Aan alle organisaties met een maatschappelijke relevantie

Sociale innovatie, sociaal toegevoegde waarde , sociaal ondernemerschap en …..

Social Impact.

Voor alle organisaties met een maatschappelijke relevantie een korte boodschap.
Wellicht opereren jullie allen vanuit een andere achtergond , wel met een gemene deler; een betere wereld. Allen een belangrijke rol spelend in het veranderen van de maatschappij.  Een wereld waar we gaan voor de oplossingen die maatschappelijke problemen verminderen ofwel oplossen, gemeenschapszin verbeteren, armoede verminderen, eenzaamheid terugdringen, persoonlijke zorg voor bepaalde doelgroepen verbeteren ofwel onderwijs bereikbaar maken. Zorgen voor een inclusieve samenleving  waarbij we zorgen dat de sociaal toegevoegde waarde centraal staat, op welke wijze dan ook.  Een wereld die werkt voor iedereen! (om maar een bescheiden doel te noemen)
Natuurlijk de sociaal ondernemer doet dat op een ondernemende manier, met een business model en toch zijn er ook sociale problemen, die met geen enkel busines model te vatten zijn, en toch is ook daarvoor een goede oplossing belangrijk! En als we nu zorgen dat de effecten van alles wat we doen en waarom we het doen zichtbaar en aantoonbaar worden, dan kunnen we meer en heeft dat aantonen meer effect dan een rapport met enkel cijfers ; we kunnen meer, we kunnen het beter en de verdeling van gelden wordt ook nog verbeterd. Dan veranderen we de wereld echt; samen.

In die optiek is Social Impact – die effecten die daadwerkelijk zorgen voor een langdurige verandering op/van de samenleving- een belangrijke parameter, op meer aspecten dan een.

Wat is nu eigenlijk die Social Impact , ofwel de Impact/effect waar iedereen het over heeft en waarom is dat zo belangrijk om te weten en dienen we die te meten, waarom en hoe? En heb ik ofwel mijn organisatie wel een effect op iemands leven of op de samenleving?
In het beste geval worden er processen en instrumenten gebruikt op een manier waardoor organisaties (hun initiatieven) op kunnen schalen, samenwerkingsverbanden stimuleren en uitbreiden, alle belanghebbenden nog beter begrijpen waar ze voor staan en waarom; impact niet enkel metend dus ; ook deze te vergroten. In het slechtste geval is het slechts een kostbare oefening, gezien als een must, ingegeven door regelgeving , resulterend in een rapport die weinig inzichten opbracht.

Wij gaan voor dat eerste, dat best case scenario! Hoe we dat doen en waarom jij en jouw project/initiatief/organisatie ook impact wil en wellicht moet meten vertellen we je graag. Of vertellen is niet geheel het juiste woord. We informeren, leren en interacteren met jou, omdat we er niet zijn om lezingen te houden over het belang van effect meten of om aan te geven dat en hoe het moet. Wel om je meer bewust te maken van wat het kan betekenen voor jouw organisatie en alle belanghebbenden. En dan krijg je er zin in, ziet het nut en het proces en het meten brengt je meer; veel meer!

  • Vraag je af waarom je impact wil meten en is dat nog erg onduidelijk , begin er dan (nog) niet aan 🙂
  • Richt je bij het proces meer op de maatschappij dan enkel op jouw organisatie zelf; betrek alle belanghebbenden erbij.
    Van input naar impact is een belangrijke oefening in deze. Krijg dit  helder en weet waar je bent op dit proces van meten van input naar output en van outcome naar impact. Dit geeft weer welke indicatoren en meet instrumenten en data belangrijk zijn. Goede voorbereiding is het halve werk.

Stel jezelf daarbij de vraag of er aantoonbaar bewijs is of de  aanpak  van jouw organisatie  aan de gewenste impact bijdraagt

  • Kies de juiste aanpak om te meten voor jouw organisatie – van wat naar hoe. Effectieve meting kost tijd en mankracht/vrouwkracht. Voordat je besluit welke aanpak je wil gebruiken om te meten, ga dan na wat er al is gedaan en overweeg of je verder kan gaan met wat er al is.

Wat meet ik nu al aan resultaat, welke data zijn van belang en makkelijk aan te komen en waar zitten de gaten?

Zo maar wat vragen die je jezelf kan stellen voordat je er aan begint. En dan begint het pas en toch is het makkelijker, leuker en veel doeltreffender dan je wellicht denkt.

Wil je meer weten, mail dan naar marguerite@selab.nl en ik neem zeker contact met je op.

Het geheel is meer dan de som der delen

Als je een auto uit elkaar haalt en alle onderdelen op elkaar stapelt heb je een hoop schroot. Als die onderdelen echter met elkaar verbonden zijn, dan heb je een mooi vervoersmiddel. Een enkele losse mier is een krioelend insect in een doosje. Een hoop mieren bij elkaar beinvloeden hun omgeving en kunnen bergen verzetten; letterlijk en figuurlijk. Zo zijn “gehelen” vaak beter dan losse onderdelen en dat ervaar ik ook in samenwerkingsverbanden.

Een tijd geleden kondigde ik het opgaan van Project Impact in Selab aan. In de blog samen maak je meer impact legde ik uit waarom en ook waarom ik er zon zin in had en ook nog steeds heb. Samen optrekken in een fijn samenwerkingsverband waarbij we steeds meer ervaren hoe we elkaar vanuit onze gemeenschappelijke missie kunnen versterken.

Zeker nu Impact meten steeds meer wordt belicht en daarmee een stimulans is voor de groei en professionalisering van de (sociaal) ondernemer en organisaties met een maatschappelijke relevantie. Het artikel over de adviezen van de SER versterkt die koers en geeft letterlijk aan om samen te investeren in Impactmeting.

Dus ja, dat doen we. Samen met overkoepelende organisaties, kenniscentra, overheid, universiteiten, sociaal ondernemers en samen met jou werken we eraan om impact meting toegankelijk en makkelijker toepasbaar te maken. Van theorie naar de praktijk naar een haalbare aanpak van impact meten die meer brengt voor jouw organisatie dan enkel de uitkomsten van de meting zelf.

Wil jij hier meer over weten, stuur dan een mail en we sturen je graag informatie of gaan in gesprek met jou. Of kijk op deze site.

Ook kan je ons tegenkomen in het veld of woon een van de workshops of trainingen bij.
De eerstkomende eendaagse training is op 23 april aanstaande.

Dus aarzel niet langer en laat je niet weerhouden door de veelheid aan metriek en meetinstrumenten. Ervaar dat je er gewoon mee aan de slag kan en toon echt aan welke effecten jouw organisatie/project heeft op de samenleving.

 

 

Samen maak je een grotere impact!

Een tijdje geleden stond ik met Project Impact voor de keuze hoe dit project voort te zetten. Het was toch bedoeld om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie en initiatieven bewust te maken van het belang van een impactmeting. Informeren, leren, interacteren en het uitvoeren van een dergelijke meting zijn nog steeds de uitgangspunten.  Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswe langzamerhand  een need to have. Niet zo zeer voor het meten en rapporteren alswel ook voor de andere voordelen die een dergelijke meting voor jouw organisatie heeft.

Het doel van sociaal impact meten is ook om verbeteringen teweeg te brengen die de waarde van programma’s,  voor de mensen die het betreft,  te verhogen. Deze impact meting helpt organisaties om beter te plannen, meer effectief te implementeren, en met succes initiatieven op te schalen. Dergelijke metingen vergemakkelijken ook de verantwoording, ondersteunt de communicatie met belanghebbenden, en helpt met  de verdeling van schaarse middelen.

Besefte dat ik externe hulp nodig had en dat is ook altijd de insteek van het project geweest en zo zijn er ook meerdere ondernemers, studenten en onderzoekers vanaf het eerste begin  bij betrokken.  Zoals ik al eerder schreef is het fijn om samen te werken en was ik al even op zoek. Zo wist ik ook dat  in een passende samenwerking een dergelijk project groter wordt dan de som van de elementen.  Alle puzzelstukjes schuiven dan in elkaar en je trekt gezamenlijk op. Dat geeft inspiratie en anticipatie en daar word ik blij van. Sommigen noemen dat “mojo”.

Belangrijk in zon samenwerking is het aanmoedigen van de dialoog en samen kennis delen en sparren over hoe we het waarom nog beter kunnen neerzetten, want ja, het is sociaal ondernemen pur sang.

De insteek van het project en de eerdere samenwerkingsverbanden brachten me bij Selab, duidelijk een partner met dezelfde bloedgroep. Om de samenwerking te optimaliseren werd me gevraagd of ik lid van hun team wilde worden en dan Project Impact als programma wilde inbrengen. Ik hoefde dit keer niet lang na te denken; de Mojo was daar en Project Impact had een nieuw onderkomen nodig. Eentje waarin het weer kan groeien en bloeien en dat geldt ook voor mij. Het hartelijke welkom van alle teamleden en het direct al plannen van een gezamenlijke sparringsessie bevestigde dit gevoel.

Dus vanaf nu is Project Impact ondergebracht bij Selab en ben ik lid van hun team als trekker van dit programma.

Houd de website in de gaten voor meer informatie. Voor nu kan je die informatie deels nog vinden op de website Project Impact en binnenkort meer op Selab.nl en Socent expert.
De eerstvolgende is de workshop op 19 maart aanstaande.

Je kan me al wel mailen via marguerite@selab.nl, mocht je meer informatie willen.

Samen maak je meer Impact

Een tijdje geleden stond ik met Project Impact voor de keuze hoe dit project voort te zetten. Het was toch bedoeld om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie en initiatieven bewust te maken van het belang van een impactmeting. Informeren, leren, interacteren en het uitvoeren van een dergelijke meting zijn nog steeds de uitgangspunten.  Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswe langzamerhand  een need to have. Niet zo zeer voor het meten en rapporteren alswel ook voor de andere voordelen die een dergelijke meting voor jouw organisatie heeft.

Het doel van  sociaal impact meten is ook om verbeteringen teweeg te brengen die de waarde van programma’s,  voor de mensen die het betreft,  te verhogen. Deze impact meting helpt organisaties om beter te plannen, meer effectief te implementeren, en met succes initiatieven op te schalen. Dergelijke metingen vergemakkelijken ook de verantwoording, ondersteunt de communicatie met belanghebbenden, en helpt met  de verdeling van schaarse middelen.

Besefte dat ik externe hulp nodig had en dat is ook altijd de insteek van het project geweest en zo zijn er ook meerdere ondernemers, studenten en onderzoekers vanaf het eerste begin  bij betrokken.  Zoals ik al eerder schreef is het fijn om samen te werken en was ik al even op zoek. Zo wist ik ook dat  in een passende samenwerking een dergelijk project groter wordt dan de som van de elementen.  Alle puzzelstukjes schuiven dan in elkaar en je trekt gezamenlijk op. Dat geeft inspiratie en anticipatie en daar word ik blij van. Sommigen noemen dat “mojo”.

Belangrijk in zon samenwerking is het aanmoedigen van de dialoog en samen kennis delen en sparren over hoe we het waarom nog beter kunnen neerzetten, want ja, het is sociaal ondernemen pur sang.

De insteek van het project en de eerdere samenwerkingsverbanden brachten me bij Selab, duidelijk een partner met dezelfde bloedgroep. Om de samenwerking te optimaliseren werd me gevraagd of ik lid van hun team wilde worden en dan Project Impact als programma wilde inbrengen. Ik hoefde dit keer niet lang na te denken; de Mojo was daar en Project Impact had een nieuw onderkomen nodig. Eentje waarin het weer kan groeien en bloeien en dat geldt ook voor mij. Het hartelijke welkom van alle teamleden en het direct al plannen van een gezamenlijke sparringsessie bevestigde dit gevoel.

Dus vanaf nu wordt Project Impact ondergebracht bij Selab en ben ik lid van hun team als trekker van dit programma.

