Berichten

Wil jij de nieuwsbrief ook ontvangen ?!

Om de twee maanden een nieuwsbrief maken is een aardig doel dat we ons gesteld hebben. Deze belofte proberen we ook steeds na te komen,  natuurlijk ook omdat er wat te melden is ;-).
Dat betekent dat de derde editie van deze vernieuwde nieuwsbrief alweer aan verschijnen toe is en dat gebeurt in de derde week van juli !

Gevuld met nieuwtjes van ondernemers uit het netwerk, lopende projecten en eventueel ander nieuws van mooie initiatieven. Natuurlijk is de lengte gelimiteerd dus kunnen we helaas niet alles plaatsen wat we willen melden. Dat doen we tussendoor wel weer via deze site.
Voor diegene die de eerste twee nummers nog willen lezen , bij deze.

Nieuwsbrief nummer 1 2012
Nieuwsbrief nummer 2 2012

Wil jij deze nieuwsbrief ook ontvangen, meld je dan nu aan via aanmeldennieuwsbrief  en je ontvangt zes keer per jaar het nieuws in jouw mailbox.

Tribe Night en de komst van de Brutalisten….

Afgelopen woensdag avond was het dan zover; de Tribe night Brutale Vragen, georganiseerd door DownsideUp. , naar eigen zeggen een eigenzinnig bureau dus een uitstekende plek voor een brutale avond.

Zonder enig idee wat te verwachten ging ik erheen en kwam helaas wat te laat aan. Fietsenpech en dat deed mij alvast een vraag stellen; waarom nu? Verregend en gehaast aangekomen schoof ik na een welkome kop koffie aan bij de “Tribe”.

Het viel me op dat het een jonge club mensen was wat bij mij de vraag opriep of “ouderen” geen Brutale Vragen (meer) stellen ? Ik kende er toch genoeg ;-).
Al gauw merkte ik de energie, de fun en het enthousiasme van iedereen om openlijk met elkaar te delen wat voor hun nu eigenlijk een Brutale Vraag was en waarom. Was verrast hoe zon groep redelijk onbekenden zo snel zo open was naar elkaar toe.

De kernvraag van de avond was ‘Hoe jaag je vernieuwingen aan door brutale vragen te stellen?’
Om daarachter te komen zal je eerst willen weten wat überhaupt brutale vragen zijn ? Wie bepaalt of een vraag brutaal is of niet? En zijn ‘brutale vragen’ alleen brutaal omdat niemand ze durft te stellen? En waarom stellen mensen ze niet en waarom zou je ze wel stellen ?

In groepen van vier ging je langs al deze vragen en wisselde je met elkaar uit. Dat bracht vele inzichten en het mooie was dat aan welke tafel je ook zat er veel van dezelfde basis elementen terug te vinden waren. Zo kwam er steeds weer naar voren dat Brutale Vragen elementen als humor, kwetsbaarheid, authenticiteit en doelgerichtheid in zich hebben. Dat ze geen negatieve weerklank hoeven te hebben en ook aardig geweldloos zijn. Geen doel op zich maar een middel.

En toen was het tijd om aan de slag te gaan. Een Tribe Night is immers niet zo maar een avond van uitwisselen;  je gaat ook echt aan de slag, op de avond zelf en ook daarna. De bedoeling is samen een Manifest te maken in de vorm van een online minimagazine.

Foto’s werden gemaakt van zowel de mensen als de blauwdrukken en er werd ook een geheel nieuw woord toegevoegd aan het woordenboek; Brutalist.
Wat dat nu voor iemand is kan je
straks lezen in het minimagazine waar je dan ook alle antwoorden kan vinden die jij hebt over brutale vragen en wat deze teweeg kunnen brengen.  Wellicht proef je dan ook wat van de sfeer van de avond.

Dus let op : de Brutalisten komen eraan en een brutalere wereld is wellicht ook een beetje mooiere wereld ; verrassend in ieder geval wel….

 

 

 

Pagina's

Leertraject Impact gericht werken

In Nederland groeit het aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven en sociale ondernemingen gestaag.  Jouw organisatie is daar een van. Je werkt aan diverse thema’s,  als inclusie, participatie, armoede en zorg, eenzaamheid, waarmee je diverse (kwetsbare) doelgroepen bereikt en maatschappelijke problemen het hoofd biedt.
Deze aanpak roept vaak vragen op.

 • Hoe weten we als organisatie dat onze aanpak werkt?
 • Hoe tonen we aan financierders en gemeenten wat onze projecten daadwerkelijk bijdragen?
 • Hoe beoordelen we projecten bij voorhand goed op hun effecten, passend bij onze missie en visie?
 • en naderhand op hun verantwoording (kwantitatief en kwalitatief)?
 • Hoe tonen we de waarde van  samenwerking en ondersteuning  aan?

Waarom Impact gericht werken?

In de praktijk blijkt het voor vele sociaal ondernemers en organisaties en projecten met een maatschappelijke relevantie een uitdaging om aan te tonen welke impact hun inzet heeft, terwijl dit jou en jouw organisatie zoveel kan opleveren:

 • Inzicht in jouw aanpak en daarmee meer tools om te (blijven) sturen op impact, waardoor jouw aanpak nog effectiever wordt.
 • Jouw impact vergroten waardoor je nog meer kan betekenen voor die of datgene waar je het voor doet.
 • Impact gericht  communiceren met jouw stakeholders, zowel intern als extern. (als bijdrage aan jouw vrijwilligersbeleid, of ten behoeve van ondersteuning door lokale overheden)
 • Jouw impact in kaart hebben en dit proces te borgen stimuleert verduurzaming van jouw project ,
 • Stakeholders zien en horen wat werkt en waarom dat zo waardevol is.
 • Praktische handvatten om impact gericht te werken, te monitoren, evalueren, valideren en borgen in de organisatie en beleid.
 • Omdat er meer elementen van waarde in jouw aanpak zitten die van waarde zijn en ook die kan je meetbaar maken

Waarom een leertraject?

Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties kostbaar, ingewikkeld en het ontbreekt vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren.  Toch is impact meten meer dan een momentopname en is het van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan.
Daarom heeft Selab.nl  het leertraject impactgericht werken ontwikkeld.
Impact gericht werken, de effecten daarvan en het meten leren door te doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop.

In een half jaar tijd gaan de deelnemende organisaties door middel van werksessies van een dagdeel per maand aan de slag.
Kennis delen met anderen en ook aan de slag met jouw eigen casus en organisatie.

Zes dagdelen en een eind bijeenkomst (1 dagdeel per maand, tussentijdse opdrachten, eigen tijdsbesteding ongeveer 2 uur per mand). .
Elk dagdeel behandelt een bouwsteen, van context en focus, naar de theory of change, methodieken, meetplan ontwikkeling, data verzameling  en tools en hoe je deze direct in praktijk kan brengen.
Ook komt impact management aan bod en er zijn expertsprekers, zoals story telling om je die vaardigheid ook mee te geven. Vraag hier het gedetailleerde programma aan

Voor wie

Sociaal ondernemers (startend of al langer werkzaam), andersoortige maatschappelijk relevante organisaties, lokale overheden, intermediairs en maatschappelijke initiatieven.
Deze training  is voor iedereen toegankelijk uit deze doelgroepen. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie. . Neem voor meer informatie contact met ons op.
Mocht je dit leertraject willen aanbieden aan jouw leden (als branchevereniging bvb) of in-company willen geven, neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden te bepreken.

Resultaten na afloop

  • Kennis en tools om zelf impact te evalueren. Deze te blijven aantonen en inzichteljk te maken.( aan alle stakeholders).
  • Praktijkkaders om direct mee aan de slag te kunnen. Theorie en praktijk (en hopelijk inspiratie 🙂
  • Passend meetplan voor nu en de toekomst waar je direct mee aan de slag kan
  • Aanpak van jouw organisatie aan te scherpen: leren en verduurzamen.
  • Praktische handvatten om te evalueren , rapporteren en communiceren.
  • Borgen in jouw organisatie. Hoe jouw impact te “managen”en te maximaliseren.
  • Verantwoording kunnen afleggen door jouw impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting lokale overheden, financiers en andere samenwerkende partners.
  • Impact management ; impact vergroten en impact gericht werken en communiceren. Zo krijgt impact gericht werken een structurele plek in organisatie en beleid.

Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. –Ilse Balis (VERSO)

Impact maak je samen!

Om het traject rond impactmeting meteen te gebruiken, wilde ik het nu inzetten bij de nieuwe projecten waar collega’s in oktober mee starten – Daria (VFG)


Hoe en wat gaan we doen?

 • Het traject duurt 6 maanden en bestaat uit 6 werksessies (dagdeel) en 2 intervisie/reflectie/coachings momenten .
  We sluiten  af met een eindpresentatie van de resultaten in bijzijn van door jullie uitgenodigde stakeholders en die uit ons netwerk.
  T
  ijdens de intervisie/coaching  kunnen de deelnemers (per organisatie) hun vragen een-op-een  voorleggen aan de trainer.
  Een  keer per maand is er een werksessie: een mix van theorie en praktijk en van online en offline leren. Er is voldoende  ruimte voor uitwisseling en kennis deling met de andere organisaties.

De deelnemers krijgen na elk dagdeel een one-pager en opdracht, waarbij ze zelf aan direct de slag kunnen gaan met  impact gericht werken en evalueren, samen met hun collega’s en (externe)  stakeholders. 

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Dat betekent dat jouw investering 1.500 euro voor het gehele traject is! De locaties wisselen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen)  en zijn altijd goed bereikbaar. Eenmaal gestart op een bepaalde locatie blijft deze hetzelfde. Kijk in de agenda voor start data en locatie. (* excl. btw).

Dus wat let je om samen met andere organisaties dit traject aan te gaan of nodig een van jouw samenwerkende partners uit.  Win-win-win situatie!

Hieronder vind je een beknopte weergave van de modules en hun onderliggende bouwstenen. Vraag gerust ons complete programma en infographic aan!


De dagdelen, globaal beschreven

Dagdeel 1 – dagdeel 3
In deze dagdelen leggen we de basis voor de ontwikkeling van jouw meetplan  op maat.
Jouw impactdoelen worden inzichtelijk en context, focus en strategie van jouw impact evaluatie.

O.a.
Bepaling van  context , focus en  strategie  voor jouw impact evaluatie en  de doelen ,
Theory of Change  en de stakeholder analyse die samen hangt met deze Verandertheorie(en).
Ontwikkeling van jouw meetplan(nen) en planning en organisatie
Handvatten vanuit onderzoek en ruim opgebouwde database van indicatoren en methodieken (sdg’s, wetgevende kaders)
Data verzameling—Tips, opzet en planning

* organisaties die daarvoor al een basis hebben gelegd,maken hierbij een verdiepingsslag

Na elk dagdeel krijg je tips mee, vanuit de theorie,  praktische kaders en handvatten,  en een opdracht die aansluit om makkelijk de volgende stap te nemen.

Dagdeel 4- Dagdeel 6 en eind evenement
Tijdens deze dagdelen scherpen we jouw meetplannen aan en geven handvatten hoe data en gegevens te analyseren . Toegespitst op jouw doelen en geschikte methodieken en tools.
Impact gericht werken en impact management  maken jouw organisatie en of project klaar voor een impactvolle toekomst, waarin jij het verschil kan blijven maken.

O.a.
Resumeren , scherpstellen en effectief toepassen van gekozen meetmethodieken
Implementatie van jouw impact gerichte data verzameling- data analyse, tips & tricks.
Expert op Storytelling
Impact mapping –
Impact gericht werken– Impact management
Impact maken en impact monitoren :meten-rapporteren– leren en sturen – borgen
Impact gericht communiceren en rapporteren
Expert spreker – Inspirerend praktijkvoorbeeld

En we sluiten af met een inspiratie sessie met diverse stakeholders uit ieder en ons netwerk.

Impact maak je immers samen!


Het gedetailleerde programma opvragen , andere informatie of aanmelden  ?

Over Evenaar & Partners

Over Evenaar & Partners

Het motto sociale innovatie en daarbij een maatschappelijke waarde leveren t.b.v. de samenleving heeft betrekking op (bijna) alles wat Evenaar & Partners bedenkt, ontwikkelt of uitvoert.

Evenaar & Partners is een samenwerkingsverband van zelfstandig professionals, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ondernemende individuen, die op eigen titel hun bijdrage leveren op verschillende gebieden. In de afgelopen vijftien jaar heeft het netwerk zich verstevigd en blijkt kennisdeling en samen optrekken steeds essentiëler.
Inmiddels is E&P ook lid van de cooperatie Selab waarbij die samenwerking nog eens wordt verstevigd.

De netwerkorganisatie is de basis: vrije wil, een goede kijk op eigen competenties én oog voor de toegevoegde waarde van het netwerk voor de realisatie van zowel de gezamenlijke, als de eigen doelen. Prettig, fijn, inspirerend en energiek samenwerken. We benutten elkaars ondernemerschap en initiërend en vernieuwend vermogen. Op deze manier zijn er al diverse projecten van de grond gekomen.

Zo kijken we ook naar vernieuwende manieren van ondernemen en hoe we de samenleving samen een stukje mooier kunnen maken. Als sociaal ondernemers pakken we een maatschappelijk probleem op een bedrijfsmatige manier aan en brengen daarmee een sociale verandering teweeg.
Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te groeien en dergelijke initiatieven duurzaam uit te kunnen blijven voeren .Met als ultieme drijfveer “doen wat ertoe doet”. Op weg naar een inclusieve samenleving. De toekomst is nu!

Over Marguerite Evenaar

Van jongs af aan was het al mijn gewoonte om gewone dagelijkse dingen op een andere manier te doen. Ik was nieuwsgierig en soms wellicht een tikkeltje eigenwijs.
Het was dan ook niet vreemd dat ik vlak na mijn eerste baan in de marketing koos voor het zelfstandig ondernemersbestaan. Na een aantal jaren als ondernemer te hebben gewerkt – enkele jaren in het buitenland – deed er zich een kans voor om ervaring op te doen in het reguliere bedrijfsleven, ondermeer als marketingmanager in de ICT.
Dat pastte bij dat moment.

Het roer om

Toch kroop het ondernemersbloed waar het niet gaan kon en besloot ik na een aantal jaren het roer om te gooien. Na een periode van de nodige bezinning en een wellicht clichématige ( letterlijke en figuurlijke) reis van bewustwording en persoonlijke groei, was de tijd rijp voor een nieuw begin. Ik wilde mijn talent, kennis en ervaring inzetten op een manier die niet alleen mijn klanten en contacten inspireert, maar ook mezelf. Na bijna vijftien  jaar Evenaar & Partners kan ik stellen dat dit zeker gelukt is.
Door mijn eerdere ervaring met het opzetten van verschillende ondernemingen in diverse branches en een rugzak van ervaring, kennis en opleiding, was een ondernemersadviesbureau een passende keuze. En dan niet zo standaard, wel eentje met een toegevoegde waarde en innovatieve aanpak.

Wat beweegt me

Ik houd ervan om met ondernemende mensen te werken, die een betrokkenheid hebben bij de leefomgeving om hen heen. Het is mooi om sociaal ondernemers te coachen bij het bereiken van hun doelen, bij de dingen waar hun hart ligt. Veel aan het ondernemerschap valt te leren en er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. De meesten kiezen niet zo zeer voor het ondernemerschap, maar willen iets doen, waarvoor ze een passie hebben en waarbij ze een impact willen maken op de samenleving; hun bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Op een innovatieve manier.
Goede begeleiding zorgt er voor dat je als ondernemer meer kans van slagen hebt en dat je flexibeler en creatiever kan ondernemen.

“een open en transparante ‘begin-bij-jezelf’-visie, met aandacht voor de mens en daarbij ook het resultaat niet uit het oog verliezen.”

Ik geloof in de balans tussen idealisme en realisme en vertaal dat in een aanpak, die je helpt bij ondernemen, zoals je dat graag wil. Op een manier, die je ook nog in staat stelt een brood bij de bakker te kopen en jouw aanpak te verduurzamen.

Sociaal ondernemerschap centraal

Zelf kijk ik graag naar vernieuwende manieren van ondernemen en hoe we de samenleving samen een stukje mooier kunnen maken. Inmiddels krijgen steeds meer van dit soort dromen en idealen vorm en ook een naam. Tegenwoordig is sociaal Marguerite Evenaar (2)ondernemerschap geen nieuwe term meer. Een sociaal ondernemer pakt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier aan en brengt daarmee een maatschappelijke verandering te weeg. Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te verduurzamen en op te schalen.  Daarmee jouw impact te vergroten voor een langere tijd. Voor mezelf betekent dat een balans tussen idealisme en realisme en tussen hoofd en hart. Van daaruit werken en ondernemen brengt me elke dag weer energie en inspiratie.

Doe het niet alleen

Zoals de naam Evenaar & Partners al aangeeft, werk ik niet graag alleen. Deze netwerkorganisatie gaat betekenisvolle relaties aan, ontwikkelt en onderhoudt ze. Dat is wel de kern en geeft een bepaalde meerwaarde, waar niet alleen de samenwerkende partners en ik van genieten maar ook de organisaties. Ook verbinden we graag en stellen daarvoor het gehele netwerk ter beschikking als ook de kennis die we ontwikkelen en ook graag delen.
Inmiddels is E&P ook lid ( en bestuurder) van Selab.nl  en verstevigt daarmee deze wijze van samenwerken.

Enige Partners


Bestuurder van Se.lab Cooperatie

Social Enterprise Lab  (Se.lab) verbindt studenten, universiteitsmedewerkers, professionals, experts en ondernemers met elkaar. Centraal staat het werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, leren en realiseren. Ons motto: action > learning > impact. Programma Impact is een van de programma´s die verder ontwikkeld en uitgevoerd wordt en Marguerite Evenaar is daarvan de trekker. (Marguerite@selab.nl)


CERES

CERES is in november 2011 ontstaan vanuit de behoefte om vrouwen bewust te maken van iets dat al sinds 2009 bij de hoogste politieke organen werd besproken.  Marguerite is aan Ceres verbonden als ambassadeur en treedt als spreker op over de thema’s voedselzekerheid en voedselverspilling.


Vanuit Selab.nl hebben wij een vormingstraject opgezet in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. Een jaar lang trainen wij ledenfederaties in impactgericht werken t.b.v. hun beleid en maatschappelijke waarde. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het hen  in staat stelt om elkaar te inspireren. Samen maken we werk van een leertraject onder de deel nemende federaties, zodat we samen kunnen inzetten op het communiceren van onze sociale impact.

Onder de deelnemende organisaties o.a. :Vrouwenraad Vlaanderen, VFG, MinderhedenForum