10 december 2023 – Write for rights

Dus ook dit jaar op de Dag van de mensenrechten komen we samen en schrijven we.
Komen we in actie voor hen die onterecht vast zitten of worden bedreigd vanwege hun mening, werk of gewoon om wie ze zijn.

Onzichtbaar zichtbaar zijn

Profilerend, pedant, arrogant, relevant? Zichtbaarheid blijft een boeiend en ook stoeiend onderdeel waar ik de laatste tijd keer op keer mee geconfronteerd wordt. Op een wijze die me doet beseffen dat ik vaker dan niet mezelf onzichtbaar maak of niet zichtbaar genoeg. Dat terwijl ik wel aanwezig ben of kan zijn, dus daar kan het niet aan liggen.

Moedig, authentiek en kwetsbaar. Deze associaties transformeren als het ware de eerder genoemde overtuigingen over hoe je jezelf ook kan laten zien. Hoe ik mezelf laat zien en wellicht ligt het aan het aan de wijze waarop ik mijn werk doe. Vaak op de achtergrond en het licht is voor diegenen die die impact maken, op diverse lagen en aspecten in de samenleving.

Bijdrage leveren belangrijker dan wij zelf 

Dat ik, en niet alleen ik, daar een bijdrage aan kan leveren, dat is een mooi gegeven. Van hun feedback word ik verlegen en in het licht van hun ontwikkelingen verblind en soms zelfs verrast en enthousiast hoe we samen die impact versterken en de transitie versnellen of laat ik zeggen mogelijk maken. Snelheid daarbinnen is relatief immers.

Vind het knap hoe mensen alles wat ze hebben gedaan keer op keer over de bühne brengen. Verbazingwekkend hoe mensen zich voorstellen met hun gehele CV paraat, als de geloofwaardige basis waarop je kan vertrouwen en bouwen. Mijn waarom is in het voorstel rondje leidend en dat is dan ook het verhaal wat ik uit. Ben niet zo compleet, aangezien ik liever de achterkant van die CV vertel. Van waaruit ik doe wat ik doe en waarom. Wat mijn drijfveren zijn en hoe mijn betrokkenheid groeit naarmate de samenwerking bloeit. Hoe we werken aan systemische veranderingen en daar graag dat duwtje in de rug aan geven, al nemen we daarbinnen toch ook vaak het voortouw.   Zelf vertrouw ik er op dat de ervaring, kennis en professionaliteit in de praktijk zichtbaar genoeg wordt.

De waarde wordt zichtbaar in de praktijk

Bij mij gebeurt er iets als we eenmaal in beeld zijn. Dan volgen de voorbeelden zich in rap tempo op en die spreken dan voor zich.  Dan passeert veel van wat ik, vaak in samenwerking,  al die jaren gedaan en ontwikkeld heb. De expertise, professionaliteit , kennis en ervaring en vanuit welke achtergrond komt als vanzelf voorbij. Dan is het geen op zichzelf staande belangrijk makende promotie en wellicht maakt dat het voor mij makkelijker. Het heeft een functie en draagt op die manier bij aan wat we samen nog gaan doen. Wat heerlijk om uit die gevulde kast dat open te trekken wat nodig is om de abstractie die in mijn werkveld kan optreden concreet te maken. Dan schakelen we snel en zo bouwen we vertrouwen op en worden zichtbaar in de uitwisseling. Ook omdat we vaak geen terugkerend kunstje doen. Toch besef ik dat die zichtbaarheid, ook op voorhand, belangrijk is. Meer communiceren over wat we ontwikkeld hebben en aan het ontwikkelen zijn.

Het voorafje mist en nu ik er door samenwerkende partners en zelfs opdrachtgevers op gewezen wordt hoe wat we doen en al gedaan hebben best wel wat voorstelt is het tijd om te kijken hoe ik dat evenwicht kan vinden. Het versterkt kennelijk onze geloofwaardigheid en vergroot hun vertrouwen, nog voordat ze ons op de radar hebben. Hoe kan ik beter zichtbaar worden en blijven op een manier die bij mij past. Anders werkt het niet en wordt het enkel maar ongemakkelijk, voelt het niet echt en verlies ik wellicht de verbinding en het enthousiasme wat uit het binnenste van mijn kern komt.

Zegt het voort !

Dus sja, mijn stoeipartij met die zichtbaarheid gaat door. Het is fijn om te ontdekken dat meerderen daar mee worstelen. Vooral diegene voor wie het ook gaat om het grotere geheel en wat we met elkaar beogen. Het waarom ik doe wat ik doe zal altijd wel de boventoon blijven voeren, als ook de impact die we samen maken. En als anderen doorvertellen hoe wij daaraan bijgedragen hebben, dan hoeven wij het niet te doen.:-)

Impact gericht werken is meer dan een aanbod of programma!

Sinds de start van het impact onderzoek en de ontwikkeling van impact evaluatie ruim 15 jaar geleden door Evenaar & Partners is er veel gebeurd. Niet enkel bij en door ons op het gebied van impact gericht werken, ook in de wereld om ons heen.

Gedurende die jaren hebben we vanuit Programma Impact een duwtje in de rug mogen geven van diverse organisaties die aanzienlijke impact creëren, op diverse gebieden. Door middel van onder andere (actie) onderzoek, projecten, trainingen, impact evaluaties, trajecten, Master classes, lab opstellingen en expedities.
De ontwikkelingen van methodieken, processen en materialen omdat we geloven dat organisaties zelf die impact kunnen blijven meten en monitoren. Niet enkel voor verantwoording en rapportage, maar juist ook voor die aanscherping, nieuwe financieringsvormen en partnerschappen en om de aanpak te borgen en verduurzamen. De wereld veranderen doe je immers niet voor even en deze blijft in beweging.

Zo richten wij ons op de transitie van het onderwijs als ons hogere doel en ondersteunen en (hopelijk) verrijken we die organisaties die zich daar mee bezig houden.
Het opnieuw opbouwen van hoe en waar we leren vereist immers naast een gerichte programma-implementatie ook verandering van beleid en onderwijswetgeving. De mobilisatie van fondsen , belangenbehartiging en beïnvloeding zijn belangrijke aspecten. Daarvoor zijn ook een gedegen analyse, statistieken, onderzoek en informatie-uitwisseling nodig, wel goed gekoppeld aan en vertaald voor de praktijk. Mooier nog, ontwikkeld in de praktijk, wel valide onderbouwd vanuit die wetenschap. Mooi is dat die samenwerking!
Impact evaluatie en impact gericht werken kan in onderwijs en de vernieuwing daarbinnen als sleutel en hefboom werken.

Naast die “sector” richten we ons ook op cultuur, zorg, voedsel en circulaire economie. Al geloven wij dat de ene transitie verbonden is met de andere, net als dat je het ook enkel samen kan doen. Het beoordelen van de potentiële effecten van verschillende transitiepaden zal ons immers in staat stellen om onze koers onderweg bij te stellen als dat nodig is. Een solide kennisbasis is essentieel voor al die uitdagingen en die bouw je samen op.

De tijd om alle ontwikkelingen en praktijk voorbeelden te communiceren hebben we te weinig genomen. Wij zijn soms op de achtergrond, vanuit daar geven we ook dat duwtje en dat bevalt ons prima. Geen woorden maar daden! Ook zien we de effecten van onze bijdrage van mond-to-mond gaan en daar zijn we dankbaar voor en worden er soms zelfs verlegen van. :-).

Impact is voor ons geen programma, meer een voortdurend proces, wat wellicht door ons in gang wordt gezet, vernieuwd en passend wordt gemaakt. Wij blijven vernieuwen en ook onze eerdere processen borgen en verduurzamen. Voor iedereen toegankelijker maken. Daarover willen we binnenkort meer met jullie delen.
Houd deze site in de gaten en zo rond september hopen we meer over onze impact strategie of strategie van impact te vertellen. Hoe we het ook gaan noemen, we gaan er meer over delen met jullie, samen met de partners met wie we dat doen en gaan doen.
Over hoe het ging, gaat en de toekomstplannen!

Meer dan meubels herschikken

De dagen van 2022 tikken weg. Sneller dan het licht en ook sneller dan de gewenste transities vorm krijgen.
Het was aan het begin van dit jaar vrij duidelijk dat we in 2022 veel veranderingen zouden gaan zien, maar dat is slechts de helft van het verhaal. Nu we richting de afsluiting van dit jaar gaan besef ik dat de andere helft gaat over het begrijpen van overgangen en hoe ermee om te gaan.

Beseffen dat er een wezenlijk verschil is tussen verandering en transitie. Dat verandermanagement echt iets anders is dan transitie management.
Verandering gaat vaak snel, zelfs sneller dan we verwachten, dat kan je van transities niet echt zeggen. Wat dat betreft kan transitiemanagement een lastig proces zijn, omdat het naast verandermanagement moet gebeuren.
Een mooie uitspraak daarover vind ik “Verandering is situationeel, transitie is psychologisch. Zonder overgang is een verandering slechts een herschikking van het meubilair.” (William Bridges)
Er is nog geen einde aan wat was, nog geen echte overgang. Nog geen echt besef van wat was, voorbij is en weg en wat behouden blijft.

Misschien bevonden we ons dit jaar wel in wat de Neutrale Zone wordt genoemd. Niet altijd de meest duidelijke tijd en voor velen een van verwarring en onzekerheid.
Er is losgelaten, het oude is weg terwijl het nieuwe nog wordt gecreëerd. Dit zou wel eens het hart van het transitieproces kunnen zijn waar kritische psychologische en systemische herschikkingen plaats vinden.

Het nieuwe begin omvat nieuwe inzichten, waarden en attitudes. Een goed beheerde transitie stelt mensen in staat om nieuwe rollen in te nemen met een goed begrip van hun doel, de rol die ze spelen en hoe ze het meest effectief kunnen bijdragen en participeren.
Vol vertrouwen ontdekken wat dat pad is ?

Ergens diep van binnen, in mijn hart, weet ik dat we dit jaar veel in gang hebben gezet. Stappen hebben genomen. Er iets wezenlijks aan het veranderen is. Zelfs in de meest logge systemen komt ruimte om te experimenteren, al is de angst daar nog duidelijk voelbaar.

We hoeven dit jaar niet te vergeten of het belang te bagatelliseren. De waarde van dit jaar niet te ontkennen of af te wijzen.
Wil het wel langzaam loslaten , tenminste, na het tevreden afronden van losse eindjes.

Meer dan ooit besef ik dat we volgend jaar nog meer moeten gaan samenwerken. Communiceren met elkaar over de transitie processen. Ondersteuning zoeken bij belanghebbenden, vooral als het gaat om het begrijpen van die transities en de daarmee gepaarde veranderingen.

Laten we samen die verantwoordelijkheid nemen in het ondersteunen van elkaar bij die transities.
Dit jaar was nodig om dat in gang te zetten. Zelf prijs ik me gelukkig dat ik me heb mogen omringen met diegenen die het ook al zo lang zien. Samen mogen ontwikkelen, het transitie pad schetsen en met vol vertrouwen dat pad ook opgaan.

Een ding weet ik zeker; komend jaar zullen we samen meer doen dan het meubilair herschikken :-)! #transitie

Omarm de circulaire, sociale en duurzame economie met kerst

Mocht jij of jouw organisatie iemand willen verrassen in de decembermaand kies dan voor iets sociaal duurzaams. Koop niet direct nieuw,  lokaal en stap ook bij die ondernemer naar binnen. Verpak  jouw cadeaus op een manier die vriendelijk is voor het klimaat en waar de verpakking ook opnieuw van gebruikt kan worden. Geef iets sociaals als een beleving die je samen ervaart of maak een diner van etenswaren die je anders zou verspillen. Geef iets met een verhaal van betekenis. Waardevol voor meer dan de ontvanger.

En als je dan toch niet iets weet te verzinnen geef dan een giftcard  van Oh My Good, die je laat  kiezen uit duizenden cadeaus van meer dan tachtig sociale ondernemingen die bijdragen aan inclusiviteit, eerlijke handel en een circulaire economie. Hiermee wordt de gestegen vraag naar duurzame kerstpakketten en -cadeaus van zowel bedrijven als consumenten beantwoord. Al zou je de site enkel als inspiratie gebruiken om iets van een sociaal ondernemer te kopen!

Nederland is binnen Europa koploper in de recente groei van het aantal sociale ondernemingen die een mooi product combineren met een maatschappelijke missie. Judith Schmitz, oprichter van ohmygood, verbaasde zich erover hoe onbekend en lastig vindbaar deze soms zijn.

“Met ohmygood geven we maatschappelijke ondernemingen een podium en maken we het iedereen makkelijker om te kiezen voor cadeaus die bijdragen aan een eerlijke, duurzame en inclusieve wereld. Door te kiezen voor onze giftcard geef je behalve een cadeau ook een goed verhaal én maak je meerdere mensen blij.”

Meer dan tachtig pionierende impactmakers sloten zich al aan bij het platform. Gezamenlijk geven ze de ontvangers van de giftcard de keuze uit ruim 2.000 feel good cadeaus: van kleding en sieraden tot speelgoed en van iets voor in huis tot wat lekkers of een dagje weg. Daarmee is ohmygood een antwoord op de gestegen vraag naar verantwoorde kerstpakketten en -cadeaus. Voor bedrijven kan ohmygood de giftcard feestelijk verpakken met een gerecyclede strik, ontwerpen in de eigen huisstijl en digitaal versturen.

Op ohmygood.nl zijn de bijzondere verhalen achter de cadeaus te lezen. Ze draaien om inclusiviteit, eerlijke handel, een circulaire economie of een combinatie daarvan. Zo besteedt Oma’s Soep een deel van de opbrengst aan activiteiten waarbij eenzame ouderen en jongeren elkaar ontmoeten. Ze koken samen en doen spelletjes terwijl de soep trekt. Vanhulley geeft kleding een tweede leven en vrouwen een tweede kans. Vrouwen die willen werken maar een vooropleiding missen, maken kleurrijke shorts van oude overhemden. En in de vijf vestigingen van Happy Tosti werken mensen met en zonder arbeidsbeperking vrolijk samen.  En i-did verwerkt oude bedrijfskleding tot bijzondere tassen. In die tassen, gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn bijvoorbeeld nog het groen van oude legeruniformen, het blauw van KLM en het wit van doktersjassen te herkennen.

Happy x-mas everyone :-)!

Waardevolle inzichten

Wanneer leraren de schoolgemeenschappen van hun oorspronkelijke praktijk betreden, ervaren ze identiteitsverschuivingen die hun leren weerspiegelen. Gedurende de lerarenopleiding hebben ze een identiteit opgebouwd die gebaseerd is op hun eerdere schoolervaringen, de ideeën en benaderingen die door hun lerarenopleidingen worden gepromoot, en een ideaal van de leraren die ze hopen te worden.

Afgelopen week was ik in de gelukkige omstandigheid om met een groep van afgestudeerden te mogen ontdekken hoe zij omgaan met vernieuwende vormen van onderwijs. Ontdekken welke verschuivingen zij zien en hoe ze dat ervaren en beleven. Hun kijk op de toekomst en hun rol daarbinnen.

Waardevolle inzichten en wat kunnen we veel van deze jonge mensen leren. Ook geeft het vertrouwen voor de toekomst al heeft het tijd nodig om te rijpen. Geduld is niet mijn sterkste punt al weet ik dat de zaadjes van de toekomst die tijd nodig hebben. In de tussentijd kunnen we met elkaar ontdekken, experimenteren en ontwikkelen.
Ik vond het een feest en bijzonder dit te mogen faciliteren. Wat heb ik veel geleerd!

Mocht je geïnteresseerd zijn in onze transitie versnellende activiteiten voor, door en in het onderwijs. Neem dan contact op !
We gaan graag met je in gesprek, een experiment aan of een mooie sessie transitie denken en doen verzorgen. We betrekken jou graag bij onze “experimenten” met het doel de transities in het onderwijs te versnellen.

Kortom; genoeg uit te wisselen als ook jouw hart sneller gaat kloppen van innovaties in het onderwijs en niet zo maar een doekje voor het bloeden. Echte veranderingen voor alle spelers in het onderwijs en de toekomst van morgen!

 

 

 

Het zijn de verhalen die raken

“ Ik durf nu zoveel meer” Met een glimlach om mijn mond verwerk ik de reacties na afloop. Dit is echt een van de leukste dingen van mijn werk. Ik mag gewoon een kijkje in de ziel nemen van de mensen om wie het gaat. Zij vertrouwen mij live of op papier hun grootste uitdaging, angsten en twijfels toe en hoe ze daar nu mee om gaan.

Kinderen, jongeren, jong volwassenen, ouderen. Vanuit alle walks of live en achtergronden. Daar gaat het om. Dat is waar al die organisaties tezamen met iedereen die het aangaat elke dag mee aan de slag gaan.

Dus als je mij enkel vraagt om de indicatoren om de effecten te meten en weer te geven dan mis je toch iets essentieels. Dat proces waarbij we met elkaar duiken in de veranderingen die je te weeg wil brengen. Gedurende dat proces wordt steeds meer duidelijk waarom die veranderingen echt plaats vinden, bij wie, wanneer en waarom.

En ja, de achterliggende theoretische basis is er om het aan te tonen, zodat je niet zo maar wat zegt. Dus met die indicatoren komt het wel goed. Een groeiende wetenschap en het is mooi dat na een eerste proces van impact meting organisaties dit duurzaam willen borgen in hun aanpak. Op een makkelijke, haalbare en passende manier. Die past bij hun organisatie en bij de mensen die erbij betrokken zijn. Dat is vaak niet een enkele manier. Doe meer en gebruik meerdere (creatieve) meetinstrumenten.

Natuurlijk wil je ook grote groepen blijven volgen waarbij je ook die persoonlijke verhalen niet vergeet. Die raken waar het om gaat!  Dat ontwikkelde raamwerk is valide en gedegen opgebouwd en onderbouwd waardoor je het kan blijven monitoren en bijsturen waar nodig.

Dus ja, je mag me vragen naar die indicatoren en die gebruiken we echt wel. Die koppelingen maken we, vanuit de wetenschap richting de praktijk. We duiden en gebruiken doordachte manieren, om die zaken die wijzen op de impact die gemaakt wordt, in kaart te brengen. Juist omdat we het vaak op een creatieve en passende manier doen, is die kennis belangrijk.

Toch is mijn grootste wens dat je me vooral vraagt om het impact proces samen aan en in te gaan, dat brengt zo veel meer dan enkel een rapport. Voor jouw organisatie en al die mensen die erbij betrokken zijn. Dan is het de moeite waard, meer dan enkel het rapport als einddoel. Ik noem het impact gericht werken.

Dank aan al die organisaties die mij in de keuken lieten en laten kijken. Dank aan al die pilot projecten die soms nog even zoekende zijn en impact gericht werken gebruiken om op te schalen, te verbeteren en te verduurzamen. Niet bang zijn om interventies aan te scherpen en te verbeteren. Dank aan al die mensen die elke keer weer hun verhalen en beleefde ervaringen met me delen, op welke manier dan ook.

Zelfs na zo’n ruim vijftien jaar ben ik nog steeds geraakt met wat er met iedereen gebeurt en wat dat betekent. Voor henzelf , hun leefomgeving, de samenleving en de maatschappij. Ergens weet ik het wel en jullie hopen het, toch blijf ik kritisch. Dus als het dan echt zo is, gedegen onderbouwd, dan geeft dat die bevestiging om door te gaan. Blij verrast soms dat het meer brengt dan we dachten. Dat is ook mooi.

Dus ja, ik ben blij dat je nu weet wat je wil, je veilig voelt of meer zelfvertrouwen hebt. Je meer thuis voelt in ons land of jouw potentieel beter kan benutten omdat jouw talenten erkend worden. Ik voel het wanneer je jouw verhaal op de post its schrijft of vertelt tijdens een spel. En blij omdat ik die organisaties, die het vanuit hun hart en ziel doen, kan laten zien dat het niet zo maar een gevoel is. Het is echt zo!

Samen tegen Voedselverspilling winnaar WUR Impact Award 2022

Terwijl ik het nieuwsbericht lees gaan mijn gedachten terug naar maart 2011, alweer ruim tien jaar geleden. Toen waren wij ook samen tegen Voedselverspilling. Wat is het goed om nu te zien dat het pionieren van toen nu overal doorsijpelt en de bewustwording groeit.

Ook worden er, net als NachtRESTaurant destijds met de Foodybag, concrete initiatieven ontwikkeld om  tastbare resultaten op het gebied van reductie in voedselverspilling in de praktijk te brengen.

Nog altijd als ik lees over Voedselverspilling en de inzet deze te reduceren gaat mijn hart sneller kloppen. Zet m op Samen tegen Voedselverspilling!

Vrijdag 10 juni j.l. werd voor de eerste keer de WUR Impact Award uitgereikt, aan het team van onderzoekers binnen WUR dat met hun onderzoek impact heeft bereikt door kennis en onderzoeksresultaten te benutten in de praktijk. Juryvoorzitter Marcel Schuttelaar maakte de winnaar bekend; Samen tegen voedselverspilling. De Impact Award werd uitgereikt aan programmanagers Toine Timmermans en Sanne Stroosnijder en het team van onderzoekers. De prijs? Eeuwige roem in de vorm van een tegel in de Walk of Fame van Wageningen Campus en additionele support aan het team om de impact komend jaar nog verder te vergroten, nationaal en internationaal.

‘De nominaties gaven mij een trots gevoel als Wageningen Ambassador. Het was een close call’ zei Juryvoorzitter Marcel Schuttelaar tijdens de uitreiking. De jury, bestaande uit vier Wageningen Ambassadors en een algemeen directeur van WUR: Marcel Schuttelaar, Tjapko Poppens, John Lapré, Wilma Terwel en Sjoukje Heimovaara, koos de winnaar uit vier genomineerden.

‘De WUR Impact Award wordt uitgereikt aan een team dat niet alleen mooie onderzoeksresultaten produceert, maar ook probeert om de resultaten toegepast te krijgen. Een team dat een grote stap extra heeft gezet om impact te maken. Het team van Samen tegen Voedselverspilling voldoet volledig aan dat beeld’ vervolgde Schuttelaar. ‘Het had kunnen blijven bij het publiceren van een paar mooie rapporten, maar het team heeft alle partijen in Nederland gemobiliseerd: van basisscholen en de horeca tot de grote voedselverwerkers binnen de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Het team heeft het onderwerp landelijk op de agenda gezet bij zowel bedrijven (B2B) als consumenten (B2C)’.

Terechte winnaar

Daarmee is het team van onderzoekers rond Samen tegen voedselverspilling een terechte winnaar van de WUR Impact Award. De inspanningen van dit team hebben niet alleen geleid tot bewustwording, maar ook tot tastbare resultaten op het gebied van reductie in voedselverspilling in de praktijk. Alle lof voor dit team.

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens, ziet de prijs als een mooie waardering voor de inspanningen in de afgelopen jaren. ‘Aanvankelijk was het onderwerp niet vanzelfsprekend aantrekkelijk, we gingen tegen de stroom in. We zijn multidisciplinair en missiegedreven te werk gegaan rond een complex onderwerp. Volgens ons was het niet houdbaar om eenderde van de grondstoffen die we produceren niet te gebruiken. Op basis van feiten en cijfers hebben we het onderwerp geagendeerd’, geeft Timmermans aan. ‘Inmiddels zijn er diverse disciplines binnen WUR aangehaakt en werken we samen met vele partners, van overheid tot bedrijfsleven. Er is veel potentieel voor de toekomst. Internationaal worden we herkend en is men nieuwsgierig naar onze aanpak. We hebben een visie uiteengezet om in 2030 voedselverspilling te halveren, en daarmee willen we niet alleen in Nederland impact maken, maar ook voor de rest van de wereld een voorbeeld zijn’.

Impact blijven maken

Sjoukje Heimovaara benadrukte het belang van het maken van impact rondom de mondiale uitdagingen waar WUR. Heimovaraa: ‘Laten we elkaar inspireren om onze kennis tot waarde te brengen in de praktijk. Impact zal meer en meer op de WUR agenda komen staan. Felicitaties voor het winnende team van Samen tegen voedselverspilling’.

De andere nominaties waren Bioasphalt, waarbij een substantieel deel van het fossiele bitumen is vervangen door lignine, een reststroom uit de paper en pulp industrie. De kaart van Nederland in 2120, een natuurgerichte visie op Nederland in 2120, gepresenteerd als een nieuwe kaart voor onze toekomst. En strokenlandbouw, cropdiversity over de toekomst van landbouw, een slimme combinatie van de inzet van natuurlijke weerbaarheid met high-tech oplossingen.

Bron: Duurzaam Ondernemen.nl – juni 2022

Geef impact de betekenis volle waarde en waardeer deze betekenisvol

Het woord impact wordt overmatig veel gebruikt en wordt daarmee bijna een modewoord, terwijl het zoveel meer is en kan zijn. Impact impliceert causaliteit; het vertelt ons hoe een programma of organisatie individuen, hun leefomgeving en wellicht de wereld eromheen heeft veranderd. Impliciet betekent dit dat men moet inschatten of evalueren wat er zou zijn gebeurd zonder het programma.
Dit is van groot belang bij het beoordelen van de beste manier om beperkte middelen zo effectief mogelijk te besteden en in te zetten voor die individuen en leefgemeenschappen.

Impact meten kan waardevol zijn. Tenminste,  als het wordt uitgevoerd op een wijze die daadwerkelijk bijdraagt aan de aanpak door en beleid van een organisatie of programma.

Impactevaluaties zijn een belangrijk instrument om te leren over effectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en onder de juiste omstandigheden een goede investering.

Zo hebben diverse impactevaluaties beleidsrelevante vragen nauwkeurig beantwoord en de ontwikkelingskennis, het beleid en de aanpak in de praktijk verbeterd.

Ondanks de aangetoonde waarde van hoogwaardige, doch praktisch ingestoken, impactevaluaties, is er ook geld en tijd verspild.

Misschien hadden sommige onderzoeken een te kleine steekproef of besteedden ze onvoldoende aandacht aan het vaststellen van causaliteit en kwaliteitsgegevens. Ze gingen direct aan de slag met inzetten van methodieken waarvan ze niet wisten of het die informatie zou geven die ze nodig hebben.
Anderen slaagden er misschien niet in om belanghebbenden op de juiste manier te betrekken en als gevolg daarvan werden bruikbare resultaten nooit meer gebruikt. Anderen durfden wellicht niet met een soms kritische blik naar hun aanpak te kijken. Zo blijft het bij een invuloefening en slechts een momentopname.

Het streven naar meer en meer impactmeting kan ook afleiden en middelen ontnemen bij het verzamelen van gegevens die daadwerkelijk  kunnen helpen de prestatie van een inspanning te verbeteren. Dat is zonde.

Ik hoor je denken, wat zegt ze nu? Diegene die pleit voor impact evaluatie en impact gericht werken. Als bijdrage aan de aanpak, communicatie, financiering en zoveel meer. Als impactevaluatie zo belangrijk is, waarom lijk ik hier dan te pleiten voor een beperking van het gebruik ervan?

De trend in de richting van impactmeting is overwegend positief, al heeft de druk om impact aan te tonen ook middelen verspild en  monitoring-inspanningen gecompromitteerd, ten gunste van impactevaluatie. Het is mooi om te zien hoe er een toename is aan  methoden en tools om impact aan te tonen, zeker als dat een stimulerende werking heeft. Een kanttekening daarbij is dat een zekere wildgroei ook geleid heeft tot minder geschikte en of passende. In plaats van het makkelijker te maken zien veel organisaties de bomen door het bos niet meer. Dat heeft niet enkel met expertise en onderbouwde kennis te maken als ook met de ervaring van het proces om impact te evalueren.

Zo verzamelen organisaties bijvoorbeeld meer gegevens dan ze daadwerkelijk over de middelen beschikken om te analyseren, wat resulteert in verspilde tijd en moeite die productiever had kunnen worden ingezet. Andere organisaties verzamelen de gegevens op een te ondoordachte wijze en volgen veranderingen zonder te weten of de organisatie die veranderingen heeft veroorzaakt en of die werkzame elementen inderdaad werken.

Dit kan leiden tot toekomstige beslissingen die niet bijdragen aan de impact en aanpak van de organisatie. Impactvolle programma’s kunnen over het hoofd worden gezien en minder effectieve programma’s worden ten onrechte gefinancierd. Naast dergelijke maatschappelijke kosten zijn er ook de alternatieve kosten bij een minder goed uitgevoerde impact meting. Middelen die meer effect hadden gehad als die waren besteed aan implementatie, kwaliteit en financiering van die programma’s.

Zorgvuldig genomen stappen in het impact proces en gedegen monitoring gegevens zijn cruciaal bij het meten van impact.  Die  informatie kan helpen om een beter programma en een sterkere organisatie te creëren. Deze gegevens gaan te vaak verloren of worden overschaduwd bij het nastreven van enkel het ultieme doel: impact moeten meten en aantonen.

