social impact

Aan alle organisaties met een maatschappelijke relevantie

Sociale innovatie, sociaal toegevoegde waarde , sociaal ondernemerschap en …..

Social Impact.

Voor alle organisaties met een maatschappelijke relevantie een korte boodschap.
Wellicht opereren jullie allen vanuit een andere achtergond , wel met een gemene deler; een betere wereld. Allen een belangrijke rol spelend in het veranderen van de maatschappij.  Een wereld waar we gaan voor de oplossingen die maatschappelijke problemen verminderen ofwel oplossen, gemeenschapszin verbeteren, armoede verminderen, eenzaamheid terugdringen, persoonlijke zorg voor bepaalde doelgroepen verbeteren ofwel onderwijs bereikbaar maken. Zorgen voor een inclusieve samenleving  waarbij we zorgen dat de sociaal toegevoegde waarde centraal staat, op welke wijze dan ook.  Een wereld die werkt voor iedereen! (om maar een bescheiden doel te noemen)
Natuurlijk de sociaal ondernemer doet dat op een ondernemende manier, met een business model en toch zijn er ook sociale problemen, die met geen enkel busines model te vatten zijn, en toch is ook daarvoor een goede oplossing belangrijk! En als we nu zorgen dat de effecten van alles wat we doen en waarom we het doen zichtbaar en aantoonbaar worden, dan kunnen we meer en heeft dat aantonen meer effect dan een rapport met enkel cijfers ; we kunnen meer, we kunnen het beter en de verdeling van gelden wordt ook nog verbeterd. Dan veranderen we de wereld echt; samen.

In die optiek is Social Impact – die effecten die daadwerkelijk zorgen voor een langdurige verandering op/van de samenleving- een belangrijke parameter, op meer aspecten dan een.

Wat is nu eigenlijk die Social Impact , ofwel de Impact/effect waar iedereen het over heeft en waarom is dat zo belangrijk om te weten en dienen we die te meten, waarom en hoe? En heb ik ofwel mijn organisatie wel een effect op iemands leven of op de samenleving?
In het beste geval worden er processen en instrumenten gebruikt op een manier waardoor organisaties (hun initiatieven) op kunnen schalen, samenwerkingsverbanden stimuleren en uitbreiden, alle belanghebbenden nog beter begrijpen waar ze voor staan en waarom; impact niet enkel metend dus ; ook deze te vergroten. In het slechtste geval is het slechts een kostbare oefening, gezien als een must, ingegeven door regelgeving , resulterend in een rapport die weinig inzichten opbracht.

Wij gaan voor dat eerste, dat best case scenario! Hoe we dat doen en waarom jij en jouw project/initiatief/organisatie ook impact wil en wellicht moet meten vertellen we je graag. Of vertellen is niet geheel het juiste woord. We informeren, leren en interacteren met jou, omdat we er niet zijn om lezingen te houden over het belang van effect meten of om aan te geven dat en hoe het moet. Wel om je meer bewust te maken van wat het kan betekenen voor jouw organisatie en alle belanghebbenden. En dan krijg je er zin in, ziet het nut en het proces en het meten brengt je meer; veel meer!

  • Vraag je af waarom je impact wil meten en is dat nog erg onduidelijk , begin er dan (nog) niet aan 🙂
  • Richt je bij het proces meer op de maatschappij dan enkel op jouw organisatie zelf; betrek alle belanghebbenden erbij.
    Van input naar impact is een belangrijke oefening in deze. Krijg dit  helder en weet waar je bent op dit proces van meten van input naar output en van outcome naar impact. Dit geeft weer welke indicatoren en meet instrumenten en data belangrijk zijn. Goede voorbereiding is het halve werk.

Stel jezelf daarbij de vraag of er aantoonbaar bewijs is of de  aanpak  van jouw organisatie  aan de gewenste impact bijdraagt

  • Kies de juiste aanpak om te meten voor jouw organisatie – van wat naar hoe. Effectieve meting kost tijd en mankracht/vrouwkracht. Voordat je besluit welke aanpak je wil gebruiken om te meten, ga dan na wat er al is gedaan en overweeg of je verder kan gaan met wat er al is.

Wat meet ik nu al aan resultaat, welke data zijn van belang en makkelijk aan te komen en waar zitten de gaten?

Zo maar wat vragen die je jezelf kan stellen voordat je er aan begint. En dan begint het pas en toch is het makkelijker, leuker en veel doeltreffender dan je wellicht denkt.

Wil je meer weten, mail dan naar marguerite@selab.nl en ik neem zeker contact met je op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *