Online kennis en ervaringssessies Impact ondernemen in en na Corona tijd

In deze ontregelde tijden kunnen veel  sociaal ondernemers en projecten wel wat steun gebruiken om hun hoofd boven water te houden. De maatschappelijke uitdagingen waar ze voor staan en aan werken zijn nog steeds aanwezig en in deze tijd zijn zij nog meer nodig dan ooit.

De doelgroepen, waar een deel van deze sociaal ondernemers zich voor inzetten worden extra geraakt door het missen van directe ondersteuning, contact en ontmoeting.

“De LOL-sessies brachten meer focus, je wordt gedwongen in de sessies om plannen en ideeën op papier te zetten en na te denken over de invloeden van anderen. Daarnaast vond ik de herkenning bij anderen en de feedback van andere ondernemers en de experts heel waardevol. En de modellen die gebruikt werden, waren heel interessant.“

Veel maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers maken zich zorgen over de doelgroepen waar ze mee werken en in het veld waarin ze dit doen.
En ook dat ze niet willen omvallen, want juist nu en straks  is ondersteuning hard nodig!
De kwetsbaren kunnen we ook straks niet zo maar laten vallen als de prioriteiten weer zijn verschoven immers.
Juist die maatschappelijke ondersteuners die er al waren zijn er straks ook nog. Zij doen wat mogelijk is om hun sociale en/of duurzame impact te realiseren, terwijl de levensvatbaarheid van hun eigen sociale onderneming op het spel staat.

Samen staan we sterk en hoe kunnen we ons met elkaar verbinden en onze uitdagingen als ook onze oplossingen delen?!
Door elkaar te versterken en met inzet van LOL(Live Online Leren) interactief aan de slag te gaan.

Het gaat hierbij om
1) het uitwisselen als de implementatie van creatieve oplossingen om kwetsbare doelgroepen te bereiken of andere maatschappelijke problemen het hoofd te bieden

2) het bieden van onderlinge steun door middel van intervisie op basis van leren, reflecteren en doen

3) aandragen en de implementatie van oplossingen met elkaar en de inzet van experts, op het gebied van innovatieve businessmodellen, impact, ecosystemen e.d. Je werkt toe naar een daadwerkelijk actieplan met handvatten voor implmentatie.

Door de ondersteuning van de sociale initiatieven met kennis en kunde via deze wijze wordt de kracht en levensvatbaarheid van reeds opgezette en startende sociale initiatieven en sociaal ondernemers versterkt. Juist in deze tijd is het noodzakelijk om aan de slag te gaan met de signalen uit hun veld en deze om te zetten naar vraagstukken en aanpakken die sociaal ondernemers/initiatiefnemers kunnen oppakken.

Het delen van kennis, tips, expertise, netwerken en resources staat centraal en je ontwikkelt een concreet, praktisch actieplan; voor nu en later.

 

 

“De cursus bracht mij ‘Back to Basic’: opnieuw de focus scherp stellen, wat ben ik aan het doen en hoe, soms raak je dat kwijt in de drukte van alledag. De feedback van de experts én van de andere deelnemers was GOUD.”

Wil jij dat ook, samen met andere sociaal ondernemers, die zich richten op dezelfde maatschappelijke uitdagingen en elkaar ondersteunen, vragen stellen en oplossingen vinden?

Neem dan contact op en kijken we of je aan een van de groepen kunt aansluiten die al gestart zijn.
Ook voor gemeenten die zorg dragen voor hun kwetsbare bewoners en daarom die maatschappelijke initiatieven willen ondersteunen en versterken in deze tijd.
Volg Haarlem en Amsterdan waar de groepen al zijn gestart! In de Haarlemse groep is nog plaats, ondersteund door de Gemeente Haarlem en de Stadsgarage.

Het klinkt cliche; Samen staan we sterk!