Niet alle sociale problemen zijn met een business model op te lossen

Photo by Freddie Collins on Unsplash

In de reeks van Follow the money belichten ze dit keer de positie van sociaal ondernemers en de NGO’s. Zijn sociale ondernemers de ondergang van de NGO-sector? aldus de prikkelende titel.

Hoewel ik zeker geloof dat met de komst van de sociale ondernemers er meer wordt nagedacht over de verduurzaming van oplossingen, op een ondernemende manier, is het inderdaad ook niet de heilige graal.
De missie, die ik nastreef, betreft ook niet het feit dat sociaal ondernemerschap de oplossing is voor alle maatschappelijke problemen in de wereld.

Wel kan de verdeling van het geld daardoor beter en daardoor is er ook meer geld voor de oplossing van maatschappelijke problemen waarvoor echt geen business model te bedenken is. En dat kan als we voor andere problemen wel een ondernemende oplossing vinden, waar het wel mogelijk is. Door innovatie, een andere mindset, een andere manier van organiseren. Daarbij uiteraard de impact niet uit het oog verliezend; Impact first!
Dan komt mijns inziens de inclusieve samenleving een stuk dichterbij.

Of de kloof tussen sociaal ondernemers en non profits inderdaad groter is geworden ben ik genuanceerder over. Deel wel de visie over de kortzichtigheid die Gowie oppert, dat sociaal ondernemen de oplossing is en NGO’s daardoor overbodig zijn geworden. ‘We moeten alleen oppassen dat we niet denken dat we met een business model alle problemen kunnen oplossen.’

‘Kindersterfte, voedselvoorziening voor de allerarmsten, kindhuwelijken: daar valt gewoon bijna geen business model voor te bedenken.’ – Jamie Gowie

Juist nu is het belangrijk alle partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, samen te werken en kennis te delen. Zoals Gowie ook aangeeft: NGO’s en sociale ondernemingen zouden elkaar juist kunnen versterken.

Een open houding en van de gebaande paden afwijken zou vruchtbare samenwerkingen tussen de sectoren kunnen bevorderen. ‘Veel non-profits kunnen ondernemender te werk gaan. Zo worden marketing en sales vaak gezien als overhead, terwijl sociale ondernemers dagelijks laten zien hoe belangrijk een goed verhaal is.’ Aan de andere kant beschikken NGO’s over diepgaande kennis van de problematiek in kwestie, een netwerk en veel ervaring; ‘daar zouden sociale ondernemers – die vol zitten met creatieve ideeën en oplossingen – goed gebruik van kunnen maken’, aldus Gowie.

Zowel sociale ondernemingen als non-profits hebben als missie om impact te hebben en maatschappelijke of ecologische problemen op te lossen.

Goewie: ‘Laten we die impact dan ook leidend laten zijn voor hoe we een probleem aanpakken, en niet de vorm waarin we gewend zijn te opereren.’

Dat lijkt mij een mooie koers! Lees het gehele artikel op Follow the Money.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *