Pagina's

Leertraject Impact gericht werken

In Nederland groeit het aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven en sociale ondernemingen gestaag.  Jouw organisatie is daar een van. Je werkt aan diverse thema’s,  als inclusie, participatie, armoede en zorg, eenzaamheid, waarmee je diverse (kwetsbare) doelgroepen bereikt en maatschappelijke problemen het hoofd biedt.
Deze aanpak roept vaak vragen op.

 • Hoe weten we als organisatie dat onze aanpak werkt?
 • Hoe tonen we aan financierders en gemeenten wat onze projecten daadwerkelijk bijdragen?
 • Hoe beoordelen we projecten bij voorhand goed op hun effecten, passend bij onze missie en visie?
 • en naderhand op hun verantwoording (kwantitatief en kwalitatief)?
 • Hoe tonen we de waarde van  samenwerking en ondersteuning  aan?

Waarom Impact gericht werken?

In de praktijk blijkt het voor vele sociaal ondernemers en organisaties en projecten met een maatschappelijke relevantie een uitdaging om aan te tonen welke impact hun inzet heeft, terwijl dit jou en jouw organisatie zoveel kan opleveren:

 • Inzicht in jouw aanpak en daarmee meer tools om te (blijven) sturen op impact, waardoor jouw aanpak nog effectiever wordt.
 • Jouw impact vergroten waardoor je nog meer kan betekenen voor die of datgene waar je het voor doet.
 • Impact gericht  communiceren met jouw stakeholders, zowel intern als extern. (als bijdrage aan jouw vrijwilligersbeleid, of ten behoeve van ondersteuning door lokale overheden)
 • Jouw impact in kaart hebben en dit proces te borgen stimuleert verduurzaming van jouw project ,
 • Stakeholders zien en horen wat werkt en waarom dat zo waardevol is.
 • Praktische handvatten om impact gericht te werken, te monitoren, evalueren, valideren en borgen in de organisatie en beleid.
 • Omdat er meer elementen van waarde in jouw aanpak zitten die van waarde zijn en ook die kan je meetbaar maken

Waarom een leertraject?

Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties kostbaar, ingewikkeld en het ontbreekt vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren.  Toch is impact meten meer dan een momentopname en is het van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan.
Daarom heeft Selab.nl  het leertraject impactgericht werken ontwikkeld.
Impact gericht werken, de effecten daarvan en het meten leren door te doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop.

In een half jaar tijd gaan de deelnemende organisaties door middel van werksessies van een dagdeel per maand aan de slag.
Kennis delen met anderen en ook aan de slag met jouw eigen casus en organisatie.

Zes dagdelen en een eind bijeenkomst (1 dagdeel per maand, tussentijdse opdrachten, eigen tijdsbesteding ongeveer 2 uur per mand). .
Elk dagdeel behandelt een bouwsteen, van context en focus, naar de theory of change, methodieken, meetplan ontwikkeling, data verzameling  en tools en hoe je deze direct in praktijk kan brengen.
Ook komt impact management aan bod en er zijn expertsprekers, zoals story telling om je die vaardigheid ook mee te geven. Vraag hier het gedetailleerde programma aan

Voor wie

Sociaal ondernemers (startend of al langer werkzaam), andersoortige maatschappelijk relevante organisaties, lokale overheden, intermediairs en maatschappelijke initiatieven.
Deze training  is voor iedereen toegankelijk uit deze doelgroepen. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie. . Neem voor meer informatie contact met ons op.
Mocht je dit leertraject willen aanbieden aan jouw leden (als branchevereniging bvb) of in-company willen geven, neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden te bepreken.

Resultaten na afloop

  • Kennis en tools om zelf impact te evalueren. Deze te blijven aantonen en inzichteljk te maken.( aan alle stakeholders).
  • Praktijkkaders om direct mee aan de slag te kunnen. Theorie en praktijk (en hopelijk inspiratie 🙂
  • Passend meetplan voor nu en de toekomst waar je direct mee aan de slag kan
  • Aanpak van jouw organisatie aan te scherpen: leren en verduurzamen.
  • Praktische handvatten om te evalueren , rapporteren en communiceren.
  • Borgen in jouw organisatie. Hoe jouw impact te “managen”en te maximaliseren.
  • Verantwoording kunnen afleggen door jouw impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting lokale overheden, financiers en andere samenwerkende partners.
  • Impact management ; impact vergroten en impact gericht werken en communiceren. Zo krijgt impact gericht werken een structurele plek in organisatie en beleid.

Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. –Ilse Balis (VERSO)

Impact maak je samen!

Om het traject rond impactmeting meteen te gebruiken, wilde ik het nu inzetten bij de nieuwe projecten waar collega’s in oktober mee starten – Daria (VFG)


Hoe en wat gaan we doen?

 • Het traject duurt 6 maanden en bestaat uit 6 werksessies (dagdeel) en 2 intervisie/reflectie/coachings momenten .
  We sluiten  af met een eindpresentatie van de resultaten in bijzijn van door jullie uitgenodigde stakeholders en die uit ons netwerk.
  T
  ijdens de intervisie/coaching  kunnen de deelnemers (per organisatie) hun vragen een-op-een  voorleggen aan de trainer.
  Een  keer per maand is er een werksessie: een mix van theorie en praktijk en van online en offline leren. Er is voldoende  ruimte voor uitwisseling en kennis deling met de andere organisaties.

De deelnemers krijgen na elk dagdeel een one-pager en opdracht, waarbij ze zelf aan direct de slag kunnen gaan met  impact gericht werken en evalueren, samen met hun collega’s en (externe)  stakeholders. 

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Dat betekent dat jouw investering 1.500 euro voor het gehele traject is! De locaties wisselen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen)  en zijn altijd goed bereikbaar. Eenmaal gestart op een bepaalde locatie blijft deze hetzelfde. Kijk in de agenda voor start data en locatie. (* excl. btw).

Dus wat let je om samen met andere organisaties dit traject aan te gaan of nodig een van jouw samenwerkende partners uit.  Win-win-win situatie!

Hieronder vind je een beknopte weergave van de modules en hun onderliggende bouwstenen. Vraag gerust ons complete programma en infographic aan!


De dagdelen, globaal beschreven

Dagdeel 1 – dagdeel 3
In deze dagdelen leggen we de basis voor de ontwikkeling van jouw meetplan  op maat.
Jouw impactdoelen worden inzichtelijk en context, focus en strategie van jouw impact evaluatie.

O.a.
Bepaling van  context , focus en  strategie  voor jouw impact evaluatie en  de doelen ,
Theory of Change  en de stakeholder analyse die samen hangt met deze Verandertheorie(en).
Ontwikkeling van jouw meetplan(nen) en planning en organisatie
Handvatten vanuit onderzoek en ruim opgebouwde database van indicatoren en methodieken (sdg’s, wetgevende kaders)
Data verzameling—Tips, opzet en planning

* organisaties die daarvoor al een basis hebben gelegd,maken hierbij een verdiepingsslag

Na elk dagdeel krijg je tips mee, vanuit de theorie,  praktische kaders en handvatten,  en een opdracht die aansluit om makkelijk de volgende stap te nemen.

Dagdeel 4- Dagdeel 6 en eind evenement
Tijdens deze dagdelen scherpen we jouw meetplannen aan en geven handvatten hoe data en gegevens te analyseren . Toegespitst op jouw doelen en geschikte methodieken en tools.
Impact gericht werken en impact management  maken jouw organisatie en of project klaar voor een impactvolle toekomst, waarin jij het verschil kan blijven maken.

O.a.
Resumeren , scherpstellen en effectief toepassen van gekozen meetmethodieken
Implementatie van jouw impact gerichte data verzameling- data analyse, tips & tricks.
Expert op Storytelling
Impact mapping –
Impact gericht werken– Impact management
Impact maken en impact monitoren :meten-rapporteren– leren en sturen – borgen
Impact gericht communiceren en rapporteren
Expert spreker – Inspirerend praktijkvoorbeeld

En we sluiten af met een inspiratie sessie met diverse stakeholders uit ieder en ons netwerk.

Impact maak je immers samen!


Het gedetailleerde programma opvragen , andere informatie of aanmelden  ?

Gevestigde ondernemers

Coaching voor gevestigde ondernemers

“Hoe kan ik beter werven, doe ik al genoeg in mijn acquisitie?” “Hoe verdien ik meer?” “Wat doe ik wel en wat doe ik niet goed in mijn marketing?” “Zal ik groeien, zal ik stoppen, zal ik een baan erbij nemen?” “Hoe ga ik om met de consequenties voor mijn partner door zakelijke besluiten?” “Ik wil gaan uitbreiden, hoe zet ik de volgende stap?”

Je omzet is niet zoals je verwacht, je wilt een doorstart maken, inzetten op een nieuwe fase in je onderneming, je business uitbreiden, of je hebt te maken met nieuwe ontwikkelingen of innovatie, waardoor je wellicht een aangepaste businessroute dient te nemen. Elke ondernemer heeft zijn eigen reden om eens van gedachten te willen wisselen met een mede ondernemer en professional. Een luisterend oor, een kritische noot of een deskundig advies. Door de dynamiek van het werkveld dien je als ondernemer soms nieuwe keuzes te maken, zowel op operationeel als op tactisch en strategisch niveau.

Tijdens de coachingsessie(s) focussen we volledig op jouw vragen en jouw bedrijf. Voor je eigen onderneming ben je vaak (deels) bedrijfsblind. Daarom gaan we samen kijken waar jouw ‘pijn’ zit, hoe het zit met kosten en opbrengsten en welke stappen gezet kunnen worden. Eerlijk, respectvol en soms ook een beetje streng, gaan we je business op scherp stellen. Zodat je met hernieuwd enthousiasme weer verder kunt.


Wat

 • Direct advies bij specifieke vraagstukken
 • Sparringpartner en klankbord
 • Bedrijfskundig en ook persoonlijk advies
 • Marketing advies en ondersteuning
 • Analyseren en vernieuwen van ‘verouderde’ businessmodellen
 • Uitbreiding van jouw netwerk
 • Stimuleren van samenwerkingsverbanden
 • Workshops en trainingsweekenden

Hoe

Het begint altijd met een live oriënterend gesprek van maximaal 1 uur, daarna volgt een persoonlijke offerte met punten die zijn opgevallen en een schatting van het aantal sessies die nodig zijn om de beoogde resultaten te behalen. De duur varieert van één sparsessie tot terugkomend. Het is belangrijk dat je open en transparant bent tijdens de sessie(s). Alles blijft, vanzelfsprekend, tussen vier muren.


Ervaringen van gevestigde ondernemers

Je leert van haar geen trucs, maar juist om in je eigen kracht te staanVerder is zij gewoon heel kundig op gebied van ondernemen en marketingInmiddels ben ik vol vertrouwen gestart en bezig. Ik vind het heel fijn dat ik ook nu nog bij Marguerite terecht kan om te klankborden. Zij is voor mij een waardevol mens.

Ondanks het beperkt aantal keer dat Marguerite mij (ons) heeft begeleid, ben ik zeer te spreken over haar werkwijze. Ze gaf me direct het gevoel dat het plan dat ik had ‘echt’ was en serieus genomen werd. Dit was voor mij belangrijk om het direct door te zetten en het naar een hoger plan te brengen. 

Het is een genoegen met Marguerite te sparren. Zij heeft een scherpe visionaire geest en is resultaatgericht. Haar zeer open en transparante ‘begin-bij-jezelf’-visie zorgde voor creatieve wendingen bij het oplossen van mijn uitdagende vraagstuk. Ik verheug me op het verder verstevigen van onze samenwerking!

Resultaat

De resultaten zijn afhankelijk van jouw vraag en het aantal sessies. Je weet hoe je moet groeien, je acquisitie is verbeterd, je marketingaanpak is verscherpt.  Je hebt een duidelijk beeld van waar je staat en beter zicht op je doelen. Je weet waar je naartoe wilt en welke stappen je kunt gaan zetten om weer vol vertrouwen verder te kunnen.


Afspraak maken voor een oriënterend gesprek?

Stimulans

Evenaar & Partners geniet van het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten waar (ondernemende) mensen bij elkaar komen en met elkaar uitwisselen wat hen beweegt en bezig houdt. Dit kan varieren van wereldomvattende onderwerpen tot de kleinste dingen; zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak.

Een aantal jaren geleden ontstonden zo Klankbordsessies waar Ontmoeten, Ontdekken, Ontvangen, Ontwikkelen en Ontspannen centraal staan. Inmiddels hebben deze een nieuwe benaming gekregen en heten Ondernemers Workout; beetje inspanning met de nodige ontspanning en ook een beoogd resultaat.

Ook merkte Evenaar & Partners dat vele betekenisvolle en waardevolle gesprekken plaats vonden na de georganiseerde avonden zelf; gewoon in het cafe bijvoorbeeld. Informele setting en vaak met gelijkgestemden. Wat als op deze wijze mensen die elkaar nauwelijks spreken ook de diepte in zouden kunnen gaan op een voor hun belangrijk thema ? Het World cafe bleek hiervoor een zeer geschikte formule.

En wil je gewoon weer eens wat bekijken en lezen om jezelf te inspireren; lees, kijk en luister dan hier 

Coaching & Advies

Coaching & advies

Een ervaren sociaal ondernemende businesscoach die naar je luistert en met je meekijkt, helpt je sneller en effectiever naar de volgende fase in je onderneming. Je weet welke stappen je kunt gaan zetten, zodat je vol vertrouwen en relaxed gaat ondernemen.


Meer informatie over coaching of advies?Startende ondernemers

In de startfase van je onderneming komt er veel op je af. Ik sta naast je om jouw missie aan te scherpen, handvatten mee te geven en de juiste prioriteiten te stellen. Jouw unieke waarden staan voorop en je start vol vertrouwen als ondernemer met impact.
Gevestigde ondernemers

Als je keuzes moet maken op operationeel, tactisch of strategisch niveau is het prettig om te sparren met een mede-ondernemer en professional. Voor een luisterend oor, kritische noot of deskundig advies, om de beoogde resultaten te behalen.


Sociaal ondernemers

Het is wel degelijk mogelijk om een gezond businessmodel te maken, zonder jouw principes te verkwanselen. Ik ga graag het gesprek met je aan over de noodzaak van resultaatgerichtheid in relatie tot jouw idealen. Met een gezonde balans tussen realisme en idealisme.


Ervaringen van ondernemers


Marguerite heeft mij kunnen helpen om, door concrete vragen te stellen, een focus aan te brengen in mijn eindeloze gedachten

Voorziet  je op het juiste moment van de benodigde inhoudelijke kennis en sluit in haar coaching naadloos aan op jou als persoon.

Marguerite onderscheidt zich van andere coaches. Je leert van haar geen trucs, maar juist om in je eigen kracht te staan. Verder heel kundig op gebied van ondernemen en marketing.

Zowel personal of als zakelijke coach ben je bij Marguerite Evenaar aan het juiste adres.