Stimuleren sociaal ondernemerschap op politieke agenda

Nu is het stimuleren van sociaal ondernemerschap iets wat gebakken zit in het handelen van elke dag hier. Niet zo zeer als doel, meer als middel.
Als middel ter stimulans van een “betere”samenleving; een inclusieve samenleving met oog voor de mens op sociaal en economisch vlak en het milieu; duurzaam.

Met de verkiezingen in zicht kijk ik ook naar partijen die dat specifiek benoemen als zijnde zaken aan de orde brengen die dat sociaal ondernemerschap kunnen stimuleren en ook makkelijker maken. Denk aan regelgeving en financiering bijvoorbeeld.

PvdA, CDA, D66 en de ChristenUnie benoemen concrete suggesties om deze sector te steunen.

PvdA: “Een duurzame economie die rekening houdt met mensen, ecologie en sociale waarden komt niet vanzelf tot stand. Wij stellen voor dat bedrijven gaan rapporteren over de beloningsverhoudingen binnen het bedrijf, over eerlijke handel en duurzaamheid in hun productie en over hun sociale en ecologische prestaties.

Eerlijke praktijken in handel en economie

De sociale onderneming wordt als aparte ondernemingsvorm mogelijk gemaakt.”

D66: “Nederland is een wereldwijde koploper in duurzaam en sociaal ondernemen. D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren.

Vooroplopen in duurzaam en sociaal ondernemen

D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.”

CDA: “In de markt groeit de vraag naar maatschappelijke ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die niet in de eerste plaats winst willen maken maar ook een maatschappelijke missie voor ogen hebben. Dit kan gaan om een restaurant voor mensen met een handicap of een coöperatieve supermarkt in een krimpgebied die open wil blijven om de leefbaarheid te behouden.

Kansen voor de maatschappelijke onderneming

Deze ondernemers zijn pioniers in een eerlijke economie die meer draait om welzijn dan om winst. Wij zijn hun ambassadeur en zetten ons in voor meer ruimte en passende regels.”

ChristenUnie:  “Geef sociaal ondernemers grotere kans bij overheidsinkoop. Social return wordt een essentieel onderdeel bij alle inkopen van de hele publieke sector, ook onder de aanbestedingsgrens. Ook bij opdrachten volgens de Best Value Procurement methode wordt social return meegewogen.

  • BVm. Sociale ondernemingen beter onderscheiden door een eigen rechtsvorm voor hen te introduceren: de BVm. Hiermee wordt de sociale onderneming ook als zodanig herkenbaar.
  • Schenkingsvrijstelling voor investeringen in sociale ondernemingen.

We zijn een eind gekomen in de afgelopen jaren. Nu nog verder; het is nodig!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *