Zomer DOET -Camp:Ondernemerschap en sociale innovatie

Innovatief vermogen, ondernemerschap en maatschappelijk bewustzijn. Zo maar een aantal karakteristieken van de sociaal ondernemer.
Je wil graag zorgen voor een verandering in de maatschappij, dat is immers jouw hart van jouw organisatie. Toch wil je dat ook graag doen vanuit een solide businessmodel, zonder in te boeten op die impactvolle missie.
Hoe vertaal je jouw maatschappelijke idealen naar een ondernemende manier van werken en hoe zorg je voor de balans tussen de maatschappelijke winst en de financieel-economische haalbaarheid?
En hoe toetst je of je nog steeds met die dingen bezig bent die ertoe doen en effect hebben?

“Hoe kan ik mijn maatschappelijk initiatief/onderneming  verduurzamen?”
“Hoe houd ik mijn missie en intentie van mijn toegevoegde waarde aan de maatschappij in tact, terwijl er ook een gezond businessmodel aan ten grondslag ligt.?”
“Hoe schaal ik het op en vergroot daarmee mijn impact ?”
“Hoe boor ik andere financieringsvormen aan en breid ik mijn samenwerkingsverbanden uit?” 

De twijfels die je als sociaal ondernemer tegenkomt, zijn soms heel concreet, soms zijn het ‘glazen drempels’. Vanuit een terugkerende behoefte tijdens coaching van sociaal ondernemers ofwel organisaties met een maatschappelijke relevantie, hebben we het Zomer DOET-Camp ontwikkeld, wat nu zijn tweede editie in gaat.
In vier dagen lopen we samen de   ‘Impactvolle businessroute voor de sociaal ondernemer’.
Met jouw initiatief/onderneming  als uitgangspunt. Met elkaar delen we de inzichten en ga jij aan de slag met jouw eigen vragen en casus.

Voor wie

Geschikt voor zowel voor startende sociaal ondernemers  als voor diegene  die al langer bezig zijn (hoe je kunt opschalen en of verduurzamen) . En voor diegene die willen toetsen en of aanscherpen waar ze mee bezig zijn. Ook omdat de ontwikkelingen snel gaan.

Wat

 • Vier dagen intensief met elkaar aan de slag
 • Van theorie naar praktijk, van abstractie naar effectuering.
  • Incl. Individuele terugkoppeling/sparren in een 1-op-1 sessie.( op een gewenst moment)
 • Businessmodel op sociale leest geschoeid/aangescherpt/verduurzaamd
 • Praktische handvatten voor de omzetting van plan naar actie- creatief en actief
 • Succesfactoren van sociaal ondernemerschap integreren in jouw business model
 • Aandacht voor de inrichting van jouw onderneming en het effect dat je wilt hebben op de maatschappij, gekoppeld aan de actuele ontwikkelingen.
 • Voor alle niveaus, zowel startend, gevestigd, opschalend, groeiend
 • Koppeling van samenwerkingsverbanden
 • Geen voorkennis nodig. Het instapniveau verschilt per ondernemer en daar wordt in de samenstelling en groepsgrootte rekening mee gehouden

Hoe- Ons Programma in het kort.

 • Op dag 1 (4 juli) maken we kennis met elkaar en ontwikkelen we ons impactvolle actieplan.
  + de actuele ontwikkelingen en kansen van de sociaal ondernemers van nu en de toekomst
  + Als starter ga je aan de slag met de inrichting van jouw sociaal onderneming en als gevestigde richten we ons ook op de verduurzaming en opschaling.
 • Op dag 2 (11 juli) breng je de maatschappelijke bijdrage ofwel de sociale winst in kaart.
  + We klimmen we in de problem tree’s en stellen maatschappelijke effecten scherp.
  + Werkt het (nog) wel wat we doen en hoe dan ?
  + Aan de slag met de Waardeketen en de Theory of Change. (opstellen en/of aanscherpen )
  + Impact weten en meten
  + Impact vergroten
 • Op dag 3 (23 juli) brengen we ook de financiele duurzaam- en haalbaar-heid in kaart.
  +  twee sessies Business Modelling. De bijzonder business modellen van de sociaal ondernemer.
  + Investerings mogelijkheden voor maatschappelijke projecten/sociaal ondernemers
 • Op dag 4 (31 juli) brengen we alle kennis en kunde bij elkaar tot een plan en pitch.
  + Nieuwste ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden (privaat, publiek en sociaal domein) en hoe speel je daarop in, ten behoeve van jouw effect?
  + Positionering en communicatie
  En uiteraard sluiten we zomers, feestelijk en creatief af.

  Neem gerust contact op voor meer informatie.

Ook het eten en drinken is duurzaam en wordt verzorgd door Social Enterprise De Oude Keuken.

Resultaat

Je hebt een duidelijk business model en  routekaart met alle kansen waar je aan kan werken. De kenmerken en succesfactoren van sociaal ondernemerschap heb je helder in beeld.
Je onderneemt met meer vertrouwen en je hebt overzicht op alle aspecten. Het levert inzicht in de balans sociaal-business en hoe de optimale balans maakt/houdt  tussen het zakelijke en sociale aspect en ziet dat dat prima samen gaat.
Je vergroot zo de impact  en de duurzaamheid van jouw onderneming.

Een goed doordacht sociaal ondernemersplan

Een impactvolle routekaart en actieplan voor de groei, opschaling en verduurzaming

Praktische handvatten – kennisdeling – vaardigheden

Practice what you preach

De training beslaat vier dagen incl een individuele coachingsessie. De investering bedraag 595 euro.
Meer informatie of aanmelden?