Wajongers Centraal

Stiching Wajongers Centraal in oprichting

Wajongers Centraal

Naast de structurele politieke lobby door de belangengroep van Wajongers Centraal zijn er ook andere ontwikkelingen te melden. Binnenkort zal Wajongers Centraal een stichting worden. Daardoor kan ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren. Na 2,5 jaar heeft Wajongers Centraal zich ontwikkeld tot een professionele organisatie. Het is nu tijd voor de volgende stap. Volg de ontwikkelingen en de politieke lobby op www.wajongerscentraal.nl. Wajongers Centraal kreeg de aanmoedigingsprijs van Movisie. Dit maakt duidelijk, dat er zeker behoefte is aan een organisatie voor en door Wajongers.