Feedback; onontbeerlijke voeding voor trainers

Feedback is voedsel voor kampioenen hoorde ik ooit. Net zo belangrijk als een goed ontbijt werd eraan toegevoegd. En ja, het is waardevol feedback gedurende en na een training te vragen.

Afgelopen week hadden we een eerste feedback sessie op alle leertrajecten van de Belgische organisaties. Waardevol omdat elke trainer het op geheel eigen wijze doet, de groepen zeer divers zijn samengesteld en we benieuwd waren naar elkaars ervaringen.

En ook wij gingen aan de post its :-).
Nu is dit een tussentijdse evaluatie, een intervisie moment, aangezien alle trajecten nog bezig zijn en ook de deelnemers , behalve tijdens de training uiteraard, nog niet door de koepelorganisaties bevraagd zijn op hun eindresultaten en ervaringen.

We hebben het op diverse aspecten bekeken en vanuit ieders perspectieven.
Wat waren de verwachtingen van de deelnemers voorafgaand aan de training?  Hoe was de praktische organisatie en hoe was het met collectieve groepen te werken, die zeer divers (kunnen) zijn?
Hoe en wat doen we na afloop en wat kunnen ze?
Hoe was het om met een combinatie van on-line en of-line te werken?
Hoe past de een-op-een coaching in deze opbouw? Houden we rekening met de leercurve van de deelnemers en de maturiteit van hun organisatie?

Door dit soort zaken vanuit alle hoeken te bekijken en op de plussen en minnen in kaart te brengen, hebben we een mooi algemeen beeld gekregen.
Het was immers voor de koepelorganisaties de eerste maal een dergelijke uitvraag op impact te vervullen. En voor ons als trainers zeker niet de eerste keer training op deze materie. Wel soms nieuw op elementen in deze opbouw.

Het was goed om te horen dat er bepaalde dingen waren waar we allemaal tegenaan lopen als ook de deelnemers. En naast die verbeterpunten waren er ook al mooie ervaringen te delen over wat zon leertraject de organisaties brengt, als ook voor ons, als trainers. Mooie tips, baten en de betrokkenheid en gedrevenheid die ik hoor bij de organisaties weerklinkt ook in de trainers..

Het is fijn dat we allemaal durven en willen reflecteren,  in alle openheid. Naast dat we het horen en zien nemen we de terugkoppeling ook actief mee. Als ook de koepelorganisaties die het initiatief namen om hun organisaties de kans te bieden impact gericht te werken.

In de lopende leertrajecten en ook bij de nieuwe groepen, die nog gaan starten, zoals die van ons begin november. Wat behouden we, welke effecten heeft een dergelijk leertraject en wat halen de organisaties eruit?
En ook, wat kan er beter? Daarvoor hebben we al wel wat paaltjes verzet en wijzigingen doorgevoerd.
Zo hebben we bijvoorbeeld een gasttrainer die haar expertise geeft op een specifiek onderwerp,
Twee coachings momenten een-op-een en een slot event waarbij ook andere stakeholders kunnen worden uitgenodigd.

De praktische vertaalslagen houden we. We bemerken en horen van de deelnemende organisaties dat ze het direct in de praktijk kunnen gebruiken,, voor beleid, voor communicatie, voor financiering en voor nieuwe projecten en of opschaling van bestaande projecten. De diverse niveau’s van impact, op projecten en ook de effecten van de organisatie zelf, aansluitend op hun missie en visie.
En natuurlijk nemen we de reflectie van deze ochtend als ook van de twee lopende trajecten mee.

Naast dat de materie in beweging is en zich ontwikkelt blijft update van kennis en toepassing belangrijk. En zo bewegen we ook als trainer.
We zijn er voor de groep. Uiteraard met een zekere structuur, toch ook met voldoende flexibiliteit in de agenda, om te schakelen naar wat er nodig is. Soms de verhalen verteller of  kritische vragen steller om de antwoorden te laten ontdekken. Aan de zijlijn, een facilitator en misschien zelfs een entertainer. En soms een wandelende encyclopedie om de theoretische onderbouwing te duiden en die praktische vertaalslag te kunnen maken.

Wij kijken uit naar de volgende trajecten !

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *