Berichten

Ontwikkelingen van de Social Enterprise sector in kaart

Het McKinsey rapport ‘Scaling the Impact of the Social Enterprise Sector’ brengt de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland in kaart en geeft een overzicht van hoe de sector er momenteel uitziet.

Er is veel gebeurd en we zijn benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen en hoe we omgaan met deze inzichten en de uitdagingen die voor ons liggen.

Hier de meest opvallende (het rapport is trouwens in het Engels geschreven):

  • De twee meest populaire impactsgebieden voor social enterprises zijn ‘duurzaamheid’ en ‘arbeidsparticipatie’, terwijl qua industrie veruit de meeste ondernemingen actief zijn in ‘gezondheid en welzijn’.
  • Slechts 50% van de ondernemingen doet aan een vorm van impactmeting, terwijl het belang hiervan enorm is; onder andere om kapitaal aan te trekken en klanten te binden, evenals om de zichtbaarheid en het imago van social enterprises te verbeteren. En vergeet hierbij de verbetering van de mogelijkheden van opschaling en verscherpen van de organisatie niet …

De meesten meten niet, omdat ze niet weten hoe, of hebben hiervoor niet het benodigde geld/kennis of menskracht om een dergelijke meting uit te voeren.

  • Serious business.. In de afgelopen vijf jaar is het aantal social enterprises met 70% toegenomen, zijn er meer dan 25.000 banen gecreëerd en heeft de sector bijgedragen aan 3% van de toename in BBP.
    De grootste groei is toegeschreven aan de nieuwe ondernemingen. Bestaande laten zich terug houden van groei door ofwel de mindset (meer omzet kan niet samengaan met meer social impact) ofwel het gebrek aan kennis en vaardigheid om ander soort financierders en klanten aan te trekken.

Bekijk en download hier het volledige McKinsey rapport.