17 mei 2019 – Indirecte impact en impactgericht werken

Van resultaat naar impactgericht werken voor fondsen en filantropische organisaties.

Fondsen en stichtingen spelen voor veel projecten met een maatschappelijk doel een belangrijke ondersteunende rol. Die steun is vaak financieel van aard, maar de filantropie helpt maatschappelijke projecten en innovaties ook op andere manieren, met bv. kennis, tools of netwerk.

In deze veranderende samenleving krijgen de fondsen en andersoortige sociaal investeerders te maken met nieuwe uitdagingen. Ook zij richten zich steeds meer op een impact gerichte ondersteuning, waarbij de impact evaluatie en management van hun organisatie als ook van de te ondersteunen organisatie een rol speelt.

“Hoe beoordelen wij de aanvragen op voorhand op impact en hoe evalueren we dat? ”
“Hoe kunnen wij onze grantees en investees zo goed mogelijk ondersteunen met impactgerichte vragen omtrent hun aanvraag?

“Hoe kunnen wij deze (indirecte)  impact die wij maken samen met onze stakeholders beter zichtbaar maken naar onze belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de overheid ?
” Dienen wij onze steun meer te richten op de verduurzaming van de organisatie in plaats van op projectmatige ondersteuning? “

Met jullie leggen we de basis voor impact gericht(er) werken en beantwoorden daarbij ook bovenstaande vragen en reiken hier handvatten voor aan.
Indien de fondsen en de begunstigde organisaties impactvoller gaan werken en impact evalueren, worden de grantees ook aangemoedigd om die impact mee te nemen en daarop te sturen, omdat ze hiervoor een goed kader aangereikt krijgen.

Deze workshop vindt plaats in het kader van het gevoerde actie onderzoek met onze samenwerkende partner de Sociale Innovatiefabriek. Met hen zijn we  in 2017-2019 aan de slag gegaan met een lerend netwerk van filantropen, grantees, consultants, experten, koepelorganisaties en kennisinstellingen rond gezamenlijke uitdagingen in impactgericht werken en impact evalueren.  Met name gericht op die indirecte impact.

En nu is het tijd deze aanpak ook hier te gaan toepassen en hopen wij de leerlessen inhoudelijk en praktisch met jullie te kunnen delen.

Als fonds kun je nu al profiteren van de handvatten die we aan kunnen reiken en we horen ook graag van jullie waar jullie tegenaan lopen en behoefte aan hebben.

Dus wil je kennis opdoen om als fonds impact gerichter te werken en mee te werken aan de ontwikkeling van de gedeelde instrumenten en methodologie? Om deze dan als eerste ook te kunnen gebruiken ?

Melde je dan nu aan !

Datum: vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 13.00 – 17.00
Locatie: centrale locatie in Amsterdam,
goed bereikbaar met openbaar vervoer
Investering voor deelname: € 85 (excl. BTW) per deelnemer

Aanmelden training, workshop of sessie

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.