Berichten

World Cafe op 12 april a.s. omgedoopt tot het Coöperatieve Cafe

Op 12 april aanstaande is het volgende World Cafe en deze is gewijd aan de coöperatieve vorm van ondernemen en de meerwaarde van deze vorm in deze tijd.

Dit World Cafe heet dan ook het “Coöperatieve Cafe“.

Afgelopen oktober riep de Verenigde Naties 2012 uit tot het Internationale Jaar van de Coöperatie met als motto “Cooperative Enterprises Build a Better World“.

“ “Cooperatives improve opportunities for income generation, help diversify economic activities and increase productivity in low-income and poor communities. In particular, they assist with the provision of financial and technical assistance,” said Sha Zukang, DESA’s Under-Secretary-General, in his opening statement at this event.

Er wordt nogal wat toegedicht aan deze vorm van ondernemen en de vraag die centraal staat tijdens deze avond is dan ook of deze  “coöperaties” inderdaad een concrete bijdrage leveren aan een betere wereld. Uiteraard gaan we daar dan nog dieper op in wat betreft de rol van de coöperaties, de kansen en de braakliggende terreinen. Hoe kunnen we dit jaar zo optimaal mogelijk benutten nu deze vorm van ondernemen zo centraal staat.

Locatie (in Amsterdam) en de verbindende spreker met kennis op dit gebied worden nog bekend gemaakt.
De World Cafes duren ca drie uur en beginnen om 18.00; elke keer op een andere locatie. De kosten om deel te nemen bedragen 35  euro excl. BTW.

Wil jij je vast opgeven stuur dan een mailtje met
Ja, ik doe mee aan het Coöperatieve Cafe op 12 april naar info@evenaarenpartners.net.  Je ontvangt dan alle informatie.

Pagina's

Over Evenaar & Partners

Over Evenaar & Partners

Het motto sociale innovatie en daarbij een maatschappelijke waarde leveren t.b.v. de samenleving heeft betrekking op (bijna) alles wat Evenaar & Partners bedenkt, ontwikkelt of uitvoert.

Evenaar & Partners is een samenwerkingsverband van zelfstandig professionals, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ondernemende individuen, die op eigen titel hun bijdrage leveren op verschillende gebieden. In de afgelopen vijftien jaar heeft het netwerk zich verstevigd en blijkt kennisdeling en samen optrekken steeds essentiëler.
Inmiddels is E&P ook lid van de cooperatie Selab waarbij die samenwerking nog eens wordt verstevigd.

De netwerkorganisatie is de basis: vrije wil, een goede kijk op eigen competenties én oog voor de toegevoegde waarde van het netwerk voor de realisatie van zowel de gezamenlijke, als de eigen doelen. Prettig, fijn, inspirerend en energiek samenwerken. We benutten elkaars ondernemerschap en initiërend en vernieuwend vermogen. Op deze manier zijn er al diverse projecten van de grond gekomen.

Zo kijken we ook naar vernieuwende manieren van ondernemen en hoe we de samenleving samen een stukje mooier kunnen maken. Als sociaal ondernemers pakken we een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier aan en brengen daarmee een sociale verandering teweeg.
Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te groeien en dergelijke initiatieven duurzaam uit te kunnen blijven voeren .Met als ultieme drijfveer “doen wat ertoe doet”. Op weg naar een inclusieve samenleving. De toekomst is nu!

Over Marguerite Evenaar

Van jongs af aan was het al mijn gewoonte om gewone dagelijkse dingen op een andere manier te doen. Ik was nieuwsgierig en soms wellicht een tikkeltje eigenwijs.
Het was dan ook niet vreemd dat ik vlak na mijn eerste baan in de marketing koos voor het zelfstandig ondernemersbestaan. Na een aantal jaren als ondernemer te hebben gewerkt – enkele jaren in het buitenland – deed er zich een kans voor om ervaring op te doen in het reguliere bedrijfsleven, ondermeer als marketingmanager in de ICT.
Dat pastte bij dat moment.

