat het kan, met een glimlach.

Dus wat doe jij aanstaande donderdag? En dat hoeft niet iets groots te zijn of iets wereldschokkends.  Je hoeft zelfs niets te organiseren. Als je die dag gewoon even denkt wat jij kan bijdragen aan een duurzamere samenleving en die gedachte de rest van het jaar meeneemt en wellicht ook uitvoert vind ik het al winst. Snel tevreden? Wellicht. En toch geloof ik dat het van die kleine dingen kan komen. Die mevrouw verderop in de straat weet nog van niets en dan is het al fijn om met haar daar een gesprekje over aan te knopen of zoals laatst de slagersjongen (voor die vlezige keer:-)) die de term Flexetarier zo mooi vond en daar alles over wilde weten. Er ontspon zich een gesprek over zijn vader die altijd slager was geweest, hoe de vleesindustrie zich had ontwikkeld en dat zijn mooie uitwisselingen en zo  gaat er een vuurtje rond.

Doodgewone gesprekken planten een zaadje en vele zaadjes maken mooie bloemen en planten en daarmee een groeiende en bloeiende tuin.

 

 

 

 

 

 

November is zo donker nog niet ….

November is kennelijk niet enkel de maand om lekker warm bij de kachel weg te kruipen, er is ook genoeg te doen om de deur voor uit te gaan. Je kan altijd wel  ergens ontbijten, lunchen, borrelen of dineren waarbij het eten en drinken dan een side dish is van de nodige inspiratie , innovatie en kennis die je daar kan op doen.

Besef wel dat het niet mogelijk is om overal aanwezig te zijn en er dient ook nog gewerkt te worden,  al zijn dat soort bijeenkomsten of initiatieven daar ook zeker onderdeel van ;-). Soms heb ik het gevoel wat te missen en ergens weet ik ook wel dat ik via allerlei kanalen er wel wat van mee krijg en dat is dan voldoende. Bewust kiezen waar je kan en bij wil zijn is hierbij essentieel.

November is ook zo’n maand waarin van alles gebeurt . Via dit bericht maak ik jullie graag attent op een paar van mijn favorieten deze maand. Wellicht kan je er nog bij zijn en dan ontmoeten we elkaar of anders hoor ik graag van je hoe het was.

Zo is er deze weken op Food gebied en hoe dat anders kan zeker het een en ander te beleven.
Op Op 6, 7 en 8 november organiseert het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in samenwerking met  WE CANTEEN SmaakRijk, de nieuwe manier van lunchen (bij de Rijksoverheid). Hier kan je kijken, ervaren, leren en natuurlijk proeven bij de verschillende kramen waarin lokale ondernemers de lekkerste (wereld)gerechten voor je bereiden en er over vertellen! Zelf mag ik actief mee leren, ervaren en meedenken over nieuwe innovatieve manieren van cateren.
Het FoodGuerrilla-evenement op vrijdag 9 november is nog zo’n mooi initiatief. Hier is de inschrijving inmiddels van gesloten, wel de moeite waard om dit te volgen via Twitter en Facebook. Dit is niet de eerste actie en zal ook vast niet de laatste zijn; houd ze in de gaten !

En dan voor die ondernemende mensen en ondernemers die bezig zijn de wereld een klein beetje mooier te maken en laten zien dat het ook anders kan. Ook voor hen is er genoeg te doen deze maand.

Zo viel mijn oog op Burgeroorlog/Burgerfeest bij de Balie op 12 november. De Keynote spreker Philip Blond intrigeerde me verder te lezen. Het bijschrift gaf de volgende informatie : “De burger schoolt steeds meer samen in netwerken en communities. Je eigen boontjes doppen via een broodfonds of oppasservice wordt steeds gewoner. De overheid juicht deze eigen initiatieven toe.
Maar wat gebeurt er werkelijk wanneer de overheid zich terug trekt uit onze wijken? Helpt men elkaar of gaat het recht van de sterkste onbarmhartig gelden? Een avond over de voor- en nadelen van de een gemeenschap waar de burger koning is. ”

En dan voor die mensen die bezig zijn met allerlei inspirerende en vernieuwende initiatieven bezig omdat ze de wereld een beetje beter willen maken.  Misschien wil jij ook wel graag bij zo’n initiatief aansluiten of heb je een idee waar je al een tijdje mee rondloopt dat net dat ene zetje kan gebruiken.
Wil jij ook graag een positieve bijdrage leveren en vraag je je ook wel eens af hoe? Op 20 november kun je daar tijdens We are the change antwoord op krijgen.

Op 29 november tenslotte zal er een Nachtrestaurant avond plaats vinden; totaal anders, vrijer, ludieker, creatiever, krachtiger en nog meer door vele anderen mogelijk gemaakt. Wordt vervolgd en houd deze datum vast vrij !

Tot zover maar even; genoeg om te inspireren, verder te leren en te ontwikkelen en vooral ook elkaar ontmoeten en onze krachten te bundelen . Ik plan er in ieder geval wat tijd voor in !

Sociaal Ondernemerschap en 121212…..

Hier geen blog over Sociaal Ondernemerschap, dat laat ik graag aan anderen over. Wel was het de afgelopen weken alom in het nieuws en waren er diverse speciale bijeenkomsten waar het ging over de toekomst van Sociaal Ondernemerschap in Nederland. Ook stuitte ik op een bijzonder initiatief van 12 jonge mensen en daar wil ik jullie graag op attenderen.

Allereerst de lancering van een tweetal initiatieven die geloven in de kracht van sociale initiatieven en sociaal ondernemers. De tijd vraagt om een nieuwe aanpak en een stimulans voor deze sector en zij pakken deze handschoen op.

Zo lanceerde Willemijn Verloop tijdens de vijfde aflevering van ‘Mijn idee voor Nederland’  Social Enterprise NL. Een nationaal platform om in Nederland de Social Enterprise sector te stimuleren en laten groeien. Op hun website vind je meer over de doelen en plannen en waarom Nederland wel wat meer Sociaal Ondernemerschap kan gebruiken en hoe dit te stimuleren.

Daarnaast volgde die week de lancering van Het Social Powerhouse, voor en door Sociaal Ondernemers. Een mooie start waarbij verbinden zeker centraal staat. De denkers die ook doen. De complexiteit van deze vraagstukken vraagt juist om verbinding tussen initiatieven, waardoor er vanuit verschillende invalhoeken tegelijk gewerkt kan worden. Er is synergie nodig om deze complexe lokale vraagstukken effectief en efficiënt aan te pakken. En daarvoor is projectoverstijgende samenwerking nodig. Het Social Powerhouse wil dit realiseren. Door de kleine sterke schakels te versterken en co-creatie te laten ontstaan tussen sociaal ondernemers. Een kleine Impressie van deze kickoff is nu te zien op Social Powerhouse .

En mocht je nog niet genoeg hebben van al deze ondernemende mensen die zo betrokken zijn bij de wereld, kijk dan eens bij 121212 .

12 jonge ondernemende mensen, betrokken bij de wereld om ons heen. Geïnspireerd door alle mooie initiatieven die duurzame veranderingen tot stand brengen, maar ook gegrepen door het aantal social enterprises die het levenslicht niet zien. Tijd voor actie dus.
12 hoofdstukken, waarin zij op zoek gaan naar de vraag hoe sociaal ondernemers impact kunnen bereiken. Onderwerpen als de kracht van de crowd, deugdethiek als motivatie en het internationale perspectief op sociaal ondernemerschap komen aan bod. Ze gaan in gesprek met leiders, individuen die voorop lopen en bewegingen in gang zetten. Ze scannen de markt, op zoek naar de ‘grote jongens’: de ondernemingen die de grootste impact hebben en het meest overtuigend zijn. Ze schetsen plaatjes van ideale toekomstige businessmodellen. Om uiteindelijk tot een aantal succesfactoren te komen waar sociaal ondernemers mee aan de slag kunnen.
12 december 2012 wordt het boek gelanceerd.
Volg tot die tijd de blog  en doe mee door met hen in dialoog te gaan!

 

 

 

 

Samen delen is vermenigvuldigen

Zoals de naam Evenaar & Partners al aangeeft werkt Evenaar niet geheel alleen. Er wordt veel samen gedroomd, gedacht en gedaan 😉

De partners zijn divers en de samenwerking verschilt van intensiteit al naar gelang het werkveld, de periode of de wensen. Inmiddels is er wel steeds meer behoefte om tot een vorm te komen waarin bepaalde verbanden kunnen worden verstevigd en waardoor er nog meer gedeeld kan worden op een gezonde en professionele wijze.
Op dit moment buigt Evenaar & Partners zich over de mogelijkheden om tot de meest geschikte vorm te komen. Daarin staan de wensen van de partners en het vergroten van de mogelijkheden van de projectmatige samenwerkingsverbanden centraal.
Een soort van volgende stap en volg ons op deze weg die binnenkort wordt vervolgd.

In dat kader is Evenaar & Partners ook een formele samenwerking aangegaan met Entrepreneurs Platform. Nu wellicht nog niet een alom bekende naam al zal dat binnenkort zeker gaan veranderen. Een mooi samenwerkingsverband waarbij het stimuleren van ondernemerschap centraal staat. Eind september meer informatie hierover.

En last but not least zet Leydi Johana Breuls van Social Profit Consultants zich in om Project Impact een stap verder te brengen, in samenwerking met SOON. Verder samen aan de slag om het aantoonbaar maken van de effecten van maatschappelijke initiatieven makkelijker, leuker en effectiever te maken. Uiteraard werken we hierbij graag samen met bestaande initiatieven om zo effectmeting te stimuleren.

Het is een tipje van de sluier van de ontwikkelingen binnen en buiten Evenaar & Partners. Wij hebben er zin in !

 

 

 

Nazomerse gedachten

Het weer blijft ietwat zomers en dan is het moeilijk voor te stellen dat we alweer bijna halverwege september zijn.
Ok, begin september;  de tijd gaat al snel genoeg zonder dat ik figuurlijk al weer een week verder ben.

De meesten komen terug van verre oorden, mooie plekken en een welverdiende tijd van uitrusten, hergroeperen, uitchecken en gewoon even andere dingen doen. Het is heerlijk om te horen hoe verfrist, energiek en vol met nieuwe inzichten ze terugkomen en vanuit die uitwisselingen krijg ik veel mooie voornemens terug.  Ook ik heb mezelf even terug getrokken, een ook wel een erg zomers tempo gedraaid de afgelopen maand en ontkwam er niet aan om de balans op te maken en bij terugkomst weer eens verder te kijken met een vernieuwde blik.

Was hard nodig en het is best even wennen om weer op te gaan in de waan van alledag en wellicht is dat laatste ook wel een van mijn intenties; me niet teveel laten opjagen, concentratie en aandacht op die zaken en mensen waar ik op dat moment mee bezig ben, iets minder multi tasken en tastbare doelen en prioriteiten stellen. Mijn tweet van iets vaker nee zeggen en ja tegen mezelf werd met enthousiasme ontvangen, zeker door de mensen die me wat beter kennen 😉
Deze eerste weken van september gebruik ik om de kaders scherper te krijgen voor de toekomst, te doen wat beloofd is en de eerste stappen voor deze verfrissende koers uit te zetten.
Een tipje van de sluier ;

* September is de maand waarin er veel wordt georganiseerd en het besef dat je gewoon niet overal tegelijk kan zijn is helder en duidelijk. Keuzes maken en bij het kiezen de directe impuls soms even onderdrukken en de mogelijkheden en consequenties beter afwegen. Er is immers zoveel moois, leuks, zinnigs en de moeite waard; en dat geldt niet enkel voor september.

* Samenwerking blijft zeker de kern en zoek dat ook zeker op. Nodig uit, verbind en maak connecties. Heb wel voor de zomer een aantal besluiten genomen wat betreft de aard, frequentie en wijze van samenwerken en dat begint nu al vruchten af te werpen.
Zo is er een samenwerkingsverband gewisseld van samenstelling en is Evenaar & Partners een nieuwe verbinding aangegaan op het gebied van ondernemers begeleiding.
Ook zal Evenaar & Partners voor het einde van het jaar een andere vorm krijgen die juist die diverse manieren van samenwerking makkelijker gaat maken en ook , waar nodig, zal verstevigen. Het is tijd voor een volgende (concrete) stap.

*Merk dat meer tijd alleen wel nodig is,  meer dan dat ik soms neem.  Geniet van alle interactie en die is er zeker genoeg. Vind het echter ook niet meer zo erg dat alle kantoren hier nog niet bezet zijn. De combinatie van uitwisseling , samenwerking, co-working en gewoon even in alle solitude lekker doorwerken is heerlijk en daar een zekere balans in houden is zeker iets waar ik op wil (blijven) letten.

Voor nu laat ik het hier even bij en kom op alle ontwikkelingen zeker later nog uitgebreider en concreter terug.

Wens iedereen een fijne start na de zomerse break en probeer nog wat zonnestraaltjes mee te pakken deze maand wanneer het kan …