Berichten

Sociale missie van ondernemers in wet opnemen

Maatschappelijk gedreven ondernemers moeten een aparte juridische status krijgen in het Burgerlijk Wetboek. “Bestuurders moeten kunnen worden aangesproken op hun maatschappelijke missie.”

Een stimulans die wij enkel kunnen toejuichen. Juist omdat ze die koplopers van de economische vooruitgang zijn, zoals Mark Hillen (SeNl) ook aangeeft.

Ze zijn bezig aan een flinke opmars, de sociaal ondernemers in Nederland. Het verschil met een ‘gewone’ ondernemer is dat zij primair een maatschappelijke missie hebben en maatschappelijke meerwaarde willen creëren. Zij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, zorgen voor een eerlijker inkomen voor boeren in ontwikkelingslanden, of bijdragen aan een schonere leefomgeving.

Hun bestaansrecht is niet gebaseerd op de wens om zoveel mogelijk winst te maken voor eigenaren of aandeelhouders, maar op een streven om iets goed te doen voor mens of milieu. Zoals Tony’s Chocolonely. Het gaat deze onderneming niet zozeer om het verkopen van zoveel mogelijk repen – dat is een mooie bijkomstigheid – maar om het helpen van cacaoboeren.

Lees hier de rest van dit artikel en hoop met ons dat we nu inderdaad ook als Nederlandse overheid niet meer achter de feiten aanlopen. In tal van andere Europese landen bestaat zo’n speciaal label al een tijdje.

Ontwikkelingen van de Social Enterprise sector in kaart

Het McKinsey rapport ‘Scaling the Impact of the Social Enterprise Sector’ brengt de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland in kaart en geeft een overzicht van hoe de sector er momenteel uitziet.

Er is veel gebeurd en we zijn benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen en hoe we omgaan met deze inzichten en de uitdagingen die voor ons liggen.

Hier de meest opvallende (het rapport is trouwens in het Engels geschreven):

  • De twee meest populaire impactsgebieden voor social enterprises zijn ‘duurzaamheid’ en ‘arbeidsparticipatie’, terwijl qua industrie veruit de meeste ondernemingen actief zijn in ‘gezondheid en welzijn’.
  • Slechts 50% van de ondernemingen doet aan een vorm van impactmeting, terwijl het belang hiervan enorm is; onder andere om kapitaal aan te trekken en klanten te binden, evenals om de zichtbaarheid en het imago van social enterprises te verbeteren. En vergeet hierbij de verbetering van de mogelijkheden van opschaling en verscherpen van de organisatie niet …

De meesten meten niet, omdat ze niet weten hoe, of hebben hiervoor niet het benodigde geld/kennis of menskracht om een dergelijke meting uit te voeren.

  • Serious business.. In de afgelopen vijf jaar is het aantal social enterprises met 70% toegenomen, zijn er meer dan 25.000 banen gecreëerd en heeft de sector bijgedragen aan 3% van de toename in BBP.
    De grootste groei is toegeschreven aan de nieuwe ondernemingen. Bestaande laten zich terug houden van groei door ofwel de mindset (meer omzet kan niet samengaan met meer social impact) ofwel het gebrek aan kennis en vaardigheid om ander soort financierders en klanten aan te trekken.

Bekijk en download hier het volledige McKinsey rapport.