Het roer om

Toch kroop het ondernemersbloed waar het niet gaan kon en besloot ik na een aantal jaren het roer om te gooien. Na een periode van de nodige bezinning en een wellicht clichématige ( letterlijke en figuurlijke) reis van bewustwording en persoonlijke groei, was de tijd rijp voor een nieuw begin. Ik wilde mijn talent, kennis en ervaring inzetten op een manier die niet alleen mijn klanten en contacten inspireert, maar ook mezelf. Na bijna vijftien  jaar Evenaar & Partners kan ik stellen dat dit zeker gelukt is.
Door mijn eerdere ervaring met het opzetten van verschillende ondernemingen in diverse branches en een rugzak van ervaring, kennis en opleiding, was een ondernemersadviesbureau een passende keuze. En dan niet zo standaard, wel eentje met een toegevoegde waarde en innovatieve aanpak.

Wat beweegt me

Ik houd ervan om met ondernemende mensen te werken, die een betrokkenheid hebben bij de leefomgeving om hen heen. Het is mooi om sociaal ondernemers te coachen bij het bereiken van hun doelen, bij de dingen waar hun hart ligt. Veel aan het ondernemerschap valt te leren en er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. De meesten kiezen niet zo zeer voor het ondernemerschap, maar willen iets doen, waarvoor ze een passie hebben en waarbij ze een impact willen maken op de samenleving; hun bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Op een innovatieve manier.
Goede begeleiding zorgt er voor dat je als ondernemer meer kans van slagen hebt en dat je flexibeler en creatiever kan ondernemen.

“een open en transparante ‘begin-bij-jezelf’-visie, met aandacht voor de mens en daarbij ook het resultaat niet uit het oog verliezen.”

Ik geloof in de balans tussen idealisme en realisme en vertaal dat in een aanpak, die je helpt bij ondernemen, zoals je dat graag wil. Op een manier, die je ook nog in staat stelt een brood bij de bakker te kopen en jouw aanpak te verduurzamen.

Sociaal ondernemerschap centraal

Zelf kijk ik graag naar vernieuwende manieren van ondernemen en hoe we de samenleving samen een stukje mooier kunnen maken. Inmiddels krijgen steeds meer van dit soort dromen en idealen vorm en ook een naam. Tegenwoordig is sociaal Marguerite Evenaar (2)ondernemerschap geen nieuwe term meer. Een sociaal ondernemer pakt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier aan en brengt daarmee een maatschappelijke verandering te weeg. Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te verduurzamen en op te schalen.  Daarmee jouw impact te vergroten voor een langere tijd. Voor mezelf betekent dat een balans tussen idealisme en realisme en tussen hoofd en hart. Van daaruit werken en ondernemen brengt me elke dag weer energie en inspiratie.

Doe het niet alleen

Zoals de naam Evenaar & Partners al aangeeft, werk ik niet graag alleen. Deze netwerkorganisatie gaat betekenisvolle relaties aan, ontwikkelt en onderhoudt ze. Dat is wel de kern en geeft een bepaalde meerwaarde, waar niet alleen de samenwerkende partners en ik van genieten maar ook de organisaties. Ook verbinden we graag en stellen daarvoor het gehele netwerk ter beschikking als ook de kennis die we ontwikkelen en ook graag delen.
Inmiddels is E&P ook lid ( en bestuurder) van Selab.nl  en verstevigt daarmee deze wijze van samenwerken.

Enige Partners


Bestuurder van Se.lab Cooperatie

Social Enterprise Lab  (Se.lab) verbindt studenten, universiteitsmedewerkers, professionals, experts en ondernemers met elkaar. Centraal staat het werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, leren en realiseren. Ons motto: action > learning > impact. Programma Impact is een van de programma´s die verder ontwikkeld en uitgevoerd wordt en Marguerite Evenaar is daarvan de trekker. (Marguerite@selab.nl)


CERES

CERES is in november 2011 ontstaan vanuit de behoefte om vrouwen bewust te maken van iets dat al sinds 2009 bij de hoogste politieke organen werd besproken.  Marguerite is aan Ceres verbonden als ambassadeur en treedt als spreker op over de thema’s voedselzekerheid en voedselverspilling.


Vanuit Selab.nl hebben wij een vormingstraject opgezet in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. Een jaar lang trainen wij ledenfederaties in impactgericht werken t.b.v. hun beleid en maatschappelijke waarde. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het hen  in staat stelt om elkaar te inspireren. Samen maken we werk van een leertraject onder de deel nemende federaties, zodat we samen kunnen inzetten op het communiceren van onze sociale impact.

Onder de deelnemende organisaties o.a. :Vrouwenraad Vlaanderen, VFG, MinderhedenForum