Berichten

Een bijzondere tijd

De laatste tijd ben ik me er steeds meer van bewust in wat voor bijzondere tijd ik leef. Een tijd waarin participatie bijna een container begrip is, de deel economie daadwerkelijk gezien wordt als een meer “geaccepteerde”en zeker gewaardeerde vorm van economisch verkeer, waarin de gevestigde en traditionele vormen van samenleven niet meer vanzelfsprekend zijn en er en steeds grotere groep bewuster wordt van de keuzes die we maken en een kritische noot zetten bij ons handelen.  En geloof me, ook ik zie zeker een groep mensen die zich daar niets van aantrekt, zich omkeert als iemand ze nodig heeft, mensen uitsluiten en de veranderingen en innovaties die de samenleving “anders” maken niet toejuichen.
Toch vind ik het glas nog steeds half vol en vult het zich nog steeds, omdat er zulke prachtige waarheden zijn en zulke mooie kansen die zich ontvouwen en zo het verschil maken en de wereld een betere plek om te leven.

Wat is het toch dat me zo positief stemt?

De inclusieve maatschappij en participatie worden soms gebruikt als excuus om een deel van de bevolking te laten wennen aan bepaalde voorwaarden. Wijzigingen die aangebracht worden, ervaren zij als veranderingen in hun bewustzijn, ambities en prioriteiten. Terwijl een andere groep mensen inziet dat het anders moet en kan en de noodzaak van een systemische verandering ziet en een verandering in het (collectieve) bewustzijn juist toejuicht als. En ja, tot die laatste schaar ik mezelf en voel me bevoorrecht dat ik er een klein steentje aan kan bijdragen waar mogelijk. Toch ontgaat het me niet dat  de spanning tussen zogezegd de linker hersenhelft en de rechter intensiever worden. De linker zijnde het domein van ontwerp, planning en voorspelbaarheid en de rechter staande voor de mensen, participatie, processen, innovatie  en onvoorspelbaarheid.

De containerbegrippen emancipatie, participatie, partnerschap, eigendom, transparantie en verantwoording impliceren allen veranderingen in macht en relaties. Dit is echter niet altijd het geval, zeker niet wanneer deze in de context worden geplaatst van wijzigingen die worden opgelegd van “boven af” en bedoeld zijn om resultaten mee te boeken.

En toch blijf ik positief en ben ik blij dat ik nu leef, zijnde op de plek waar ik nu ben, figuurlijk gezien.

Zie dat negatieve trends wel zeker worden omgekeerd en er meer wordt geleerd van de uitwisseling van kennis en ervaring van en tussen diverse groepen in de samenleving. Ook wordt bewustwording steeds meer gezien als belangrijke stimulans voor veranderingen op vele aspecten.  Dit gaat immers vooraf aan gedragsverandering. Het belang van (zelf) reflectie spreekt voor zich. Je bewust worden van vooroordelen en de kaders van jouw eigen overtuigingen en mentaliteit zijn belangrijk om een stap voorwaarts te maken. Dit zou eigenlijk gewoon opgenomen dienen te worden in alle opleidingen.
En misschien is het idealisme dat ik geloof dat er veel aan het veranderen is, ten positieve. Toch is ook realisme essentieel en noodzakelijk. Weten wat er speelt, in contact en up-to-date blijven van  grass-roots initiatieven en hen volgen bij onvoorspelbare ontwikkelingen. Het her- en er-kennen van wat er wel en niet werkt en het leren van falen hoort allemaal bij de processen van snel veranderen. Alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en bereid zijn tot spontane actie en waardevolle interactie.

Iedere actie, klein of groot, heeft een effect, ieder van ons kan een verschil maken. Ghandi’s veel geciteerde “’We must become the change we wish to see in the world’ is nu relevanter dan ooit.

Dus ja, ik zie nieuwe uitdagingen en kansen, op een breed front. In onze geglobaliseerde wereld en met alle innovaties bij de hand, hebben we meer dan ooit de ruimte het verschil te maken. Creativiteit, voldoening en plezier zijn daar om te uiten. Laten we de tijd nemen om te delen, om te leren, om te veranderen en te genieten. Dan kunnen we samen dat verschil maken en daar wordt de wereld alleen maar een betere plek van!

Het geheel is meer dan de som der delen

Als je een auto uit elkaar haalt en alle onderdelen op elkaar stapelt heb je een hoop schroot. Als die onderdelen echter met elkaar verbonden zijn, dan heb je een mooi vervoersmiddel. Een enkele losse mier is een krioelend insect in een doosje. Een hoop mieren bij elkaar beinvloeden hun omgeving en kunnen bergen verzetten; letterlijk en figuurlijk. Zo zijn “gehelen” vaak beter dan losse onderdelen en dat ervaar ik ook in samenwerkingsverbanden.

Een tijd geleden kondigde ik het opgaan van Project Impact in Selab aan. In de blog samen maak je meer impact legde ik uit waarom en ook waarom ik er zon zin in had en ook nog steeds heb. Samen optrekken in een fijn samenwerkingsverband waarbij we steeds meer ervaren hoe we elkaar vanuit onze gemeenschappelijke missie kunnen versterken.

Zeker nu Impact meten steeds meer wordt belicht en daarmee een stimulans is voor de groei en professionalisering van de (sociaal) ondernemer en organisaties met een maatschappelijke relevantie. Het artikel over de adviezen van de SER versterkt die koers en geeft letterlijk aan om samen te investeren in Impactmeting.

Dus ja, dat doen we. Samen met overkoepelende organisaties, kenniscentra, overheid, universiteiten, sociaal ondernemers en samen met jou werken we eraan om impact meting toegankelijk en makkelijker toepasbaar te maken. Van theorie naar de praktijk naar een haalbare aanpak van impact meten die meer brengt voor jouw organisatie dan enkel de uitkomsten van de meting zelf.

Wil jij hier meer over weten, stuur dan een mail en we sturen je graag informatie of gaan in gesprek met jou. Of kijk op deze site.

Ook kan je ons tegenkomen in het veld of woon een van de workshops of trainingen bij.
De eerstkomende eendaagse training is op 23 april aanstaande.

Dus aarzel niet langer en laat je niet weerhouden door de veelheid aan metriek en meetinstrumenten. Ervaar dat je er gewoon mee aan de slag kan en toon echt aan welke effecten jouw organisatie/project heeft op de samenleving.

 

 

Samen maak je meer Impact

Een tijdje geleden stond ik met Project Impact voor de keuze hoe dit project voort te zetten. Het was toch bedoeld om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie en initiatieven bewust te maken van het belang van een impactmeting. Informeren, leren, interacteren en het uitvoeren van een dergelijke meting zijn nog steeds de uitgangspunten.  Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswe langzamerhand  een need to have. Niet zo zeer voor het meten en rapporteren alswel ook voor de andere voordelen die een dergelijke meting voor jouw organisatie heeft.

Het doel van  sociaal impact meten is ook om verbeteringen teweeg te brengen die de waarde van programma’s,  voor de mensen die het betreft,  te verhogen. Deze impact meting helpt organisaties om beter te plannen, meer effectief te implementeren, en met succes initiatieven op te schalen. Dergelijke metingen vergemakkelijken ook de verantwoording, ondersteunt de communicatie met belanghebbenden, en helpt met  de verdeling van schaarse middelen.

Besefte dat ik externe hulp nodig had en dat is ook altijd de insteek van het project geweest en zo zijn er ook meerdere ondernemers, studenten en onderzoekers vanaf het eerste begin  bij betrokken.  Zoals ik al eerder schreef is het fijn om samen te werken en was ik al even op zoek. Zo wist ik ook dat  in een passende samenwerking een dergelijk project groter wordt dan de som van de elementen.  Alle puzzelstukjes schuiven dan in elkaar en je trekt gezamenlijk op. Dat geeft inspiratie en anticipatie en daar word ik blij van. Sommigen noemen dat “mojo”.

Belangrijk in zon samenwerking is het aanmoedigen van de dialoog en samen kennis delen en sparren over hoe we het waarom nog beter kunnen neerzetten, want ja, het is sociaal ondernemen pur sang.

De insteek van het project en de eerdere samenwerkingsverbanden brachten me bij Selab, duidelijk een partner met dezelfde bloedgroep. Om de samenwerking te optimaliseren werd me gevraagd of ik lid van hun team wilde worden en dan Project Impact als programma wilde inbrengen. Ik hoefde dit keer niet lang na te denken; de Mojo was daar en Project Impact had een nieuw onderkomen nodig. Eentje waarin het weer kan groeien en bloeien en dat geldt ook voor mij. Het hartelijke welkom van alle teamleden en het direct al plannen van een gezamenlijke sparringsessie bevestigde dit gevoel.

Dus vanaf nu wordt Project Impact ondergebracht bij Selab en ben ik lid van hun team als trekker van dit programma.

Houd de website in de gaten voor meer informatie. Voor nu kan je die informatie nog vinden op de website Project Impact zoals ook de data van workshops en trainingen. De eerstvolgende is de workshop op 4 februari as op het Social Value = Serious Value symposium.

Let’s make an Impact!

 

 

Sociale waarde is serieuze waarde!

Tijdens het symposium ‘Serious Social Value’  op 4 februari aanstaande staat de sociale waarde die sociaal vernieuwers creëren en de overgang naar een nieuw economisch systeem, waarin sociale waarde een volwaardige positie inneemt, centraal.

Een dag vol inspirerende verhalen, dialogen en workshops waarbij co-creëren en het samen doen de boventoon voert.  Zo worden er onder andere workshops aangeboden over de sociale dimensie van geld, een onvoorwaardelijk basisinkomen, impact meting, community building, social storytelling en de sociaal ondernemer als onderzoeker.

Met het Symposium wil organisator Social Powerhouse  “Sociale waarde is serieuze waarde” in de hoofden en harten laten landen. Samen de transitie naar een nieuw systeem versnellen (al is het maar die eerste stap…) en sociaal ondernemers verbinden. Ontmoet en vind gelijkgestemdheid op weg naar een inclusief nieuw systeem, stimuleer bestaande initiatieven en laat nieuwe ontstaan.
Met de koninklijke belangstelling van HM Koningin Máxima  wordt tevens het werk dat sociaal ondernemers verrichten bekroond.

Kortom, het wordt een dynamische dag waarop sociale pioniers, initiatiefnemers, gemeenten, fondsen, banken en verzekeraars worden meegenomen naar gedachtevorming, dialoog, kennisuitwisseling en social lab sessies en zo de volgende stap zetten naar een inclusieve samenleving en nieuwe economie, waarin sociale waarde volwaardig meetelt (naast economische en ecologische waarden).

Wil jij hierbij zijn, meld je dan nu aan !

 

Social Impact meten – tijd om “het” te weten!

Voor ondernemingen en of initiatieven met een maatschappelijke relevantie zijn er diverse mogelijkheden om kennis te vergaren, zich te orienteren ofwel gedegen voor te bereiden op het meten van die Social Impact. Ook zijn er die (sociaal) ondernemers die eraan toe zijn de Impact nu ook echt te meten!

workshop aan vrijwilligers

Na een lange tijd van onderzoek en ontwikkeling op de achtergrond is het ” team” van Project Impact  klaar om naar buiten te treden. Door middel van workshops, trainingen en uitwisselingen hopen wij aardig wat ruis en onbewuste onbekwaamheid weg te halen over dit onderwerp.

 

Waar sta jij/jouw organisatie op dit moment?

  • Voor al die (sociaal) ondernemers die voorbij de definities willen ervaren wat nu echt van waarde is en wat een Social Impact meting nu daadwerkelijk betekent voor de organisatie is er de ” Social Impact meten;  ervaring en actie! op 14 november aanstaande.

De workshop laat de deelnemers zien hoe je de informatie die voorkomt uit een meting nu echt kan en wil gebruiken, welke soort en niveau van  informatie nu echt noodzakelijk is om ermee te bereiken wat je beoogt en tevens vergelijken we deze tijdens de workshop met wat je al doet op dat gebied.
Deze zaken vormen dan de basis om tot een plan te komen van waar je bent naar waar je wil zijn en je kennis te laten nemen van welke benadering voor jouw organisatie nu eigenlijk het beste past > meer….

  • Ben je alweer een stapje verder en wil je meer? Volg dan de eendaagse training die plaats vindt eind november. We creëren inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes je het beste kunt gebruiken voor jouw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, ga je er zelf ook actief mee aan de slag!

Uiteraard krijg je ook een kijkje in de door ons ontwikkelde toolbox en praktische tips en handvatten> meer…..

  • Denk je nu dat jouw organisatie er wel aan toe is om de Impact echt te meten, volg dan het traject, wat hiervoor ontwikkeld is. Wat dat inhoudt lees je hier 

Wil jij meer weten of heb je vragen, dan kun je ons, van Project Impact ,  op verschillende bijeenkomsten ontmoeten om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp.  Uiteraard kun je ons ook mailen met jouw vragen of voor het maken van een afspraak.

 

 

Practice what you preach

Terug na een korte zomerse break ligt er voldoende om weer te hervatten ofwel nieuwe zaken die aandacht verdienen. De mailbox liep nog niet over en alles is redelijk te overzien.

Voel wel de behoefte om een planning te gaan maken voordat iedereen weer terug is van vakantie en bemerk dat het normale werktempo voor een groot aantal begin september weer hervat wordt.
De tijd nu vul ik gemakkelijk met het voorbereiden van trainingen en workshops op het gebied van Sociaal Ondernemerschap en Impactmeting. Project Impact heeft een nieuwe impuls nodig en zal die krijgen ook :-). Meer daarover volgt binnenkort, hier en op de Project Impact site.

Verder een selecte keuze van samenwerkingsverbanden waarbij de criteria voor mij steeds duidelijker worden. Het is fijn om samen te werken en daarbij elkaars talenten, kennis en vaardigheden optimaal te gebruiken op een wijze die ook zorgt voor het nodige plezier. Relaxte communicatie, op elkaar kunnen rekenen en gaan voor een zelfde doel op een wijze die voor een ieder wellicht ook nieuwe inzichten oplevert. Uitwisselen op een manier waardoor we groeien en bloeien :-). Samen een weg opgaan waarbij we genieten van de reis, het eindresultaat niet uit het oog verliezen en soms een zijpaadje kunnen inslaan. Helder en duidelijkheid en elkaar daarbij in onze waarde laten en transparant zijn in ons denken en doen. Zo iets.

Wat betekent dat in deze maand nu concreet aan acties? Uitwisselen met partners over een eventuele samenwerking, de puntjes op de i zetten van de projecten en duidelijker krijgen wat de doelen zijn en deze helder kunnen communiceren.

Daarnaast bemerk ik wat ruimte voor (nieuwe) ondernemers voor coaching en dat ik daar ook veel zin in heb. De balans tussen passie en poen; voor mijzelf altijd een wezenlijk aandachtspunt en ook eentje waar ik jou, als ondernemer, prima bij kan ondersteunen. Dus kom langs of neem contact met me op als je ergens tegenaan loopt, hetzij op strategisch, tactisch of operationeel gebied. Sparren met een (business) coach kan helpen en iedereen is toch zeker een goed advies waard, zeker als je iets doet waar je hart in ligt. Dat persoonlijke in samenhang met het zakelijke is waar de kracht ligt.

Dus wellicht wissel ik met je uit in een persoonlijk gesprek of kom ik je tegen op een van de workshops en of trainingen. Ik kijk ernaar uit!

 

 

Klein is het nieuwe groot

Zoals jullie wellicht wel weten is een van de projecten van Evenaar & Partners ProjectImpact – een samenwerkingsverband met als doel om het meten van social impact toegankelijk, makkelijker en betaalbaar uit te voeren. Onderbouwd en met kwaliteit.

Hot item
Inmiddels is het een hot item en daar zijn we verheugd over. Meerdere organisaties buigen zich erover en dat hebben wij ook gedaan, al voelen we ons wat klein in deze grote wereld.

Klein is het nieuwe groot
Toch geloven we dat klein het nieuwe groot is en wij iets te bieden hebben op dat gebied. Gewoon omdat we ervoor gaan de maatschappelijke effecten van jouw organisatie, samen met jou, aan te tonen.

Dat deed me een blog schrijven over hoe en waar we staan als team van Project Impact. Waarom klein dan toch fijn is en een groot effect kan hebben, lees je hier.

Er gaat niets boven echt

Niets haalt het boven elkaar in-real-life ontmoeten. Virtuele ontmoetingen, leuk en ook daar gaat het om verbinding. De social media als instrument om elkaar op de hoogte te houden, te netwerken, informatie op te doen of zelfs een congres, training of workshop te volgen; niets mis mee.

En op dat laatste wil ik nu juist even de aandacht vestigen. Sparren via Skype en webinars; het is niet echt wat voor mij. Wellicht ben ik dan toch zo oud als de studenten die ik begeleidde gisteren dachten en een beetje ouderwets. Dat laatste dachten ze dan gelukkig weer niet :-).

Trainingen en ook business coaching sessies , ik doe ze liever life. Het communiceren vind ik makkelijker, zo ook de wisselwerking en de lichaamstaal. En zo is het ook wel met trainingen en workshops, ook omdat ik bemerk dat de interactie tussen de deelnemers zo een belangrijk onderdeel is. De kers op de slagroom of soms bijna net zo belangrijk als de training zelf. De uitwisseling, interactie, kennisdelen en de creatieve werkvormen die je dan samen kan ervaren; voor mij kan dat alleen als alle deelnemers ook fysiek aanwezig zijn. En ik ben niet de enige, als ik de evaluatieformulieren zo lees. En ja, na de training is het zeker makkelijk virtueel te verbinden en zo contact te houden, presentaties te delen en zie ik vaak de foto’s verschijnen van de bijeenkomst gepost door de deelnemers zelf. Dus wellicht is het die combinatie die een dergelijke training of bijeenkomst nog waardevoller maakt.

Wil jij zien wat de interactie met andere deelnemers kan bijdragen of wil je mij of ons eens het echie ontmoeten. Er zijn de komende tijd weer genoeg mogelijkheden.

Zo is er 15 april de eendaagse training De Waarde van Social Impact. Deze training richt zich op het hoe , wat en waarom van het meten van maatschappelijke effecten. De meerwaarde van meten en waarom het ook makkelijker kan en dat niet alles van waarde hoeft te worden gemeten. Leer samen van en met organisaties en projecten met een maatschappelijke relevantie. Kijk voor meer informatie en aanmelden hier. Mocht je die datum missen, 9 mei is er een korte workshop over dit onderwerp en er volgt weer een training op 22 mei; kansen genoeg!

Ben je meer geinteresseerd in ontmoetingen met de mensen achter de particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden, dan kan dat op 16 mei bij de training MySocialVenture. Naast de uitwisseling van elkaars ervaringen is er gelukkig ook nog voldoende tijd om kennis op te doen over hoe je jouw initiatief ondernemender maakt zonder de beoogde doelstellingen uit het oog te verliezen. Wat brengt dat voor voordelen en hoe intensiveert die benadering jouw samenwerking met de partnerorganisatie en geeft deze een positieve boost. Deze training is onderdeel van MyWorldTraining. Het aanbod van alle trainingen en dus ook de kansen om mede PI eigenaren te ontmoeten vind je hier.

En mocht je geen kans zien om ons daar te ontmoeten, er staat nog wel het een en ander op de agenda. Wellicht ontmoet ik je ergens bij een bijeenkomst, een training of gewoon op een terrasje in de zon 🙂

 

 

 

Pagina's

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op