Het snijvlak tussen overheid en sociaal ondernemers- werk aan de winkel

Sociaal ondernemerschap is sterk verweven met de overheid, daar kun je langzamerhand toch echt niet meer om heen. Zij niet om de sociaal ondernemers en wij niet om de overheid.

Onze activiteiten zijn omgeven met regels, toezicht en door de overheid gehandhaafde voorwaarden. Sociale ondernemingen geven zelf invulling aan het publieke domein en creëren daarmee publieke waarde. Soms past de invulling bij het overheidsbeleid, of juist niet of slechts gedeeltelijk. De opkomst van sociaal ondernemerschap in het publieke domein zorgt voor vragen, discussies en dilemma’s aan de kant van de overheid .

Sociaal ondernemerschap brengt zodoende nieuwe uitdagingen met zich mee voor de overheid, die zich passend moet organiseren en positioneren. De NSOB draagt met het Centrum voor Sociaal Ondernemerschap aan deze nieuwe en beloftevolle ontwikkeling bij door middel van onderzoek en opleidingstrajecten voor betrokkenen in deze nieuwe netwerken. Dat kan gaan om sociaal ondernemers die het doen, of de ambtenaren en bestuurders die daarmee te maken hebben. Het gaat dus nadrukkelijk om het snijvlak tussen sociaal ondernemerschap en overheid: hoe ontwikkelt zich op dat snijvlak een interactie,  rolverdeling en repertoire dat zorgt voor een bestendige voorziening van publieke waarde?

Zo ontwikkelden zij een leeratelier tesamen met Social Enterprise NL waarbij de eerste “lessen”al duidelijk zijn.  Social Enterprise NL spiegelt zich aan de situatie in de UK. De overheid trad daar ver terug. Zij creëerde een markt voor SE’s. Onze overheid is maatschappelijk veel actiever. Daarom moeten we vooral door ónze bril naar waarde en perspectief van sociale ondernemingen kijken. Gemeenten weten niet goed wat sociale ondernemingen ‘anders’ maakt dan andere sociaal bewogen ondernemers. En veel sociale ondernemers weten niet goed hoe de overheid werkt. Ze zoeken ‘wegwijzers’. Werk aan de winkel dus. Lees hier meer over de adviezen en hoe we samen daar aan kunnen werken.

Veel is niet echt nieuws en vele sociaal ondernemers en organisaties werken hier al zeer actief aan, tesamen met die gemeenten en andere instanties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *