Berichten

Zicht op duurzame samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers

Minder eenzaamheid onder ouderen. Hergebruik van afval. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen. Gemeenten en sociaal ondernemers streven vaak dezelfde doelen na. Maar vaak vinden zij elkaar niet. Een gemiste kans, want door samen te werken wordt hun impact groter en duurzaam.

Gemeenten geven aan dat zij de afgelopen twee jaar behoorlijke stappen hebben gezet ter verbetering van de samenwerking met sociale ondernemingen. Maar die laatste groep ervaart dat nog niet echt, blijkt uit het (vervolg)onderzoek Zicht op duurzame samenwerking van Social Enterprise NL en PwC naar de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Zeven aanbevelingen verdienen aandacht.

‣   Interne training om intern begrip te creëren
‣   Betrek sociaal ondernemers bij verhogen van kennis
‣   Sla een brug tussen portefeuille budgetten
‣   Gebruik SDGs als gemeenschappelijke taal
‣   Maak werk van artikel 2.82 Aanbestedingswet
‣   Breng MKB en sociale ondernemingen verder bij elkaar
‣   Ga creatief om met financieel beperkte ruimte

Meer weten? Lees het rapport voor alle insights over het onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers: zicht op duurzame samenwerkingen.

(bron: Social Enterprise NL)

Tracker Tips: Goede doelen ETF’s

In Amerika hebben liefdadigheidsinstellingen aansluiting gezocht bij de fondsindustrie om maatschappelijke verantwoorde trackers te lanceren. Het idee daarbij is om specifieke sociale factoren te introduceren, zoals dierenwelzijn of mensenrechten bijvoorbeeld.

Naar verwachting zullen de eerste Goede doelen ETF’s in het eerste kwartaal van dit jaar hun intrede doen. Het nieuwe concept zou aantrekkelijk kunnen zijn voor goede doelen die op zoek zijn naar een nieuw, jonger donorbestand.

Ideale bruggenbouwer

Volgens algemeen directeur Ethan Powell van Impact Shares, de eerste non-profit aanbieder van ETF’s in de Verenigde Staten, is een tracker de ideale manier om geld aan het werk te zetten voor goede doelen.

Zijn missie is om de wijze waarop met donaties wordt omgegaan te moderniseren. Inmiddels is er al met een aantal organisaties een partnerschap aangegaan.

Het uiteindelijke doel is voor elke specifieke sociale factor een afzonderlijke belegbare tracker te introduceren om investeerders de mogelijkheid te bieden hun voorkeuren te prioriteren.

Structuur

Het is veel moeilijker om een bedrijf te kwantificeren op basis van een positieve sociale impact, dan op het milieuvriendelijke aspect bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van een eigen systeem om aandelen te rangschikken naar social metrics is een uitdaging.

Men kan daarom beter direct samenwerken met het goede doel en gebruik maken van de ervaring die deze organisaties hebben om betrouwbare statistieken te creëren op basis van hun begrip van de sociale factor.

In associatie met de partner zal een portefeuille van effecten samengesteld worden die aan de social impact criteria voldoet. Een derde partij zal vervolgens de portefeuille naar de bredere markt optimaliseren. Het resultaat is een samenwerkingsverband tussen beleggers en filantropische experts, waarbij de samenstelling van de portefeuille een dynamisch karakter zal hebben.

Verdienmodel

In de praktijk zal Impact Shares de dagelijkse vermogensbeheeractiviteiten van de samenwerkingspartner overnemen tegen een jaarlijkse service fee. Powell schat dat de donatie-advieskosten 0,50 procent op jaarbasis zijn.

Impact Shares zal proberen financiële bèta te genereren met alleen bedrijven die aansluiten bij de specifieke missie van elk goede doel. Powell noemt het resultaat sociale alpha. Het concept kan ook interessant zijn voor instellingen die op zoek zijn naar stabiliteit.

Volgens Powell kunnen non-profitorganisaties via ETF’s levenslange betrokkenheid bij investeerders hebben.

(Bron : door  gepubliceerd 

Hoop van hart dat dit idee navolging gaat krijgen in Nederland. Op dit moment wordt er al wel meer gekeken naar de SDG’s (sustainable development goals) .
Met steun van organisaties, die maatschappelijk verantwoord beleggen een warm hart toedragen, zou men in samenwerking met een liefdadigheidsinstelling middels donaties dergelijke beleggingsfondsen kunnen lanceren