Artikelen door

De Social Enterprise Monitor 2021 – Het benutte potentieel van vrouwen bij systeemveranderingen

Sociale ondernemingen zijn sterke, inclusieve ondernemingen met een opvallend hoog aandeel vrouwen aan de top (51%) ten opzichte van regulier MKB (30%). Ze brengen oplossingen op het gebied van werkgelegenheid, ongelijkheid en duurzame productie en consumptie. Ook werken ze aan systeemveranderingen, door andere bedrijven en de overheid op verschillende manieren aan te zetten tot duurzamer […]

Geef impact de betekenis volle waarde en waardeer deze betekenisvol

Het woord impact wordt overmatig veel gebruikt en wordt daarmee bijna een modewoord, terwijl het zoveel meer is en kan zijn. Impact impliceert causaliteit; het vertelt ons hoe een programma of organisatie individuen, hun leefomgeving en wellicht de wereld eromheen heeft veranderd. Impliciet betekent dit dat men moet inschatten of evalueren wat er zou zijn […]

Van NachtRESTaurant naar Restaurant van de Toekomst

10 jaar geleden opende het “NachtRESTaurant “zijn deuren op de bovenste verdieping van Hotel Casa 400 in Amsterdam. Op een ludieke manier vestigde nachtrestaurant de aandacht op het thema voedselverspilling, door topkoks heerlijke hapjes te laten maken van overgebleven ingrediënten uit restaurants. Bezoekers van Nachtrestaurant konden niet alleen komen proeven van deze gerechten, maar ook […]

Inspiratie: vijf voedselprojecten met impact bij gemeenten

De afgelopen jaren hebben  verschillende gemeenten handen en voeten gegeven aan hun ambities op het gebied van voedsel: van een integraal voedselbeleid tot het tegengaan van voedselverspilling. Hierbij een aantal van de communicatieprojecten en campagnes. Het eerste eetbare bushokje ter wereld in de Gemeente Breda Gezond eten is belangrijker dan ooit. Maar het wordt ons […]

Overgang naar circulaire economie vraagt om intensivering beleid door nieuw kabinet

Een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer ‘drang en dwang’, concretisering van de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord en kabinetsbrede samenwerking zijn nodig om de forse ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren. Dat stelt het PBL in zijn Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022. Het Voortgangsbericht is een actualisatie van enkele indicatoren uit […]

Geintegreerde Impact evaluatie – zoveel meer dan een Impact meting

Nadenken over het meten van sociale impact op een breed spectrum kan organisaties en samenwerkingsverbanden helpen een duidelijk, op feiten gebaseerd idee te ontwikkelen van hoe of waarom hun programma’s werken. Echte sociale vooruitgang boeken betekent het gebruik van de “juiste “gegevens – waarbij juist kan slaan op diverse aspecten – om de resultaten te […]

‘Europa is sterk als haar steden sterk zijn’

Een Nederlands-Duitse kennismaking voor medeoverheden met het New Leipzig Charter Op 15 december vond een Nederlands-Duits Policy Lab plaats over de gevolgen en mogelijkheden van het New Leipzig Charter on the Sustainable Development of European Cities. In het New Leipzig Charter (NLC) zijn de uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de EU vastgelegd. Duurzaam stedelijk beleid moet […]

Het hart en de longen- teamgenoten

Als het op samenwerking aankomt, krijgen mensen soms het idee dat ze alleen maar samen met iemand aan een project of onderneming werken – niet echt als partners of teamgenoten, maar als individuele bijdragers. Het verschil tussen samenwerken versus naast elkaar lijkt misschien klein, toch zijn de verschillen in resultaat groot. Juist als je samen […]