Kwaliteit van leven in verpleeghuis was fors lager tijdens bezoekverbod

Naast dat ik een moeder had in het verzorgingshuis, die dit niet allemaal meer heeft hoeven mee te maken, ken ik vele mensen die een familielid hebben in die omstandigheden of mensen die zelf in een verzorgingstehuis zitten.
Dat mijn moeder het bespaard is gebleven klinkt hard, toch voelt dat zo, omdat ik wel bij haar heb kunnen zijn, haar niets heb hoeven uit te leggen en wij waardig afscheid van haar hebben kunnen nemen. Vlak voor de Corona periode.

Ook sociaal ondernemers die mooie dingen doen voor die mensen waren geraakt doordat ze ineens zo weinig konden doen voor die kwetsbaren waar ze het voor doen! Gelukkig zochten ze wel naar andere oplossingen, zoals het Danspaleis en de koffie schenkers die een andere manier van aandacht zochten en brachten gedurende deze moeilijke periode.

Wat is nu die sociale impact op de psychische gezondheid van verpleeghuisbewoners?

In april is het Trimbos-instituut samen met een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de sociale impact van het coronavirus op kwetsbare groepen. Daaruit blijkt onder meer dat de coronacrisis een flinke impact had op de psychische gezondheid van verpleeghuisbewoners. Dit meldt ZonMW.

Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-project ‘Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during Covid-19’. Het rapport schetst de negatieve gevolgen van het bezoekverbod op de gezondheid en het welzijn van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen.

Onderzoek sociale impact van coronavirus

Aan het onderzoek heeft een representatieve groep van 193 bewoners, 1609 familieleden en 811 zorgmedewerkers deelgenomen. Trimbos beschrijft de bevindingen op het gebied van sociaal contact, eenzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven, problemen met stemming en gedrag, houding ten opzichte van het bezoekverbod, informatievoorziening vanuit de organisatie en tenslotte zorgen over Covid-19.

Zij concluderen onder meer dat de kwaliteit van leven fors lager is beoordeeld dan voor de pandemie en dat er hoog werd gescoord op sociale en emotionele eenzaamheid. Trimbos doet naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen.
(bron :NGZ – juni 2020)
En blijf gezond en blijf aandacht geven aan jouw dierbaren en ook de kwetsbaren in de samenleving.

Wajongers, laat jouw stem horen!

Twaalf jaar geleden hebben wij tesamen met andere organisaties een belangenorganisatie opgericht  door en voor Wajongers om structurele politieke lobby te bedrijven. Na 2,5 jaar was deze uitgegroeid naar een zelfstandig opererende stichting. Daardoor kon ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren.. De politieke lobby is verder gegaan en Wajongers Centraal werd een serieuze gesprekspartner geweest aan tafel bij de tweede kamer en diverse expert meetings.

Nu, in 2020, is die stem weer zo nodig. Met de nieuwe Wajongwet gaan hoger opgeleide Wajongers er flink op achteruit.

De Eerste Kamer debatteerde 19 mei j.l. over de wet Harmonisatie Wajong. Die vervangt de huidige Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong), een uitkering voor mensen die al vanaf hun jeugd een chronische ziekte of aandoening hebben. De aanpassing is bedoeld als versimpeling. Nu zijn er drie Wajong-regelingen, de nieuwe wet biedt één regeling voor alle jonggehandicapten. De Stichting Studeren en Werken op Maat, die hogeropgeleide Wajongers aan een baan helpt, maakt zich zorgen over de effecten. Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn ronduit boos over het beperken van de aanvulling.

Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. Dinsdag 26 mei wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd.

De eerste motie, van senator Ester (ChristenUnie), verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling. Van Ark liet het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De tweede motie, eveneens van senator Ester, verzoekt de regering met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen. Ook deze motie kreeg van de staatssecretaris het advies ‘oordeel Kamer’ mee.

De derde motie, van senator Stienen (D66), verzoekt de regering om de Eerste Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen. Van Ark liet ook bij deze motie het oordeel aan de Kamer.

De vierde motie, van senator Schalk (SGP), verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor Wajongers zolang de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot twee jaar. Deze motie is door de staatssecretaris ontraden.

De vijfde motie, van senator Kox (SP), verzoekt de staatssecretaris te bewerkstellingen dat binnen de kaders van de wet negatieve effecten voor Wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen, eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven, de in de wet opgenomen garantietermijn ‘corona-proof’ wordt en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Deze motie is door de staatssecretaris eveneens ontraden.

De zesde motie, van senator De Vries (Fractie-Otten), verzoekt de regering om te komen tot een novelle waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet. Ook deze motie is door staatssecretaris Van Ark ontraden.

De zevende motie, van senator Van Pareren (FVD), verzoekt de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren. Bij deze motie liet Van Ark het oordeel aan de Kamer.

We blijven het volgen en Wajongers; laat jullie stem horen! Er staan velen achter jullie.

 

Daadkrachtige sociaal ondernemende oplossingen en creatieve ideeën

In een korte tijd hebben veel sociaal ondernemers het roer om moeten gooien door de uitbraak van het coronavirus. We zien de altijd gedreven sociaal ondernemer opstaan en met vele daadkrachtige oplossingen en creatieve ideeën komen.

Social Enterprise NL  verzamelen deze initiatieven en  wij delen ze uiteraard ook graag om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Elke week komen er weer meer bij, dus houd het in de gaten!

De allereerste Nederlandse Mondmasker Fabriek 
De Mondmasker Fabriek is een feit! Om niet afhankelijk te zijn van fabrieken aan de andere kant van de wereld is Refugee Company begonnen met het versneld inrichten van een allereerste mondmasker fabriek. Met steun van Qredits en Philips Foundation wil dit gloednieuwe initiatief ertoe bijdragen dat iedereen die helpt bij het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis de beschikking krijgt over de juiste beschermingsmiddelen. Lees hier verder of plaats indien nodig een bestelling!

Steun de cruciale beroepen met (h)eerlijke maaltijden 
Jack Bean zet zich in om ‘Fast Food’ ook ‘Good Food’ te maken voor zowel jou als voor de Aarde. Dit doen ze door overheerlijke, 100% plantaardige, lokaal geproduceerde en eerlijke gerechten te maken. Op 1 april hebben ze al 100 van deze gezonde maaltijden kunnen doneren aan de verplegers van het Erasmus MC in Rotterdam. Nadat ze deze donatie deelde om social media kregen ze een overvloed aan berichten van mensen die ook graag een steentje bij wilde dragen. Daarom kan je nu via de Jack Bean webshop maaltijden doneren aan hardwerkende mensen in cruciale banen. Bekijk hier hoe het werkt!

Hoe Coolfinity blijft innoveren in tijden van corona
Coolfinity werkt hard aan de ontwikkeling van een koelsysteem die met langdurige batterij constante koeling kan leveren in ontwikkelingslanden. Na de bekendmaking van de corona maatregelen heeft ook het team van Coolfinity zichzelf eens goed achter de oren moeten krabben. Hoe nu verder? Hoe werk je op afstand aan de ontwikkeling van een product met een internationaal team waarmee je voorheen altijd fysiek samenwerkte? Hiervoor hebben ze toch de mogelijke oplossingen gevonden en gedefinieerd in 6 ‘key factors’. Zit je zelf in een vergelijkbare situatie? Lees dan hoe Coolfinity dit aanpakt!

Positieve bezinning met Merijn Everaarts 
Samen met vele andere ondernemingen wordt ook Dopper hard geraakt door de huidige crisis. Daarom besloot Merijn Everaarts, oprichter van Dopper, juist nú te starten met een nieuw initiatief namelijk de Mama Gaia Talkshow. Tijdens deze talkshow wilt Merijn vooral een podium geven aan ondernemers met een interessant, inspirerend verhaal die niet bij de pakken neerzitten maar opstaan en doorgaan. Hij gelooft dat deze inspirerende ondernemers juist nú het verschil gaan maken. De talkshow is te zien op het YouTube kanaal Mama Gaia Haarlem. Meer weten over de start van dit initiatief? Lees hier het artikel.

 

Sociaal ondernemers staan op en pakken door in tijden van het coronavirus

In een korte tijd hebben veel sociaal ondernemers het roer om moeten gooien door de uitbraak van het coronavirus. We zien de altijd gedreven sociaal ondernemer opstaan en met vele daadkrachtige oplossingen en creatieve ideeën komen.
Social Enterprise NL  verzamelt deze initiatieven en wij delen ze in het netwerk om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Een shout-out naar iedere prachtige sociale onderneming; houd moed en keep going!

Nieuwe bezorgservice voor de ondersteuning van restaurants
FOODLOGICA bezorgt etenswaren aan bedrijven in de voedselbranche om het laatste stukje van hun logistics chain ook duurzaam te maken. Ze blijven tijdens de coronacrisis gewoon doorgaan met deze service, een stuk voorzichtiger weliswaar, én willen de restaurants en voedselproducenten een handje helpen. Door de situatie in Italië te bekijken zijn ze bang dat traditionele bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd en UberEats binnenkort hun maximale capaciteit bereiken. Om de restaurants en voedselproducenten te steunen zodat zij kunnen blijven leveren aan hun klanten bieden ze nu ook een bezorgdienst aan huis aan. Heb jij deze (duurzame) bezorgingservice momenteel hard nodig? Neem dan contact met ze op. Ze helpen je graag!

Werkzaam in de gezondheidszorg? Rij voor de helft van de prijs met deze groene taxi
Bij Taxi Electric zitten herintredende 50+ers achter het stuur die via omscholing een baan als taxichauffeur kregen, en nu gemotiveerd aan het werk zijn. Taxi Electric biedt in deze periode 50% korting op ritten voor mensen die in de gezondheidszorg en andere vitale beroepen werken. Hiermee zorgt deze elektrische taxi die volledig op groene stroom rijdt ervoor dat deze groep mensen die nu zo van belang zijn, duurzaam en snel op de plek van bestemming komen.

2% rente bij uitstel van aflossing
Qredits, de sociale kredietverstrekker, stelt een tijdelijke hulpmaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. De extra hulpmaatregel biedt uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Hiermee wordt de ondernemer ondersteund om het hoofd boven water te houden. Via de speciaal geopende hulplijn door Qredits kunnen ondernemers terecht voor financiële gevolgen van het coronavirus.

Omgaan met de huidige crisis vanuit horeca perspectief
“Opeens moeten sluiten blijft een schok”, zegt Wibe Smulders van Happy Tosti in het artikel van MT. Door de coronamaatregelen zat Wibe met een vrachtlading overtollige tosti’s. Om voedselverspilling tegen te gaan hebben ze een tijdelijke mini-supermarkt geïnstalleerd in Den Haag. Ze ‘verkochten’ het eten onder het motto: “heb je een kleine portemonnee, neem het gratis mee, maar heb je een grote portemonnee, betaal dan voor twee.” Het is een onzekere tijd, ook voor de werknemers van Happy Tosti waarbij het merendeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft en dus niet zomaar ergens aan het werk komt. De oprichters Wibe en Jasper hebben hun werknemers gerust kunnen stellen dat ze zich voorlopig geen zorgen moeten maken en geloven in de kracht van hun bedrijf. Lees het artikel om meer te weten te komen over hoe je als sociaal horecabedrijf de economische gevolgen van de huidige crisis managet.
Hulpaanbieders worden gematched aan wie dat nodig heeft
Corona Community Care gelanceerd door GoodUp is een nieuw gratis ondersteuningsplatform dat hulpverzoeken matcht met mensen die hulp bieden. In een overzicht worden initiatieven gestart om in deze tijd van crisis diegene te helpen die extra hulp of aandacht nodig hebben. Van het inleveren van mondkapjes voor zwangere vrouwen tot laptops voor kinderen die er thuis geen hebben. Weet jij waar of wil je weten wie hulp kan gebruiken? Start een initiatief op Corona Community Care of meld jezelf aan!

Heb je zelf als sociaal ondernemer een toffe actie of ben je een inspirerend initiatief gestart? Mail Evelien van Social Enetreprise NL die het dan deelt met haar netwerk. Alleen samen kunnen we het!

 

December vliegt voorbij

December. De maand vliegt voorbij en er is amper nog tijd geweest om terug te kijken, al kijken we al wel vooruit.
Ik besef dat komend jaar mijn onderneming 15 jaar bestaat. De tijd is omgevlogen en wat is er veel gebeurd, gedaan, ontwikkeld, ontdekt, geworsteld, gebouwd en gegroeid.

Zoals gezegd , nog geen tijd (genomen) om te reflecteren op afgelopen jaar, laat staan 15 jaar. Daar ga ik zeker nog de tijd voor nemen en er schiet van alles al voorbij in mijn gedachten.
Kom daar nog bij jullie op terug, zeker weten!

En terwijl hier de laatste deadlines nog gehaald worden, de laatste coachings en een enkele workshop gehouden wordt, denk ik aan de komende periode.
Waarbij even de deuren worden gesloten en de tijd iets anders wordt ingedeeld.
Wel met diezelfde aandacht en betrokkenheid waarmee ik mijn werk nog steeds uitvoer en verbindingen worden gevlochten.

Dankbaarheid neemt het voortouw, al heb ook ik mijn worstelingen gehad afgelopen jaar.
Het hoort erbij en is het gewoon even lastig. De leerlessen zijn dan op dat moment soms lastig te onderscheiden door de teleurstelling. Gelukkig gaat het kijken daar naar ook gepaard met een blik op mezelf, al mag en kan ik sommige zaken gewoon laten. Het gaat zoals het gaat en daar is ook een reden voor.

Voor nu dank ik alle bevlogen en sociaal ondernemers voor jullie vertrouwen, hoe we samen hebben gedeeld en met en van elkaar hebben geleerd.
Ook al die organisaties waarmee ik heb mogen bouwen en bruggen heb gebouwd. Dank voor jullie enthousiasme en bereidheid die maatschappelijke uitdagingen met elkaar aan te gaan.

En dank ook voor al die mensen waarmee ik (weer) heb mogen samenwerken dit jaar. Genoten van de gelijkwaardige en gelijkaardige verbindingen, al waren het soms ook de verschillen die ons een stapje verder brachten. Prettig met oog en oor voor elkaar en vanuit de basis van vertrouwen en transparantie.

Voor nu, neem ik met een goed gevoel afscheid van dit jaar en open ik graag de agenda weer in het nieuwe jaar. Geheel blanco en onbeschreven  is deze nu al niet meer, wel met die zaken die me raken :-).

Fijne feestdagen en tot in dat nieuwe jaar: gaan we weer Impact samen maken!

 

 

Is het Impactpad het enige pad? Impact maak je samen!

In de Social Enterprise Monitor en ook later in de Tweede Kamer wordt geadviseerd door te ontwikkelen in het Impactpad als antwoord voor herkenning en erkenning van Sociaal Ondernemingen, en HET instrument dat leidt tot impact gericht werken.

“verzoekt de regering verzoekt het kabinet te investeren in de doorontwikkeling van het Impactpad. (Oordeel Kamer)

En begrijp me goed , ben zelf ook blij met dit ImpactPad als naslagwerk,wegwijzer en  als instrument voor organisaties om bewust te worden van het belang van impact evaluatie en impact gericht werken.
Tevens zie ik ook diverse andere instrumenten die daartoe kunnen ondersteunen, zij het vrij verkrijgbaar en te raadplegen als ook soms maatwerk voor een bepaalde organisatie, wat dan weer als standaard kan worden gebruikt voor een bepaalde sector. Dat zijn waardevolle ontwikkelingen.

Denk aan de Impact Wizard, de BKN Toolkit, de wegwijzer SDG en binnenkort het E-book,  als gids voor de sociale investeerder, om ook impact gericht te werken. Om maar wat te noemen 🙂

Wat zou het mooi zijn als we de krachten bundelen, kennis vrijelijk en breed delen en zo de sector nog impact voller kunnen laten werken.

Dus niet een enkel instrument;  echter meerdere ervaringen, onderzoeken en inzichten delen en deze ook te raadplegen.
Impact maak je immers samen!

 

 

 

 

 

Wat doe jij om een verschil te maken?

Linda Tops-Miete was gevraagd als gasthoofdredacteur voor rubriek Vrouw Nieuws op Nieuws.nl gedurende de maand november 2019 met als thema : Bijdragen aan een betere wereld. Wat doe jij om een verschil te maken?’.

Verhalen van inspirerende vrouwen over hoe zij het verschil maken en waarom.

Zo verhaalt Elwira Stuur waarom liefde vegan is en vertelt Michaëla Wierdsma hoe je met de levensstijl Lekker Leuk Duurzaam als persoon je impact kan vergroten op de maatschappij en tegelijkertijd je persoonlijke voetafdruk op de aarde verkleinen. Kom uit die klimaatkast!

En is Sandra Boersema haar wereldbeeld een stuk positiever geworden sinds ze voor DPPR Magazine schrijft. Dat is een nieuw magazine vol inspirerende verhalen van mensen die elk op hun eigen manier een verschil maken.

En ook ik mocht plaats nemen tussen al die Verschilmakers, met als intro zijnde” Impact specialist van het eerste uur”. Ik bloos direct en geef aan dat ik de Impactmakers in het veld graag een duwtje in de rug geef.
Impact maken we immers samen!

Mooi om te zien waar die drijfveren van een ieder vandaan komen en hoe simpel het soms is. Verschil maken zit soms in de kleinste dingen, die vaak een groot verschil maken!

 

Inspiratiedag MET IMPACT – Ervaren, leren, doen door en voor “sociaal investeerders”

Als ‘sociaal investeerder’ /ondersteuner wil je met je kennis en netwerk een positieve impact in de samenleving. Je ondersteunt organisaties of projecten die dit mogelijk maken. Je bent een koepel, branchevereniging, financier of ondersteuner, die met energie, tijd, geld of kennis maatschappelijke projecten wil vooruit helpen.

+++ Wat is de impact van je werk?
+++ Hoe kan je als sociaal investeerder impactgericht werken en evalueren?
+++ Hoe kan je sociale organisaties optimaal steunen en zo zelf meer impact hebben?

De Sociale InnovatieFabriek zocht naar antwoorden in een grootschalig actie-onderzoek. Tien sociaal investeerders en een groep consultants, waarvan wij er een waren,  investeerden (pun intented :-)) tijd en expertise om hun impact na te gaan en mee te denken over de praktijkkaders die daarvoor nodig zijn.

Hun en onze  ervaringen en inzichten willen we met je delen, om een beweging van sociaal investeerders ‘met impact’ te laten groeien. Mensen die, net als jij, een passie hebben voor positieve verandering. Die hun middelen en energie bewust inzetten. Investeren met impact wil zeggen dat je in dialoog gaat met de organisaties en projecten, realistische evaluaties maakt, communiceert met impact en je werk kan bijsturen. Hoe je dat doet? Dat leer je op de Inspiratiedag met impact.

Op de Inspiratiedag MET IMPACT – 28 januari 2020 – Belgie delen we inzichten, praktijkverhalen en hands-on praktijkkaders.  Medio februari volgt er een inspiratiedag in Nederland.

Wil je meer weten of jezelf van een plekje verzekeren op een van de twee dagen, mail ons en we sturen je meer details.

 

Sociaal ondernemers vooruit

Groei en maatschappelijke impact. Dat gaat goed samen en al is er , ook zelfs nu, nog enige uitleg nodig, wordt het steeds makkelijker om uit te leggen waarom, hoe en wat een sociaal ondernemers doet. En beoogt.

Tijd om even drie van deze ondernemers in het zonnetje te zetten, die gaan voor groei, meer impact en een mooiere, betere wereld.

1.Happie Tosti en Tolkido mede-winnaars van Social Impact Lab-prijs

Een bedrijf dat mensen met een arbeidsbeperking via betaald werk een inspirerende werkomgeving wil bieden. Of een onderneming die een hulpmiddel ontwikkelde voor kinderen met autisme om zo hun taal en spraakvermogen te verbeteren… Happie Tosti en Tolkido zijn twee van de winnaars van Het Social Impact Lab. Dat meldt organisator PwC.

In totaal deden er 120 ondernemingen mee die met hun product of dienst ook strijden voor een betere wereld. De winnaars krijgen twee jaar intensieve coaching van het adviesbureau én een geldprijs.

2.. Boyan Slat is wéér een stapje verder: het prototype van The Ocean Cleanup houdt plastic vast

Ook Boyan Slat is weer een stapje verder… De jonge ondernemer achter The Ocean Cleanup stond met zijn team al voor meerdere technische problemen. Het doel  van Slat om de plastic soep uit de Grote Oceaan te vissen komt dichterbij.

De plasticvanger van Slat kan nu echt plastic opvangen zonder dat het verloren gaat, zo meldde The Ocean Cleanup woensdag. Hierdoor kan The Ocean Cleanup beginnen aan fase twee van het project: opschalen van het testsysteem zodat er echt grootschalig plastic geruimd kan worden.

We volgen het en kijken nu al uit naar The Ocean Cleanup!

 

Impactnetwerk onderzoekt en ontwikkelt voor sociale investeerders en ondersteuners.

Indirecte impact heeft een speciale aanpak nodig.
Elke organisatie die door ondersteuning, een directe impact nastreeft op sociale organisaties, en via deze organisaties tegelijk ook een positieve impact nastreven op de samenleving, het milieu, bepaalde doelgroepen of het wetgevend kader, heeft specifieke impact vragen en soms meer elementen te toetsen.

Tijd om daar aan te werken en een “tool/kit” te ontwikkelen voor deze diverse groep om ook hun impact aan te tonen,  te kunnen meten en samenwerking te verstevigen.
Ruim een jaar lang ontwikkelden een divers gezelschap van ondersteuners, consultants, sector organisaties en onderzoekers samen in Brussel een aanpak  en stelde zich ten doel deze te valideren voor sociale investeerders en maatschappelijk relevante ondersteuners (gemeenten, consultants, intermediars).

Alles onder de bezielende leiding van de Sociale Innovatiefabriek. Inspirerend, lerend en kennis delend. Als bruggenbouwers een vertaalslag makend van theorie naar praktijk.

Volgens een onderzoek gerichte aanpak en opzet,  gingen we met elkaar aan de slag. We gingen waar mogelijk, nuttig en zinvol één of meer praktijkuitdagingen aan rond impact in financiële en/of niet-financiële ondersteuning.

In een drie werfs actiegerichte  aanpak werden de ontwikkelende organisaties ook onderdeel van het actieonderzoek. Intermediaire organisaties en sociale investeerders toetsten en testen deze aanpak op hun eigen praktijk.

Stilaan kregen de plannen, acties en resultaten vorm. Voor de ene was het een voorzichtig experiment rond een verandertheorie, voor de andere een grote peiling naar impact… er is ondertussen best wel wat bereikt.
Daar mogen we best trots op zijn! – Tomas de Groote , SIF

Met input van cases, diverse sprekers van fondsen (zoals Noaber Foundation, Nationale Loterij) en andere (financieel en niet financiele) ondersteuners ontwikkelden we stapsgewijs.
Afgelopen periode mochten we met elkaar  de laatste stappen zetten richting “eindprodukt”.

Deze laatste stappen  richtte zich op feedback die de doelgroep kan informeren, inspireren en concrete praktijkkaders kan aanreiken, zodat ze vlotter aan de slag kunnen met impactgericht investeren van sociale organisaties en hun eind begunstigden.

Nu is de tijd van  inhoudelijk creatief weergeven:  qua vorm, lay out, en gebruikersvriendelijkheid.. Bedoeld voor die organisaties die voeling hebben met maatschappelijke organisaties en projecten, en zelf ook (onrechtstreeks) maatschappelijke doelen nastreven in hun ondersteunende activiteiten.
Het was en is waardevol om hier aan mee te werken. En kunnen niet wachten om er mee aan de slag te gaan!

Op naar het lancerings event in Januari komend jaar! Save the date (28 januari 2020) in Leuven en op 4 maart 2020 in Amsterdam: Een Inspratiedag MET IMPACT.
Op deze  Inspiratiedagen  MET IMPACT  delen we inzichten, praktijkverhalen en hands-on praktijkkaders. Details van het programma komen weldra online.

Mail ons en we informeren je.  Ook als je uitgenodigd wil worden voor  het Impact event in januari of maart.