Houd de website in de gaten voor meer informatie. Voor nu kan je die informatie nog vinden op de website Project Impact zoals ook de data van workshops en trainingen. De eerstvolgende is de workshop op 4 februari as op het Social Value = Serious Value symposium.

Let’s make an Impact!

 

 

Save the date(s)

September nadert met rasse schreden en door de aankondigingen die mij om de oren vliegen zie ik soms de bomen door het bos niet meer. Reden genoeg om er paar uit te lichten die je dan alvast in jouw agenda kan noteren.

Dinsdag 2 september – Duurzame Dinsdag
Op Duurzame Dinsdag worden alle projecten en ideeën om duurzaam om te gaan met energie aangeboden aan het kabinet. Iedereen kan zijn idee indienen. Duurzame dinsdag valt altijd op de eerste dinsdag van september.  Dankzij Duurzame Dinsdag kunnen burgers, bedrijven en overheden laten zien welke ideeën zij hebben op het gebied van duurzaamheid. Ook kunnen zij aangeven welke maatregelen de overheid zou moeten nemen om de ideeën uit te voeren.
Ons advies bij ons duurzame idee richting overheid  is “ Herken en erken de kracht van sociaal ondernemend Nederland; werk serieus met hen samen! „
Kijk voor meer informatie en alle inzendingen op www.duurzamedinsdag.nl.  Daar vind je ook de duurzame dates en evenementen die op die dag worden gehouden. (en natuurlijk is 10-10 weer de Dag van de Duurzaamheid; daarover later meer)

4 september – landelijk congres sociaal ondernemen en rol van de gemeente
Door het land zijn vele goede voorbeelden te vinden van succesvolle samenwerking tussen gemeenten en social enterprises. Ze kunnen een sterke bondgenoot van elkaar kunnen worden bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Zeker nu gemeenten in de komende jaren te maken krijgen met minder middelen en meer verantwoordelijkheden.
Maar hoe moet deze samenwerking er concreet uitzien? Waar liggen de kansen? Wat voor partnerschappen zijn denkbaar? Wat werk in de praktijk? Wat kunnen we leren van de koplopers? Kom op 4 september naar het eerste landelijke congres over sociaal ondernemerschap en de rol van de gemeente. 

15 – 19 september – Week van de energie in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam
Een week over de transitie naar een duurzame energievoorziening.
We zijn verslaafd aan energie. Wereldwijd hebben we er steeds meer van nodig. Daarnaast neemt de schade aan onze planeet toe, evenals de kosten voor het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat voelen we in onze portemonnee. Hoe stappen we over op duurzame energiebronnen? Op welke manier kunnen we in de stad meer energie besparen? En wat kunnen we zelf doen? Tijdens De Week van de Energie gaan we op zoek naar de antwoorden.

22-26 september – Crowdfunding Week
Ondanks het feit dat de markt voor crowdfunding voor bedrijfsfinanciering exponentieel steeg de afgelopen jaren, is de bekendheid van en kennis over de verschillende vormen van crowdfunding onder het grote publiek nog beperkt van omvang. Daarom slaat de crowdfunding markt vanuit haar branchevereniging Nederland Crowdfunding de handen ineen om – ondersteund door het ministerie van Economische Zaken – Nederlandse burgers voor te lichten over crowdfunding. De voorlichtingscampagne start met “Crowdfunding Week”, die van 22 tot 26 september ondernemers, investeerders en intermediairs meeneemt in de (on)mogelijkheden en ontwikkelingen van crowdfunding.
Binnenkort meer informatie over de landelijke en regionale initiatieven in deze week.

 29 september – Praktische workshop Impactmeting
Er wordt nogal wat geschreven en gezegd over het meten van Social Impact. Het duizelt veel mensen en het kennisniveau en de stappen naar de praktische toepassing en nut verschillen.
Project Impact organiseert een praktische workshop waar we dwars door alle definities heen je laten ervaren wat nu echt van waarde is en wat een Social Impact meting voor jou en jouw organisatie nu daadwerkelijk betekent.
De workshop laat de deelnemers zien hoe je de informatie die voorkomt uit een meting nu echt kan en wil gebruiken, welke soort en niveau van  informatie nu echt noodzakelijk is om ermee te bereiken wat je beoogt en tevens vergelijken we deze tijdens de workshop met wat je al doet op dat gebied.
Deze zaken vormen dan de basis om tot een plan te komen van waar je bent naar waar je wil zijn en je kennis te laten nemen van welke benadering voor jouw organisatie nu eigenlijk het beste past.
Meer over deze workshop op de Project Impact site.

En uiteraard is ook de MyWorld training karavaan weer opgestart. Met trainingen als MyCapital, MySocialVenture, MySocialmedia en MyFuture. Kijk voor de actuele trainingsdata en locaties op de MyWorld site.

 

 

 

 

On the road

Het seizoen van workshops, trainingen en bijeenkomsten is in volle gang. Zo reist ook Evenaar & Partners door het hele land en wellicht ontmoeten we jou daar ergens?
De trainingen en workshops zijn interactief dus geen lui achterover hangen om enkel te luisteren. Wij gaan uit van een “volg me” werkwijze om samen op te trekken en naast de uiteraard beschikbare theorie gaan we uit van een praktische kijk en uitvoering. Jullie hebben immers handvatten nodig om het gewoon te doen en dat herkennen we zelf ook zo!

In het kader van Project Impact geven we de komende maand de volgende trainingen en workshops :

Vrijdag 9 mei – Impact is meer dan Meten – 09.30-13.00 uur te Amsterdam

Deze interactieve workshop is bedoeld om je bekender te maken met alle elementen van impact-meting.
“Wij hebben veel verschillende stakeholders die allemaal verschillende dingen willen. Hoe geef ik hen de juiste prioriteit?” “Men zegt dat wat gemeten kan worden waarde heeft, maar hoe meet ik een nieuwe vaardigheid, toegang tot arbeid, of vermindering van eenzaamheid?”
Als je een sociaal effect teweeg brengt, hoe meet je daarvan de waarde? In deze tijd is het hoe en waarom van het meten van social impact een veel gehoorde vraag. Sommige organisaties hebben investeerders die daarin geïnteresseerd zijn, ofwel klanten die ervoor kiezen om producten te kopen die wel degelijk een positief effect hebben op onze samenleving. En sommige organisaties willen gewoon duidelijk zijn over hun bestaansrecht. Er zijn dus vele redenen om social impact te willen meten, en daarbij is er geen goed of fout.

De sleutel tot impact meten lijkt vaak verborgen te liggen en gehuld in onduidelijke processen.  In deze workshop zetten we gezamenlijk de stappen die nodig zijn ter voorbereiding van het meten van de eigenlijke impact. Ook wordt het duidelijk dat een dergelijke meting meer positieve effecten heeft dan je zou verwachten.

Aanmelden kan hier! voor 25 euro per persoon excl. BTW

Dit is duidelijk een voorbereidende workshop en voor het echte meten en directe invulling van het gehele proces verwijzen we je graag door naar de uitgebreidere training op 22 mei. Gedurende deze dag  creëren we nog meer inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes je het beste kunt gebruiken voor jouw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, ga je er zelf ook actief mee aan de slag!
Meer informatie kan je hier vinden en daar kan je je ook aanmelden.

Tevens geven we een workshop op de Vrijwilligersdag van Eerlijk Winkelen en zo nog wat besloten workshops. Heb jij interesse voor jouw organisatie, neem dan contact op.

 

 MySocialVenture training op 16 mei in Tilburg .

Internationale samenwerking stimuleert ondernemerschap en ‘Investeren is het nieuwe geven’.
Sociaal ondernemerschap biedt perspectief op toekomstbestendige sociale en economische verandering. Sociaal ondernemen is ‘in’, maar wat is sociaal ondernemerschap? Wat zijn de kenmerken ervan? Welke kansen biedt het? Waar liggen de uitdagingen? Deze interactieve  trainingsmiddag geeft je een kijk op de ondernemende kant van jezelf, de partnerorganisatie en het project. De training geeft je inzicht in de mogelijkheden om met jouw initiatief een sociaal ondernemende “draai” te maken. Wat is ervoor nodig en hoe ziet uw project/organisatie eruit als we deze als een onderneming schetsen waarbij nog steeds de sociale impact centraal staat.
Meld je nu aan !

Genoeg te doen en ik heb er zin in. Het zijn inspirerende ontmoetingen en van de workshops en trainingen leren wij ook weer en juist die uitwisseling maakt het zo de moeite waard!

 


Het geheim van sociaal ondernemers

Dat welzijnsorganisaties ondernemend moeten werken, staat vast. Maar hoe? Gesprekken met sociaal ondernemers leveren een aantal kritische succesfactoren op waarmee deze organisaties hun voordeel kunnen doen. Denk en handel als een ondernemer. Lever niet aan, maar werk samen met gemeenten. En: laat zien wat u doet zijn slechts enkele van de uitgewisselde inzichten.
Diverse sociaal ondernemers en experts werkten mee aan het interview van Movisie en lees de bevindingen hier.

Dat het belangrijk is om sociaal ondernemers en welzijnsorganisaties en gemeenten bij elkaar te brengen om juist die expertise uit het veld uit te kunnen wisselen, zagen we eerder op de Meet&Match. Deze energieke ontmoeting tussen sociaal ondernemers en maatschappelijke instellingen is duidelijk voor herhaling vatbaar. De intentie is eind april , dus houd de agenda in de gaten!


 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingssamenwerking in beweging

 Internationale samenwerking stimuleert  ondernemerschap en
‘Investeren is het nieuwe geven’

Sociaal ondernemerschap biedt perspectief op toekomstbestendige sociale en economische verandering.
Sociaal ondernemen is ‘in’, maar wat is sociaal ondernemerschap? Wat zijn de kenmerken ervan? Welke kansen biedt het? Waar liggen de uitdagingen?
Ook Ontwikkelingssamenwerking is volop in beweging. Het focust steeds meer op het bevorderen van zelfredzaamheid, publieke-private samenwerking en sociaal ondernemerschap. Daar wil je als PI toch klaar voor zijn!

Ook dit jaar zijn er door heel Nederland workshops en trainingen voor actieve wereldburgers: MyWorldTraining.
Het trainingsprogramma bestaat uit 15 verschillende trainingen die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen en organisaties die zich bezighouden met opzetten en uitvoeren van projecten in internationale samenwerking. Projectplanning en contextanalyse, maar ook sociale media, story telling en crowdfunding komen voorbij.

Aan het einde van een training kun je de nieuwe kennis meteen in de praktijk brengen of kun je met nieuwe vaardigheden direct aan de slag voor jouw project of sociale onderneming.

Op 1 februari as staat in dat kader de training MySocialVenture op de agenda in Rotterdam met Marguerite Evenaar als trainer.

MySocialVenture – Sociaal Ondernemerschap (Social Venture) is een andere manier van goed doen waarbij ondernemen, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid centraal staan. In deze training wordt mede duidelijk hoe jouw partnerorganisatie nog actiever kan zorgen voor het voortbestaan van het project. Ook de samenwerking tussen jouw organisatie en jouw lokale partner krijgt een positieve boost.

Voor vragen over alle trainingen  kunt u mailen met training@myworld.nl of kijk voor het overzicht hier en meld je aan!


Op de agenda van Evenaar & Partners

De laatste maanden van het jaar tikken weg en als je wil kan je elke morgen, middag en avond ergens inspiratie, kennis en andere informatie opdoen over allerlei nieuwe innovatieve werkvormen, trends, visies en meer op het gebied van de veranderende samenleving; een breed begrip.

Keuzes daarin maken is geen sinecure en toch is dat noodzaak. Omdat er ook gewerkt wordt( ook al horen dergelijke bijeenkomsten er zeker bij),  de dagen voorbij snellen en er ook nog een wereld buiten het werk om is die aandacht vraagt.  En dan is er nog de broodnodige rust waar ook tijd voor genomen dient te worden.
Zo hebben we al het een en ander moeten missen en gelukkig is daar dan de social media en het netwerk om ons goed up tot date te houden!

Voor de komende weken willen we je graag attent maken op enkele van deze bijeenkomsten en trainingen. Gewoon omdat we hopen je daar te ontmoeten en omdat we ze de moeite waard vinden om te vermelden.

Zo is er de Partin Dag(inschrijving is inmiddels gesloten) op 30 november aanstaande. Wederom een dag vol informatie voor en door particuliere initiatieven en organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. Zo zal Sara Kinsbergen de resultaten van haar onderzoek presenteren over de aard van particuliere initiatieven en de impact van hun activiteiten. 
Ook MyWorldTraining is daar aanwezig en een aantal trainers zullen daar enkele korte workshops geven. Als MyWorldTrainer zal Evenaar & Partners een korte workshop geven over sociaal ondernemerschap voor particuliere initiatieven als opwarmertje voor de MySocialVenture Training.

En omdat ook in andere sectoren financiele duurzaamheid steeds belangrijker wordt bij organisaties die zich richten op oplossingen voor maatschappelijke problemen organiseert Movisie de Meet&Match op 27 november as. Deze staat in het teken van sociaal ondernemen.
Denk mee en discussieer met deze ondernemers over de mogelijkheden en uitdagingen op dat gebied. Ook wij gaan graag met je in gesprek en zo is ook SOON, Social Powerhouse en BONO aanwezig om er maar enkele te noemen.

Geloof jij in sociale innovatie en ben je bijvoorbeeld betrokken bij of fan van de wijkaanpak. Dan is Vertrouwen in de Stad  op 28 november a.s. de avond voor jou. Deze keer gaat het om doorpakken van die wijkaanpak en de effecten daarvan in de stad. Het denken voorbij en aan de slag! Bij Pakhuis de Zwijger , die trouwens meer mooie avonden host die betrekking hebben op sociale innovatie.

Bij het schrijven van dit bericht beseffen we dat er al weer teveel is om op te noemen en besluiten daarom voor de volledigheid de opsomming te beperken tot november en in een vervolg december te belichten.

Wil jij mensen informeren over een training, event of ander soort bijeenkomst die men volgens jou niet mag missen, laat het weten! Mail en zet in de onderwerpregel agenda december, dan pakken we die mee in ons volgende bericht en zetten het ook op de centrale agenda.

 

 

 

 

 

De Waarde van Social Impact op 13 december a.s.

De praktische toepassing van  Impactmeting

Het wordt steeds belangrijker dat ondernemingen met een maatschappelijke relevantie aantonen wat de impact van hun organisatie of van hun project(en) is. Immers, als jij kunt laten zien wat je met jouw maatschappelijk relevante onderneming bereikt, kun je duidelijk maken waarom het belangrijk is dat je als onderneming bestaat; het is jouw raison d’être.

Maar hoe meet je deze impact ? Waarom wil je het meten en wat kun je ermee bereiken? Hoe veranker je de uitkomsten in jouw organisatie en  hoe communiceer je deze waarde richting jouw stakeholders?

Hoe helpt deze meting jou om de organisatie nog gerichter en efficienter  te sturen op de beoogde impact en is eventuele bijsturing noodzakelijk?

In deze eendaagse training gaan we dieper  in op deze vragen en op de praktische toepassing van de Impactmeting per sector in de nederlandse context.  We creëren inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes je het beste kunt gebruiken voor jouw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, ga je er zelf ook actief mee aan de slag!

Resultaat

  • Informatie over het meetproces en de bruikbare methodes per sector
  • Praktische tips en handvatten om met Impactmeting aan de slag te gaan
  • Globaal stappenplan om aan te geven wat voor de Impactmeting nodig is

Voor Wie?
Sociaal ondernemers en alle andere organisaties met een maatschappelijke relevantie

Deze training bieden wij aan via BONO – aanbieder van verandersessies en trainingen op het gebied van Non-profit en Sociaal ondernemen.

Training De waarde van Social Impact
Duur 1 dag
Data 13 december 2013  Voor incompany trajecten neem contact met ons op.
Kosten 475,-
Extra Tarieven zijn inclusief BTW, incl lunch
Aanmelden voor de training De Waarde van Social Impact kan hier ovv Social Impact