Berichten

Teveel van het goede ?!

Bij het starten of continueren van diverse projecten ga ik altijd voor samenwerking op diverse aspecten. Naast het samen werken aan een project bedoel ik hiermee ook het sparren met mensen van buiten het project.
Het is fijn om een frisse blik te krijgen op de materie, zeker als je er zelf al zo lang mee bezig bent en zo wisselen we veel uit, zeker naarmate projecten meer handen en voeten krijgen.
Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, verbeteringen op diverse vlakken , bevestiging van gewoon doorgaan op de ingeslagen weg of andere inzichten.

Zo ook de laatste tijd. En daarbinnen viel het me steeds meer op dat het best moeilijk is de tijd goed te verdelen, op waarde in te schatten en wanneer en met wie je wat wil bespreken. Iedereen heeft feedback nodig. Het is bijna onmogelijk om zonder enige kritische noot, bevestiging of uitwisseling gestimuleerd te blijven en hoe weet je dan of je wel “goed” bezig bent.

Nu is het fijn om frequente terugkoppeling te krijgen maar wat is dan de juiste frequentie ? Omdat we feedback als iets waardevols zien en onontbeerlijk gaan we vaak voor veel, zo ook ik. Daarnaast vind ik samenwerking en kennisdeling ook zeer belangrijk, dus wissel ik sowieso wat meer uit met diverse mensen.

Afgelopen week ervaarde ik echter ook iets anders. Door alle uitwisselingen van de afgelopen tijd had ik zoveel informatie te verstouwen (goede en minder goede)  en daardoor zoveel zaken op te volgen dat het bijna belemmerend ging werken in plaats van stimulerend. Het verwerken van alles veroorzaakte een cognitieve en emotionele belasting die juist alle positieve effecten van de verkregen inzichten bijna teniet deed.

Nu ervaarde ik dat in het begin meer feedback me stimuleerde en het de projecten goed deed. Tot een bepaald punt haalde ik er positieve effecten uit en toen sloeg de meter uit naar de andere kant. Na die kentering bemerkte ik dat het ontvangen en verwerken van alle respons me teveel werd. Het beantwoorden resulteerde meer in een verplichting en het hield me steeds meer weg van het uiteindelijke doel en het werk wat ik wilde doen en waar ik me op diende te richten.

Merkte ook dat die belemmerende werking meer optrad bij de allernieuwste projecten en minder bij die al wat verder gevorderd waren. Voor die eerste was er natuurlijk nog veel onbekend en wellicht zit het daar dan in. Moest mezelf nog aardig inlezen en verdiepen in de materie en dan heb ik wellicht wat minder ruimte voor reacties.

Ook is de feedback dan niet echt to-the-point aangezien ik het zelf ook te breed inzet. Heb zelf die gerichtheid nog niet zo en dan kan je ook niet verwachten dat jouw gesprekspartner die heeft. Bemerkte dan dat ik met een bos aan respons terug kwam waar ik de bomen dan niet meer doorheen zag.

Dus ga ik nu weer iets bewuster met mijn uitwisselingen om. Wat is precies het doel en dat kan ook gewoon een goed gevoel zijn omdat je die persoon graag mag en je hem of haar goed vindt op dat gebied. Als ik me dat dan wel realiseer, gezien de uren in een dag en de te besteden energie.

Misschien ga ik meer met focus groepen werken op bepaalde projecten; optimale kennisdeling, maximale feedback en ook nog efficientere tijdsbesteding.

Ga de komende tijd eens kijken hoe dat nu zit met die feedback en dat punt van ommekeer. Als ik dat punt goed kan bepalen, dan zit ik wel goed en benut ik de uitwisselingen; stimuleren en inspireren dan zeker.
Want feedback, uitwisseling, respons en kennis deling zijn voor mij onontbeerlijk. Net als samenwerken natuurlijk !

 

 

 

 

 

Wat is vitaal ondernemen voor Isolde Jans

Isolde Jans is een van de trainers op het aankomende VITO weekend en hier vertelt ze wat Vitaal Ondernemen voor haar is en waar dat over gaat.

Wat hebben een vitale ondernemer en een vitale onderneming gemeen : duurzaamheid!

Vitaal staat voor mij voor levenslustig, een goede dynamische balans en een duidelijke verbinding hebben met jouw visie en jouw missie.

Ondernemen = liefde in actie. Dat klinkt  misschien wat zweverig  maar voor mij is het verre van dat. Ondernemen is bewust handelen. En hoe handel je dan? Wat hebben jouw handelingen voor effect op de mensen, de wereld en het leven om je heen. Hoe handel je zo dat wat jij doet een verrijking is? Voor iedereen.

Een balans tussen hoofd en hart dus.
Vitaal ondernemen gaat voor mij over de dynamische balans tussen jou en je bedrijf. Hoe goed ken je jezelf? Wat is je drijfveer? Hoe ontspan je? Wat is een werktempo waarbij jij je goed voelt. Geniet je van wat je doet? Hoe voed je jezelf en jouw bedrijf. Op alle vlakken.

Ik hoop dat de deelname aan VITO ondernemers bewuster maakt van wie ze nu zijn en waar ze als ondernemer naartoe willen. Dat ze naar huis gaan met een helder beeld en een aantal actiepunten die in hapklare brokken zijn gehakt zodat je ze thuis alleen nog maar hoeft uit te voeren.

Hoe draag ik daar als zelfstandige ondernemer en New World Food Educator aan toe?
Tijdens Vito richt ik me erop om mensen te laten voelen waar ze zijn, waar ze naartoe willen en hoe ze dat kunnen doen. Door middel van bewuste beweging op prachtige muziek. Simpel en heel doeltreffend omdat we het hoofd met rust gaan laten en ons lichaam laten spreken. De uitkomsten van zo’n bewegingsavontuur zijn telkens weer verrassend. Daarnaast rijk ik  mensen een vijftal oefeningen aan die je heel gemakkelijk thuis of op je werk kunt doen. Deze oefeningen krijg je na afloop mee naar huis.

Wil je meer weten over Isolde en haar onderneming , kijk dan op www.hoera-ik-leef.nl 

Pagina's

World Café

Om de behoefte voor het delen van kennis en het verdiepen van een thema in te vullen organiseert Evenaar & Partners vier keer per jaar een World café.

Er is gekozen voor de vorm van Het World Café omdat deze zich uitstekend leent voor deze specifieke wijze van actieve kennis deling op een bepaald thema op een informele wijze.
De methodiek van The World Café zorgt ervoor dat een (grote) groep mensen in korte tijd van gedachten kunnen wisselen over een bepaald vraagstuk.

In een café-achtige setting, waar men zich welkom en gemakkelijk voelt, spreken mensen in wisselende tafelgroepen met elkaar over een thema of vraag. Een krachtige vraag, die iedere aanwezige aangaat, ligt aan de basis van het succes. Verschillende meningen en toch zit er iets gemeenschappelijks onder.
Het World Cafe  leent zich uitermate goed voor het genereren van ideeen, kennis delen en het stimuleren van creatief en innovatief denken over een thema.  Een World Café is juist niet gericht op het maken van keuzes gebaseerd op voor of tegen, maar heeft te maken met exploreren, verdiepen en verkennen.

Elke ronde neemt ongeveer 20 -30 minuten in beslag en er blijft altijd iemand aan dezelfde tafel achter om de eerdere uitwisselingen bondig weer te kunnen geven. Daarnaast wisselt de samenstelling van de tafels bij elke ronde.
Aan het eind verzamelen we alle conclusies en antwoorden  die als het ware komen bovendrijven of reacties die in de lucht hangen.

“We learn, adapt, and bring forth our worlds through the networks of conversation in which we participate”. – Humberto Maturana

Elk kwartaal is er een World Cafe en de volgende staat gepland voor donderdag 13 november aanstaande 

Dit World Cafe staat geheel in het teken van het meten van Social Impact. Nadere informatie volgt.

De World Cafes duren ca drie uur en beginnen om 18.00; elke keer op een andere locatie. De kosten om deel te nemen bedragen 30 euro excl. BTW.

Wil jij een bepaald thema aandragen voor een volgende keer  laat het ons weten

Leertraject Impact gericht werken

In Nederland groeit het aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven en sociale ondernemingen gestaag.  Jouw organisatie is daar een van. Je werkt aan diverse thema’s,  als inclusie, participatie, armoede en zorg, eenzaamheid, waarmee je diverse (kwetsbare) doelgroepen bereikt en maatschappelijke problemen het hoofd biedt.
Deze aanpak roept vaak vragen op.

 • Hoe weten we als organisatie dat onze aanpak werkt?
 • Hoe tonen we aan financierders en gemeenten wat onze projecten daadwerkelijk bijdragen?
 • Hoe beoordelen we projecten bij voorhand goed op hun effecten, passend bij onze missie en visie?
 • en naderhand op hun verantwoording (kwantitatief en kwalitatief)?
 • Hoe tonen we de waarde van  samenwerking en ondersteuning  aan?

Waarom Impact gericht werken?

In de praktijk blijkt het voor vele sociaal ondernemers en organisaties en projecten met een maatschappelijke relevantie een uitdaging om aan te tonen welke impact hun inzet heeft, terwijl dit jou en jouw organisatie zoveel kan opleveren:

 • Inzicht in jouw aanpak en daarmee meer tools om te (blijven) sturen op impact, waardoor jouw aanpak nog effectiever wordt.
 • Jouw impact vergroten waardoor je nog meer kan betekenen voor die of datgene waar je het voor doet.
 • Impact gericht  communiceren met jouw stakeholders, zowel intern als extern. (als bijdrage aan jouw vrijwilligersbeleid, of ten behoeve van ondersteuning door lokale overheden)
 • Jouw impact in kaart hebben en dit proces te borgen stimuleert verduurzaming van jouw project ,
 • Stakeholders zien en horen wat werkt en waarom dat zo waardevol is.
 • Praktische handvatten om impact gericht te werken, te monitoren, evalueren, valideren en borgen in de organisatie en beleid.
 • Omdat er meer elementen van waarde in jouw aanpak zitten die van waarde zijn en ook die kan je meetbaar maken

Waarom een leertraject?

Een impactmeting laten uitvoeren is voor veel organisaties kostbaar, ingewikkeld en het ontbreekt vaak aan tijd en kennis om zelf een meting uit te voeren.  Toch is impact meten meer dan een momentopname en is het van belang voor dergelijke organisaties er wel mee aan de slag te gaan.
Daarom heeft Selab.nl  het leertraject impactgericht werken ontwikkeld.
Impact gericht werken, de effecten daarvan en het meten leren door te doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop.

In een half jaar tijd gaan de deelnemende organisaties door middel van werksessies van een dagdeel per maand aan de slag.
Kennis delen met anderen en ook aan de slag met jouw eigen casus en organisatie.

Zes dagdelen en een eind bijeenkomst (1 dagdeel per maand, tussentijdse opdrachten, eigen tijdsbesteding ongeveer 2 uur per mand). .
Elk dagdeel behandelt een bouwsteen, van context en focus, naar de theory of change, methodieken, meetplan ontwikkeling, data verzameling  en tools en hoe je deze direct in praktijk kan brengen.
Ook komt impact management aan bod en er zijn expertsprekers, zoals story telling om je die vaardigheid ook mee te geven. Vraag hier het gedetailleerde programma aan

Voor wie

Sociaal ondernemers (startend of al langer werkzaam), andersoortige maatschappelijk relevante organisaties, lokale overheden, intermediairs en maatschappelijke initiatieven.
Deze training  is voor iedereen toegankelijk uit deze doelgroepen. Maximaal 2 medewerkers van dezelfde organisatie. . Neem voor meer informatie contact met ons op.
Mocht je dit leertraject willen aanbieden aan jouw leden (als branchevereniging bvb) of in-company willen geven, neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden te bepreken.

Resultaten na afloop

  • Kennis en tools om zelf impact te evalueren. Deze te blijven aantonen en inzichteljk te maken.( aan alle stakeholders).
  • Praktijkkaders om direct mee aan de slag te kunnen. Theorie en praktijk (en hopelijk inspiratie 🙂
  • Passend meetplan voor nu en de toekomst waar je direct mee aan de slag kan
  • Aanpak van jouw organisatie aan te scherpen: leren en verduurzamen.
  • Praktische handvatten om te evalueren , rapporteren en communiceren.
  • Borgen in jouw organisatie. Hoe jouw impact te “managen”en te maximaliseren.
  • Verantwoording kunnen afleggen door jouw impact aan te tonen, kwalitatief en kwantitatief, richting lokale overheden, financiers en andere samenwerkende partners.
  • Impact management ; impact vergroten en impact gericht werken en communiceren. Zo krijgt impact gericht werken een structurele plek in organisatie en beleid.

Sociale impactmeting reikt dus verder dan enkel rapportage. Het kan ook sturend werken voor je organisatie. Vier van onze ledenfederaties konden in 2018 al van start gaan met telkens 8 sociale ondernemingen. In het voorjaar van dit jaar starten nog eens twee federaties trajecten op. Een belangrijke troef van deze intersectorale samen werking is dat het ons in staat stelt om elkaar te inspireren. –Ilse Balis (VERSO)

Impact maak je samen!

Om het traject rond impactmeting meteen te gebruiken, wilde ik het nu inzetten bij de nieuwe projecten waar collega’s in oktober mee starten – Daria (VFG)


Hoe en wat gaan we doen?

 • Het traject duurt 6 maanden en bestaat uit 6 werksessies (dagdeel) en 2 intervisie/reflectie/coachings momenten .
  We sluiten  af met een eindpresentatie van de resultaten in bijzijn van door jullie uitgenodigde stakeholders en die uit ons netwerk.
  T
  ijdens de intervisie/coaching  kunnen de deelnemers (per organisatie) hun vragen een-op-een  voorleggen aan de trainer.
  Een  keer per maand is er een werksessie: een mix van theorie en praktijk en van online en offline leren. Er is voldoende  ruimte voor uitwisseling en kennis deling met de andere organisaties.

De deelnemers krijgen na elk dagdeel een one-pager en opdracht, waarbij ze zelf aan direct de slag kunnen gaan met  impact gericht werken en evalueren, samen met hun collega’s en (externe)  stakeholders. 

Wij werken met een totaalprijs per trainingsgroep. Dat betekent dat jouw investering 1.500 euro voor het gehele traject is! De locaties wisselen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen)  en zijn altijd goed bereikbaar. Eenmaal gestart op een bepaalde locatie blijft deze hetzelfde. Kijk in de agenda voor start data en locatie. (* excl. btw).

Dus wat let je om samen met andere organisaties dit traject aan te gaan of nodig een van jouw samenwerkende partners uit.  Win-win-win situatie!

Hieronder vind je een beknopte weergave van de modules en hun onderliggende bouwstenen. Vraag gerust ons complete programma en infographic aan!


De dagdelen, globaal beschreven

Dagdeel 1 – dagdeel 3
In deze dagdelen leggen we de basis voor de ontwikkeling van jouw meetplan  op maat.
Jouw impactdoelen worden inzichtelijk en context, focus en strategie van jouw impact evaluatie.

O.a.
Bepaling van  context , focus en  strategie  voor jouw impact evaluatie en  de doelen ,
Theory of Change  en de stakeholder analyse die samen hangt met deze Verandertheorie(en).
Ontwikkeling van jouw meetplan(nen) en planning en organisatie
Handvatten vanuit onderzoek en ruim opgebouwde database van indicatoren en methodieken (sdg’s, wetgevende kaders)
Data verzameling—Tips, opzet en planning

* organisaties die daarvoor al een basis hebben gelegd,maken hierbij een verdiepingsslag

Na elk dagdeel krijg je tips mee, vanuit de theorie,  praktische kaders en handvatten,  en een opdracht die aansluit om makkelijk de volgende stap te nemen.

Dagdeel 4- Dagdeel 6 en eind evenement
Tijdens deze dagdelen scherpen we jouw meetplannen aan en geven handvatten hoe data en gegevens te analyseren . Toegespitst op jouw doelen en geschikte methodieken en tools.
Impact gericht werken en impact management  maken jouw organisatie en of project klaar voor een impactvolle toekomst, waarin jij het verschil kan blijven maken.

O.a.
Resumeren , scherpstellen en effectief toepassen van gekozen meetmethodieken
Implementatie van jouw impact gerichte data verzameling- data analyse, tips & tricks.
Expert op Storytelling
Impact mapping –
Impact gericht werken– Impact management
Impact maken en impact monitoren :meten-rapporteren– leren en sturen – borgen
Impact gericht communiceren en rapporteren
Expert spreker – Inspirerend praktijkvoorbeeld

En we sluiten af met een inspiratie sessie met diverse stakeholders uit ieder en ons netwerk.

Impact maak je immers samen!


Het gedetailleerde programma opvragen , andere informatie of aanmelden  ?

Stimulans

Evenaar & Partners geniet van het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten waar (ondernemende) mensen bij elkaar komen en met elkaar uitwisselen wat hen beweegt en bezig houdt. Dit kan varieren van wereldomvattende onderwerpen tot de kleinste dingen; zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak.

Een aantal jaren geleden ontstonden zo Klankbordsessies waar Ontmoeten, Ontdekken, Ontvangen, Ontwikkelen en Ontspannen centraal staan. Inmiddels hebben deze een nieuwe benaming gekregen en heten Ondernemers Workout; beetje inspanning met de nodige ontspanning en ook een beoogd resultaat.

Ook merkte Evenaar & Partners dat vele betekenisvolle en waardevolle gesprekken plaats vonden na de georganiseerde avonden zelf; gewoon in het cafe bijvoorbeeld. Informele setting en vaak met gelijkgestemden. Wat als op deze wijze mensen die elkaar nauwelijks spreken ook de diepte in zouden kunnen gaan op een voor hun belangrijk thema ? Het World cafe bleek hiervoor een zeer geschikte formule.

En wil je gewoon weer eens wat bekijken en lezen om jezelf te inspireren; lees, kijk en luister dan hier