In Nederland groeit het aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven (MO’s) en sociale ondernemingen (SO’s) gestaag.  Zij werken aan diverse thema’s, vaak gekoppeld aan SDG’s,  als inclusiviteit, participatie, armoede en zorg, waarmee ze diverse (kwetsbare) doelgroepen bereiken.
Deze aanpak roept vaak vragen op.

 • Hoe weten we als organisatie dat onze aanpak werkt?
 • Hoe tonen we aan financierders en gemeenten wat onze projecten daadwerkelijk bijdragen?
 • Hoe beoordelen we projecten bij voorhand goed op hun effecten, passend bij onze missie en visie?
 • en naderhand op hun verantwoording (kwantitatief en kwalitatief)?
 • Hoe tonen we de waarde van  samenwerking en ondersteuning  aan?

Waarom impact meten ?

In de praktijk blijkt het voor veel SO’s/MO’s een uitdaging om aan te tonen  zien welke impact hun inzet heeft, terwijl dit zoveel kan opleveren:

 • De organisaties krijgen inzicht in hun aanpak en daarmee heeft zij meer tools om te (blijven) sturen op impact.
 • De organisaties kunnen hun impact vergroten waardoor ze meer kunnen betekenen voor hun doelgroep.
 • De organisaties kunnen daardoor beter communiceren met hun stakeholders
 • De organisaties hebben hun impact in kaart
 • Stakeholders zien en horen wat werkt en waarom dat zo waardevol is.
 • Verduurzaming van de projecten

Waarom een leertraject?

Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties kostbaar, ingewikkeld en het ontbreekt hen vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren.  Toch is impact meten meer dan een momentopname en is het van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan.
Daarom heeft Selab.nl  het leertraject impactgericht werken ontwikkeld.

In een half jaar tijd gaan de deelnemende organisaties door middel van werksessies aan de slag om hun impact te meten en zichtbaar te maken.
Ze leren hoe ze impact meten kunnen integreren in hun organisatie en ze krijgen handvatten om dat in de toekomst zelfstandig te kunnen.
Daarbinnen is er aandacht voor de rol van de stakeholders, zoals de gemeente, en worden deze betrokken bij dit traject. Dit stimuleert de samenwerking en communicatie met de stakeholders. Onderlinge kennisdeling is onderdeel van dit traject. Met het leertraject wordt impact meten haalbaar, toegankelijk en veel meer dan een kwantitatieve momentopname.

Voor wie

Sociaal ondernemers (startend of al langer werkzaam), andersoortige maatschappelijk relevante organisaties, gemeenten, (filantropische) instellingen en fondsen.
Deze training  is voor iedereen toegankelijk uit deze doelgroepen. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie. . Neem voor meer informatie contact met ons op.

Resultaat

 • Voor de MO’s/SO’s
  • Kennis en tools om zelf impact te meten. Om hun maatschappelijke impact te blijven aantonen en inzichteljk te maken aan alle stakeholders.
  • Passend meetplan voor nu en de toekomst
  • Inzichten om hun organisatie productiever en effectiever te maken. Ze kunnen hierdoor hun aanpak verbeteren en verduurzamen, hun impact vergroten en makkelijker opschalen.
  • Verantwoording kunnen afleggen door hun impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting de gemeente en eventuele andere financiers, klanten en samenwerkende partners.

Als vereniging voor personen met een handicap streven we naar een volwaardig burgerschap voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De vraag is hoe we dit het best aanpakken. We willen impact hebben, wegen op beleid en meewerken aan een inclusieve samenleving.Daarom volgen we dit traject; om ervoor te zorgen dat wat we doen, ertoe doet voor mensen met een handicap.-Sophie Beyers Nationaal verantwoordelijke VFG (Socialistische Mutualiteiten) 

 • Voor de gemeente, fondsen en andere stakeholders:
  • Inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van de organisaties die zij ondersteunt.
  • Best practices om andere organisaties te stimuleren om impactgericht aan de slag te gaan.
  • Aantonen dat ondersteunde organisaties aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde creëren. Hiermee kan de gemeente makkelijker communiceren en draagvlak vergroten onder burgers.

Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. –Ilse Balis (VERSO)

Open inschrijving en mogelijkheid om jouw deelname kosten te verlagen

 • De training is voor iedereen toegankelijk die werkzaam is op maatschappelijk relevant gebied. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie.
 • Het traject duurt 6 maanden en bestaat uit 6 werksessies (dagdeel) en 2 intervisie/reflectie/coachings momenten .
  Tevens sluiten we af met een eindpresentatie van de resultaten in bijzijn van uitgenodigde stakeholders.
  T
  ijdens de intervisie kunnen de deelnemers (per organisatie) hun vragen een-op-een  voorleggen aan de trainer. Een  keer per maand is er een werksessie: een mix van theorie en praktijk en van online en offline leren. Er is voldoende  ruimte voor uitwisseling en kennis deling met de andere organisaties.

De deelnemers krijgen tussentijdse opdrachten, waarin ze zelf aan de slag gaan met het impact meten, samen met hun collega’s en externe stakeholders. Voor elke werksessie is 2 à 3 uur voorbereidingstijd nodig door de deelnemers.  

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Dat betekent dat bij een volle groep de kosten per deelnemende organisatie dalen.
Samenwerken is samen delen.
Per organisatie kunnen maximaal 2 mensen deel nemen.

De locaties wisselen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen)  en zijn altijd goed bereikbaar. Eenmaal gestart op een bepaalde locatie blijft deze hetzelfde. Kijk in de agenda voor start data en locatie.

Aangezien onze drijfveer is om zo veel mogelijke organisaties inderdaad impact gericht te laten werken, werken wij met een totaalprijs per trainingsgroep.
Je leert van elkaar, de kosten zijn haalbaar en je ontvangt alle voordelen en resultaten uit het leertraject.
Dat betekent dat bij een volle groep de kosten per deelnemende organisatie dalen.
Aangezien het leertraject een minimum hanteert van deelnemende organisaties, is de maximale investering voor deelname 3.000 euro voor het gehele traject.
Groeit de groep en gaan we uit van maximale grootte dan is jouw investering 1.500 euro!

* excl. btw.

Dus wat let je om samen met andere organisaties dit traject aan te gaan of nodig een van jouw samenwerkende partners uit.  Win-win-win situatie!

Het programma opvragen , andere informatie of aanmelden  ?