Hoe impactvol inzetten leidt tot tot erkenning en verduurzaming van een betekenisvolle aanpak!

Al langere tijd, meerdere jaren zelfs, laten wij zien en proberen wij te stimuleren dat impact meten meer is dan een rapport met cijfers en aantallen.
Dat het helpt in het aanscherpen van jouw interventies , de beoogde effecten vergroot en verduurzaamd en dat het helpt bij financiering. En mooier nog, het draagt bij aan domein ontschotting en een andere aanpak in de sectoren zorg, onderwijs, arbeid en noem maar op.

Je weet dat jouw aanpak werkt, door het aan te tonen, kwalitatief ook, wat het effect is op de individu en zijn of haar leefomgeving, sta je nog sterker. Kan je blijven doen wat je doet en zie je de mensen om je heen en ook de maatschappij beter en mooier worden.
Het heeft zin en diep in jouw hart wist je dat al lang. Als er dan erkenning is, doordat je het echt aantoont hoeveel gelukkiger, gezonder en vitaler mensen zijn, het ook nog de maatschappelijke kosten vermindert in de zorg en de samenwerking zorgt voor een andere benadering en aanpak, dan word ik daar blij van !

En Dans op recept  is daar een mooi, zelfs baanbrekend voorbeeld van.
Hier zie je ook hoe wetenschap de praktijk kan ondersteunen en dat het juist gaat om die effecten. En dansen, het beste medicijn:_)
Hier zie je de impact en waarde van kunst en cultuur in de zorgen daar wordt iedereen ^ beter” van.!

Het stimuleert me om door te gaan met de transitie naar preventie in de zorg, de holistische kijk op gezondheid en het project Positieve gezondheid Migranten bijvoorbeeld.
Ook om Impact gericht werken daarbij een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van het ontwerpproces van de oplossingen en aanpak. Door dat samen te nemen, komen daar mooie dingen van. Opschalen van de effecten naar andere groepen en regios’, samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente, en de doelgroep onderdeel laten zijn van de oplossing van hun “maatschappelijk probleem”. Multi disciplinair samenwerken en ook daar de effecten van meenemen.
Daar word ik blij van !

Dus dat hele impact meten heeft enkel zin als je ziet wat het kan bijdragen, en dat rapport (gevalideerd en wel) krijg je er natuurlijk ook nog bij. Het proces ernaar toe, dat is cruciaal en niet een dingetje wat je ook nog “moet”doen.
Laat het onderdeel van jouw aanpak zijn en dan heb je er wat aan ! Impact maak je samen!

Over On line naar Live ontmoeten en samenwerken

Omdat het werk wat ik doe en waarom ik het doe zo na aan mijn hart ligt, deel ik met mijn samenwerkende partners vaak meer dan werk.
Onze bevlogenheid, ons geloof in wat er mogelijk is, het gemeenschappelijke doel en de ambitie om die drempels op de weg naar innovatie en transitie samen te nemen.
Vertrouwen op elkaar en hoe we elkaar bevestigen en ook uitdagen. Dat laatste is ook zo nodig, willen we verder komen. We willen immers geen brandjes blussen, maar het vuur blijven aanwakkeren.
Daarbij telt voor mij de intentie en motivatie om er samen van te groeien. Elkaar opbouwen in wat beter kan zonder meer af te breken dan nodig is. Genoeg veilige ruimte om samen verder te komen. Een vrije geest om te leren en genoeg lef om te experimenteren.
De gedeelde toewijding en alle “ slechte” en goede dingen delen met elkaar stimuleert voor mij ook de loyaliteit en wederzijdse waardering.
Nu ben ik al een tijdje onderweg en kijk soms ongeduldig naar de ontwikkelingen in onze samenleving. Dat kan een bepaalde zwaarte geven, we willen immers zo graag ons gewicht in de schaal leggen om het verschil te maken.
Daarin mag het voor mij soms wel wat lichter. Visie hebben en het omarmen en stimuleren van verandering kan samen gaan met een beetje gekheid. Het nastreven van groei en leren in samenspel met het creëren van plezier. Er mag ook best gelachen worden tijdens deze serieuze tijd van systemische vernieuwingen.
Daarbij gaat het om meer dan plezier maken besef ik. Het gaat ook om de mentaliteit dat we er samen voor staan. Het zijn niet altijd de makkelijkste wegen die we daarin bewandelen. Lang, zelfs eindeloos, omdat er nu eenmaal geen einde komt aan die processen.
Uit die samenwerkingen zijn voor mij ook sterke sociale netwerken ontstaan, zowel persoonlijk als professioneel. Elkaar verstaan, horen en zien. Bewust van onze verschillen, lichaamstaal en woorden. Blij met onze mijlpalen, die we , hoe klein ook, vieren. Elkaar steunen en troosten als we het even niet zien zitten.
Nu kan je niet met iedereen diezelfde band opbouwen en dat hoeft ook niet. Het ontstaat vaak, gewoon omdat het zo gaat. Daar hoef je dan niet zo veel voor te doen al is er wel een mate van pro activiteit voor nodig en de aanwezigheid van een bepaalde “klik” .
De verweving van het persoonlijke en professionele kan ingewikkeld zijn al ervaar ik de kwetsbaarheid die daarbij komt kijken als een voordeel. Van beide kanten ontstaat er dan ruimte om te creëren , wederzijds begrip en tijd om elkaar te begrijpen in alle openheid.
Dat brengt de samenwerking vaak tot grote hoogten. Wanneer dit meer dan een moment opname is, benutten we elkaars talenten optimaal en onderzoeken we samen nieuwe ideeën om verder te komen en exploreren nieuwe wegen om in te slaan.
Ik kan daar van genieten en besluit zo vlak voor de zomer een aantal malen aan te sluiten bij die samenwerkingsverbanden. Aangezien we elkaar afgelopen jaar vrij weinig analoog hebben ontmoet is er een sterke behoefte nu live met elkaar de zomer in te luiden. Elkaar te zien met armen en benen noem ik het.
Uiteraard kijken we ook terug en geven daar feedback op zodat we straks nog beter vooruit komen.
Zo beland ik een strategiesessie met aansluitend etentje en luister ik naar diverse pitches met een borrel buiten.
Elk team heeft iets moois bedacht , waarbij het delen besloten ligt in onze manier van werken.
Nu heeft niemand tijd en toch is iedereen er, elke keer dat we in diverse verbanden bij elkaar komen.
Dat zegt misschien wel iets over de waarde van de verbinding met elkaar.
Fijne zomer en ik kijk nu al uit naar de stappen die we samen gaan zetten na de zomer!

Elke dag heeft Impact op iets of iemand

 

Nu ga ik van het standpunt uit dat we eigenlijk wel elke dag aandacht dienen te geven aan een maatschappelijk vraagstuk en in mijn omgeving en werk doen we dat ook.
Daar hoeft voor mij geen speciale dag voor te zijn. Toch heeft een dergelijke dag Impact. Op hen die zich minder bewust zijn van het belang van duurzaamheid of hoe je aan de eenzaamheid van een ander iets kan doen.

We gaan nu de tweede helft van het jaar in en bij deze een opsomming van de dagen die nog gaan komen en voor welk thema er een speciale dag is. Niet alle, want dan heb ik minstens drie pagina’s nodig.
Ik haal die eruit waarop je even wat extra aandacht kan geven aan wat in de maatschappij speelt f wat wel wat aandacht kan gebruiken. Hopelijk blijft dat dan bij je, het hele jaar lang.

 

 

19-06-2021 Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten (VN)
19-06-2021 Nacht van de Vluchteling
20-06-2021 Wereldvluchtelingendag en vergeet Vaderdag deze maand niet 🙂

01-07-2021 Keti Koti (Dag van de Vrijheden)
06-07-2021 Wereld Kusdag, al weet ik niet of en hoe we deze dag dit jaar zullen vieren
18-07-2021 Mandela Day
30-07-2021 Internationale Dag van de Vriendschap (VN) al hoop ik dat dat voor jou elke dag wel telt
30-07-2021 Werelddag tegen Mensenhandel (VN)

23-08-2021 Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan (VN)
01-09-2021 Nederland Luistert Maand, een hele maand al weet ik niet wie naar wie luitert 🙂
07-09-2021 Verspillingsvrije Week
en natuurlijk 07-09-2021 Duurzame Dinsdag.

12-09-2021 Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen
15-09-2021 Internationale Dag van de Democratie (VN)
18-09-2021 World Cleanup Day
21-09-2021 Internationale Dag van de Vrede (VN)

en zo zijn er nog veel meer. Kijk hier welke maatschappelijke dagen er nog volgen.

En kijk om naar jouw buren en luister, niet enkel op die dagen. Vier de vriendschap, het leven en de liefde !

“Uitgestelde “Masterclass

Wij maken de wereld mooier, hoe kunnen we dat meten? Wij hebben veel verschillende stakeholders die allemaal verschillende dingen willen; hoe geef ik hen de juiste prioriteit? Men zegt dat wat gemeten kan worden waarde heeft, maar hoe meet ik een nieuwe vaardigheid, toegang tot arbeid, of vermindering van eenzaamheid?
Ik wil graag aantonen dat wat we doen maatschappelijke waarde heeft en dat omzetten in een financiering.

Je wilt jouw impact weten (en meten)  zodat je verantwoording kunt afleggen aan financiers, investeerders en donateurs. Je wil weten of de stappen die je zet wel het gewenste effect hebben of je wil richtlijnen hebben hoe te communiceren met jouw diverse stakeholders. Dus het gaat verder dan meten alleen en wij noemen dat Impact gericht werken.
Waar begin je ? Bij de basis. Want als jij die goed in kaart brengt welke  stappen  jij zet om impact te maken en hoe jij bijdraagt aan het oplossen van een probleem dan ben je al impact gerichter bezig en gaat het aantonen , communiceren en rapporteren van jouw impact makkelijker.

Het meten van impact is vaak  niet eenvoudig, al kan je met een goede voorbereiding een heel eind komen. Met deze training wordt impact meten praktisch, betaalbaar en haalbaar. Uiteraard vergt het wel een inspanning van tijd en menskracht.

Onze aanpak, opgebouwd uit onderzoek tesamen met onze ervaring en kennis van impact evaluatie, biedt je ,  in samenwerking met de  begeleiding die je direct in de praktijk kan toepassen.
De training is inzetbaar voor sociaal ondernemers, maatschappelijke relevante organisaties , gemeenten en NGO’s.

 

 

Tijdens deze Masterclass doorlopen we ons 9 stappenplan en staan stil bij diverse onderdelen. Daarmee leg je de basis voor jouw impact evaluatie en impact gericht werken voor de toekomst.

Onderbouwd en direct toepasbaar in de praktijk.

Dus wil jij, samen met een samenwerkende partner of een andere Impact ondernemer die je dit ook gunt gezien zijn of haar impactvolle werk, geef je dan nu samen op. Uiteraard kan je ook enkel jezelf opgeven en een Masterclass `ìn de wacht `zetten, voor iemand die deze Masterclass ook gewoon goed kan gebruiken.

De eenvoudigste en meest originele manier om je kennis en ervaring  te delen en impact te vergroten!

Neem voor meer informatie contact met mij op.

Update; met de sociale innovatie wind in de rug

Op dit moment ervaren wij een versnelling van de erkenning van sociale initiatieven en organisaties op diverse gebieden. Door deze duw in de rug zijn we druk bezig met diverse projecten en initiateven waar we blij van worden .
Ik schrijf wij omdat deze projecten vaak in samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Impact maak je immers samen!
Daarbij vergeet ik vaak een update te geven, over waar we voor en of achter de schermen mee bezig zijn. Ook blijven we vaak op de achtergrond, het gaat immers niet om ons.

Op dit moment ondersteunen we  (vanuit Selab) diverse organisaties in het Impact gericht werken. Daarbij pakken we het impact meten en evalueren zodanig aan dat een dergelijke meting meer is dan een rapport. Het geeft zoveel meer dan enkel informatie voor de verantwoording, dit proces levert ook nog nieuwe financieringsbronnen op. Dat komt omdat je jouw aanpak aanscherpt, de gehele organisatie erbij betrekt (incluis delgroep en bvb vrijwilligers) en je nog beter kan aantonen en communiceren welke impact je maakt op de diverse stakeholders.

Die ondersteuning vind je terug in onze trainingen en leertrajecten. Op dit moment zijn er diverse van deze trainingen en leertrajecten bezig. Zoals een belangenorganisatie op het gebied van gezondheid en een academie die jonge vrouwen empowered op diverse aspecten. Ook een Impact onderneming die zich al langere tijd richt op de bestrijding van kans armoede n een impactvolle vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en deze ook concreet invult voor diegene met een beperking.. Na afloop kunnen die organisaties zelf ook hun impact evalueren in de toekomst. We zorgen voor integratie in de organisatie en de handvatten om dit zelf te doen. Ondertussen doe je al een meting tijdens dat traject.

Al eerder zien we daar goede resultaten van en er zijn zelfs Impactvolle organisaties die voor het opstarten van een nieuwe project deze toetsen met een Theory of Change. Mooi gegeven omdat je dan vanuit jouw missie zo effectief mogelijk kan handelen.

Ook worden we uitgedaagd om nieuwe vormen van multi – disciplinaire samenwerking in kaart te brengen en tot welke impact dat leidt. Dat doen we dan in de praktijk, terwijl we de theorie eraan koppelen en kijken naar de diverse impactparameters.  Het is een spannend integraal proces en deze aanpak gaan we zeker uitbreiden. Het betekent een stimulans voor de ontwikkelingen op het gebied van preventieve en positieve gezondheid. In samenwerking met de diverse belanghebbenden toetsen we de aannames en geven we vanuit het Impact proces handvatten voor de uitvoer van de oplossingen, terwijl we ook de impact meten.

Ook ontwikkelen we op dit moment bruikbare toolkits , gericht op buddy empowerment en tegen eenzaamheid. In samenwerking met universiteit en hogescholen en ook weer die koppeling van wetenschap en praktijk.

Daarnaast ondersteunen we ook nog een aantal Impact ondernemers, in en na Corona tijd,  en hebben die trainingen een nieuwe completere invulling gekregen. Van jouw essentie tot en met business modellen en financiering. Stap voor stap.

Kortom, we vervelen ons niet en zijn blij met die organisaties die ons al eerder en ook de huidige,  hun vertrouwen hebben gegeven. Zeker in deze “digitale “tijd. Zodra er weer een aantal zijn afgerond en de organisaties dat ook willen, hoor je meer details.

Door onze samenwerking kijken we uit naar meerdere projecten waarbij impact gericht werken echt een “need to have” is geworden om de impact te verduurzamen, de aanpak op te schalen en jouw impact te vergroten.
Nieuwe trainingen en workshops starten vanaf april weer. Houd de agenda in de gaten.

Wil je hier meer van weten, neem dan contact met me op. Wissel graag met je uit over de maatschappelijke waarde die jouw organisatie, onderneming, project of initiatief heeft.
Wat heb ik toch mooi werk om met jullie impactvolle werk een duwtje in de rug te geven 🙂

 

 

 

Anders werken- anders reizen

Begin 2020 waren de snelwegen niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks nagenoeg leeg. De coronacrisis zorgde ervoor dat velen van de ene op de andere dag thuis gingen werken en ’s ochtend en ’s avonds niet meer in de file hoefden te gaan staan. Daar waar organisaties aangaven vele jaren nodig te hebben om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen gaan werken, werd alles op alles gezet om dat ineens in een paar dagen tijd te realiseren.

De rol van het kantoor in het mogelijk maken van werk is daarmee in een ander daglicht komen te staan. De coronacrisis heeft laten zien dat werken vanaf een andere locatie ook goed mogelijk is. Organisaties vragen zich direct af wat de impact hiervan is op hun vastgoed. Is er nog wel behoefte aan kantoorhuisvesting in de toekomst? En wat is die behoefte? Waar de ene organisatie thuiswerken tot de norm verheft, besluiten andere organisaties om de kantooromgeving aantrekkelijk te maken, zodat het kantoor het hart van de organisatie blijft.

Een versnelde popularisering van digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken?

Ondanks een versnelde popularisering van het thuiswerken, zijn er ook nadelen aan verbonden. Doordat ineens altijd en overal gewerkt kan worden hebben medewerkers het gevoel altijd ‘aan te staan’. De grens tussen werk en privé vervaagt. Daarnaast vraagt het digitaal werken en vergaderen veel meer van ons brein dan dat een fysiek overleg dat doet en kan niet elke thuiswerkplek als goede Arbo-conforme plek worden bestempeld. Er zijn steeds meer signalen dat na de coronacrisis medewerkers graag terugkeren naar kantoor. Tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen zag je dit direct terug in de omgeving. De snelwegen raakten weer voller en daar waar het kon werkte men weer graag een paar dagen op kantoor.

Het sociale aspect speelt daarbij een belangrijke rol. Het praatje met collega’s bij de koffieautomaat is een aspect dat veel wordt gemist bij het thuiswerken.

Desalniettemin wordt ook na de coronacrisis mogelijk meer thuisgewerkt dan voorheen. De keuze tussen thuis of op kantoor werken wordt meer afhankelijk van de activiteiten die een medewerker verwacht te gaan doen gedurende die dag. Sommige activiteiten lenen zich goed om thuis uit te voeren. Voor andere activiteiten is (samen)werken op kantoor wenselijk. HEVO identificeert daarin zes categorieën werkzaamheden:

  1. Productie (individuele bureau)werkzaamheden
  2. Elkaar informeren
  3. Beslissingen nemen
  4. Oplossingen zoeken
  5. Persoonlijk (informeel) contact
  6. Leren en ontwikkelen

1, 2 en 3 kunnen prima thuis. Dat is effectiever en efficiënter omdat men ongestoord en tijd- en plaats onafhankelijk kan werken. Activiteiten 4, 5 en 6 doen we liever op kantoor, het liefst samen in een fysieke ruimte. Deze activiteiten vragen interactie.(bron- Binnenlands Bestuur – HEVO 25 januari 2021)

Dus ja, ook ik zal wellicht voor snel overleg nu eerder kiezen voor een digitale optie, ook als alles weer mag.
Gezien mijn werk met name in die oplossingen samen zoeken, creëren en het lerend en ontwikkelend aspect zit, verheug ik me wel op die live bijeenkomsten. Die digitale trainingen hebben meer interactieve mogelijkheden dan ik dacht en heb afgelopen jaar heel veel geleerd op dat gebied. Toch ben ik meer van mens dan van machine. Zet mij maar weer met een groep in een inspirerende ruimte om samen aan de slag te gaan. Gewoon al bewegend, mensen van vlees en bloed en meer dan enkel een hoofd 🙂 Ik kijk ernaar uit!

Ter Inspiratie: LiEF, het vervolg op LEF! Verhalen over impact ondernemers

LiEF: het duurzame vervolg op bestseller LEF. Wat maakt sommige impactondernemers succesvoller dan andere? Hoe verenigen topondernemers als Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager), Merijn Everaarts (Dopper), Maurits Groen (WakaWaka, Kipster) en Henk-Jan Beltman (Tony’s Chocolonely) groen en poen in hun bedrijf? Mandy Kraakman en Dennis Mensink (beiden Mediatic) voelden bijna dertig ondernemers aan de tand en stuitten op mooie verhalen én inzichten.

Een van de verhalen is die van Alex Clement van WAAR.

Alec Clement was al jaren betrokken bij het winkelconcept van de Wereldwinkel toen hij in 2012 WAAR oprichtte. Inmiddels zijn er 25 winkels in Nederland, en wil Clement op korte termijn uitbreiden naar vijftig locaties voor zijn duurzame cadeauwinkel.

Als ik een ultiem doel moet noemen, zou het wel zijn dat iedereen onze manier van werken zal overnemen. Ik geloof namelijk niet in concurrentie. Ik geloof in samenwerken.

Lees zijn interview in De Ondernemer. Over de kracht van het duurzame WAAR, financieren en de nieuwe vorm van marketing. Over impact maken en het belang van groei daarbij.

Je kunt nu eenmaal meer impact maken als je in volume toeneemt.  Ik geloof in samenwerken. Ik juich het alleen maar toe als andere ketens dezelfde aanpak zullen aanhangen als wij. Samen kunnen we meer impact maken.

En LiEF kan je bestellen bij Mediamatic. Leuk als relatiegeschenk! Of gewoon als cadeautje voor jezelf

Ps. LiEF is gedrukt op Nederlands olifantsgras. Duurzamer wordt het niet…

 

Digitaal lokaal, bewust impactvol inkopen en geef iets aan een ander!

Wist je dat heel wat lokale ondernemers investeren in jouw gemeenschap?
Dat uit zich bij voorbeeld in het sponsoren van de lokale sportvereniging of ze doen iets extra’s voor de school waar jouw kind op zit.
Ook zorgen ze voor de feestelijke aankleding tijdens de feestdagen periode of plaatsen extra groen in de straat.
Door lokaal te kopen steun je ze en investeer je in de plaatselijke gemeenschap. Koop lokaal, ook digitaal!

Ook zijn er diverse impact ondernemers die net dat beetje extra doen in deze tijden.

Bij de winkel van FrietHoes op de kruisweg 43 in Haarlem of on line kan je een frietje halen/bestellen voor een ander. Dat kan iemand zijn die het nu even zwaar heeft. Misschien door de crisis of wellicht door iets anders. Het kan ook iemand zijn die zijn of haar koude handen even wil warmen aan een puntzak, maar die net even krap bij kas zit.

 

Of tover rond kersttijd een glimlach  op het gezicht van jouw werknemers of relaties en maak daarmee tegelijkertijd de wereld een stukje beter . Ga dan dit jaar eens voor een duurzaam en sociaal kerstpakket. De sociaal ondernemers gaan graag in gesprek over jouw wensen.
Bijvoorbeeld een Sociaal kerstpakket van DOEGOODS of  het duurzame kerstpakket van MOYU.

Fijne dagen, blijf gezond en vier het met jouw dierbaren. Op afstand of waar mogelijk dichtbij. Kijk om naar anderen en geniet deze dagen met aandacht voor en met elkaar!

Green Friday in plaats van Black Friday!

Nou heb ik nooit zo veel begrepen van Black Friday en de hunkerende jachtigheid die dat met zich mee brengt. Black Friday is allang geen Amerikaanse koopfeest meer, in Nederland worden er miljoenen euro’s uitgegeven.
Ook ik houd van fijne spulletjes (al travel ik light;-)), en ben daarmee een bewuste koper. Daarom begrijp ik die dag echt totaal niet.

Dus hoe mooi is het dat we het ook “Green Friday” kunnen noemen en vanuit die gedachte handelen. Gewoon omdat het anders kan, en ook moet. Doe jij mee?

Waarom Green Friday?

Massaconsumptie is niet goed voor het milieu en de gigantische kortingen jagen juist het consumeren aan. De kortingen gaan ten koste van eerlijke lonen en de maatregelen om het milieu te ontlasten. Om de makers eerlijk te belonen, de grondstoffen verantwoord in te kopen, en het duurzaam te transporteren heb je marge nodig, en dat gaat niet hand in hand met producten over de toonbank gooien voor de helft van de prijs!

Support your locals

Bijna alleen maar grote spelers doen mee aan Black Friday. En zeker nu in deze tijd is het belangrijk om kleinere, lokale ondernemers te ondersteunen. Deze worden overdonderd door de hoge kortingen en condities van hun grote concurrenten en kunnen dat niet bijbenen. Daarom is het goed om in gedachten te houden dat we wat meer aan elkaar denken. Aan je buurman, je buurvrouw, je collega of je beste vriend of vriendin. Je kent vast wat ondernemers die een extra handje kunnen gebruiken.

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren staat voor bewust kopen wanneer je het nodig hebt.  En het is op financieel gebied aantrekkelijker dan mensen denken. Hoewel duurzame producten wat prijziger kunnen zijn, bieden ze op langer termijn  meer voordelen. Je investeert namelijk in een product dat met zorg en goede materialen is gemaakt en daardoor langer mee gaan of energie besparen. Je investeert in de toekomst.

Terwijl Black Friday staat voor het verleiden van consumenten met hoge kortingen en stapeldeals. Waarmee producten over de toonbank worden gesmeten alsof het niks is. Het leidt ook nog eens tot een enorme zinloze piek in de pakjesbezorging. Zeker dit jaar wordt het extra druk doordat iedereen online koopt. Daarna worden met gemak alle producten weer gratis teruggestuurd als ze niet naar de wensen voldoen omdat ze zonder na denken zijn gekocht.

Het nieuwe nu

Steeds meer bedrijven doen niet meer mee aan die waanzin.
Monki says Black Fri-Nay, Sofacompany lanceert Green Friday en kleine ondernemingen organiseren zich in Small Business Saturday. De afgelopen jaren is het concept Green Friday steeds groter geworden en met alles wat er in de wereld speelt beloofd deze alleen maar groter te worden. In een ideale wereld zal Black Friday volledig verdwijnen en zullen bedrijven zich meer focussen op hoe ze hun producten zo duurzaam mogelijk kunnen produceren in plaats van zo goedkoop mogelijk kunnen weggooien.

(bron Good to give – november 2020)

Gemeenten ondersteunen het maatschappelijk netwerk van impact ondernemers

Elke gemeente heeft zijn eigen aanpak voor de problemen die ontstaan in deze “Corona crisis”. Om sociaal ondernemers een handje te helpen tijdens deze periode is er het Live On Line Learning programma, speciaal voor impact ondernemers.

De eerste resultaten uit de Social Enterprise Monitor van 2020 laten zien dat voor een op de vijf sociaal ondernemers voortbestaan in gevaar komt. Maar deze monitor concludeert ook dat, waar andere bedrijven nu mogelijk bezuinigen op duurzaamheid, de maatschappelijke doelen bij sociale ondernemingen recht overeind blijven staan.

Sociaal ondernemers kunnen daarnaast ook bij uitstek met innovatieve oplossingen komen voor de maatschappelijke problemen die voortkomen uit de coronacrisis. Ze kunnen zorgen voor nieuw elan met nadruk op duurzaamheid, sociale integratie en economische rechtvaardigheid.”

Veel maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers maken zich zorgen over de doelgroepen waar ze mee werken en in het veld waarin ze dit doen. En ook dat ze niet willen omvallen, want juist nu en straks  is ondersteuning hard nodig!
De kwetsbaren kunnen we ook straks niet zo maar laten vallen als de prioriteiten weer zijn verschoven immers.
Juist die maatschappelijke ondersteuners die er al waren zijn er straks ook nog. Zij doen wat mogelijk is om hun sociale en/of duurzame impact te realiseren, terwijl de levensvatbaarheid van hun eigen sociale onderneming op het spel staat.

Samen staan we sterk en hoe kunnen we ons met elkaar verbinden en onze uitdagingen als ook onze oplossingen delen?!
Door elkaar te versterken en met inzet van LOL(Live Online Leren) interactief aan de slag te gaan.

Het gaat hierbij om
1) het uitwisselen als de implementatie van creatieve oplossingen om kwetsbare doelgroepen te bereiken of andere maatschappelijke problemen het hoofd te bieden

2) het bieden van onderlinge steun door middel van intervisie op basis van leren, reflecteren en doen

3) aandragen en de implementatie van oplossingen met elkaar en de inzet van experts, op het gebied van innovatieve businessmodellen, impact, ecosystemen e.d. Je werkt toe naar een daadwerkelijk actieplan met handvatten voor implementatie, voor nu en de toekomst.

Inmiddels heeft Amsterdam West en ook Haarlem dit initiatief omarmd en zijn er diverse groepen gestart en ook al afgerond. De eerste reacties zijn al binnen.

De LOL-sessies brachten meer focus, je wordt gedwongen in de sessies om plannen en ideeën op papier te zetten en na te denken over de invloeden van anderen. Daarnaast vond ik de herkenning bij anderen en de feedback van andere ondernemers en de experts heel waardevol. En de modellen die gebruikt werden, waren heel interessant.“

Dus, gemeente , wil jij ook dat jouw maatschappelijk netwerk in deze tijden ondersteund wordt, neem dan contact op en we geven je graag meer informatie.

Het is cliche en toch zo waar: Samen staan we sterk!