Berichten

Zonnetje schijnt op VITO

Elke keer als Marc Harens, part time project manager , en ik in overleg gaan over VITO en daarvoor op uittrekken schijnt het zonnetje. Op zich niets bijzonders zij het dat het de afgelopen weken vooral veel heeft geregend.

Wij zien het zelf als een positief teken voor dit mooie trainingsprogramma en de laatste tijd valt alles op z’n plek. De teksten zijn aangescherpt, de mailinglijst uitgebreid en er verschijnen blogs met meer informatie.  VITO krijgt betekenis en inhoud en de kern van het weekend vinden we ook terug in de weg ernaar toe.

We staan wellicht in het midden van de weg en gaan wel iets minder snel dan gewenst. De datum is inmiddels verplaatst naar november waardoor er ook voldoende tijd is die solidaire pot geheel te vullen en het trainingsprogramma aan te scherpen. De communicatie komt steeds meer op gang en de eerste deelnemers hebben hun interesse aangegeven.

De betekenis en waarde van het solidariteitsprincipe heeft nog wel wat extra aandacht nodig. We merken dat niet iedereen altijd het principe van een Solidair Fonds begrijpt en de gedachte die daar achter zit.  Als je op de Wiki zoekt op het begrip Solidariteit krijg je een rij van definities en omschrijvingen die allerlei associaties oproepen; van de poolse vakbond tot een middel om sociale cohesie te stimuleren.

Voor ons komt de definitie ” dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden,” het dichtst in de buurt van de wijze waarop we het solidariteitsbeginsel hanteren voor VITO.
Een keten van ondernemers die elkaar stimuleren, inspireren en ook ondersteunen voor, tijdens en na het weekend. Ook de solidariteitsgedachte  dat ondernemers  met een hoog inkomen relatief meer betalen c.q. bijdragen dan de ondernemers met een laag inkomen vinden we terug in de deelname prijs van het weekend en hoe de echte kosten worden gedekt.

De vraag of deze ondersteuning uit een soort van medelijden voortkomt en dat het zieligheidsgehalte van het weekend daardoor hoog is kunnen wij met een hardgrondig nee beantwoorden. Wat is er zielig aan aan krachtenbundeling , het delen van kennis, samenwerking, sociale betrokkenheid en de “voor en door ondernemers” gedachte ?

Deze saamhorigheidsgedachte, de bovenstaande elementen en de wijze van invulling van het weekend maken VITO net een beetje anders;  in onze ogen speciaal en vitaal 😉

Pagina's

Workshops en trainingen

Workshops & trainingen

In de trainingen en workshops van Evenaar & Partners en Selab maak je jouw dromen en doelen concreet, zodat je ze ook werkelijkheid ziet worden. Waar nodig, ga je aanscherpen of aanpassen. Je krijgt praktische handvatten aangereikt, die gestoeld zijn op gedegen kennis en ervaring vanuit het werkveld, aangevuld met de kennis en ontwikkelingen van nu.
Inspirerend , stimulerend en praktisch toepasbaar.

Evenaar & Partners en Selab verzorgen workshops en trainingen op de volgende gebieden:

  • (Social) impact meten
  • Sociaal ondernemerschap op diverse aspecten, informerend, lerend, interacterend
  • Nieuwe business modellen en innovatieve financieringsvormen

Sommige trainingen en workshops zijn in samenwerking ontwikkeld. Helder en duidelijk, altijd afgestemd op de aanwezige deelnemers en hun kennis en vaardigheidsniveau. De interactie tussen de deelnemers – het met elkaar uitwisselen, kennis en ervaringen delen en verbinden – is een belangrijk onderdeel.

Ik geniet er iedere workshop of training weer van om de nieuwsgierigheid bij deelnemers aan te wakkeren, om buiten de geijkte kaders te denken en weer van elkaars inzichten te leren. Waardoor wij allen meerdere kansen en mogelijkheden zien, en daar doelgericht naar gaan handelen. Met als resultaat: meer impact! Ik hoop je op een van de trainingen of workshops te ontmoeten.


Meer weten over een workshop of training?

Agenda

De volgende trainingen worden binnenkort gegeven:Mijn sociale onderneming

Kom met jouw idee of plan naar de training en je krijgt concrete handvatten hoe dit alles op een ondernemende(r) manier op- of voort te zetten. Geschikt voor o.a. sociaal ondernemers, projecten die sociaal ondernemend(er) willen worden en de publieke sector die meer wil weten over deze vorm van ondernemen. Meer zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid voor jouw project op een ondernemende manier.Impact gericht werken – zelf aan de slag!

Als sociaal ondernemer, NGO of non-profit is het steeds belangrijker om te weten wat voor impact je hebt op de maatschappij. Niet alleen voor je stakeholders, ook voor jouw eigen organisatie. Het evalueren  van impact is meer dan meten alleen.
Met deze trainingen wordt impact meten praktisch, betaalbaar en haalbaar. En leg je een goede basis om de opbrengsten in de organisatie te borgen en daar de vruchten van te plukken. (communicatie, financiering, etc)Mijn financieringsmix 

Je bent sociaal ondernemer en hebt startkapitaal nodig, of je bent al wat jaren onderweg en wilt een nieuw product lanceren, je business uitbreiden of jouw impact vergroten, en hebt groeikapitaal nodig.
Naast crowdfunding en financing  zijn er ook veel hybride vormen van innovatieve financiering mogelijk, zeker op sociaal ondernemend vlak.


Ervaringen van deelnemers


“De interactieve uitwisseling met andere deelnemers door de oefeningen was waardevol”

“Ik  ben meer mogelijkheden gaan zien voor partnerships.”

“Mijn pitch is zeker verbeterd. Het past meer bij mij en het werkt ook beter naar anderen.”

Meet impact niet om het meten, maar om wat het brengt”. Dat is pas #impact! Inspirerende workshop

Een intensieve en rijke training over het meten van impact. Verhelderende werkvormen waardoor je als deelnemer scherp wordt gesteld. Mijn vraagstelling werd concreter gedurende de training en werd aangevuld met nieuwe inzichten.