De economische agenda voor stad en regio

In dit rapport wordt aandacht gegeven aan de uitdagingen die de gemeenten en regio’s de komende jaren te wachten staat. Deze publicatie biedt een handreiking aan alle partijen die zich de komende tijd inzetten voor het versterken van de lokale en regionale economie . De publicatie biedt inhoudelijke hoofdstukken met thema’s die de komende jaren belangrijk zijn voor steden en regio’s. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmarktvraagstukken, het vitaliseren van binnensteden, het belang van data voor ‘slimme’ steden en het bouwen van een regionaal ecosysteem voor ondernemerschap.
Naast deze inhoudelijke hoofdstukken is er een gemêleerd gezelschap van stakeholders geïnterviewd, uiteenlopend van een bestuurder tot onderzoeker en van ondernemer tot beleidsmaker. De interviews staan in het teken van de vraag wat de nieuwe wethouders en teams van economische zaken de komende jaren te wachten staat en waar zij op moeten inzetten. In deze publicatie staan ook inspirerende voorbeelden uit de stedelijke praktijk op het gebied van circulaire economie, ondersteuning van het mkb en zzp’ers en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Een van die interviews is die met de Wethouder Willemien Vreugdehil uit Ede, die een warm hart toedraagt en ook de noodzaak hiervan ziet.

Willemien Vreugdenhil is wethouder Economie en Ruimtelijke Ordening in Ede en voorzitter van de arbeidsmarktregio FoodValley. Als voorzitter van de pijler Economie en Werk van het G40-Stedennetwerk, waren ruimte voor ondernemen en sociaal ondernemerschap tijdens haar bestuursperiode de prioriteiten. Een G40-werkgroep heeft voor gemeenten een roadmap sociaal ondernemerschap opgesteld.

Willemien Vreugdenhil: “Sociaal ondernemerschap zie ik als een ondernemende manier om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dat is nodig, want er wordt vaak kunstmatig onderscheid gemaakt tussen een overheid die er is voor de maatschappij en de zwakkere, en een bedrijf dat alleen gaat voor het eigen gewin. Er zijn veel voorbeelden van ondernemers die maatschappelijk relevant bezig zijn; in de circulaire economie, in de wijk, en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dat vaak beter dan de grote en traditionele instituties zoals sociale werkbedrijven en zorginstellingen. De Nederlandse verzorgingsstaat is geen vangnet meer, maar een hangmat. In Nederland wordt te veel gepamperd. Mensen kunnen veel wanneer je ze aanspreekt op hun intrinsieke motivatie. In 2014 deed ik mee aan een excursie naar sociale ondernemingen in Engeland. Erg bijgebleven is een bezoek aan een sociale onderneming in de zorg. Daar was een mevrouw in een rolstoel die maar niet rechtop wilde zitten, hoeveel ergotherapie ze ook kreeg. De directeur ging in gesprek met de vrouw en zag in haar kamer foto’s van een mooie vrouw, de vrouw die ze vroeger was. Ze haatte haar rolstoel, maar wilde nog graag één keer mooi zijn. Op een dag kreeg ze geen ergotherapie, maar bezoek van een schoonheidsspecialiste. Ze genoot en ging vanzelf rechtop zitten. Niet omdat ze dat moest van de verzorging, maar omdat ze dat zelf wilde. Een mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap in Nederland is een dove schilder. Hij doet goede zaken en heeft meer doven als schilder in dienst genomen. Ze communiceren via de app. De schilders werken in de branche waar ze graag willen zijn, terwijl ze anders misschien naar de sociale werkplaats moesten.”

Vreugdenhil: “Uit onderzoek voor Social Enterprise NL blijkt dat Nederland in vergelijking tot andere landen niet hoog scoort op sociaal ondernemerschap, en dat sociale ondernemers de overheid als belangrijkste belemmering ervaren. Dat was een belangrijke reden om een roadmap voor gemeenten op te stellen.

Ook in Ede was het stimuleren van sociaal ondernemerschap een zoektocht. We zijn begonnen met een routekaart en werken nu met een aantal pilots rond recycling van bouw- en sloopafval, voedselverspilling, sociale innovatie en passend werk. Op deze onderwerpen willen we ondernemerschap prikkelen. En we hebben een accountmanager die sociale ondernemers verder helpt. We hadden al accountmanagers die zaken voor bedrijven regelen voor de grondaankoop en ruimtelijke ordening, maar voor sociale ondernemers is het belangrijk ook verbindingen te leggen naar (de budgetten van) het sociaal domein.

(bron : platform 31-29 mei 2018)

Lees  het volledige rapport hier De economische agenda voor stad en regio’ 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *