Berichten

Impact investing in tijden van corona

‘Het sentiment is dat bedrijven die zich richten op een positieve impact op de maatschappij, de winnaars van de toekomst zullen zijn’, zo vertelde Hanna Zwietering van het ABN AMRO Social Impact Fund tijdens het Webinar van Social Finance NL over impact investing in tijden van Corona. Dit werd bevestigd door de cijfers van pensioenfonds PGGM, waarbij te zien is dat investeringen in beursgenoteerde ondernemingen die zich naast profit ook sterk focussen op people en planet, het beter deden dan de gemiddelde beursgenoteerde onderneming. In dit verslag delen we de belangrijkste inzichten en conclusies uit het Webinar.

Ondersteuning in tijden van Corona
Dat de coronacrisis iedereen treft, is geen verrassing. Wel is terug te zien dat overheden de economie ondersteunen met grote pakketten, maar hierin ontbreekt de aandacht voor sociale en duurzame initiatieven, zo geeft Björn Vennema van Social Finance NL aan. Tegelijkertijd staan private initiatieven en collectieven wereldwijd op. Zo is er op Covidcap, een online resourcehub met meer dan 500 aangesloten initiatieven, een wereldwijd overzicht van initiatieven dat optelt tot ruim $1 miljard. Ook in Nederland zien we bij verschillende organisaties, zoals het Oranje Fonds, een krachtige respons

DOEN Participaties 
DOEN Participaties heeft een ondersteuningsfaciliteit opgezet om de partijen waarin zij investeert snel te kunnen ondersteunen met hun financieringsvraagstukken. Daarbij is niet alleen het overeind houden van bedrijven van belang, maar geeft Michelle de Rijk aan dat DOEN wat de gevolgen zijn voor klanten en eindgebruikers. Vooral in India en Oost-Afrika waar DOEN actief is zijn deze klanten enorm afhankelijk van de prodcuten van hun investees. Worden er bijvoorbeeld niet opeens mensen afgesloten van energie, of andere levensbehoeften?

ABN AMRO Social Impact Fund
Dat de coronacrisis tot maatregelen noopt, onderschrijft ook Hanna Zwietering. Vanuit het ABN AMRO Social Impact Fund (AASIF) werkt ze veel samen met sociaal ondernemers, en dat vraagt om maatwerk. Veel van hun klanten ervaren door de coronacrisis andere obstakels, maar toch is nu ook al te zien dat ondernemingen die zich focussen op trends als duurzaam en/of lokaal geproduceerd voedsel, zoals lokaal geproduceerde voedselboxen, het nu erg goed doen.

PGGM
Dit sluit aan bij het verhaal van Dirk-Jan Verzuu van PGGM, die zich als institutionele belegger juist focust op beursgenoteerde ondernemingen. Zijn verklaring voor de relatief goede prestaties van bedrijven met een sterke focus op impact is gelegen in het feit dat er wordt aangesloten bij de lange termijngroeitrends. Deze blijven, ondanks de crisis, toch overeind staan. Voor PGGM betekent dat onder meer investeren in bedrijven die zich focussen op klimaat, gezondheid, voedselzekerheid en waterschaarste.

Gaan impact en winst hand in hand?
De paneldiscussie gaat daarna onder meer in op de vraag hoe impact en winst zich tot elkaar verhouden, en of het een niet ten koste gaat van het ander. Dirk-Jan geeft aan dat voor PGGM geldt dat ze een fiduciaire plicht hebben, wat betekent dat ze een goed rendement moeten behalen voor hun deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om te beleggen in ondernemingen die geen winst maken, maar wel veel impact hebben. Maar in veel gevallen kunnen impact en winst heel goed hand in hand gaan benadrukt hij. Er is dus niet altijd sprake van een uitruil. Michelle vult aan dat een belangrijke variabele ook tijd is. Op korte termijn kan er misschien wel een uitruil zijn tussen winst en impact, maar op de lange termijn wint een bedrijf met een goed business model. Impact is daar een onderdeel van.
Bij het AASIF wordt daarom juist in toenemende mate ook geïntegreerd gerapporteerd, waarbij ook de sociale en maatschappelijke kosten en baten worden gemonetariseerd en meegenomen in de winstberekening. Op die manier wordt de daadwerkelijke impact zichtbaar. Dat brengt de discussie op een ander onderwerp; hoe kun je betrouwbaar impact meten?

Impact meten
Dat was een van de onderwerpen waar ook Sir Ronald Cohen, een van de grondleggers van impact investing, een belangrijke bijdrage aan leverde. Zijn pleidooi was dat vooral overheden een belangrijke rol hierin hebben, om de kaders te stellen over hoe impact gemeten moet worden. Want alleen als je het over hetzelfde hebt, kun je producten en prijzen vergelijken. Op basis van de true price. Hierbij trok hij een belangrijke parallel met de beurscrash in 1929. Na de crash zijn er, mede op initiatief van investeerders, vanuit de overheid regels en richtlijnen gekomen over accounting. Er is nu een kans om een standaard te ontwikkelen voor het rapporteren van sociale en ecologische kosten en baten van producten en bedrijven. Want het wordt niet altijd alleen gedaan omdat het niet geaccepteerd is, maar vooral omdat er geen standaard is.

Op naar impact capitalism
Zowel de panelleden als de deelnemers waren het erover eens: de coronacrisis biedt vooral kansen voor impact investing om een vlucht te nemen. Een belangrijke stap zit in het inbouwen van de standaarden in accounting voor sociale en ecologische impact. De coronacrisis lijkt daar de uitgelezen aanleiding voor. We kunnen nu een economie ontwikkelen die de stap maakt van, zoals Sir Ronald Cohen verwoordde: “selfish capitalism to impact capitalism.” 

(bron De Dikke Blauwe – 20 mei 2020)

Tracker Tips: Goede doelen ETF’s

In Amerika hebben liefdadigheidsinstellingen aansluiting gezocht bij de fondsindustrie om maatschappelijke verantwoorde trackers te lanceren. Het idee daarbij is om specifieke sociale factoren te introduceren, zoals dierenwelzijn of mensenrechten bijvoorbeeld.

Naar verwachting zullen de eerste Goede doelen ETF’s in het eerste kwartaal van dit jaar hun intrede doen. Het nieuwe concept zou aantrekkelijk kunnen zijn voor goede doelen die op zoek zijn naar een nieuw, jonger donorbestand.

Ideale bruggenbouwer

Volgens algemeen directeur Ethan Powell van Impact Shares, de eerste non-profit aanbieder van ETF’s in de Verenigde Staten, is een tracker de ideale manier om geld aan het werk te zetten voor goede doelen.

Zijn missie is om de wijze waarop met donaties wordt omgegaan te moderniseren. Inmiddels is er al met een aantal organisaties een partnerschap aangegaan.

Het uiteindelijke doel is voor elke specifieke sociale factor een afzonderlijke belegbare tracker te introduceren om investeerders de mogelijkheid te bieden hun voorkeuren te prioriteren.

Structuur

Het is veel moeilijker om een bedrijf te kwantificeren op basis van een positieve sociale impact, dan op het milieuvriendelijke aspect bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van een eigen systeem om aandelen te rangschikken naar social metrics is een uitdaging.

Men kan daarom beter direct samenwerken met het goede doel en gebruik maken van de ervaring die deze organisaties hebben om betrouwbare statistieken te creëren op basis van hun begrip van de sociale factor.

In associatie met de partner zal een portefeuille van effecten samengesteld worden die aan de social impact criteria voldoet. Een derde partij zal vervolgens de portefeuille naar de bredere markt optimaliseren. Het resultaat is een samenwerkingsverband tussen beleggers en filantropische experts, waarbij de samenstelling van de portefeuille een dynamisch karakter zal hebben.

Verdienmodel

In de praktijk zal Impact Shares de dagelijkse vermogensbeheeractiviteiten van de samenwerkingspartner overnemen tegen een jaarlijkse service fee. Powell schat dat de donatie-advieskosten 0,50 procent op jaarbasis zijn.

Impact Shares zal proberen financiële bèta te genereren met alleen bedrijven die aansluiten bij de specifieke missie van elk goede doel. Powell noemt het resultaat sociale alpha. Het concept kan ook interessant zijn voor instellingen die op zoek zijn naar stabiliteit.

Volgens Powell kunnen non-profitorganisaties via ETF’s levenslange betrokkenheid bij investeerders hebben.

(Bron : door  gepubliceerd 

Hoop van hart dat dit idee navolging gaat krijgen in Nederland. Op dit moment wordt er al wel meer gekeken naar de SDG’s (sustainable development goals) .
Met steun van organisaties, die maatschappelijk verantwoord beleggen een warm hart toedragen, zou men in samenwerking met een liefdadigheidsinstelling middels donaties dergelijke beleggingsfondsen kunnen lanceren

Maatschappelijke betrokkenheid mag niet te veel kosten?!

Het aantal duurzame ondernemingen in Nederland neemt snel toe. Afnemers doen graag iets terug voor het milieu, maar niet tegen iedere prijs.

De duurzame bedrijven uit de ranglijst van snelgroeiende bedrijven, de FD Gazellen, zetten zich in voor verandering door minder energie en grondstoffen te gebruiken en producten te hergebruiken. Die focus op het milieu zorgde ervoor dat deze bedrijven bovengemiddeld snel groeien.

Ze zijn een uitzondering in Nederland. Recent onderzoek van het Erasmus Research Institute geeft aan dat slechts 8,1 procent van de banen in Nederland is toe te schrijven aan de zogenoemde ‘circulaire economie’. Hoewel hun aantal snel groeit.

Ron Speksnijder van Mauron, aanbieder van tweedehands kantoormeubelen, ziet twee trends. Allereerst denken bedrijven steeds meer na over duurzaamheid, hergebruik en ‘upcyclen’, oftewel het vernieuwen, verbeteren en aanpassen van gebruikte producten. Maar de belangrijkste reden voor de groei van zijn bedrijf is heel Hollands. ‘De crisis is de versnellende factor geweest. Niet de volle mep betalen, maar wel iets goeds krijgen. Meer voor minder’, aldus de FD Gazelle.

‘Onze klanten zitten het meest in het mkb’, vertelt Florian Minderop, medeoprichter van MisterGreenLease, een leasebedrijf voor elektrisch vervoer. ‘Het zijn mensen die innovatief denken, maar vooral vanuit de eigen portemonnee.’

Het is een reactie die vaker gehoord wordt bij een rondgang onder de duurzame ondernemers uit de FD Gazellenlijst. Maatschappelijke betrokkenheid mag niet te veel kosten.

Minderop ziet het iedere dag in depraktijk van zijn bedrijf. ‘De lagere bijtelling voor elektrische auto’s is een mega invloed op de groei. Zo veel dat ik niet eens kan meten wat de andere invloeden zijn.’ Volgens de ondernemer, winnaar van een bronzen Gazellen in de regio West, staan we pas aan het begin van de duurzame ontwikkelingen. Naast Tesla maakt geen enkele fabrikant een elektrische auto die zich kan meten met regulier vervoer. Een kwestie van tijd, is zijn overtuiging. ‘De benzinemotor is uitontwikkeld terwijl batterijtechniek pas aan het begin van zijn innovaties staat. Iedereen ziet wat de twintigste eeuw ons gebracht heeft. Veel welvaart, maar ook de nadelen daarvan. Het is goed dat duurzaamheid meer op de agenda staat.’

Tim van Haaren van De Isolatieshop, een webwinkel voor isolatiemateriaal, herkent zich in de woorden van Minderop. ‘Vroeger werden isolatienormen opgelegd door de overheid, nu neemt de eindgebruiker steeds vaker het initiatief.’ Vooral op het gebied van minder energieverbruik. ‘Duurzame isolatie als schapenwol en vlas passen we nauwelijks toe’, aldus het Gazelle-bedrijf.

Willemijn Verloop van Social Impact Ventures, een investeringsfonds dat alleen in geld steekt in bedrijven die een positieve en meetbare impact hebben op mens en milieu, zegt: ‘De consument is gevoeliger geworden voor duurzaamheid, maar alleen bij een goed product voor een goede prijs.’ Volgens de impact-investeerder ontvangen missiegedreven ondernemers wel meer loyaliteit van hun klanten. ‘Kijk naar crowdfunding. Duurzame bedrijven halen sneller geld op dan anderen. Je hebt al snel de sympathie van het publiek.’

Hun aantal neemt sterk toeberekende McKinsey recent. Uit het onderzoek Scaling impact of the social enterprise sector blijkt dat het aantal duurzame bedrijven in de laatste vijf jaar met 70% toegenomen is. Met een totale omzet van €3,5mrd is de sector goed voor ruim 3% van de groei van het Bruto Binnenlands Product tussen 2010 en 2015.

Het grote aantal snelle groeiers wordt mede veroorzaakt doordat het een jonge sector is, vertelt Verloop. ‘Ze groeien harder dan het gemiddelde mkb, maar dat komt ook doordat het vaak nog om relatief beperkte omzetten gaat. Ze gaan sneller het peloton voorbij, maar niet in absolute aantallen.’

(bron : FD )

Aanjagers ‘impactbeleggen’ zien nog veel onwennigheid