Waar houden we ons mee bezig en wat komt er nog aan?

De agenda lijkt vrij leeg terwijl er achter de schermen hard gewerkt wordt aan die noodzakelijke transities richting een duurzame , gezonde en inclusieve samenleving. Dat zijn processen die eigenlijk nooit stoppen.

Op het gebied van training en evenementen , houd de agenda in de gaten.

Zo starten we  medio maart met de training Ambtenaar als Transitie versneller (zie elders op de agenda) , geven we nog een Impact Booster in februari en starten we vanaf april op verzoek weer met een Masterclass “Impact Atelier”. Ook in deze Masterclass krijg je de fijne kneepjes van het impactgericht werken onder de knie. Exacte data, inhoud en inspirerende locatie volgen.

Ook gaan we verder om  de transities in de zorg en onderwijs en circulariteit een impactvol duwtje in de rug te geven. Inmiddels zijn we gestart met Het Restaurant van de Toekomst: anders leren, persoonlijk ontwikkelen en komen tot een andere relatie met voedsel op basisscholen. Daarover later zeker meer!

En kunnen we verder aan de eindrapportages van diverse projecten waarvan we de impact samen met de organisaties hebben aangetoond. Dan zie je pas echt welk effect dat heeft, niet enkel hun aanpak van bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlating, verminderen van depressies of verbeteren van de gezondheidssituatie van diverse doelgroepen. Ook door het proces van impact meten samen te doorlopen is de aanpak aangescherpt, partnerschappen versterkt en tussentijds zelfs hun impact al vergroot. Impact gericht werken is vanaf nu standaard geworden in hun aanpak, wat bijdraagt aan financiering, opschaling, aanscherping en borging en verduurzaming.
Met een nog impactvollere blik kijken naar en ervaren wat hun waardevolle werk nog meer teweeg brengt.

Blij met de handvatten die ze hebben gekregen om dit zelfstandig, haalbaar en passend te blijven monitoren en hun aanpak te blijven aanscherpen! Zoals ik altijd zeg, wij gaan voor overbodig worden, wanneer het werkt en ze het zelf kunnen.
Dat is dan onze impact, altijd fijn een steentje te kunnen bijdragen!

Binnenkort meer over de praktijk gerichte onderzoeken in het onderwijs, ook op langere termijn, het bouwen aan een sociaal weefsel om lokale aanpakken te versterken en de kracht van culturele interventies en hoe dat dan werkt.

We zijn dankbaar om hieraan te kunnen werken en zo te kunnen bijdragen.