Dus zint eer men begint. Weeg af hoe en wat je wilt weten en meten, bereid je goed voor en neem die stappen zorgvuldig. Kijk met een impactvolle blik en mindset en durf kritisch te zijn.

Maak keuzes, is de tijd rijp, is het haalbaar en kunnen we er in de praktijk iets mee. Haal elk voordeel voor jouw organisatie en project eruit tijdens die impactvolle reis. Het ultieme doel van gevalideerde impact aantonen draagt dan ook bij aan en is passend voor jouw organisatie en of programma.

Dan is Impact meten waarde- en betekenisvol en zeker de moeite waard. Dan leidt impact meten tot impact gericht werken en dat brengt je meer, veel meer!

Van NachtRESTaurant naar Restaurant van de Toekomst

10 jaar geleden opende het “NachtRESTaurant “zijn deuren op de bovenste verdieping van Hotel Casa 400 in Amsterdam. Op een ludieke manier vestigde nachtrestaurant de aandacht op het thema voedselverspilling, door topkoks heerlijke hapjes te laten maken van overgebleven ingrediënten uit restaurants.

Bezoekers van Nachtrestaurant konden niet alleen komen proeven van deze gerechten, maar ook komen kijken, luisteren en meedenken over wat we met zijn allen kunnen doen om minder voedsel te verspillen.

Onze missie was helder en duidelijk : Voedsel is waardevol en hoort niet in de afvalbak !
Door Beleving en Samenwerking gezamenlijk Voedselverspilling tegengaan en daarmee impact maken op alle stakeholders in de voedselketen

Hier kwamen mooie en duurzame oplossingen uit, bewustwording bij het grotere publiek en worden er steeds meer oplossingen gecreëerd die deze onnodige verspilling tegengaan. Op vele manieren, overal in de keten. De strijd is nog niet gestreden, we zijn echter goed op weg!

Nu, een decennium later is onze relatie met voedsel weer terug te vinden als thema van een innovatief onderwijsconcept; “Restaurant van de Toekomst”.

Hoewel het geen geheel nieuwe benadering is, zullen hier leerruimten en leertrends, ook voor basisschool leerlingen het typische klaslokaal dat we kennen, overtreffen. Leerlingen worden steeds meer partners of co creators van hun eigen leerproces. Zo jong als ze zijn..
Het huidige leermodel ondersteboven keren zodat leerlingen hun klastijd meer kunnen besteden aan samenwerking en het toepassen van hun kennis op problemen en oplossingen uit het echte leven, hun belevingswereld.
Naast onze veranderende opvattingen over wat een klaslokaal is, zijn ook onze ideeën over de manier waarop les wordt gegeven aan hervorming toe.
We hebben de relatie met voedsel gekozen omdat dit zo herkenbaar is, deel van hun belevingswereld en we alle zintuigen erbij kunnen betrekken.

Al jaren, denk al toen ik nog op school zat , geloofde ik dat onderwijs anders kan. Nu krijgen we de kans met deze pilot die transitie in het onderwijs te versnellen. Met zoveel plezier, enthousiasme en gedrevenheid als toen bij de voedselrevolutie. En ook net zo spannend aan het begin.

Binnenkort meer en nemen we je graag mee aan de hand in de voorbereidingen, het verloop en daarna. Want zoals gezegd; dit is slechts het begin van die nieuwe  toekomst.

Op dit moment hebben we nog wel een “boodschappenlijstje “van mensen en zaken waar we naar op zoek zijn.
Wij sluiten graag nog scholen aan die dit willen opnemen in het school aanbod. We vertellen dan natuurlijk  uitgebreider over het waarom, wat en hoe.
Ook zoeken we nog een of twee stagiaires van de lerarenopleiding (Pabo) en een student die dit een uitgelezen kans vindt om een master of bachelor af te ronden met een relatie en interesse in deze onderwerpen.

Ga met ons mee op expeditie in de ruimte van het experimenteren en ervarend leren en maak deel uit van ons impactvolle team!
Dus mocht je je aangesproken voelen of tips hebben dan horen we dat graag! stuur een mailtje en we wisselen graag met je uit.