Wajongers centraal

Wajongers centraal

Wajongers Centraal is uitgegroeid tot een duurzaam en op zichzelf staand initiatief.

De belangenorganisatie die in 2008 is opgericht door en voor Wajongers als structurele politieke lobby is na 2,5 jaar uitgegroeid naar een stichting. Daardoor kon ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren. Na 2,5 jaar heeft Wajongers Centraal zich ontwikkeld tot een organisatie waar behoefte aan was en die zich verder kon professionaliseren onder supervisie van een deskundig bestuur. De politieke lobby is verder gegaan en Wajongers Centraal is een serieuze gesprekspartner geweest aan tafel bij de tweede kamer en diverse expert meetings.

www.wajongerscentraal.nl