Berichten

Trainingen en workshops vanaf augustus

Door de feedback, onze ervaring en voortschrijdend inzicht zijn sommige trainingen geheel vernieuwd terwijl andere vanuit de basis worden aangevuld met actuele ontwikkelingen.

De moeite waard- tweetal reeksen over Impact meten en investeren in sociaal ondernemerschap

Nu even geen blog van eigen hand, wel aandacht voor een reeks blogs/artikelen die te maken hebben met impact maken, investeren en meten.

Allereerst : Geld verdienen én een verschil maken? Investeer in sociaal ondernemerschap – FTM

Samen met MaatschapWij, een onafhankelijke beweging die zich inzet voor positieve maatschappelijke vernieuwing, maakt Follow the Money een serie videoportretten.

Deze keer: Warner Philips, die als impact-investeerder laat zien dat geld verdienen en impact hebben heel goed samengaan. In 2015 wordt, als aanmoediging voor andere investeerders, Social Impact Ventures opgericht.

We investeren alleen in sociale ondernemingen die kunnen aantonen dat er een markt is.

Vervolgens is het de kunst om zo’n sociale onderneming op te schalen. Om de juiste koers te bepalen moet de impact die het bedrijf maakt – en de komende vijf jaar gaat maken – inzichtelijk worden gemaakt.

Lees meer over Warner’s visie en Social Impact Ventures en beluister zijn videopotret.

Ten tweede een serie van meerdere gastblogs over het thema ‘impact’ op SoCreatie .
Hierin wordt de komende tijd verkent wat deze term nu eigenlijk betekent. Wat is het belang van impact meten en hoe kun je te werk gaan? En ook kijken naar concrete voorbeelden van impactmetingen bij sociale ondernemers.
De eerste twee blogs zijn inmiddels verschenen.

Afgetrapt wordt door ons eigen Team Impact over het belang van impact meten. Over het waarom en wat ervoor nodig is om dit sectorbreed toe te passen.

Sociaal ondernemers zijn zich ervan bewust dat impact meten niet langer een luxe is, maar noodzaak!

Waarom is het nu zo belangrijk en wat kan het bijdragen aan jouw organisatie zelf en aan de maatschappij ?
Lees verder hoe het generiek en toepasbaar wordt, ook voor jouw organisatie.

Daarna was het de beurt aan Jochem Gietema van Eenergiekliek. In dit artikel laat Jochem enkele digitale mogelijkheden zien die de impact van een bedrijf inzichtelijk maken.

Automatisering zorgt ervoor dat je minder tijd en geld kwijt bent aan het meten van je impact én dat je beter zicht krijgt op de status van je onderneming. Dat helpt je om nog meer impact te maken.

Hij licht dit ook toe met een voorbeeld uit eigen praktijk. Lees meer over de toekomstdroom van een site waar sociale ondernemingen in realtime hun impact meten en tonen.

Veel leesplezier ! En spreken de ervaringen en verhalen je aan en wil je meer over impact meten weten? Stuur me een mail en we wisselen graag verder met je uit!

 

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk op Impact meten

Al zo vaak hebben we het over het waarom van het meten van social impact, het hoe en wat. Is het nou zo nodig, is het wel praktisch toepasbaar en meer van dat soort vragen en nog meer uitwisselingen en antwoorden.
En dan hebben we het nog niet eens over de verwarrende definities en interpretaties, en de moment opname van een dergelijke meting. En dat terwijl het helemaal geen moment opname is.
Het is eigenlijk een doorlopend proces van uitwisselingen en betekenisvolle dialogen tussen stakeholders , betrokken bij en geinteresseerd in het meetproces en de uitkomsten.

Nog steeds is het geen way of life en blijft meten nog vaak achterwege, ondanks dat je er niet meer om heen kan. De veelheid aan informatie, methodieken, adviseurs,  consultants en kennisorganisaties bewijzen dat het een heet onderwerp is en toch “branden”veel sociaal ondernemers alsmede andere organisaties met een maatschappelijke relevantie zich er nog niet altijd aan.
Veel organisaties hebben noch de mankracht noch de financieeen om zich er echt op toe te leggen. En dat terwijl het zoveel kan opleveren voor jouw organisatie. Tenminste, als je het doet omdat/en het daadwerkelijk bijdraagt bij het maken van besluiten, verduurzaming, en de ingeschakelde mankracht, geld , tijd en energie opwegen tegen de baten die voortkomen uit een dergelijke meting.

Voor velen blijft het nog een theoretisch iets en is de theory of change nog iets abstracts, een wetenschap en dat terwijl ze er wellicht al jaren mee werken, zonder te weten dat dat het is. Of al jaren werken op een ander spoor dan gedacht, ook dat komt voor :-)

De barriere om echt impact te meten en het proces aan en in te gaan komen meestal voort uit een tekort aan mankracht, commitment, energie, tijd en geld. Ook de angst voor de openheid van zaken die nodig is houdt een organisatie nog wel eens tegen.

Het werk van de mensen in het veld en de academici , gecombineerd met de analyses uit de praktijk, begint te leiden tot een groeiende set van overcompenserende principes van Impact meting. Toch blijven er genoeg uitdagingen op dit gebied.
Theoretische uitdagingen zoals de wetenschap dat Impact meting meer een instrument is om de impact te vergroten dan enkel gericht op een cijfermatige rapportage. Dit behoeft nog wel eens een  omschakeling in het denken en ook vaak in de cultuur van de onderneming. Meten is weten en dan gaan we vaak uit van cijfermatige rapportages. Daarom is het nodig dat impact meten geintegreerd wordt in de dagelijkse handel en wandel van een dergelijke organisatie.

Richtlijnen vormen geen belemmering voor de innovatie kracht, in tegendeel zelfs. Het blijft maatwerk en er is geen vast set van methodiek en instrumentarium.
Impact te meten in die sectoren waarbij de effecten moeilijker meetbaar zijn vormen geen belemmering voor financierders, ook als het niet tastbaar en in geld uit te drukken.In sommige sectoren en sociaal ondernemende organisaties en of iniatieven duurt het aanzienlijk langer om de effecten aan te tonen en organisaties zijn bang dat dat financierders afschrikt. Dit kan deels ook opgelost worden door een serie van tussen uitkomsten en resultaten mee te nemen en aan te geven. Zowel tastbaar als niet zulke tastbare resultaten. Dit geeft dan aan dat je het zeker meeneemt, erop stuurt en dat kan zelfs stimulerend werken voor een financierder.

En ook praktische uitdagingen zijn er nog om beslecht te worden. De eisen om impact te meten zijn niet te zwaar voor een organisatie. Je kan ook kiezen voor een gefaseerde meting waarbij je die stappen neemt die in eerste instantie het belangrijkst zijn en nog te doen qua mankracht, tijd, energie en geld. De behoeften van de belanghebbenden en de sociaal ondernemingen liggen vaker op een lijn dan gedacht en dat is waardevol om te beseffen.

En zo gaan we verder met het beslechten van de theoretische en praktische belemmeringen voor het meten van Impact als ook in het wijd verspreiden van de kennis en in dialoog gaan met organisaties om van elkaar te leren. Tevens willen we de kloof overbruggen tussen wetenschap en praktijk en die juist verbinden en dan gezamenlijk professionaliseren.
Het is een gebied wat ontgonnen wordt en waar nog veel te ontginnen is.  Wordt zeker nog vervolgd…..

Wil je meer weten over de praktische toepassing en hoe je nou begint met Impact meten. Kom dan naar een werksessie Impact meten. Kijk voor de eerstvolgende hier en meld je aan!