Hemelbestormers: social impact bond geeft kwetsbare burger moed

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze ‘Hemelbestormers’ van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Vivian Kersten en Peter Broekmans, initiatiefnemers Rendiz

Rendiz draait rond het concept van de Social Impact Bond. De Social Impact Bond is een vernieuwende kijk op financiering van participatie.  De Rabobank financiert elk traject, Rendiz levert de begeleiding aan de deelnemers en de gemeente Venlo biedt deze trajecten aan inwoners met een uitkering aan. Voor elk geslaagd traject betaalt de gemeente de besparing die daarmee gepaard gaat. Er is een businesscase berekening gemaakt dat ongeveer 30 procent van de deelnemers duurzaam dient uit te stromen om een break even punt te bereiken.

Waarom wordt de zorg beter van Rendiz?

“Voor de start van dit traject hebben de drie partijen uitvoerig onderzocht wie hiervoor in aanmerking zou komen dan wel geschikt zou zijn; of binnen de gemeente Venlo voldoende kandidaten zijn; of de werkwijze van Rendiz aansluit bij de verwachtingen van de gemeente en of alle drie de partijen vertrouwen hebben in elkaar en de gestelde doelstellingen.  Door deze gedegen voorbereiding en gezamenlijk commitment is het een traject waarbij sprake is van een publiek-private samenwerking, een coproductie. En dat vertaalt zich concreet naar de samenwerking in de praktijk. De consulenten van de gemeente en de traject- en werkbegeleiders van Rendiz hebben een gezamenlijk doel: de deelnemer op alle mogelijke manieren ondersteunen zodat hij of zij de kans geboden wordt te participeren en zich daarmee te ontwikkelen.”

Op welk probleem in de zorg is Rendiz een antwoord?

“Door omstandigheden, levens ervaringen en teleurstellingen kunnen mensen zodanige ondersteuningsvragen hebben, dat ze niet vanuit één perspectief begeleid kunnen worden. Het kan zo complex zijn dat de deelnemer niet eens kan overzien welke stappen hij of zij zou kunnen zetten. De moed om dit te gaan doen ontbreekt dan ook. Anderen zouden wellicht zeggen dat de motivatie ontbreekt. Wij spreken liever van moed! En juist op dat onderdeel kan deze SIB een waardevolle bijdrage zijn aan het hele zorgpalet dat al bestaat. De deelnemer in de SIB krijgt de kans om samen met de trajectbegeleider zijn eigen situatie te analyseren, zijn doelen te formuleren en zijn actieplan op te stellen. En in de tussentijd kan hij of zij al meedraaien met de werkzaamheden op één van de locaties van Rendiz. De daar aanwezige werkbegeleiders helpen dan mee aan het verzamelen van de moed van de deelnemer.  Vervolgens kunnen specialistische vragen bij andere partijen worden neergelegd: verslaving, schulden, geen huisvesting? De deelnemer kan met hulp van de trajectbegeleider naar de juiste partners in het werkveld om hier actie in de ondernemen.”

Wat is tot op heden de meest markante ervaring?

“De beste ervaring is dat de samenwerking tussen de consulenten van de gemeente en de begeleiders van Rendiz echt goed verloopt. En dat zij zich allemaal volledig inzetten om deelnemers kansen te bieden. De eerste trajecten zijn in april gestart en op dit moment kunnen we helaas nog geen succesverhalen delen dat er al deelnemers zijn uitgestroomd naar een baan. Dat was vooraf ook niet te verwachting vanwege de uitdagingen die alle deelnemers hebben. Er zijn gelukkig wel deelnemers die al mooie stappen hebben kunnen zetten. We zijn er allen wel even stil van geworden toen we beseften hoeveel uitdagingen sommige mensen hebben en we begrepen hun gebrek aan moed of hun “uitstelgedrag”; soms lijkt het ook allemaal zinloos… Dat maakt ons bewust van onze rol om dan juist nog meer inzicht te krijgen in een situatie en proberen om daar op aan te sluiten met de begeleiding.”

Waar liggen de grootste kansen, wat is de grootste hindernis?

“De grootste kansen liggen bij de samenwerking tussen de partijen, de locaties van Rendiz waar deelnemers direct arbeidsritme op kunnen doen en zich ergens kunnen thuis voelen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De grootste hindernis ligt meestal in de situatie van de deelnemer zelf. Zodra hij of zij de eerste stappen durft te zetten en zich committeert aan zijn of haar plan zie je dat er een ontwikkeling op gang komt. Maar juist het bereiken van de deelnemer en het weten te overtuigen van de kansen die het kan bieden vergt enorm veel inspanning. Er is vaak sprake van twee stappen voorwaarts en weer drie stappen terug.”

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat Rendiz eind 2019? 

De ambitie voor 2019 is het behalen van die 30 procent duurzame uitstroom. Dat is in ieder geval een meetbaar resultaat. Daarnaast zouden wij al heel trots op de deelnemers zijn als ze zich verantwoordelijk zijn gaan voelen voor hun eigen traject en vertrouwen in ons hebben om hen daar in te ondersteunen. Want dan volgt de uitstroom vanzelf, ook al zou het dan in 2020 zijn.

(bron SKIPR 3 januari – hemelbestormers)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *