Berichten

Kabinet verkent haalbaarheid nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen

De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

Sociale ondernemingen zijn van belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid in binnen- en buitenland. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een betere erkenning en herkenning van sociale ondernemingen sociaal ondernemerschap stimuleert.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en de politiek vinden allemaal een verdere verkenning van de behoeften van sociale ondernemers en de mogelijkheden voor betere (h)erkenning van deze bedrijven  noodzakelijk. Daarom gaat het kabinet actief aan de slag met dit vraagstuk, omdat dit van belang is voor zowel onze maatschappij als onze economie. Ik betrek hierbij ook het initiatief vanuit de Tweede Kamer om de Code Sociaal Ondernemen wettelijk te verankeren.”

Het kabinet gaat breed aan de slag met de opgave om sociaal ondernemerschap te versterken. Staatssecretaris Keijzer, minister Dekker voor Rechtsbescherming, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken hierbij samen.

Nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemers verkennen

Sociaal ondernemers kunnen op dit moment voor dezelfde (rechts)vormen kiezen als elke andere ondernemer. Het kabinet gaat de introductie van mogelijk nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe (variant van een) rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel, waarvan alle implicaties op dit moment nog onvoldoende kunnen worden overzien waardoor eerst aanvullend onderzoek nodig is.

Initiatiefnota Tweede Kamer wettelijk verankeren Code Sociaal Ondernemen

Het Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) heeft in september 2018 een initiatiefnota over dit onderwerp ingediend.  Hierin verzoekt hij het kabinet om naast de introductie van een andere rechtsvorm ook te onderzoeken of de zogenoemde Code Sociale Ondernemingen, op een vergelijkbare wijze wettelijk verankerd kan worden als de Corporate Governance Code.

Hoe je als groeiende sociale start-up toch sociaal kunt blijven

Veel sociale ondernemingen krijgen te maken met een moreel dilemma: je wil groeien, maar niet ten koste van je sociale doelen. Hoe pak je zoiets aan? Vijf sociale entrepreneurs geven ondernemerstips.

Tijdens startup-competitie Chivas Venture in Los Angeles streden afgelopen week dertig sociale startups om een deel van 1 miljoen dollar aan groeigeld. De Thaise startup Siam Organic werd donderdagavond uitgeroepen tot winnaar en haalde 400.000 dollar op. Dit bedrijf wil de financiële positie van rijstboeren in Thailand verbeteren.

Het bedrijf heeft een flinke groei voor ogen en juist daar wordt het voor veel sociale ondernemingen moeilijk. Hoe combineer je namelijk winstgevend ondernemerschap met je sociale doelen? NUzakelijk doet een rondvraag langs sociale entrepreneurs die aan de wedstrijd hebben deelgenomen.

Groei vergroot jouw social impact

Want moet je eigenlijk wel gaan voor groei als sociale onderneming? Daar lijkt iedereen die we spreken het over eens te zijn. Ja, groei is belangrijk, vinden de ondernemers. Als je het namelijk goed doet, vergroot dit je sociale impact op de wereld. Je kunt wel als klein sociaal bedrijf blijven opereren. Maar als je echt wat aan de wereld veranderen, dan moet je voor de top gaan, zo beredeneren zij.

Financiering

Om als onderneming te groeien, kom je al snel uit op investeringsgeld. Voor sociale ondernemingen is dit niet anders. Het brengt wel de mogelijke problemen met zich mee, denkt Shuttleworth. “Durfinvesteerders hebben vaak minder interesse in sociale impact. Zij gaan sneller voor snelle omzetgroei. Het is de kunst hen toch te overtuigen van je onderneming.”

Kornelia Dimitrova van de Bulgaarse eco-startup Sea Harmony pakte het anders aan. Zij maakte gebruik van subsidie van de Europese Unie. “Op zich is het krijgen van groeigeld niet moeilijk, maar je moet weten aan wie je het moet vragen. Als je goed duidelijk kunt maken wat je met het geld wilt doen, kweek je vertrouwen.”

Michaël van Cutsem van het Belgische milieubedrijf BeeOdiversity maakte onder meer gebruik van financiering uit een zogeheten impactfonds. “Je hebt de nodige private investeerders die veel geld hebben verdiend. Zij willen iets terugdoen voor de maatschappij en lenen grote bedragen voor een interessant tarief.
In Nederland en België zie je dit soort impactfondsen nu echt van de grond komen. Denk hierbij ook aan grote bedrijven die kleine sociale startups financieel willen ondersteunen.”

Werk samen

Wil je als sociale startup de wereld veranderen, blijf dan niet in je eigen hoekje zitten. “Samenwerken voor grote corporates is hiervoor essentieel”, zegt Shuttleworth. “Zij hebben een groot budget en door met hen samen te werken, kun jij dat geld een goede richting uit sturen.” Ze stelt dat je wel moet oppassen met welk bedrijf je in zee gaat. “Sommige grote concerns zien een samenwerking meer als marketingactie. Ze ondernemen vanuit hun eigen bedrijf niet genoeg actie op sociaal vlak en doen bijvoorbeeld aan greenwashing.

Onderwijzen

Als sociale onderneming is het uiteindelijk je taak om de markt te onderwijzen, denkt Van Cutsem. “Bij veel bedrijven en steden staan sociale motieven niet boven aan de lijst. Ze hebben bijvoorbeeld een beperkt budget, of zijn niet zo met je goede doel bezig. Je moet hen daarom overtuigen van jouw idee.” Dit kun je volgens Van Cutsem het beste doen door innovatief te zijn. “Je bent vaak de eerste met dit idee, dus moet je op de troepen vooruit blijven lopen. Dan val je op. Hiervoor heb je experts nodig in je team, die je de juiste richting op wijzen.”

Lees meer over de kijk van Judith Walker van het Nederlandse familiebedrijf African Green op groei, financiering en samenwerken als ook die van Kornelia Dimitrova van de Bulgaarse eco-startup Sea Harmony en Michaël van Cutsem van het Belgische milieubedrijf BeeOdiversity.

Obligaties met een sociale twist

Columbia Threadneedle Investments bracht vorige week het European Social Bond fonds – de eerste in zijn soort in Europa – op de Nederlandse markt. Doel van het fonds is om zowel financieel als maatschappelijk rendement te genereren. Dat doet Colombia Threadneedle door te beleggen in liquide bedrijfsobligaties die in heel Europa een positieve resultaten ondersteunen voor individuen, gemeenschappen of de samenleving als geheel.

Davies: “Beleggers zoeken tegenwoordig naar sociale voordelen en duurzame positieve uitkomsten, zonder concessies te doen aan het financieel rendement. Dat laatste bewijzen we met een positieve trackrecord van meer dan drie jaar bij het beheer van resultaatgerichte sociale obligatiestrategieën.”

“Koop je aandelen, dan koop je alle activiteiten van een bedrijf, terwijl je met specifieke obligaties een veel duidelijker zicht hebt op waar het geld expliciet aan wordt uitgegeven.”

Het fonds selecteert met een actieve strategie in verschillende sectoren en landen en zoekt specifieke obligaties met positieve sociale uitkomsten in plaats van obligaties uit te sluiten op (conventionele) basis van negatieve screening.

Om positieve resultaten te behalen, hanteert het fonds een bewijsgebaseerde aanpak volgens een gedefinieerd kader voor sociale invloed, in overeenstemming met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Meer opties voor beleggers

Concurrentie zorgt volgens hem niet alleen voor transparantie: “We willen ook meer obligatie-uitgiften in de markt zien, omdat het specifiek gebruik van die opbrengsten bijdraagt aan een schoner milieu en betere maatschappij. Niet alleen krijgen wij als vermogensbeheerder dan meer keuze in investeringsproducten, het is vooral goed voor de samenleving als geheel om meer opties voor beleggers te creëren.”

Lees het gehele artikel en kijk hoe zij zoeken naar obligaties waar de impact van de opbrengsten duidelijk te zien is, met de grootst mogelijke diversificatie van sociale impact in heel Europa als streven. Het gaat niet enkel alleen om  hóe het geld wordt uitgegeven, maar ook wáár en de juiste  balans tussen financiële aantrekkelijkheid en sociale invloed.

Ook de uitdaging dat niet alles kwantificeerbaar en 100% meetbaar is, onderkennen ze. Ben benieuwd hoe dit verder gaat en zich ontwikkeld. Een kans en veel mogelijkheden om als verantwoorde belegger je stempel te drukken op een verbeterde samenleving.

 

Ontwikkelingen van de Social Enterprise sector in kaart

Het McKinsey rapport ‘Scaling the Impact of the Social Enterprise Sector’ brengt de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland in kaart en geeft een overzicht van hoe de sector er momenteel uitziet.

Er is veel gebeurd en we zijn benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen en hoe we omgaan met deze inzichten en de uitdagingen die voor ons liggen.

Hier de meest opvallende (het rapport is trouwens in het Engels geschreven):

  • De twee meest populaire impactsgebieden voor social enterprises zijn ‘duurzaamheid’ en ‘arbeidsparticipatie’, terwijl qua industrie veruit de meeste ondernemingen actief zijn in ‘gezondheid en welzijn’.
  • Slechts 50% van de ondernemingen doet aan een vorm van impactmeting, terwijl het belang hiervan enorm is; onder andere om kapitaal aan te trekken en klanten te binden, evenals om de zichtbaarheid en het imago van social enterprises te verbeteren. En vergeet hierbij de verbetering van de mogelijkheden van opschaling en verscherpen van de organisatie niet …

De meesten meten niet, omdat ze niet weten hoe, of hebben hiervoor niet het benodigde geld/kennis of menskracht om een dergelijke meting uit te voeren.

  • Serious business.. In de afgelopen vijf jaar is het aantal social enterprises met 70% toegenomen, zijn er meer dan 25.000 banen gecreëerd en heeft de sector bijgedragen aan 3% van de toename in BBP.
    De grootste groei is toegeschreven aan de nieuwe ondernemingen. Bestaande laten zich terug houden van groei door ofwel de mindset (meer omzet kan niet samengaan met meer social impact) ofwel het gebrek aan kennis en vaardigheid om ander soort financierders en klanten aan te trekken.

Bekijk en download hier het volledige McKinsey rapport.

Veel social design op de Dutch Design week

Social design is een van de belangrijkste thema’s komende week op de Dutch Design Week: niet alleen een product maken maar ook maatschappelijk resultaat boeken.

Dat zou eigenlijk standaard mogen zijn. Zoals Fairphone zorgt dat de grondstoffen in orde zijn, Moyee-koffie de winst bij de boeren laat, en Bag2Work vluchtelingen tegen loon van hun rubberboot een tas laat maken.

Dit sociaal ondernemerschap is gebundeld in de Social Design-route, die een aanrader is. Je ziet onderweg groene gebouwtjes staan met daarin een ABN AMRO Hotspot. Bovengenoemde Bag2Work is erbij, maar ook de Wolwaeren.

Wolwaeren begint bij de ontdekking dat wol voor Nederlandse boeren maar een bijproduct is. Zonde, vond Roland Pieter Smit, die er cum laude mee aan de Design Academy Eindhoven afstudeerde. Op schapeneiland Texel zette hij een systeem op om met de wol iets te doen, en met de mensen.

“Ik kwam erachter dat iemand met autisme heel verfijnd en precies werkt en iemand met Down juist heel grof en snel.”

Hij ontwikkelde voor verschillende types mensen verschillende garens en weefgetouwen. Met een soepele stola of juist dikke gewoven grove deken tot gevolg. Wolwaeren brengt een eeuwenoude woldeken-cultuur terug in Nederland en streeft naar verwerking zo dicht mogelijk bij de bron.

Dus ook het sociale karakter kom je tegen op de Dutch Design Week. Veel plezier!

Sociale waarde is serieuze waarde!

Tijdens het symposium ‘Serious Social Value’  op 4 februari aanstaande staat de sociale waarde die sociaal vernieuwers creëren en de overgang naar een nieuw economisch systeem, waarin sociale waarde een volwaardige positie inneemt, centraal.

Een dag vol inspirerende verhalen, dialogen en workshops waarbij co-creëren en het samen doen de boventoon voert.  Zo worden er onder andere workshops aangeboden over de sociale dimensie van geld, een onvoorwaardelijk basisinkomen, impact meting, community building, social storytelling en de sociaal ondernemer als onderzoeker.

Met het Symposium wil organisator Social Powerhouse  “Sociale waarde is serieuze waarde” in de hoofden en harten laten landen. Samen de transitie naar een nieuw systeem versnellen (al is het maar die eerste stap…) en sociaal ondernemers verbinden. Ontmoet en vind gelijkgestemdheid op weg naar een inclusief nieuw systeem, stimuleer bestaande initiatieven en laat nieuwe ontstaan.
Met de koninklijke belangstelling van HM Koningin Máxima  wordt tevens het werk dat sociaal ondernemers verrichten bekroond.

Kortom, het wordt een dynamische dag waarop sociale pioniers, initiatiefnemers, gemeenten, fondsen, banken en verzekeraars worden meegenomen naar gedachtevorming, dialoog, kennisuitwisseling en social lab sessies en zo de volgende stap zetten naar een inclusieve samenleving en nieuwe economie, waarin sociale waarde volwaardig meetelt (naast economische en ecologische waarden).

Wil jij hierbij zijn, meld je dan nu aan !

 

Inspirerende workshops en live streaming TEDxUU op TedActive@SOON

Op 17 april vind er in Utrecht weer een TEDxUU plaats, met dit keer als thema “Creating a Social World”. Dat wordt een dag vol inspiratie, want er komen sprekers als Patch Adams (Gesundheit Institute), Henk Jan Beltman (Tony’s Chocolony) en Fred Beekers (Artsen zonder Grenzen). Deze inschrijving is inmiddels al gesloten.

Voor iedereen die naast de speeches ook nog zelf aan de slag wil, organiseert SOON samen met TEDxUU een partner-event: Get TEDActive @ SOON! Op dit evenement kan je alle TEDxUU speeches live zien, maar ga je ook aan de slag in workshops van o.a. Stichting Move, Evenaar & Partners, Humana en SETUP. Je leert onder andere hoe je aan de slag kunt in je eigen wijk, of hoe je je dromen in een concreet plan omzet. Dit alles in de mooie locatie van De Alchemist, waar je sociale ondernemers dagelijks aan het werk kan zien!

Dus, ben je geïnteresseerd in een leuke dag vol leerzame lezingen en workshops? Bekijk het volledige programma hier!

Wellicht tot morgen !

Skoll World Forum on Social Entrepreneurship

Het Skoll World Forum over sociaal ondernemerschap vindt elk jaar plaats in Oxford, zo ook dit jaar van 28-30 maart. Zo’n 900 vooraanstaande vertegenwoordigers vanuit de sociale, financiele, private en publieke sector komen bijeen voor drie dagen debat, discussies en werksessies waarbij sociaal ondernemerschap centraal staat. Ter stimulans en met het oog op innovatie , versnelling en het opschalen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Dit jaar nodigt het Skoll World Forum u uit om de FLUX te verkennen;  de dynamische omgeving waarin sociale ondernemers navigeren in hun streven naar grootschalige verandering.

Ook al ben je er niet live bij,  zijn er voldoende mogelijkheden het toch te volgen. Key sessies van het 2012 Skoll World Forum worden live uitgezonden en vele ander debatten zullen worden opgenomen in de vorm van video, audio en fotografie. Ook via tweets en blogs worden inzichten vanuit het forum gedeeld.

Kijk hier voor het gehele programma en meer informatie.

Bekijk hier de hoogtepunten van 2011