Sterk Starten

Sterk Starten was een concept van Savert Business Support (www.savert.nl), als netwerkorganisatie van zelfstandige ondernemersadviseurs en aanvullende specialisten. Het doel van het project was om mensen uit de WWZ, WW, WAO (WIA) of soms vanuit de bijstand te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. Met name is samengewerkt met gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht en gemeente Hilversum. In totaal zijn ongeveer 80 personen gestart als zelfstandig ondernemer, waarvan het merendeel nu nog steeds succesvol is.

Alle partners waren zelf ondernemer, zodat zij zich makkelijk konden inleven in starters. Met het team – bestaande uit Marguerite Evenaar, Wim Bakker en Adriaan Westerveld – is het programma met workshops ontwikkeld en een uitgebreide reader samengesteld. De begeleiding bestond uit een coachingstraject van 4 plenaire workshops, een presentatie en evaluatie, met een groep van 5 á 6 personen.

Na een looptijd van 3 jaar – inclusief de ontwikkeling – is het project in 2002 afgerond, omdat er vanuit de overheid minder gelden beschikbaar werden gesteld, en de leden van het team een andere richting op zijn gegaan.

SterkStarten: de beste start voor je onderneming. Individueel, vanuit een uitkering, met een IRO of via outplacement.

Wie

Marguerite Evenaar als ondernemersadviseur en het mee ontwikkelen van Sterk Starten.

Wim Bakker als ondernemersadviseur en het mee ontwikkelen van Sterk Starten.

Adriaan Westerveld als ondernemersadviseur en initiatiefnemer van Sterk Starten.