Berichten

Aan het werk in een workshop

Workshops is weer zo’n Engelse ingeburgerde term en ik noem ze liever werksessies. Het woord workshop geeft immers aan dat er werk wordt gedaan, dus waarom niet gewoon lekker Nederlands , 🙂 Toch is workshop een algemeen ingeburgerde term, dus sja.

De workshops zijn duidelijk interactief, dus duidelijk iets anders dan een lezing of een les. De deelnemers staan centraal en niet diegene die de workshop geeft. Tenminste zo zie en doe ik het graag. Dit vergt weer totaal andere vaardigheden dan het geven van een lezing of een les waarin enkel gezonden wordt. In plaats van de deelnemers enkel te laten luisteren is een workshop bedoeld om deelnemers aan de slag te zetten met het onderwerp en of thema , uiteraard onder de begeleiding van de workshop gever. Die zorgt voor het kader, de nodige ondersteuning en begeleiding.

In die optiek maak ik de groepen ook graag niet te groot. Uiteraard kunnen ze in teams worden opgesplitst voor het doen van de opdrachten, wil echter wel de kwaliteit van de opdrachten waarborgen en daar ook voldoende zicht op en aandacht voor hebben. Bij grotere groepen zorg ik dan ook voor extra ondersteuning.  In de voorbereiding besteed ik dan ook veel aandacht aan de opdrachten.

De interactieve uitwisseling met andere deelnemers door de oefeningen was waardevol – uit Social Impact meten 

De opbouw is daarbij ook belangrijk. Eerst een duidelijke uitleg en instructie, het liefst met aansprekende voorbeelden. Dan de oefening zelf waarbij ik rondloop voor ondersteuning en goed meekijk. En dat werk mag ook beloond worden, dus een terugkoppeling van de oefening is essentieel. Leren van elkaar en dat openlijk delen.

Ook ben ik voor voldoende afwisseling in de werksessie. Er hoort nu eenmaal ook theoretische kennis bij als ook pauzes. Door een pauze laden de deelnemers zich weer op en ook is daarbinnen het “netwerk”aspect belangrijk.
Een gezonde afwisseling van kennis en vaardigheid en de broodnodige adempauze om nieuwe energie op te doen.

Aangezien deelnemers nu eenmaal net zoveel kunnen leren van elkaar als van de “expert” is het belangrijk om daar de open en veilige omgeving voor te scheppen en verbindingen te leggen. Voel me daarvoor ook verantwoordelijk aangezien ik degene ben die de uitwisseling faciliteert. Zie het als mijn taak een omgeving te scheppen waarbij de deelnemers zich comfortabel voelen om risico’s te nemen, te leren en creëren. Vaak zijn de deelnemers in mijn werksessies zeer gepasssioneerd en enthousiast over de dingen die ze doen en gelukkig ben ik dat ook. Dat helpt al aanzienlijk voor de sfeer tijdens de workshop.

Ik  ben meer mogelijkheden gaan zien voor partnerships.- uit Sociale waarde in een business model

En na de workshop houdt het niet op. Uiteraard stuur ik alle informatie op, zorg dat ze bepaald materiaal mee naar huis kunnen nemen (of nagestuurd krijgen) als ook extra tips en tricks. En ik neem hun ervaringen mee naar mijn volgende workshop. Maakt de workshop waar wat er beloofd wordt?!

Hoop jou ook een keer te ontmoeten en dat kan komende tijd op verschillende plekken. Kijk in de agenda voor alle data en typen workshops. Ik heb er alweer zin in!