Impactgericht ondersteunen en investeren
Van resultaat naar impactgericht werken voor fondsen, sociaal investeerders en filantropische organisaties.

Veel organisaties met een maatschappelijke relevantie worden ondersteund door filantropische instellingen ofwel sociaal investeerders c.q. fondsen. . Zowel in geld, als tijd, kennis en inzet van hun netwerk.
In deze veranderende samenleving krijgen ook de fondsen en andersoortige sociaal investeerders te maken met nieuwe uitdagingen. Ook zij richten zich steeds meer op een impact gerichte ondersteuning, waarbij de impact evaluatie en management van hun organisatie als ook van de te ondersteunen organisatie een rol speelt.

“Hoe beoordelen wij de aanvragen op voorhand op impact en hoe evalueren we dat? ”
“Hoe kunnen wij onze grantees en investees zo goed mogelijk ondersteunen met impactgerichte vragen omtrent hun aanvraag?

“Hoe kunnen wij deze (indirecte)  impact die wij maken samen met onze stakeholders beter zichtbaar maken ?
” Dienen wij onze steun meer te richten op de verduurzaming van de organisatie in plaats van op projectmatige ondersteuning? “

Zo maar een greep uit de vragen van fondsen en sociaal investeerders.
Tijd om deze vragen , samen met hen, op te lossen of in ieder geval handvatten aan te reiken om op een impact gerichte manier met zowel hun interne als externe stakeholders om te gaan.  Dit ook om hun impact evaluatie in te zetten voor de verhoging van de impact!

Samen de Sociale Innovatiefabriek werken we samen in het project Filantrimpact, die zich juist daarop richt.

Zoals Tomas de Groote, Projectcoordinator  (Sociale InnovatieFabriek) het verwoord:
We hebben FilantrImpact in 2017 opgestart omdat steeds meer filantropische organisaties interesse hebben in de maatschappelijke impact van hun giften en andere vormen van financiële of niet-financiële steun.

Samen met een groep van tien organisaties en daarbij nog een groep van 20 impactcoaches/consultants zijn we inmiddels  de uitdaging aangegaan  om hun maatschappelijk interventielogica uit te schrijven, impact-informatie te verzamelen en met deze gegevens hun impact te verhogen, bvb. via een impactgericht investeringsproces, fundraising en strategische samenwerking o.b.v. impact.

En nu is het tijd deze kennis en ervaringen met jullie te delen en samen daarmee aan de slag te gaan.

Wat

  • Inleiding tot de interventie logica als het om (in)directe impact gaat in de vorm van financiële of niet-financiële steun.
  • En handvatten hoe deze te onderbouwen.  Deze interventielogica verscherpt en verheldert het investeringskader én het versterkt de dialoog tussen de betrokken partijen.
  • Handvatten  om samen met jouw grantees en hun stakeholders de maatschappelijke impact zichtbaar te maken
  • Welke aanpak kan impactgericht werken en impactevaluatie in de praktijk versterken?
  • Handvatten om in een vroeg stadium impactgericht werken in te zetten en na afloop voor de impactevaluatie.

geldhand_plantje312-205x160Voor wie

Filantropische instellingen, vermogensfondsen,  en andersoortig sociaal investeerders.
De workshop is voor iedereen toegankelijk uit deze doelgroepen. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie. Indien je deze workshop liever geeft voor meerdere personen vanuit jouw organisatie hebben wij een in – company mogelijkheid. Neem hiervoor contact met ons op.

Resultaat

  • Je hebt (beter) zicht op jouw impact en de interventies van jouw organisatie die daar toe leiden; jouw impact leidt tot vergroting van impact van de ondersteunde initiatieven.
  • Jouw ondersteuning richting de ondersteunde initiatieven is impact gerichter en de dialoog leidt tot nieuwe heldere kaders
  • Je hebt handvatten voor jouw organisatie om de impact te onderbouwen en zichtbaar te maken als ook beter te beoordelen, ook richting jouw grantees.
  • Je hebt handvatten gekregen om impactevaluatie in te zetten om de impact te verhogenDit leidt tot kaders voor operationele en strategische bijsturing in dialoog met de betrokken stakeholders

Open inschrijving en mogelijkheid voor in – company

De workshop is voor iedereen toegankelijk die werkzaam is op het terrein van financieringen.  Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie.
De workshop beslaat een dagdeel (4 uur ) en de  investering is € 110,00 (excl. BTW)
De locaties wisselen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen)  en zijn altijd goed bereikbaar.

Indien je deze workshop liever geeft voor meerdere personen binnen jouw organisatie en toegespitst op jullie aanpak en investeringsdoelen bieden wij een mogelijkheid op maat. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelden, informatie opvragen of een offerte voor een op maat gemaakte workshop aanvragen?