Een stimulans voor ondernemerschapsonderwijs- de lange termijn effecten

Bedrijf opgericht tijdens studie? Kans op succes arbeidsmarkt groter
Zoals jullie weten stimuleren we graag de transities in het onderwijs en brengen daarvoor ook het belang van ondernemerschapsonderwijs onder de aandacht. In een recentelijk onderzoek, uitgevoerd door Marguerite Evenaar van Selab in opdracht van Jong Ondernemen werd nog eens belicht hoe deze vorm van onderwijs, ook op langere termijn bijdraagt op diverse aspecten. Zoals het wordt verwoord in de Ondernemer zouden we het zelf niet beter kunnen aangeven. Studenten die tijdens hun studie een ondernemerschapsprogramma van Jong Ondernemen volgden, vinden sneller een eerste baan, vervullen vaker een managementfunctie en voelen zich ook ondernemender als werknemer. Student ondernemer kansen arbeidsmarkt Foto: Shutterstock Bovenstaande blijkt uit een langetermijnstudie van het Social Enterprise Lab in opdracht van stichting Jong Ondernemen onder 377 afgestudeerden van mbo en hbo. Stichting Jong Ondernemen biedt ondernemerschapsprogramma’s aan voor het onderwijs, waarbij learning-by-doing en get-out-of-the-building centraal staan. Eén van deze programma’s is Student Company‘, waarbij studenten op mbo en hbo/wo daadwerkelijk een bedrijf oprichten en alle aspecten van het ondernemen ervaren. ”Ondernemerschapsonderwijs loont duidelijk en zou daarom in ieder curriculum moeten worden opgenomen” Social Enterprise Lab deed onderzoek naar de carrièrestappen van 207 studenten die in de periode 2014-2019 meededen aan Student Company. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 170 studenten die deze ervaring niet hadden.

Probleemoplossend vermogen, creativiteit, zelfkennis en zelfvertrouwen

Van de Student Company-alumni vindt 38 procent binnen twee maanden na de studie een eerste baan, twee keer zoveel als van de controlegroep. 62 procent vervult binnen enkele jaren een managementfunctie versus 48 procent in de controlegroep. De programma’s van Jong Ondernemen richten zich met name op de ontwikkeling van ondernemerscompetenties zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit, zelfkennis, zelfvertrouwen, kansen zien en het ontwikkelen van ideeën. Student Company draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden waar alumni baat bij hebben in hun werkend leven. Ook geeft 85 procent van hen aan dat Student Company een goede basis biedt om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarmee draagt het programma in hoge mate bij aan ‘een leven lang leren’. Lees ook: Aantal startupinvesteringen neemt toe: klimaat-tech en duurzaamheid meest in trek

Belangrijke bijdrage aan start op de arbeidsmarkt

,,Onze programma’s doen precies wat we voor ogen hebben. We helpen jongeren echt in hun ontwikkeling op belangrijke vaardigheden. Daarmee bereiden we ze voor op een succesvolle stap naar de arbeidsmarkt of op het runnen van een eigen onderneming, wat bij de studenten die onze programma’s volgen dubbel zo vaak voorkomt als bij studenten die niet die kans hadden. Dit is supertof om te zien. Ondernemerschapsonderwijs loont duidelijk en zou daarom in ieder curriculum moeten worden opgenomen”, aldus Jonas de Groot, directeur van stichting Jong Ondernemen. ”Het gaat er niet om dat we allemaal ondernemers opleiden, maar juist om de vaardigheden en eigenschappen die ondernemers vaak succesvol maken, over te brengen” Vind hier de meest belangrijke cijfers nog even op een rijtje. bron: De Ondernemer- juli 2023 Voor vragen over dit onderzoek of over onze andere impactvolle actie onderzoeken, die zich ook richten op ondernemerschapsonderwijs met een meervoudige waarde creatie (het oplossen van maatschappelijke problemen) en wat dat voor effecten brengt bij leerlingen, studenten, docenten, andere partners en maatschappelijk, lange of korte termijn, neem dan contact op met Marguerite Evenaar Ook om te weten wat impact gericht werken voor jouw organisatie kan betekenen, als stimulans voor de transities in zorg, arbeid, circulaire economie en cultuur en als bijdrage aan jouw impact doelen en organisatie. Hoe klein of groot ook, op korte en lange termijn.    
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *