Impact gericht werken en meten in een leertraject

In 2018 startte ik vanuit Selab.nl ( Programma Impact) met ons team het leertraject Impact meten. Een traject om een aantal organisaties een jaar lang te begeleiden in Impact meten en Impact- gericht werken. Meer dan meten alleen.

Uitgezet door Verso en de Sociale Innovatiefabriek startten wij in België met een tweetal groepen.
Elke groep bestaande uit een aantal organisaties met een maatschappelijke relevantie en die dit leertraject inzetten als bijdrage aan hun strategische beleid.

De aanleiding

Sociale ondernemingen worden hoe langer hoe meer uitgedaagd om hun sociale impact aan te tonen. Een logische vraag gezien het belangrijke aandeel van gemeenschapsmiddelen in hun financieringsmix. Toch is het geen eenvoudige oefening. We denken bij impactmeting vaak spontaan aan terugverdien effecten en vermeden kosten. Sociale impactmeting is echter veel meer dan dat.
Sociale impactmeting verplicht organisaties niet alleen na te denken over het kiezen van indicatoren, het verzamelen van informatie en het verstandig communiceren over hun impact. Nog crucialer is dat sociale ondernemingen nadenken over de impact die ze willen realiseren en of ze daartoe wel de juiste dingen doen.

Waarom een leertraject?

De insteek van Verso voor dit leertraject is helder en sluit naadloos aan bij onze uitgangspunten betreffende sociale Impact meting.

Ilse Balis (VERSO) : “ Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Daarom zette Verso in het najaar van 2018 een vormingstraject op in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op.

“Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. “

Samen met de Sociale innovatiefabriek en de sector /ondersteunende organisaties (zoals Selab) maakt Verso dan ook werk van een leertraject onder de deel nemende federaties, zodat we samen kunnen inzetten op het communiceren van onze sociale impact.

Impact-gericht werken

Inmiddels zijn we zo goed als halverwege de leertrajecten. De off- en on-line benadering en de handvatten die ze onderweg meekrijgen maken het traject ook praktisch toepasbaar voor de toekomst: Impact gericht werken. Meer dan een momentopname.

Chloé Wolfs Stafmedewerker Sociare “In een samenleving waarin vermarkting zich opdringt, is er meer nodig dan enkel de subjectieve respons en appreciatie die veel sociale ondernemers in het socioculturele veld in de wandelgangen opvangen. Impactmeting is niet alleen bijzonder nuttig om die kwalitatieve parameters scherp te stellen, het is ook een waardevolle leidraad die je kan gebruiken om de toekomst van je organisatie verder vorm te geven.!”

En ook de Socialistische Mutualiteiten koepel had hun redenen om deel te nemen.

Sophie Beyers Nationaal verantwoordelijke VFG (Socialistische Mutualiteiten) “Als vereniging voor personen met een handicap streven we naar een volwaardig burgerschap voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De vraag is hoe we dit het best aanpakken. Met welke acties, activiteiten of campagnes maken we echt het verschil? Slagen we er in om bij het brede publiek effectief aan positieve beeldvorming te doen rond handicap? Versterken we onze leden met de huidige manier van informeren? Of moeten we ook op andere communicatiekanalen inzetten willen we op individuele personen impact hebben? We willen impact hebben, wegen op beleid en meewerken aan een inclusieve samenleving.

Daarom volgen we dit traject; om ervoor te zorgen dat wat we doen, ertoe doet voor mensen met een handicap.”

Ook in Nederland willen wij deze leertrajecten graag vorm geven en wij zijn er, meer dan,  klaar voor.
Zie jij als brancheverenging of sectororganisatie ook een meerwaarde voor jouw leden of wil je als sociale onderneming  een dergelijk leertraject volgen? En voor die gemeenten die sociaal ondernemingen ondersteunen is er ook een leertraject waar zowel de gemeente als de initiatieven aan mee kunnen doen.
Neem  contact met ons op en wij vertellen graag over de mogelijkheden!

Goede communicatie is net zo belangrijk als een goede wet

In 2008 was het alle hens aan dek voor de Wajongers. Er waren belangrijke wetswijzigingen op komst en het werd tijd dat Wajongers zelf ook hun stem konden laten horen. Destijds was ik een van de mede initiatoren van Wajongers Centraal, een belangenorganisatie  door en voor Wajongers om structurele politieke lobby te voeren.

Inmiddels zijn er meerder kanalen waar deze groep hun vragen kunnen stellen en invloed kunnen uitoefenen op het beleid wat zo ingrijpend is op hun leven. Gelukkig maar.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Wajong wijzigen. Voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ging, hield ze een internetconsultatie. Ook op het forum van UWVPerspectief konden Wajongers vragen stellen. Velen maken zich zorgen.  UWVPerspectief zocht de staatssecretaris op en kreeg antwoord op die vragen.

Kijk hier voor antwoorden van de Staatssecretaris op vragen als wat het doel is van deze nieuwe plannen, wat er gebeurt met de oude regelingen. Ook haar antwoord over de fairheid van de afschaffing van de voortgezette werkregelingen waardoor mensen met beperkingen, die hun stinkende best doen, waarschijnlijk hun hele leven minder zullen verdienen dan het minimumloon….

Wederom voel ik het tot in mijn tenen. De strijd die soms gevoerd dient te worden omdat je nu eenmaal niet geboren bent in een gezond lichaam of een uitdagende geest hebt.
Gelukkig zijn er genoeg voorbeelden van sociaal ondernemingen die zich inzetten voor deze groep en wat laat zien dat we het hier hebben over een kwetsbare groep met vele talenten.

Gelukkig gaat een dergelijke wetswijziging niet zomaar aan iedereen voorbij. Zo heeft De Goede Zaak een petitie ingediend waarin ze pleit voor vier dingen :

  1. Dat mensen die onder de participatiewet niet meer onder de het bijstandsregime vallen.
  2. Dat Wajongers niet meer gekort worden op hun uitkering als zij geen werk kunnen vinden door hoor hun beperking.
  3. Dat er meer overleg is tussen de keuringsartsen van het UWV en artsen om iemands’ arbeidsvermogen te keuren.
  4. Dat de regels over arbeidsvermogen gelijk getrokken worden over álle gemeenten, zodat je arbeidsvermogen niet afhankelijk is van in welke gemeente je woont.

Goede punten en ik heb getekend.

De regering vroeg via een internetconsultatie om de mening van burgers over de participatiewet. Bijna 400 mensen hebben gereageerd op de internetconsultatie. Het lijkt niet veel, als deel van onze bevolking. Toch is het goed om te weten dat de burgers erbij betrokken willen zijn.

Nu moeten we afwachten. Pas in september wordt duidelijk wanneer er in Den Haag gedebatteerd wordt over het veranderen van de participatiewet. De reacties op de internetconsultatie kunnen leiden tot het aanpassen van het wetsvoorstel. Daarnaast kunnen ook Kamerleden tijdens dat debat de reacties op de consultatie gebruiken.

Ik ben benieuwd en wederom word ik versterkt in mijn hoop op een inclusieve samenleving, die voor iedereen werkt.
Niet zo zeer door de voorgestelde wetswijzigingen, als wel door de initiatieven die in de samenleving ontstaan. Of het nu de politieke lobby , die sociaal ondernemer of de mensen met een beperking zelf betreft. Er is hoop en ik werk er, zij het aan de zijlijn, graag aan mee, om hoop om te zetten in werkelijkheid.

 

 

 

 

 

Investeerders op een rijtje- ook de social impact investeerders

Bij welke investeerder moet je aankloppen voor durfkapitaal? En welke geldschieter helpt je daarbij specifiek met social impact-investeringen? Bekijk onderstaand schema en je leert het direct.

Al wordt er in Nederland minder enthousiast met flappen gestrooid dan in de Verenigde Staten, ons kikkerlandje telt toch behoorlijk veel investeerders voor zijn geringe omvang. Maar waar moet je zijn voor welk type investeerder? Om je een urenlange zoektocht langs de krochten van Google te besparen, besloten ze bij Thorofinance (wie kent ze niet?) alle Nederlandse geldschieters van betekenis in één overzichtelijke infographic te voegen.

De investeerders staan er per branche en grootte opgedeeld. De grootste groep bestaat uit VC’s, maar ook op regionaal niveau bestaan er veel geldschieters in Nederland. Een belangrijke sector voor durfkapitaal is de gezondheids- en medtechbranche. High-tech is dan weer een branche waar slechts één geldschieter zich uitsluitend op richt. Afijn, check hieronder het aanbod aan kapitaalverschaffers en begin aan je jacht op groeigeld!

Kijk voor meer informatie in Sprout

Impact evaluatie: wat draagt dat nu echt bij ?

 Hoe verder in het leertraject vanuit Sociare hoe meer de organisaties verdiepingsslagen maken op die zaken waar ze al elke dag zo gedreven mee bezig zijn. We zetten diverse stappen en gaan tot de kern, ook dat is impact evaluatie. Er gaat veel over tafel en het is fijn om te zien hoe de organisaties delen, van elkaar leren en durven te vragen .

Bij het aanschuiven over impact meten hoor ik wel vaker dat de verwachting is dat we direct beginnen met meten. Want daar gaat het toch om?
Als je echter niet weet waarom je meet, wat je wil meten en welk effect dat teweeg gaat brengen en voor wie dan is meten mijns inziens een oefening die je net zo goed niet hoeft te doen.

Ik zeg altijd maar zo : als je de voorbereidende stappen goed zet, dan is meten een eitje 🙂 Dat is niet helemaal waar, want ook daar komen nog wel complexe zaken om de hoek kijken.

Wanneer je wil meten om te kijken of de dingen die je doet daadwerkelijk bijdragen, je echt het verschil maakt en hoe en voor wie, dan ben je al goed bezig. Dan brengt het je meer op dan een aantoonbaar rapport.
Dan verstevig je jouw aanpak, maakt deze effectiever of schaaft deze bij. Je creeert draagvlak, vind nieuwe samenwerkende partners en of financierders, vergroot daarmee jouw impact en schaalt misschien zelfs op.
En soms is het ook gewoon een kwestie van doorgaan zoals je gaat, nu met nog meer besef wat die impact dan is en ook communiceerbaar. Of een derde optie is het besef te stoppen. Dat kan ook. Al gebeurt dat niet veel, is het ook een goed besef en inzicht.

Wanneer je echter stopt omdat het probleem is opgelost wat je wilde aanpakken, dan is het natuurlijk helemaal prachtig. Dat willen wij sociaal ondernemers toch !

Inmiddels maak ik me weer op voor de derde sessie in het leertraject en de opmars naar het meetplan.
Off- line bevragen we elkaar en gebruiken we nogal wat “old skool” post its.
On- line structureren we alle inzichten in de Impact Wizard zodat ze deze impact gerichte aanpak ook kunnen verduurzamen in hun organisaties. Geniet van de samenwerking en deze aanpak, op naar de volgende sessies.

 

 

 

Samen aan de slag om impactgerichter te werken

In januari 2019 is het eerste leertraject impactgericht werken gestart. Wij, van Selab Team Impact) begeleiden daar het leertraject impactgericht werken, samen met onze partner de Sociale Innovatiefabriek.
7 Belgische maatschappelijke organisaties gaan on-line en off-line aan de slag met impact evaluatie en meer impactgericht te werken.

In 7 sessies, verspreid over een jaar, ondersteunen wij de organisaties om hun impact in kaart te brengen en waar mogelijk te vergroten. Daarnaast leren zij hoe zij in de toekomst zelfstandig hun eigen impact kunnen blijven meten, voor al hun interventies en activiteiten. De organisaties zetten zich in voor diverse maatschappelijke thema’s. Tijdens de 2e sessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken hoe zij zich inzetten voor die verandering en welke impact zij beogen. Tussentijds krijgen ze allerlei opdrachten mee, die zij invullen met hun werkgroep. Op de aankomende derde sessie kunnen we dan de volgende stappen nemen.

En op 1 maart is het tweede leertraject impactgericht werken in Brussel van start gegaan!Ook hier weer een gedreven groep vzw organisaties die al in de eerste sessie inzicht kregen in wat impact evaluatie voor hun organisatie kan betekenen. Voor hun doelgroep, samenwerkingsverbanden en hun vrijwilligers. Mooi om te zien hoe gedreven deze organisaties zijn. Marjolein, Iris en ik kijken uit naar het vervolg!

Binnenkort meer details over dit traject op deze site.
Mocht je nu al willen weten wat het precies inhoudt stuur dan een mailtje of neem telefonisch contact met Marguerite op.

gezond idealisme met een geurtje

Een idee bedenken, een bedrijf starten, een merk ontwikkelen en dan de markt op. Bij onderneemster Saskia de Knegt nam dit hele proces tien jaar in beslag. Eerste wilde ze alles ‘aan de achterkant’ van haar onderneming perfect hebben, zodat ze haar doel kan waarmaken: een wereldwijd, duurzaam, luxe lifestylemerk. “We zijn er nu klaar voor.”

Sinds kort heeft De Knegt een pop-upwinkel op station Amsterdam Centraal waar ze onder Worlds of Opportunities (WOO) geurkaarsen, parfums voor in huis en sieraden verkoopt. Daarvoor werkte ze in het bedrijfsleven. Er moeten zo’n honderd verkooppunten in Nederland bijkomen, van de luxere warenhuizen tot conceptstores en boetiekhotels.

Daarna is de rest van de wereld wat haar betreft aan de beurt. Hoewel ze sinds 2012 diverse verkooppunten heeft en actief is op Amazon in een aantal landen is ze nu ‘eindelijk klaar’ om internationaal op te schalen en uit te breiden. Er ligt een lange weg achter haar.

Vuilnisvrouwen op straat benaderen

“Als ik geweten had dat de retail zo complex was dan was ik hier misschien nooit aan begonnen”, zegt ze. De retail kent vele spelers, legt ze uit, en voor haar als leek was het ‘een heel nieuw spel’. Een spel dat vooral draait, zo heeft ze gemerkt, om lage prijzen. “Daar zijn wij juist niet op uit. Wij willen door de verkoop van onze producten zoveel mogelijk mensen helpen.”

Het is eerste product van WOO waren geurkaarsen. Die worden in Vietnam gemaakt, van gerecycled glas. Vietnam omdat De Knegt daar al eens ontwikkelingswerk had gedaan. “Ik ben de straat op gegaan, vuilnisvrouwen gaan organiseren en die zamelen de flessen in.” Daar krijgen ze voor betaald.

‘Product duurder maar gaat om mensen helpen’

Die flessen worden schoongemaakt, bewerkt en van bijenwas worden de kaarsen gemaakt. Er zijn een tiental groepen mensen betrokken bij het maken van de kaars. ‘Impact building’ noemt ze dat. De Knegt wil zoveel mogelijk mensen helpen, mensen met een sociale achterstand die zeker in armere landen anders moeilijk aan werk komen.

“Ik wil dat er veel zoveel mogelijk mensen die een kans nodig hebben betrokken zijn bij het maken van een product. Mensen die we intensief trainen en begeleiden. Dat maakt het duurder, maar is in mijn ogen beter.” De parfums, zeep, kaarsen en sieraden kosten allemaal tussen de 9 en 49 euro. Niet extreem duur en vergelijkbaar met andere verwenproducten en geurkaarsen.

Verlamd geraakt als student medicijnen

Dat De Knegt op deze manier mensen wil helpen, niet alleen in Vietnam maar ook daarbuiten, heeft te maken met haar verleden. De onderneemster, nu 55 jaar, was 21 jaar toen ze als student medicijnen in Afrika terechtkwam en daar ‘een polio-achtig virus opliep en in een rolstoel terechtkwam’. Ze merkte als patiënt hoe artsen ‘boven je hoofd praten en overleggen alsof je er zelf niet bent’.

Thuis in Nederland was er alle zorg voor haar, ze herstelde volledig. “Ik leerde toen wel hoe het is om anders te zijn.” Na haar eerste jaren als medicijnstudent, besloot ze een andere kant op te gaan. Een MBA bedrijfskunde volgde.

Ze bleef actief in de ontwikkelingshulpverlening. “Ik dacht toen: er moet een andere manier zijn om mensen te helpen. Minder over hun hoofden maar door ze sterker te maken, door ze ergens te bij betrekken.” En zo ontstond Worlds of Opportunities, dat ze met eigen geld oprichtte. Later zijn investeerders aangehaakt.

Niet kopen uit schuldgevoel

Het moest alleen wel een merk worden dat je wilt kopen vanwege de naam, ‘waar je bij wilt horen en dus niet omdat er zielige mensen bij betrokken zijn’. “Ik wil niet dat mensen onze producten kopen uit schuldgevoel maar omdat het mooie producten zijn waar toevallig een verhaal achter zit.” Aan zielige foto’s in reclame en op verpakking doet ze dan ook niet.

Een merk opzetten vanuit een eigen filosofie, het klinkt allemaal simpel, maar de woorden ‘een hels karwei’ vallen ook tijdens het interview. “Ik wilde per se gelijk iets moois neer zetten. Het moest allemaal kloppen – het design, de missie, de supply chains, de mensen die we erbij betrekken, de kanalen waar verkocht wordt. Vanaf nul beginnen kost veel tijd, is veel werk.”

‘Doorgaan, doorgaan en hard werken’

Ze noemt een hele waslijst aan zaken op: je merk beschermen, juridisch alles dichtgetimmerd hebben, onafhankelijke ‘auditors’ inschakelen die controleren of alles duurzaam gaat. “Ik ben alleen begonnen en nu zijn er zeker dertig mensen bij betrokken.”

In Vietnam zijn inmiddels 100 mensen aan het werk voor WOO. Andere landen staan op haar wensenlijst. Opgeven is voor De Knegt nooit een optie geweest. “Doorgaan, doorgaan en hard werken, dat leer ik mijn vier dochters ook.”

(bron Z- Maaike Homan- 12 februari 2019)

Ook sociaal ondernemers in de Forbes top 10 van rijzende sterren

Jaarlijkspubliceert Forbes diverse prestigieuze lijstjes met de dertig grootste beloften onder de dertig jaar per categorie. De tien categorieën lopen uiteen van finance tot social entrepreneurship en retail & commerce. En daar zitten met enige regelmaat Nederlanders tussen.

Wie worden wereldwijd gezien als de rijzende sterren onder de Nederlandse ondernemers? Volgens zakenblad Forbes moeten we deze tien aanstormende talenten in de gaten houden.

Dit jaar valt onze blik op een aantal sociaal ondernemers uit Nederland. Duurzaam, circulair en op het gebied van energie.

Sjuul Berden. Met United Wardrobe brengt Berden (27) tweedehands kleding aan de man. Sinds de oprichting in 2014 heeft het Utrechtse bedrijf zo’n 1,5 miljoen gebruikte voorwerpen weten te verkopen.

 Loes Bijleveld. Vanuit Ivoorkust helpt Bijleveld (29) lokale boeren door organisch afval op te kopen en om te zetten in biogas, een vorm van groene energie, en meststoffen. Sinds 2016 leidt ze het bedrijf LONO.

Jiajun Cen Cen (29). Medeoprichter en de huidige CFO van de in Delft gevestigde AquaBattery. Deze startup houdt zich bezig met het opslaan van hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen. Dat gebeurt via de zogeheten Blue Battery.

Jari Hazelebach. Deze Rotterdammer (23) heeft een app op de markt gebracht om spraak om te zetten in een geschreven tekst. SpeakSee is bedoeld om slechthorenden bij te staan in moeilijk verstaanbare situaties. Hazelebach heeft zelf slechthorende ouders.

Nu gaat het me niet zo om zo’n lijst, ben niet zo van die opsommingen. Mooi vind ik het wel dat deze ondernemers een plekje hebben gekregen op de lijst. Serious business, impact gedreven en  goed voor onze wereld!

(bron AD – 18 februari 2019)

2019 – het kan beginnen!

Na een lange wandeling richting 2019 die ik voornamelijk tijdloos en buiten heb doorgebracht is het dan nu zo ver: 2019 is begonnen.
En deze begon stormachtig, en dan heb ik het niet enkel over het weer.

Bij de start van mijn werk na de vrije periode bleek mijn website gehackt te zijn. Het bracht me even van me stuk aangezien ik de ontspannenheid die ik had opgebouwd wilde vasthouden. Had een mooie planning voor de opstart gemaakt en deze viel even in het water. In plaats van die taken diende ik me bezig te houden met data limieten en updates. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik me daar liever niet mee bezig houd. Dat laat ik liever over aan de professionals die daar verstand van hebben.
Voor mij is het voldoende dat het werkt en als het dan even niet werkt, dan voel ik me vrij machteloos. Toch leer ik steeds beter te vertrouwen op de hulp die er is en alle lof voor mijn provider die het vrij snel heeft opgelost. Dien ik zelf nog wel wat handelingen te doen, echter het directe “gevaar ” is afgewend.

quote-218En zo ren ik 2019 binnen terwijl ik nog wilde wandelen. Ook omdat er best een druk en vol jaar voor de boeg ligt. De agenda is al vrij gevuld en vult zich met de dag. Dat is ook een luxe en aan de ene kant vind ik het weer spannend en dat is meer een gezonde spanning. Zo een die je scherp houdt en toch ook een gevoel van vertrouwen geeft.

Het leertraject Impact,  tesamen met het Impactnetwerk in Belgie. Dit jaar voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst. Ook gaan we die aanpak opschalen naar Nederland en begin februari ontvouwen zich daar samen met mijn partners van Programma Impact de eerste concrete plannen voor. We houden je op de hoogte.

Dan zijn er nog twee meet trajecten, gericht op de kwetsbare doelgroepen van migranten en nieuwkomers. Allebei anders van aard en achtergrond met als rode draad die impact te willen maken op een gedegen wijze, die bijdraagt aan een inclusieve, veilige samenleving. Fijn om mee samen te werken en ook daar kijk ik naar uit.

En dan mijn coachees. Wat heb ik afgelopen jaar weer genoten van hun ontwikkelingen op ondernemersgebied. Drie daarvan hun traject loopt door in 2019. Houd ervan om met hen te sparren en al ervarende leren we samen.

Dat is even het begin van 2019 in een notendop.
Een ding is zeker en dat is dat ik zin heb in dit aankomende jaar. De tekenen laten zien dat het (opnieuw) een bijzonder jaar wordt. Ook besef ik dat ik richting de 15 jaar ondernemerschap ga. Einde van dit jaar is die mijlpaal bereikt.

Wens jullie allen een bijzonder mooi jaar, waar je het verschil kan maken wat je wil. En natuurlijk hoop ik dat samen met jullie te doen, want samenwerking is ook weer de sleutel dit jaar.

Kerstpakket met een verhaal

Veel sociale ondernemingen hebben speciale kerstpakketten die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Kies dit jaar eens voor een kerstpakket met impact!

Op de site van Buy Social geven ze een aantal opties voor kant en klare pakketten, zoals die van The Green gift box en Eco Giving. Deze namen hoeven geen uitleg en geven al aardig aan waar het om gaat.
Stuk voor stuk heeft de samenstelling van deze pakketten een uniek verhaal en maken ze de wereld een beetje mooier. Niet alleen heel tof om te krijgen maar vooral leuk om te geven.

Mocht je nu niet voor een pakket willen gaan en toch voor een presentje met impact dan is daar altijd nog  De Youbedo boekenbon. De YouBeDo boekenbon: het is dé boekenbon voor een betere wereld. De ontvanger van de boekenbon krijgt de mogelijkheid om zelf een boek te kiezen uit meer dan 3 miljoen titels en daarnaast 10% van het aankoopbedrag te doneren aan een goed doel.
E
n als we het dan toch over lezen hebben. Op zoek naar diepgaande en onafhankelijke journalistiek? Geef dan een abonnement op De Correspondent cadeau.

En wil je in jouw stad weten elke sociaal verantwoorde ondernemers er mooie producten en diensten bieden,dan zijn er diverse digitale platforms die daar een overzicht van geven.

In Amsterdam kun je terecht op de digitale marktplaats voor sociaal verantwoord ondernemen. Hier vind je een overzicht van de sociale firma’s in Amsterdam.
Ga lekker ruikend het nieuwe jaar in met zeep van de De Amsterdamsche Zeepfabriek, een ambachtelijke zeepziederij waar heerlijke zepen worden gemaakt van biologische oliën en vetten, gebaseerd op de bruisende Amsterdamse zeeptraditie”

Op Ondernemen 010 kun je in het segment Verhalen uit de Stad diverse sociaal ondernemers in Rotterdam vinden.
Verwen jouw dierbare met Rotterdamsche confituur  jam. En niet zomaar jam, maar heel bijzondere jam. Met ingrediënten van hoge kwaliteit, bij voorkeur biologisch of afkomstig van lokale producenten. Bij het productieproces zijn leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Herewaard betrokken.

En mocht je daar niet kunnen slagen, denk dan aan al die lokale ondernemers die ook zeker duurzaam en verantwoorde produkten verkopen in jouw buurt.
Op Social Enterprise.nl vind je veel van de sociaal ondernemingen waar je de mooiste producten en diensten kan afnemen.

Dan wordt het vast een fijne kerst en een nog mooiere toekomst!

Vrouwelijke (sociaal ) ondernemers serieus genomen?!

Wat schets mijn verbazing als ik in het FD een artikel lees met de titel ” Investeringsfondsen zien startups van vrouwen over het hoofd – negen op de tien investeringen gaan naar mannen’”.

En dat terwijl ik juist eerder las dit jaar dat vrouwelijke ondernemers met sociale bedrijven  kansrijker blijken.
Hoe zit dit, gaat het eerste artikel juist over een ander type ondernemer, vragen vrouwen niet zo snel geld aan bij een investeringsfonds? Of hebben ze het gewoon niet nodig :-).

Dat laatste is uiteraard ironisch bedoeld. Want ja, ook vrouwen dienen investeringen te  doen, wanneer het gaat om innovatieve oplossingen.

Vrijwel al het geld van investeringsfondsen voor jonge bedrijven, gaat naar startups die geleid worden door mannen.

Branchevereniging NVP denkt te weten waar het probleem ligt. Investeringsfondsen worden volgens de vereniging minder benaderd door startups onder leiding van vrouwen.
Mede-oprichtster Corinne Vigreux van navigatiespecialist TomTom denkt dat het niet aan de vrouwen zelf ligt. Tegen het FD zegt zij dat de directies van investeringsfondsen voornamelijk uit mannen bestaan. “Mannen hebben nu eenmaal niet de neiging om geld te geven aan vrouwen. Je financiert mensen die op jou lijken.”

Als Lotte Leufkens tegenover een investeerder zit, krijgt ze vragen als ‘Kun jij rondkomen van je bedrijf?’ Of: ‘Kun jij je medewerkers betalen?’ Ze kan het niet bewijzen, maar ze heeft een sterk vermoeden dat die vragen niet gesteld zouden worden als ze een man was.

‘Ik begrijp het niet’, zegt de 26-jarige Delftse werktuigbouwkundige. ‘Ik heb vijf werknemers, ik huur een pand, ik heb aantoonbare omzet. Waarom krijg ík zulke vragen?’

Uit een studie van VU-onderzoeker Eva de Mol en investeerder Janneke Niessen, dat Nederlandse durfinvesteerders weinig geld steken in start-ups die door vrouwen worden geleid: 1,6% van de deals wordt gesloten met bedrijven die uitsluitend vrouwen in de leiding hebben, 6,8% is met gemengde teams. Ze bekeken 377 bedrijven, die gefinancierd waren door bijna veertig fondsen.

Aan het aanbod hoeft het niet te liggen. Verschillende fondsbeheerders zeggen dat ze veel voorstellen van vrouwen krijgen aangeboden. Bij sommige fondsen zijn de vrouwelijke ondernemers ook beter vertegenwoordigd. Bij Social Impact Ventures gaat het om een derde van de investeringen. Bij Inkef, een fonds dat in biomedische en it-bedrijven investeert, heeft de helft van de biomedische bedrijven een vrouwelijke oprichter of manager (één is onlangs verkocht).

Wellicht komt dat door dat andere artikel die stelt dat vrouwelijke sociaal ondernemers kansrijker en succesvoller zijn en Social Impact Ventures investeert juist in die impact, zij het ook met een gezond business model. Het is immers geen gift, wel een serieuze investering.

Dus het tij kan nog gekeerd worden en daarmee dat Venture Capitalists  open staan voor de successen van social impact proposities.’ En wat meer oog voor het anders denken en rekenen door vrouwen. Er zijn genoeg succesvolle voorbeelden, dus VC, wie volgt?
En wij vrouwen moeten inderdaad leren om groter te denken.
Dus en de investeerders opvoeden en anders denken; dan zal de trend hopelijk komend jaar niet hetzelfde zijn als voorgaande jaren!

(bronnen FD en Sprout)