Vandaag had ik opnieuw een ondernemer die betrokken is, persoonlijk en vol passie wat ze doet. Ze wil dat ook zo zijn en doen en toch worstelt ze wel eens met de balans van persoonlijk en zakelijk. Zeer herkenbaar en haar oplossing was om dan personeelszaken maar uit te besteden. Dan kon zij persoonlijk blijven en hoefde zich niet met de wat mindere kanten van aanspreken te bemoeien. Aanspreken van personeelsleden en hen wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Daar is wat voor te zeggen en met name als we dan kijken naar de administratieve kant. Voor die andere kant, van samenwerken en elkaar aanspreken, geloof ik juist dat het heel goed samen kan gaan. Persoonlijk en zakelijk en zeker empathisch gaan vaak heel goed samen met de zakelijke kant. Empathie is zelfs vaak de drijfveer om duurzaam te ondernemen.

Empathie in zakelijke transacties, met name voor de ondernemer, zijn van vitaal belang voor het behoud van duurzaam succes. Ondernemers worden omringd door mensen die ze nodig hebben om ze te begrijpen, of het nu de aandeelhouders of investeerders, werknemers en klanten zijn. Wanneer een ondernemer in verbinding is en de  perspectieven en behoeften van deze partijen begrijpt, zullen de zaken worden versterkt.

De verbinding biedt de ondernemer inzichten om zijn bedrijf optimaal te laten lopen.
Het is ook belangrijk dat deze belanghebbenden weten dat hun belang prioriteit is, dat er naar hen geluisterd wordt. Daarom is het belangrijk dat de ondernemer laat zien dat zijn doelen niet enkel hemzelf dienen als wel voor iedereen zijn.

Empathie is ook een zachte kant die belangrijk is en ontwikkeld kan worden.  Al zijn er meerdere manieren om deze ‘zachte’ kant te bekijken. Gecombineerd met de ‘harde’ kennis van een klant bijvoorbeeld zorgt deze voor afstemming en vervulling van de klant zijn behoeften.

Toch is empathie voor mij meer meer dan een ‘kunstje’ en zeker als we deze weerspiegeld zien in de communicatie.

Communiceren met anderen op een manier die meer empathie weerspiegelt vereist een verhoogd niveau van zelfbewustzijn. Wat is jouw natuurlijke aanleg, en hoe dat vertaal je dat naar anderen tijdens interacties? Waar ben ‘ je mentaal en emotioneel tijdens interacties, en daar bewust van zijn, is van vitaal belang.

Neem het voortouw en schep echte boeiende conversatie. Ga voor een echte authentieke dialoog. Ik bemerk zelf dat ik het wel prettig vind als het ergens over gaat, zogezegd. Dat kan met een lach want, in tegenstelling tot wat sommigen denken, is een diepzinnige dialoog echt niet enkel serieus of droevig gekleurd.

Dus ja, verbinding maken, dieper willen duiken, in dialoog gaan. Empathie, echt luisteren en authentiek spreken. Ik ervaar het in mijn werk en ik geniet ervan. Het maakt de communicatie en samenwerking fijner, minder stressvol en we bewegen naar elkaar toe en maken samen die dans. En geloof me, ik praktiseer het ook niet altijd. Het is ook geen kunstje en ik ben maar een mens. Met emoties 🙂