Sociaal ondernemers

Sociaal ondernemers zijn gewend om creatieve oplossingen te zoeken voor grote problemen en kijken anders tegen de wereld aan. Juist door hun bevlogenheid zijn ze vaak enigszins eigenwijs. Een eigenschap die mij niet vreemd is en die ik waardeer. Ze hebben een duidelijke visie op wat ze willen en hoe ze dat willen. De bereidheid om samen te werken is groot, maar de praktische uitwerking vormt vaak een uitdaging. Bij samenwerken hoort ook het nemen van beslissingen. Doordat beslissingen vaak in gezamenlijkheid genomen worden, kan dit in de praktijk makkelijk leiden tot besluiteloosheid. Ik ga graag het gesprek met je aan over de noodzaak van resultaatgerichtheid in relatie tot jouw idealen. Met een gezonde balans tussen realisme en idealisme. Het is wel degelijk mogelijk om een gezond businessmodel te maken, zonder jouw principes te verkwanselen. Dat bereik je niet in één enkele sessie, maar het is wel een proces waar je rijker uitkomt.

Meer weten over de trajecten voor sociaal ondernemers?

Funding & Financing

Is crowdfunding een goede manier om ons initiatief te financieren? Wat komt erbij kijken en welke alternatieve vormen van financiering  zijn er? Welke vorm past het beste bij mijn situatie?  Hoe start ik en wat komt er zoal bij kijken?

Lees meer >>

Business route voor de sociaal ondernemer

Hoe houd ik mijn missie en intentie van mijn toegevoegde waarde aan de maatschappij in tact, terwijl ik er wel een gezond businessmodel van maak? Hoe schaal ik mijn initiatief op?

Lees meer >>

Van non-profit naar profit met een ziel

Hoe doe je dat, van non-profit naar profit gaan, moeten we ineens een hele andere onderneming worden? Als we ondernemender worden, is ons sociale hart dan nog wel zichtbaar?

Lees meer >>

Ervaringen van sociaal ondernemers en non-profits

Marguerite heeft mij inmiddels meer dan 5 jaar geleden ondersteund bij het opzetten van mijn stichting. Al die jaren bleef zij heel betrokken bij de ontwikkelingen van de stichting en van mij persoonlijk. Sinds kort coacht zij mij weer gezien de nieuwe fase (groei) waarin mijn stichting zit. Marguerite legt met haar scherpe blik de vinger op de juiste plek en door haar warmte voel je je enorm gesteund.