Berichten

De businesscase van het terugdringen van voedselverspilling

In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen goed voedsel, met een waarde van zo’n 5 miljard euro, verspild. Voor de negatieve impacts van voedselverspilling is genoeg aandacht. Een kant die tot nu toe onderbelicht is gebleven, is de businesscase van voedselverspilling.

Voedselverspilling aanpakken: wat kost het, welke investeringen vraagt het en wat levert het op in euro’s? Afgelopen maand verscheen namens de Champions 12.3 coalitie een publicatie met een unieke globale analyse van de businesscase van het terugdringen van voedselverspilling. Hierbij zijn bijna 1200 bedrijfscases meegenomen, vanuit zeventien landen en van bedrijven uit verschillende sectoren.

De conclusies van het rapport zijn overduidelijk:
n 99% van de cases was sprake van een positieve ‘Return On Investment’. Het beeld is herkenbaar vanuit de tientallen projecten die Wageningen University & Research afgelopen vijftien jaar met bedrijven uit de gehele voedselketen heeft uitgevoerd. Er zijn altijd significante economische voordelen te behalen, met een goede ROI. En er zijn altijd barrières die overwonnen moeten worden, om tot grootschalige implementatie en impact te komen. Veelal intern binnen de organisatie of in ketensamenwerking.

Bedrijven delen niet graag informatie over de voordelen en kosten van de investeringen om voedselverspilling terug te dringen. Deze Champions 12.3 studie is dan ook de eerste in haar soort.

Lees meer in het artikel van Toine Timmermans (Programma manager duurzame voedselketens Wageningen Food en Biobased research) over de financiele voordelen en de drempels en barrieres bij een gerichte strategie tegen voedselverspilling.

het vraagt om eigenaarschap en ook lef om de bekende werkwijzen en hieraan gekoppelde gedragsmechanismen aan te passen

Los van de goede voorbeelden; over de hele linie schieten we nog niet genoeg op met het terugdringen van verspilling. En dat terwijl er genoeg bedrijven mee bezig zijn of juist in actie willen komen. Dit is de aanleiding voor het ontstaan van The Source Shakers: een community voor oplossingen tegen voedselverspilling waar ondernemers, studenten, startups en wetenschappers hun krachten bundelen om bestaande en nieuwe oplossingen tegen voedselverspilling meer impact te laten hebben en oplossingen te versnellen.

Het mooie van de Source Shakers is dat ze zich richten op trajecten met organisaties in de gehele keten. Van boer, snijderij, groothandel tot supermarkt, en ook voor zowel MKB-ondernemers als multinationals.

Verdieping, verbinding en versnelling

Door deze wijze van samenwerken is het doel in 2017 met twintig tot dertig bedrijven kansenkaarten te ontwikkelen om de businesscase voor economische, sociale en ecologische winst scherp te maken waardoor het voor nog meer bedrijven aantrekkelijk wordt om deze te gaan realiseren.