Impact gericht werken en meten in een leertraject

In 2018 startte ik vanuit Selab.nl ( Programma Impact) met ons team het leertraject Impact meten. Een traject om een aantal organisaties een jaar lang te begeleiden in Impact meten en Impact- gericht werken. Meer dan meten alleen.

Uitgezet door Verso en de Sociale Innovatiefabriek startten wij in België met een tweetal groepen.
Elke groep bestaande uit een aantal organisaties met een maatschappelijke relevantie en die dit leertraject inzetten als bijdrage aan hun strategische beleid.

De aanleiding

Sociale ondernemingen worden hoe langer hoe meer uitgedaagd om hun sociale impact aan te tonen. Een logische vraag gezien het belangrijke aandeel van gemeenschapsmiddelen in hun financieringsmix. Toch is het geen eenvoudige oefening. We denken bij impactmeting vaak spontaan aan terugverdien effecten en vermeden kosten. Sociale impactmeting is echter veel meer dan dat.
Sociale impactmeting verplicht organisaties niet alleen na te denken over het kiezen van indicatoren, het verzamelen van informatie en het verstandig communiceren over hun impact. Nog crucialer is dat sociale ondernemingen nadenken over de impact die ze willen realiseren en of ze daartoe wel de juiste dingen doen.

Waarom een leertraject?

De insteek van Verso voor dit leertraject is helder en sluit naadloos aan bij onze uitgangspunten betreffende sociale Impact meting.

Ilse Balis (VERSO) : “ Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Daarom zette Verso in het najaar van 2018 een vormingstraject op in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op.

“Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. “

Samen met de Sociale innovatiefabriek en de sector /ondersteunende organisaties (zoals Selab) maakt Verso dan ook werk van een leertraject onder de deel nemende federaties, zodat we samen kunnen inzetten op het communiceren van onze sociale impact.

Impact-gericht werken

Inmiddels zijn we zo goed als halverwege de leertrajecten. De off- en on-line benadering en de handvatten die ze onderweg meekrijgen maken het traject ook praktisch toepasbaar voor de toekomst: Impact gericht werken. Meer dan een momentopname.

Chloé Wolfs Stafmedewerker Sociare “In een samenleving waarin vermarkting zich opdringt, is er meer nodig dan enkel de subjectieve respons en appreciatie die veel sociale ondernemers in het socioculturele veld in de wandelgangen opvangen. Impactmeting is niet alleen bijzonder nuttig om die kwalitatieve parameters scherp te stellen, het is ook een waardevolle leidraad die je kan gebruiken om de toekomst van je organisatie verder vorm te geven.!”

En ook de Socialistische Mutualiteiten koepel had hun redenen om deel te nemen.

Sophie Beyers Nationaal verantwoordelijke VFG (Socialistische Mutualiteiten) “Als vereniging voor personen met een handicap streven we naar een volwaardig burgerschap voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De vraag is hoe we dit het best aanpakken. Met welke acties, activiteiten of campagnes maken we echt het verschil? Slagen we er in om bij het brede publiek effectief aan positieve beeldvorming te doen rond handicap? Versterken we onze leden met de huidige manier van informeren? Of moeten we ook op andere communicatiekanalen inzetten willen we op individuele personen impact hebben? We willen impact hebben, wegen op beleid en meewerken aan een inclusieve samenleving.

Daarom volgen we dit traject; om ervoor te zorgen dat wat we doen, ertoe doet voor mensen met een handicap.”

Ook in Nederland willen wij deze leertrajecten graag vorm geven en wij zijn er, meer dan,  klaar voor.
Zie jij als brancheverenging of sectororganisatie ook een meerwaarde voor jouw leden of wil je als sociale onderneming  een dergelijk leertraject volgen? En voor die gemeenten die sociaal ondernemingen ondersteunen is er ook een leertraject waar zowel de gemeente als de initiatieven aan mee kunnen doen.
Neem  contact met ons op en wij vertellen graag over de mogelijkheden!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *