Traject ‘Social impact meten’

Het wordt steeds belangrijker dat ondernemingen met een maatschappelijke relevantie aantonen wat de impact is van hun organisatie of van hun project(en). Immers, als je kunt laten zien welk effect je maatschappelijke onderneming bereikt heeft, kun je duidelijk maken waarom het belangrijk is dat jouw onderneming of project bestaat: het is je raison d’être.

Een social impact-meting helpt je nadenken over je werk en waar nodig dit te verbeteren. Het helpt je koers te zetten naar fundamentele kwesties, initiatieven en projecten. Kortom, een social impact-meting toont het verschil aan dat je maakt in het leven van mensen, gemeenschappen en het milieu. Dit is buitengewoon kostbare informatie over en voor jouw organisatie of project.

Waar doe je goed aan, welke methodiek past bij jouw organisatie? Evenaar & Partners heeft getoetst welke bestaande meetinstrumenten per sector van belang zijn, toegepast op de Nederlandse situatie. Dat levert je een flinke tijds- en kostenbesparing op. Het meten van impact is sowieso niet eenvoudig, maar wordt met dit traject praktisch, betaalbaar en haalbaar.

Voor wie

Het traject is geschikt voor organisaties, ondernemingen of projecten met een maatschappelijke relevantie, zoals NGO’s, non-profits en sociaal ondernemers. Je denkt dat jouw organisatie er aan toe is om de impact echt te gaan meten en dit traject samen met ons te doorlopen. Het traject is inzetbaar voor zowel nieuwe als bestaande ondernemingen.

Wat

Het te doorlopen traject bestaat uit vijf werksessie, een reader met richtlijnen, evaluatie en een rapportage. Als ook een licentiesleutel indien je voortaan nog gerichter op impact wil sturen.
Impact heb je samen en daarom is het belangrijk jouw vrijwilligers, medewerkers en iedereen die ern belangrijke rol speelt mee te nemen in dit proces. Vandaar de werksessies.
Indien er aanvullende ondersteuning nodig is, kunnen wij daar op verzoek voor zorgen.
Werksessie 1, 2 en 3 duren een dagdeel en 4 en 5 beslaan een gehele dag, al kunnen deze ook in dagdelen worden opgesplitst. Per organisatie kunnen er maximaal acht mensen aan de workshops deelnemen.  

Werksessie 1

In deze sessie gaan we in op de diverse doelstellingen en motivatie voor een dergelijke Impactmeting en de verwachtingen. Ook gaan we in op zaken als visie en missie en de verschillende stakeholders waar jouw organisatie zich op richt.

 • Waarom, wat en hoe ; scope en omvang impact meting
 • Theory of Change
 • Baseline/nulmeting; in sommige gevallen voeren we hier voor de impact meting nog een quick scan uit om te inventariseren wat er al is.
 • Duur: 1 dagdeel

Werksessie 2

In deze workshop specificeren we de impact map waarbij we de indicatoren van de meting en de weging daarvan in kaart brengen.

 • Stakeholder analyse
 • Waarde toekennen aan de stakeholders en effecten
 • Vaststellen indicatoren
 • Voorbereiding data verzameling
 • .Duur: 1 dagdeel

Werksessie 3

Deze workshop beslaat een cruciaal onderdeel in het proces: op basis van de informatie uit werksessie 1 en 2 stellen we het plan samen, de methode en instrumenten om de data te verzamelen en de impact te meten.

 • Data verzameling en data analyse
 • Verdiepingsslag van de uitkomsten
 • Attributie en weging
 • verificatie
 • Duur: 1 dagdeel

Werksessie 4

Deze workshop beslaat de analyse-fase en de verzameling van alle gegevens voor het afronden van de impact meting

 • Impact mapping en hoe lees je de impactmap
 • Kwalitatieve en kwantitatieve effecten
 • Aandachtspunten en extrapolatie in de sector
 • keuze methodiek en instrumenten

Duur  1 dag ( of twee seperate dagdelen)

Werksessie 5

Deze werksessie vat alle voorgaande stappen samen en behandelt de neven effecten van een dergelijke meting voor de organisatie.
En hoe ga je er nu mee verder en hoe communiceer je de impact resultaten?
Deze geeft ook handvatten om de conclusies binnen jouw organisatie te delen en deze ook naar stakeholders zo goed mogelijk te communiceren. Ook bespreken we de richtlijnen voor de rapportage en hoe deze feedback te verwerken. Het gebruik van dit rapport voor de langere termijn komt ook aan de orde. Daarnaast geeft het je een herhaalbare methodiek waardoor je ook later jouw impact kan blijven meten.

Duur  1 dag ( of twee seperate dagdelen)

En na sessie 5) volgt de definitieve rapportage en een eindpresentatie richting de stakeholders en het is aan de organisatie of daar  zowel in als externe belanghebbenden bij aanwezig zullen zijn.

Uiteraard is dit de basis voor het proces, ingevuld al naar gelang de behoefte van de organisatie en uit te breiden met extra maankracht (studenten en begeleiding) ofwel extra trainingsessies op het gekozen instrumentarium of zelfstandig te blijven meten en managen op impact.

Hoe

Het programma omvat ondersteuning op diverse manieren, en heeft een looptijd van maximaal drie maanden. Het traject is exclusief voor jouw organisatie, daarmee zorgen we ervoor dat zowel het lerende als het kennisdelende effect zo groot mogelijk is. En: hoe actiever jij en je organisatie deelnemen, hoeveel meer waardevolle aspecten jouw organisatie ook meeneemt voor de bedrijfsvoering.

Resultaat

Aan het eind van dit programma beschik je over een toolbox van instrumenten en een methodiek die geheel toegesneden is op jouw organisatie of project. Tevens heb je het proces van social impactmeting geheel doorlopen en de impact van jouw organisatie of project gemeten. Je hebt de impact aangetoond die jouw organisatie of project heeft op het leven van mensen, gemeenschappen en/of milieu.

Je bespaart tijd en geld, doordat je niet zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden: je werkt direct met de meetinstrumenten die getoetst zijn en geschikt zijn bevonden voor jouw sector. Daardoor kun je direct de juiste vragen stellen aan de stakeholders, heb je een duidelijke routemap, waardoor je het effect kunt laten zien. Je kent het verschil tussen resultaat en effect (impact); je weet hoe je ervoor kunt zorgen dat je het doel dat je beoogt, ook daadwerkelijk bereikt en hoe dat te communiceren aan jouw stakeholders.

Nevenopbrengsten die het proces van impact meten met zich meebrengt

• Je organisatie en de processen binnen je organisatie staan op scherp, het helpt je na te denken over je werk, en waar nodig dat te verbeteren.
• De doelgroep is helder, je weet voor wie je het doet
• Het draagt bij aan het organisatieproces en businessmodel
• Het levert een schat aan informatie op voor je communicatie richting alle belanghebbenden. Je weet hoe je het moet communiceren met je achterban en stakeholders, hoe je aan je aan de doelgroep en de maatschappij kunt laten zien wat je bijdraagt. Bijvoorbeeld in een jaarverslag.
• Het verbetert de zichtbaarheid van initiatieven op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau
• Je maakt het mogelijk financiële middelen beter te beheren en in te zetten
• Je bouwt een beter begrip op van je initiatieven bij het publiek en illustreert de verantwoording die je neemt: het genereert draagvlak en ondersteuning

Incompany

Organisaties kunnen een incompany traject boeken voor hun leden, vrijwilligers of medewerkers. Het traject wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie. Het totale traject van impact meten duurt minimaal 3 – 4 maanden. Op aanvraag maak ik een passende offerte.

Voor meer informatie kan je mailen naar Marguerite Evenaar via marguerite@selab.nl o.v.v. Impactmeten, of bellen naar 06 10900403. Eventuele vragen krijg je dan direct beantwoord. Website:  www.projectimpact.nl of www.selab.nl

Meer weten over het traject van (social) impact meten, of een offerte aanvragen?

Kijk voor meer impact ook op:

Project Impact – waarom, achtergrond en wie

Workshop ‘Impact meten’ – 1 dagdeel, totaal 4 uur

DIY Training ‘Impact meten’ – 3 dagdelen, totaal 12 uur ( 1 dagdeel, 1 dag)