Van “sociale wenselijkheden” naar echt sociaal maatschappelijk beleid

De aanbestedingsformule van Social Return begint langzaam maar zeker steeds meer de kenmerken van een Abilene Paradox te vertonen: alle partijen zijn van goede wil, maar uiteindelijk komen we  ergens terecht waar we eigenlijk niet willen zijn.

Werkgevers die meedoen aan aanbestedingen, willen ook graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar de methodiek en criteria van Social Return zijn per gemeente verschillend, en leiden daarmee tot kosten en verwarring. Onwerkbaar eigenlijk…, maar de opdrachten moeten wel binnen gehaald worden.

Overheden gebruiken Social Return, maar raken verstrikt in de terminologie en methodiek (verwarring met SROI e.d.)  en afspraken over auditing, evaluatie of controle van de in de aanbesteding beschreven maatschappelijke doelen is in veel gevallen moeilijk of onmogelijk.

Daarmee dreigt Social Return een last te worden, in plaats van dat wat het zou moeten zijn: een motiverende en effectieve manier om maatschappelijk ondernemerschap bij bedrijven te stimuleren.

Daarom hebben Social Profit Consultants en Scholten&VanderMeij het initiatief genomen tot een discussiemiddag, met als concrete doel: op tafel krijgen wat nu de verschillende motieven en voorwaarden zijn om tot succesvolle en duurzame verspreiding van Social Return te komen.
Zonder obligate waarheden en sociaal wenselijke teksten, maar zo direct en duidelijk mogelijk. Wie heeft wat nodig, wie verwacht wat van wie, hoe kunnen we het eenduidig en praktisch organiseren.

Kijk voor meer info www.socialreturnindepraktijk.nl en meld je aan voor deze middag vol discussies en uitwisselen van informatie met deskundigen uit het veld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *