Transformatie in sociaal domein een echte verandering of wassen neus?

Tot het Sociaal Domein hoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en participatie (dat is meedoen in de maatschappij) bevorderen werken binnen dat Sociaal Domein. Een tegenwoordig ook daarbuiten, zeker als we kijken wat voor impact sociaal ondernemers hebben op dat vlak.

Met de nieuwe wetten en in ruil voor financiële risico’s en bezuinigingen krijgen gemeenten steeds meer ruimte voor lokaal beleid. En dat past in de filosofie van de nabije, maar ook slankere overheid die minder bevoogdend en betuttelend is en meer plek biedt aan inwoners, bewonersinitiatieven, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In een interview met een aantal kopstukken uit dat sociaal domein in Sprank blijkt dat er acht cruciale aandachtspunten zijn die belangrijk zijn voor die transformatie en die voorkomen dat dit slechts een wassen neus is. Daarin wordt ook de aanpak van professionals genoemd als ook de veranderende rol van de overheid.
Samenwerking is essentieel en het systeem hoeft niet helemaal te veranderen. Hoe we ermee én erbinnen werken wel.

Laat je als overheid los, dan ontstaat echt plaats voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

De meest kwetsbare mensen in onze samenleving verdienen het ondersteund te worden. Doorpakken en doen dus!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *